De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DMK – week 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DMK – week 4."— Transcript van de presentatie:

1 DMK – week 4

2 Onderwerpen week 4 Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Onderwerpen week 4 Onderwerpen DMK: Digitale marketingtoepassingen vervolg Webvertising marketing Affiliate marketing Behavioral marketing Viral marketing Social media marketing Volgende bijeenkomst Mobile marketing (and touch) (zie ook week 10) Webcare: wat is webcare en waar doe ik daar mee?

3 Rode draad in het digitale leven
Tio Minor Digital Marketing Rode draad in het digitale leven Denk aan de logische cyclus Klant Levenscyclus Reach & attract Engage Convert Support & Retain Hoe bereiken we onze kerndoelgroepen? Hoe maken we onze bezoekers geïnteresseerd? Hoe laten we onze bezoekers participeren op onze website? Hoe converteren we kijkers in kopers? Hoe vergroten we het productbezit bij onze bestaande klanten Hoe kunnen we de klantcommunicatie verder personaliseren? Moeten we iets met social media marketing?

4 Tio Minor Digital Marketing Webvertising Marketingtechnieken (digital marketing tools) om contact te leggen en relatie op te bouwen (eCRM) web/gamevertising marketing affiliate marketing social media marketing viral marketing profile marketing/behavioural targeting co-creation

5 Webvertising Search engine advertising
Tio Minor Digital Marketing Webvertising Search engine advertising Belangrijke positionering via Search Engines Doel: positionering en Click Through Display advertising advertenties op relevante sites op basis van keyword search, traffic, interesse/gedrag doel: branding, front of mind positioning en Click Through

6 Webvertising Pay per click PPC Pay per view PPV Pay per mille PPM
Tio Minor Digital Marketing Webvertising Search Engine Advertising SEA Kijk voor opzetten SEAcampagne op bijvoorbeeld de volgende pagina’s en in het boek op pagina 10.5 en verder. Pay per click PPC Pay per view PPV Pay per mille PPM Cost per click CPC Cost per view CPV Cost per mille CPM

7 Webvertising Minor Digital Marketing Search Engine Advertising SEA
Tio Minor Digital Marketing Webvertising Search Engine Advertising SEA Eigen statistieken dashboard Surf naar https://support.google.com/adwords/answer/ ?hl=nl

8 Tio Minor Digital Marketing Webvertising Display advertising

9 Webvertising Minor Digital Marketing Webvertising via Mobile Tio
Mobile marketing verder in volgende ppt en in week 10. Aanstippen dat mobile advertising groeiende is.

10 Tio Minor Digital Marketing Webvertising Webvertising via games

11 Webvertising Minor Digital Marketing Webvertising via videos Tio
Video advertising groeit ook steeds meer zoals mobile advertsing. Relatie met view on demand.

12 Webvertising Minor Digital Marketing Webvertising via videos
Tio Minor Digital Marketing Webvertising Webvertising via videos wees je bewust van het doel van de video en richt daar de uitingen op in. zorg dat de advertentie bij de doelgroep van de video past en het kanaal. als video wordt doorgestuurd, is de reclame-uiting dan nog van waarde? houd rekening met het feit dat video’s steeds vaker mobiel worden bekeken. de kracht van een reclameboodschap zit in herhaling. Zorg voor een uiting die ook bij herhaald afspelen nog een krachtige boodschap kent. geef de reclameboodschap een viraal karakter mee en gebruik het medium waar de video wordt geplaatst.

13 Webvertising Minor Digital Marketing Webvertising via social media Tio
Nice to know over social media en advertising

14 Affiliate Marketing vergroten van bereik via partners
Tio Minor Digital Marketing Affiliate Marketing vergroten van bereik via partners prestatiegebonden afrekening per prestatie strategische partnerinzet kan hogere SE-ranking beïnvloeden site bereik affiliate bereik affiliate bereik affiliate bereik affiliate bereik

15 Affiliate Marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Affiliate Marketing vergroten van bereik via partners prestatiegebonden afrekening per prestatie > PPC, PPL, PPO, PPS, strategische partnerinzet kan hogere SE-ranking beïnvloeden Een fysiek voorbeeld van een affiliates zijn krantenkiosken. Zij zijn de outlets van de uitgevers en ontvangen bij verkoop een commissie. Ook tussenpersonen in de verzekeringsbranche zijn eigen affiliates. Affiliates kunnen zijn: systeembeheerders. die op de eigen site(s) campagnes, banners, betaalde links, advertorials willen opnemen van andere aanbieders. webshops, die na de aankoop de koop doorzetten naar de feitelijke aanbieder. speciale vergelijk- en actiesites, die als extra outlet dienen voor grote webshops of de hoofdonderneming. Affiliates doen de inspanning die nodig is voor het opvangen van de doorklik, de lead of de koop. bereik

