De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking leerkrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking leerkrachten"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kennismaking leerkrachten

3 Overgang van groep 2 naar 3
Doel van deze avond: Wat moet mijn kind kennen en kunnen om naar groep 3 te mogen? 3

4 Visie van bs. Het Venster
We vinden het belangrijk dat je als kind, leerkracht en ouder met plezier naar school toe gaat, waar de kracht van ontmoeting leidt tot ontwikkeling. De volgende kernwaarden zijn voor ons van groot belang:          - zelfstandigheid          - vertrouwen          - ontwikkeling (groepsplan)          - eigenheid          - transparantie

5 Basisontwikkeling Basiskenmerken (1e ring) Welbevinden
Zelfvertrouwen hebben Nieuwsgierig zijn

6 Basisontwikkeling Brede ontwikkeling (2e ring) Samen spelen en samen
werken Actief zijn en initiatieven nemen Plannen maken Communiceren Symbolen, tekens en betekenissen

7 Symbolen, tekens en betekenissen

8 Basisontwikkeling Specifieke kennis en vaardigheden (3e ring)
Sociale vaardigheden Motorische vaardigheden Woorden en begrippen Schematiseren

9 Schematiseren

10 Welke doelen en vaardigheden
moet uw kind behalen: Uw kind is bijvoorbeeld in staat tot: Het schrijven van de eigen naam. Het herkennen van ongeveer 15 letters. Hakken en plakken, bijv. p – e – n ‘Plaatjessommen’ maken Getalsymbolen herkennen en benoemen 1 t/m 20. Ruimtelijke – en meetkundige begrippen begrijpen, zoals voor - achter, links - rechts, naast, breed – smal, recht – krom etc. + =

11 Ook moet uw kind zijn: Betrokken Leergierig Leerbaar Dit alles moet uit het kind zelf komen!!!

12 Uw kind moet voorbereid zijn op:
Minder tijd om te bewegen/ spelen (op stoel blijven zitten); Minder keuze uit hoeken; Samenwerken; Een bepaalde tijd te concentreren (minimaal 15 min.) Omgaan met uitgestelde aandacht; Het werken aan een eigen programma.

13 Wat doen we allemaal al in groep 2?
(thema-)Hoeken Toos Letterdoos Ontwikkelingsmaterialen Schatkist (taal) Wat zeg je? (taal) Pluspunt (rekenen) Met sprongen vooruit (rekenen) Pennenstreken (schrijven) Engels Computerprogramma’s Letter- en cijfermuur Stempel-, lees-, schrijfhoek Taakjes Motoriekoefeningen Niet-storen-ketting Registratie vindt plaats in onze observatielijsten.

14

15

16

17

18 Filmpje werkles Filmpje Engels

19 Goed: Fout:

20 Praktijkvoorbeeld….. Letterboek

21 Wat ervaart uw kind? Land van Okt

22  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt
tweeoktéén - tweeokttwee - tweeoktdrie - tweeoktvier - tweeoktvijf - tweeoktzes - tweeoktzeven - drieokt  drieoktéén … … … … … - drieoktzeven - vierokt vieroktéén … … … … … - vieroktzeven - vijfokt  ……  zevenoktéén zevenokttwee - zevenoktdrie - zevenoktvier zevenoktvijf zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD  BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt  bordoktéén - bordokttwee bordoktdrie ……

23 Achttallig getalsysteem
getalsymbolen  één twee drie – vier vijf zes zeven - okt  oktéén - okttwee - oktdrie – oktvier - oktvijf - oktzes - oktzeven - tweeokt  tweeoktéén tweeokttwee …… 21                     22   ……………  … zevenoktvijf zevenoktzes - zevenoktzeven - BORD   BORDéén - bordtwee - borddrie … … … … - bordzeven - bordokt   bordoktéén - bordokttwee bordoktdrie

24 Bingo “Land van Okt” Schrijf nu in elk van de hokjes een van de volgende getallen: 12, 15, 23, 25, 30, 34, 45, 54, 56, 62, 67, 73, 101, 110, 113, 120, 125, 130

25 Wat hoeft uw kind nog niet te kunnen of kennen:
Woorden, zinnen of boekjes lezen; Sommen maken; zoals = 8 Aan elkaar schrijven.

26 Mag ik naar groep 3?? “Het totale plaatje”
Cito-scores moeten voldoende zijn. Eigen observaties in registratielijsten. Sociaal emotioneel sterk zijn. Goede werk- en luisterhouding. Leerkracht geeft tijdig aan als het niet goed gaat. Leerkracht in overleg met ouders Leerkracht in overleg met collega’s. De groep, passend bij ontwikkeling.

27 Mededelingen Inschrijflijst ouders Klassenouder Biebouders
Bij vragen loop gerust binnen (liefst na 15.15u) Inschrijflijst ouders Klassenouder Biebouders Spelletjesouders Ouderhulp in de school, bijv. versierouder, sportdag Meldt u zich aan voor de Vensterpraat! Website Op tijd op school! Om half 9 en kwart over 1 willen we beginnen. B.S.O. Het Venster

28 Bedankt voor uw komst.


Download ppt "Kennismaking leerkrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google