De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8"— Transcript van de presentatie:

1 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8

2 Nederland in de wereldeconomie
De feiten Ranglijst naar export: plaats 7 Ranglijst Investeringen in buitenland: plaats 9 Ranglijst naar omvang BNP: plaats 18 Ranglijst naar inwoners: plaats 64 Thuishaven van mno’s: Philips, DSM, Shell,Unilever, ASML Conclusie Nederland is een klein land met een belangrijke positie in de wereldeconomie.

3 Nederland is rijk Drie aanwijzingen: koopkracht is hoog
dienstenmaatschappij scoort hoog op welzijnsindex handelsbalans en de betalingsbalans zijn positief

4 Handelsbalans Nederland is rijk. Welke twee aanwijzingen geeft de handelsbalans daarvoor? De handelsbalans is positief. We importeren veel grondstoffen en halffabricaten en exporteren hoogwaardige eindproducten.

5 Ontwikkelingen van de beroepsbevolking
Opschuiving naar dienstenmaatschappij Sterke groei beroepsbevolking

6 Nederland is sterk op het buitenland gericht omdat we: klein zijn?
Holland International Nederland is sterk op het buitenland gericht omdat we: klein zijn? rijk zijn? dichtbevolkt zijn? mainports hebben?

7 Zitten we nog goed in Nederland?
Wat heeft de cartoon met globalisering te maken?

8 A B A Van welk bedrijf zijn de heren uit de vorige dia directeur?
Bedrijf A of bedrijf B? A Want bedrijf A is… arbeidsintensief en vraagt minder scholing. Het wordt verplaatst naar lagelonenlanden zoals China of Vietnam. B

9 Ongelijkheid in een vlak land.
Wat betekent dit voor inwoners van gebied A? Zij verdienen meer dan 10% minder dan het modale inkomen in Nederland. A Over welk type ongelijkheid gaat de kaart? Regionale ongelijkheid

10 Ongelijkheid in een vlak land.
Nederland is ingedeeld in drie gebieden. Welke namen uit het wereldsysteem kun je daar aan geven? A= B= C= centrum C semiperiferie periferie A B

11 Ongelijkheid in een vlak land
De sociale ongelijkheid in Nederland neemt wel toe maar is niet zo groot als in veel andere landen. Dat zie aan de Gini- coëfficiënt. Hoe komt dat? lage/hoge De hoogste inkomensklassen betalen meer belasting en dat geld wordt ten dele gebruikt om de laagste inkomensklassen te ondersteunen.

12 2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 8

13 Rijk aan de rand van Europa.
Nederland dankt haar welvaart al heel lang aan haar gunstige ligging. Wat is er gunstig aan? Ligging aan rand van rijk continent. Ligging aan drukst bevaren zee ter wereld. Prima verbonden met het achterland.

14 Achterland Wat is het achterland van een haven?
Het gebied dat voor aan- en afvoer van goederen is aangewezen op een haven. Aan welke mainport denk je als je de tekening bekijkt? Rotterdam. Welke voordelen zie je op deze tekening voor deze haven? Vrije toegang vanuit zee (zeehaven). Verbinding via rivier met het achterland. Wegen en spoorlijnen verbinden haven met achterland.

15 Achterland bedreigd? De distributiefunctie van Nederland wordt bedreigd door.. dichtslibbing infrastructuur door files.

16 Welke voordelen heeft Rotterdam boven deze havens?
Concurrentie voor mainport Rotterdam. Wie zijn de twee grootste concurrenten van Rotterdam in Europa? Antwerpen en Hamburg. Welke voordelen heeft Rotterdam boven deze havens? Betere ontsluiting van het achterland. Open verbinding met zee.

17 De haven van Rotterdam in actie.
Bekijk de clip. Je ziet hoe de haven van Rotterdam werkt. Het gebruik van containers heeft de globalisering sterk gestimuleerd. Welk voordeel hebben containers? Goederen kunnen gemakkelijk van een schip overgezet worden naar een vrachtwagen, binnenschip of trein. Noem twee reden waarom de haven van Rotterdam voor de grootste containerschepen ter wereld favoriet is. Gebruik het begrip diepgang! De vaargeul van Rotterdam is heel diep zodat ook schepen met grote diepgang in de haven kunnen aanleggen. Rotterdam heeft een open verbinding met zee.

18 Vestigingsplaatsfactoren.
Vijf vestigingsplaatsfactoren lokken buitenlandse bedrijven naar Nederland. Gunstige ligging en goede bereikbaarheid. Gerichtheid van Nederland op het buitenland. Goed opgeleide bevolking. Lage belasting voor buitenlandse bedrijven. Betrouwbaar en stabiel land. Lid van de EU

19 Aantrekkelijk voor buitenland.
Welke twee vestigingsplaatsfactoren zijn voor deze bedrijven het belangrijkste om voor Nederland te kiezen? Goed opgeleide bevolking. Lage belastingen.

20 Vestigingsplaatsfactoren
ASML, Eindhoven. ASML maakt machines waarmee je microchips kunt maken. Het bedrijf profiteert van de vestigingsplaatsfactor … goed opgeleide bevolking.

21 F C E A Wat is je favoriete stek?
Hieronder staan vijf bedrijven. Combineer het bedrijf met de beste plek. Leg ook uit waarom daar. Eén stek gebruik je niet! F D C B De Buurtsuper. Distributiebedrijf voor Nederland. Aanlegplaats cruiseschepen IKEA Olieopslag voor supertankers E A


Download ppt "2 vwo Ontwikkeling, arm en rijk par 7- 8"

Verwante presentaties


Ads door Google