16 ONDER andere…. Minor Digital Marketing informatief
Tio Minor Digital Marketing ONDER andere…. bereik informatief Actiesites/click trough/ lead Lead/Click Through veilingen Boekingen/sale Order

17 Affiliate Marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Affiliate Marketing CPM, dit is het model dat afrekent per view. CPC staat voor Cost Per Click, het klikmodel dat afrekent per (unieke) klik. CPL staat voor Cost Per Lead. Bureaus die dit model hanteren worden leadbutlers genoemd. CPS staat voor de Cost Per Sales. CPO is de Cost Per Order en kent een gelijke definitie als CPS. bereik Zie ook:

18 E-mail marketing Doelstellingen Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing marketing Doelstellingen Periodiek informeren. Direct verkopen via marketing. Goodwill kweken bij de doelgroep. Klantenbinding of contactmomenten creëren. Buzzmails. Nieuwe klanten of prospects werven. Klantinventarisatie. Een bepaald segment bereiken met databasemarketing. Het opwekken van meer traffic naar de site.

19 E-mail marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing marketing marketing is nauw verbonden met databasemarketing. Databasemarketing is het effectief managen, schoon houden, segmenteren, beheren en laten groeien van de lijst van adressen en mailprofielen. De databasemarketing kan de juiste segmenten samenstellen voor verzending en deze spiegelen aan marketingdoelen. De juiste vorm zorgt voor de juiste positionering van de mailing. Het massaal opslaan van klantgegevens - inclusief gegevens – wordt Big Data genoemd. Deze term is populair bij leveranciers van opslag- en CRM-systemen om zo CRM, , sociale media gedrags- en cliënt-servicedatabases te koppelen. De berg aan informatie moet de marketeer meer inzicht geven in klantgedrag en vraagvoorspelling. In de praktijk is maar 90% van de Big Datadatabases marketingwise gestructureerd.

20 E-mail marketing Minor Digital Marketing Voordelen: Snel
Tio Minor Digital Marketing marketing Voordelen: Snel Directe en Meetbare response Goedkoop Hoge respons mogelijk Hoge conversie mogelijk Interactieve klantrelaties Front of mind positioning

21 Viral marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Viral marketing De do’s voor het laten slagen van virals zijn: 1. het concept is simpel en geschikt voor een brede doelgroep. 2. eenvoudige maar authentieke virals werken het beste. 3. geile, grove of grappige content werkt. 4. zorg voor een vorm van engagement, een binding met de gebruiker en doorstuurder. 5. zet eventueel bij de start van de campagne social media influencers in voor de eerste verspreiding.

22 Viral marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Viral marketing 6. zorg dat de boodschap of heel overtuigend of zeer onderscheidend is. 7. wees klaar voor snel succes en reageer met bijvoorbeeld een parodie of vervolg om de buzz zo in gang te houden. 8. gebruik geen technische belemmeringen zoals de meest actuele versie van Flash of een extra plugin die nodig is. 9. het gebruik van een korte video is vaak succesvol en eenvoudig te verspreiden in de sociale netwerken, zorg voor interactie en dialoog met de virale gebruiker of vraag influencers wat ze van de viral vinden. 10. houd doelstellingen realistisch, overschat de conversie naar een directe omzetverhoging niet.

23 Viral marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Viral marketing Een viral staat niet gelijk aan zomaar een hype of buzz. Bij virale marketing is de sturing en de boodschap sterk doordacht. Ter verduidelijking wat feiten op een rij om de nuance tussen de verschillende vormen te laten zien: een losstaande buzz wordt veel gebruikt in de offline reclamebranche en heeft betrekking op het creëren van een boodschap die prospects laat shaken, bewegen en dus buzzen. Buzzen betekent letterlijk trillen met een korte boodschap. Zo bestaat er een buzzer, een mobiel apparaatje, dat kort en snel trilt en na het trillen een boodschap laat zien op het minischerm. Buzz marketing is een natuurlijke vorm van mond-totmondreclame om een boodschap snel, prettig en met snelle acceptatie de doelgroep in te schieten. In de social media wordt buzz marketing veel gebruikt en worden daarbij social influencers gebruikt zoals beschreven in hoofdstuk 6.

