De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking leerkrachten Overgang van groep 2 naar 3 Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking leerkrachten Overgang van groep 2 naar 3 Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kennismaking leerkrachten

3 Overgang van groep 2 naar 3 Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen?

4 Visie van bs. Het Venster We vinden het belangrijk dat je als kind, leerkracht en ouder met plezier naar school toe gaat, waar de kracht van ontmoeting leidt tot ontwikkeling. De volgende kernwaarden zijn voor ons van groot belang: - zelfstandigheid - vertrouwen - ontwikkeling (groepsplan) - eigenheid - transparantie

5 Basisontwikkeling Basiskenmerken (1 e ring)  Welbevinden  Zelfvertrouwen hebben  Nieuwsgierig zijn

6 Basisontwikkeling Brede ontwikkeling (2 e ring)  Samen spelen en samen werken  Actief zijn en initiatieven nemen  Plannen maken  Communiceren  Symbolen, tekens en betekenissen

7  Symbolen, tekens en betekenissen

8 Basisontwikkeling Specifieke kennis en vaardigheden (3 e ring)  Sociale vaardigheden  Motorische vaardigheden  Woorden en begrippen  Schematiseren

9  Schematiseren

10 Welke doelen en vaardigheden moet uw kind behalen: Uw kind is bijvoorbeeld in staat tot: Het schrijven van de eigen naam. Het herkennen van ongeveer 15 letters. Hakken en plakken, bijv. p – e – n ‘Plaatjessommen’ maken Getalsymbolen herkennen en benoemen 1 t/m 20. Ruimtelijke – en meetkundige begrippen begrijpen, zoals voor - achter, links - rechts, naast, breed – smal, recht – krom etc. + =

11 Ook moet uw kind zijn: Betrokken Leergierig Leerbaar Dit alles moet uit het kind zelf komen!!!

12 Uw kind moet voorbereid zijn op: Minder tijd om te bewegen/ spelen (op stoel blijven zitten); Minder keuze uit hoeken; Samenwerken; Een bepaalde tijd te concentreren (minimaal 15 min.) Omgaan met uitgestelde aandacht; Het werken aan een eigen programma.

13 Wat doen we allemaal al in groep 2? (thema-)Hoeken Toos Letterdoos Ontwikkelingsmaterialen Schatkist (taal) Wat zeg je? (taal) Pluspunt (rekenen) Met sprongen vooruit (rekenen) Pennenstreken (schrijven) Engels Computerprogramma’s Letter- en cijfermuur Stempel-, lees-, schrijfhoek Taakjes Motoriekoefeningen Niet-storen-ketting Registratie vindt plaats in onze observatielijsten.

14

15

16

17

18  Filmpje werkles Filmpje werkles  Filmpje Engels Filmpje Engels

19 Goed: Fout:

20 Praktijkvoorbeeld….. Letterboek

21 Wat ervaart uw kind? Land van Okt

22  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt  tweeoktéén - tweeokttwee - tweeoktdrie - tweeoktvier - tweeoktvijf - tweeoktzes - tweeoktzeven - drieokt  drieoktéén … … … … … - drieoktzeven - vierokt  vieroktéén … … … … … - vieroktzeven - vijfokt  ……  zevenoktéén - zevenokttwee - zevenoktdrie - zevenoktvier zevenoktvijf - zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD  BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt  bordoktéén - bordokttwee - bordoktdrie ……

23  één - twee - drie – vier - vijf - zes - zeven - okt 1 2 3 4 5 6 7 10  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt 11 12 13 14 15 16 17 20  tweeoktéén tweeokttwee …… 21 22 ……………  … zevenoktvijf - zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD 75 76 77 100  BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt 101 102 103 107 110  bordoktéén - bordokttwee - bordoktdrie 111 112 113 Achttallig getalsysteem getalsymbolen

24 Bingo “Land van Okt” Schrijf nu in elk van de hokjes een van de volgende getallen: 12, 15, 23, 25, 30, 34, 45, 54, 56, 62, 67, 73, 101, 110, 113, 120, 125, 130

25 Wat hoeft uw kind nog niet te kunnen of kennen: Woorden, zinnen of boekjes lezen; Sommen maken; zoals 2 + 6 = 8 Aan elkaar schrijven.

26 Mag ik naar groep 3?? “Het totale plaatje” Cito-scores moeten voldoende zijn. Eigen observaties in registratielijsten. Sociaal emotioneel sterk zijn. Goede werk- en luisterhouding. Leerkracht geeft tijdig aan als het niet goed gaat. Leerkracht in overleg met ouders. Leerkracht in overleg met collega’s. De groep, passend bij ontwikkeling.

27 Mededelingen Bij vragen loop gerust binnen (liefst na 15.15u) Inschrijflijst ouders Klassenouder Biebouders Spelletjesouders Ouderhulp in de school, bijv. versierouder, sportdag Meldt u zich aan voor de Vensterpraat! Website www.bshetvenster.nl. Op tijd op school! Om half 9 en kwart over 1 willen we beginnen. B.S.O. Het Venster

28 Bedankt voor uw komst.


Download ppt "Kennismaking leerkrachten Overgang van groep 2 naar 3 Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen?"

Verwante presentaties


Ads door Google