De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8. Nederland in de wereldeconomie De feiten Ranglijst naar omvang BNP: plaats 18 Ranglijst naar export:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8. Nederland in de wereldeconomie De feiten Ranglijst naar omvang BNP: plaats 18 Ranglijst naar export:"— Transcript van de presentatie:

1 WERELD 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8

2 Nederland in de wereldeconomie De feiten Ranglijst naar omvang BNP: plaats 18 Ranglijst naar export: plaats 7 Thuishaven van mno’s: Philips, DSM, Shell,Unilever, ASML Ranglijst Investeringen in buitenland: plaats 9 Conclusie Nederland is een klein land met een belangrijke positie in de wereldeconomie. Ranglijst naar inwoners: plaats 64

3 Drie aanwijzingen: koopkracht is hoog dienstenmaatschappij scoort hoog op welzijnsindex handelsbalans en de betalingsbalans zijn positief Nederland is rijk

4 Nederland is rijk. Welke twee aanwijzingen geeft de handelsbalans daarvoor? De handelsbalans is positief. We importeren veel grondstoffen en halffabricaten en exporteren hoogwaardige eindproducten. Handelsbalans

5 Sterke groei beroepsbevolking Opschuiving naar dienstenmaatschappij Ontwikkelingen van de beroepsbevolking

6 Nederland is sterk op het buitenland gericht omdat we: klein zijn? rijk zijn? dichtbevolkt zijn? mainports hebben? Holland International ✔

7 Zitten we nog goed in Nederland? Wat heeft de cartoon met globalisering te maken?

8 Bedrijf A of bedrijf B? A A Want bedrijf A is… arbeidsintensief en vraagt minder scholing. Het wordt verplaatst naar lagelonenlanden zoals China of Vietnam. Van welk bedrijf zijn de heren uit de vorige dia directeur? B

9 Ongelijkheid in een vlak land. A Wat betekent dit voor inwoners van gebied A? Zij verdienen meer dan 10% minder dan het modale inkomen in Nederland. Over welk type ongelijkheid gaat de kaart? Regionale ongelijkheid

10 Ongelijkheid in een vlak land. Nederland is ingedeeld in drie gebieden. Welke namen uit het wereldsysteem kun je daar aan geven? A= B= C= A B C centrum semiperiferie periferie

11 Ongelijkheid in een vlak land De sociale ongelijkheid in Nederland neemt wel toe maar is niet zo groot als in veel andere landen. Dat zie aan de Gini- coëfficiënt. Hoe komt dat? De hoogste inkomensklassen betalen meer belasting en dat geld wordt ten dele gebruikt om de laagste inkomensklassen te ondersteunen. lage/hoge

12 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 8

13 Rijk aan de rand van Europa. Nederland dankt haar welvaart al heel lang aan haar gunstige ligging. Wat is er gunstig aan? Ligging aan rand van rijk continent. Ligging aan drukst bevaren zee ter wereld. Prima verbonden met het achterland.

14 Achterland Wat is het achterland van een haven? Het gebied dat voor aan- en afvoer van goederen is aangewezen op een haven. Welke voordelen zie je op deze tekening voor deze haven? Vrije toegang vanuit zee (zeehaven). Verbinding via rivier met het achterland. Wegen en spoorlijnen verbinden haven met achterland. Aan welke mainport denk je als je de tekening bekijkt? Rotterdam.

15 De distributiefunctie van Nederland wordt bedreigd door.. dichtslibbing infrastructuur door files. Achterland bedreigd?

16 Wie zijn de twee grootste concurrenten van Rotterdam in Europa? Antwerpen en Hamburg. Welke voordelen heeft Rotterdam boven deze havens? Open verbinding met zee. Concurrentie voor mainport Rotterdam. Betere ontsluiting van het achterland.

17 De haven van Rotterdam in actie. Bekijk de clip. Je ziet hoe de haven van Rotterdam werkt. Het gebruik van containers heeft de globalisering sterk gestimuleerd. Welk voordeel hebben containers? Goederen kunnen gemakkelijk van een schip overgezet worden naar een vrachtwagen, binnenschip of trein. Noem twee reden waarom de haven van Rotterdam voor de grootste containerschepen ter wereld favoriet is. Gebruik het begrip diepgang! De vaargeul van Rotterdam is heel diep zodat ook schepen met grote diepgang in de haven kunnen aanleggen. Rotterdam heeft een open verbinding met zee.

18 1.Gunstige ligging en goede bereikbaarheid. 2.Gerichtheid van Nederland op het buitenland. 3.Goed opgeleide bevolking. 4.Lage belasting voor buitenlandse bedrijven. 5.Betrouwbaar en stabiel land. 6.Lid van de EU Vijf vestigingsplaatsfactoren lokken buitenlandse bedrijven naar Nederland. Vestigingsplaatsfactoren.

19 Aantrekkelijk voor buitenland. Welke twee vestigingsplaatsfactoren zijn voor deze bedrijven het belangrijkste om voor Nederland te kiezen? Goed opgeleide bevolking. Lage belastingen.

20 Vestigingsplaatsfactoren ASML, Eindhoven. ASML maakt machines waarmee je microchips kunt maken. Het bedrijf profiteert van de vestigingsplaatsfactor … goed opgeleide bevolking.

21 Wat is je favoriete stek? Hieronder staan vijf bedrijven. Combineer het bedrijf met de beste plek. Leg ook uit waarom daar. Eén stek gebruik je niet! A B C D E F 1.De Buurtsuper. 2.Distributiebedrijf voor Nederland. 3.Aanlegplaats cruiseschepen 4.IKEA 5.Olieopslag voor supertankers


Download ppt "WERELD 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8. Nederland in de wereldeconomie De feiten Ranglijst naar omvang BNP: plaats 18 Ranglijst naar export:"

Verwante presentaties


Ads door Google