24 Viral marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Viral marketing een hype is een mediaverschijnsel dat puur gericht is op het trekken van veel media-aandacht. Een hype komt snel en bombastisch, maar kan ook weer snel verdwijnen omdat de tijdsperiode te kort is om een juiste beleving (experience) bij de consument te bewerkstelligen. Ook kan de hype de uiteindelijke consumentenbelofte in de weg staan. Blijft een hype aan, dan wordt het een ‘rage’ genoemd. Een hype dient de vooraankondiging te zijn van een grote verkoopboost maar mist weleens sturing en een duidelijke boodschap om daarmee serieus genomen te worden

25 Viral marketing Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Viral marketing Or here is the link:

26 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing S.O.C.I.A.L. staat voor: Snelheid van handelen, zoals met Twittercare of care via Facebook en de snelheid van het aanbieden en aanpassen van content in de social media. Antistructuur, een strakke dominante campagne-aanpak of organisatiestructuur zal niet tot succesvolle social media marketing leiden. Denk ook aan social media influentials die jouw boodschap sterk beïnvloeden. Zij hebben soms meer te zeggen over een bepaald merk of organisatie dan de organisatie zelf. Collaboratie is een vergaande vorm van crowdsourcing en het bewust samenwerken met de klant om bijvoorbeeld producten beter te maken. Intelligentie & Interactie slaan op het ontwikkelproces dat de social media een organisatie of persoon bieden. Interactie leidt tot meer kennis over de doelgroep en het gebruik van de aangeboden producten. Learning of Leren is het gevolg van de voorgaande onderdelen voor de organisatie. Stelt de organisatie zich open en lerend op, dan is een social business in zicht.

27 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing Vormen social media Zie pagina HOM Toepassingen van social media marketing

28 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing Independent hotel in NYC. Very active on social media and can be found quickly with Google. reaches the public joining the conversation; interactive dialogue through social media

29 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing How can you be successful on Facebook, for example. Not all campaigns are successful. First of all: good visual material! It is also evident that humour also scores well: Hema; visual joke, with brand symbol and current matters!! Ask for advice, opinion, challenge the visitor.

30 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing social media marketing: vereist contentplan & tools

31 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing social media marketing: vereist contentplan & tools

32 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing

33 Social media marketing
Tio Minor Digital Marketing Social media marketing Is fulltime presence and activity social media marketing in een complex social web. Houd het goed in de gaten…….. ….weet wat je doet, wees interactief, zorg voor conversatie(management), wees pro actief en wees vriendelijk!

34 Co-creation Kenmerk is samenwerking
Minor Digital Marketing Co-creation Kenmerk is samenwerking Blijkt geschikt voor het aantrekken van bezoekers Blijkt geschikt voor branding Klant erbij betrekken; engagement. Benadruk de

35 Co-creation Minor Digital Marketing Design ook Kijk eens op deze site
Auto’s ook KPN 4G En meer vormen Kijk maar eens rond op het web en denk eens na wat je kan toepassen Klant erbij betrekken; engagement. Benadruk de

36 Opdrachten week 4 Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Opdrachten week 4 In kaart brengen van de customer journey van de doelgroep van het project; Ontwikkelen een plan voor de inzet van de digitale marketingtoepassingen (tools); In de rapportage bovenstaande koppelen aan de eerder opgezette strategische opzet; Verder uitwerken Content voor website, social media en mogelijke andere geschikte digitale platformen ontwikkelen; Opzetten en toepassen SEA/FBA (doorlopend) Doorlopende opdrachten: content toevoegen, nieuw bereik creëren, analyseren gegevens en relateren aan KPI/targets, acties evalueren en verslaglegging op werkblog; Webcare voor project beschrijven en waar mogelijk in de komende tijd toe passen.

37 Studie en referentie Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Studie en referentie Hoofdstuk 5 De mix van middelen, conversie en het 5Rmodel in Handboek online marketing 4 Hoofdstuk 10 Zoekmachinemarketing in Handboek online marketing 4 Ter referentie: Hoofdstuk 16 Het strategisch marketingplan in Handboek online marketing 4 PowerPoint week 3 SEO beginnershandleiding van Google SEA instructies van Google; Indien beschikbaar en van toepassing: relevante actuele en aanvullende publicaties en voorbeelden (docenten)


Download ppt "DMK – week 4."

Verwante presentaties


Ads door Google