De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 7
15 September 2015 Basisschool Sint Franciscus Wijenweg 143 D 6446 AE Brunssum

2 Programma voor vanavond:
Algemene Informatie groep 7. Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs. Vragen rondje

3 Groepsleerkracht groep 7
Even voorstellen: Juf Vera Groepsleerkracht groep 7

4 Contact leerkracht: Direct voor en na school ben ik altijd aanspreekbaar voor eenvoudige vragen en/of mededelingen. Indien u nader wenst in te gaan op de vorderingen van uw kind of andere belangrijke zaken rustig wilt bespreken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Zo heb ik alle tijd voor u. Als een leerling niet mee kan gymmen, een doktersafspraak heeft of andere afspraken/ mededelingen dan graag een briefje of e- mail.

5 Regels: PBS (schoolregels). Gedragsverwachtingen. Reactieprocedure.
Gouden Week Klassenregels samen met de groep opgesteld.

6

7 Methode en leerstof: Rekenen (Wig 4): Taal (Taal in beeld):
Nieuwe methode, werken met weektaak en differentiatie op 3 niveaus. Rekentijger als extra uitdaging. Belangrijke onderdelen: Inhoudsmaten, Redactiesommen, Breuken, Procenten, Kommagetallen en verhoudingen. Taal (Taal in beeld): Woordenschat Luisteren en Spreken Taalbeschouwing > Belangrijk onderdeel Zins- ontleden en Woord- benoemen. Schrijven Spelling (Spelling in beeld): Alle spellingcategorieën Werkwoordspelling. Begrijpend lezen (Lezen in beeld): Toepassen van leesstrategieën Tekstverwerken Technisch lezen (Estafette): Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI- niveau M7/E7. Studievaardigheden (Blits): Studieteksten, informatiebronnen, Kaartlezen, Schema’s, tabellen en grafieken.

8 Overige vakken: Argus Clou Sociale Talenten Engels
Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Sociale Talenten Engels Hemel en Aarde (godsdienst) schrijven gym expressie Ict- vaardigheden Verkeer (verkeersexamen)

9 Verkeersexamen 7 april 2016 schriftelijk verkeersexamen
Datum praktisch examen volgt nog. Goedgekeurde fiets. Voor ouders en kinderen: oefenen Met de VVN Verkeersexamenapp is het eenvoudig en leuk om samen met uw zoon of dochter te oefenen voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Laat uw zoon of dochter de route een paar dagen voor het examen fietsen. Als het kind voorop rijdt, kunt u goed zien wat er goed en fout gaat. Neem de ervaring na afloop door en laat ze eventueel nog een rondje fietsen. Bij het echte examen staan onderweg controleposten, dus niemand kan verdwalen. Wie de weg niet meer weet, mag die aan de controleposten vragen.

10 Directe Instructie Model:
Verkorte instructie (aanpak 3) Basisinstructie (aanpak 2) Verlengde instructie (aanpak 1)

11 Unit- middag Iedere vrijdagmiddag is er een roulatiesysteem in 4 groepen: Rekenen (weektaak afmaken) juf Petra Lezen, meester Bert Tekenen, juf Vera/ juf Diana Ict- vaardigheden (spelling, woordenschat), computer ouders.

12 Huiswerk Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs:
- Groep 7 van donderdag tot donderdag. - Huiswerk is ter in oefening en bevat nooit leerstof die nog niet behandeld is. Huiswerk (grotendeels digitaal) Taal Rekenen Spelling/ w.o. Extra Huiswerk toets leerstof extra oefeningen in overleg met leerlingen/ ouders.

13 Lezen, lezen en nog eens lezen!!!
Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Het stimuleert namelijk: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken Verbeeldingskracht

14 Nieuwe Rapporten Algemeen gedeelte: goed, ruim voldoende, voldoende,
twijfelachtig onvoldoende. Vakken: Hele en halve puntentelling

15 Nieuwe CITO- scores van A-B-C-D-E naar Romeinse Cijfers
A -  25% - hoogst scorende lln. B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E  - 10% - laagst scorende lln. I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde

16 Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs

17 Hoe komen wij als school tot een advies?
Cito- eindtoets groep 8. Observaties en leerlingen-bespreking groep 1 t/m 8. Cito LVS groep 1 t/m 8 Executieve Functies: Welbevinden/ werkhouding

18 Overgang van PO naar VO Waar bestaat het schooladvies uit:
Cito scores groep 3 t/m 8. Doorslaggevend rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen Voorlopig schooladvies groep 6 en 7. Executieve Functies. Kaders vastgesteld door de WET en INSPECTIE.

19

20 Zijn er nog vragen???


Download ppt "Welkom op de Algemene- informatie avond van groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google