De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders Presteren ‘Programmadrager’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders Presteren ‘Programmadrager’"— Transcript van de presentatie:

1 Anders Presteren ‘Programmadrager’
Wie is Anders Presteren Waarom een speciale programmadrager Werken met een programmadrager Samenhang leidt tot resultaat Veranderatomen sturen proces Vier v’s verbinden proces en mens Stimuleren kunnen, willen en doen Voorbeelden programmadragers Start met Parcoursplan Preloog Opbouw Tourprogramma en proloog Organisatiestructuur Programmadrager Uw Resultaat Ondersteuning door Anders Presteren Waarom inzet programmadrager werkt Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden

2 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Wie is Anders Presteren? Anders Presteren werd 12 jaar geleden opgericht door Freek Paludanus. Hij zag bij organisaties veel consultants en trainers langskomen, maar merkte dat het lastig bleek om de adviezen en trainingen, met name aan de cultuur- en gedragskant, goed te implementeren. Veel leidinggevenden en medewerkers ondergingen de veranderingen of aanpassingen. Persoonlijk en blijvend adopteren, zodat met name de klant het écht merkt, bleek zeldzaam. Anders Presteren is inmiddels uitgegroeid tot een typische implementatiespecialist met executiekracht en bewezen succes bij kritische en enthousiast geworden klanten. Anders Presteren richt zich met name op de cultuur- en gedragszijde van veranderingen en onderscheidt zich daarmee van management consultants en trainingsbureaus. Cultuur Gedrag Vaardigheden

3 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Waarom een speciale Programmadrager? Tour de France Formule 1 Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Tour de France als de Formule 1 wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’ , visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! Cultuur Gedrag Vaardigheden 3

4 Werken met een Programmadrager
Stimuleert aanpak vanuit doe-het-grotendeels-zelf Weinig tijdrovende theorie en praatsessies Mensen hebben het druk, dus niet ‘on top of’ maar tijdens het werk Training niet als los impulsmoment dat weer wegzakt Kort en krachtige training, coaching en intervisie als etappe-onderdeel verankert en borgt Faciliterende rol leidinggevenden, ondersteund door persoonlijke tips, sjablonen en materialen Medewerkers zelf actief betrokken bij aansturing programma Zon van Suc6 biedt samenhang en versterkt bereiken gewenste resultaat Anders Presteren helpt als specialist waar dat toevoegt Aanpak stimuleert kunnen, willen en doen Sluit aan op uw eerdere en huidige initiatieven en propgramma’s Cultuur Gedrag Vaardigheden

5 Meer betrokken medewerkers
Samenhang leidt tot resultaat Klantenthousiasme Veilig werken op 1 Zon van Suc6 Aanzienlijk meer verkopen Energiegévend Leiderschap Samenwerken is samen werken Cultuur Gedrag Vaardigheden Meer betrokken medewerkers

6 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Veranderatomen sturen proces Wat Is de aanleiding Worden de doelen en gewenste resultaten Hoe Gaan we de veranderatomen (afzonderlijk & in samenhang) aansturen Gaan we dat effectief doen (conform de nieuwste verandereisen) Houden we de factor mens bovenliggend Waar Vindt de verandering plaats (context) Zitten de faal- en slaagfactoren Gaat de verandering zich afspelen Cultuur Gedrag Vaardigheden Wie Zijn onderdeel van de verandering Dragen bij aan het succes Ontwikkelen zich als rolmodel

7 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Vier V’s verbinden proces en mens Persoonlijke verandercapaciteit wordt gestimuleerd, algemeen wordt intrinsiek Al tijdens het Tourprogramma ook programmatische aandacht voor harde- en zachte borging van een juiste attitude en verkoopresultaten in de relevante processen/systemen en bij de leidinggevenden in hun stijl van leiding geven Korte doorlooptijd (9 maanden) voor een echt praktisch programma, inclusief inspirerende Etappetrainingen en gewogen en nadrukkelijk gefaseerde attitude/ gedragscomponenten. Geen elitetroepen of niet meerijders, ieder betrokken niveau doet mee Cultuur Gedrag Vaardigheden

8 Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden
Stimuleren kunnen, willen en doen Verandering begint bij het individu, met duidelijkheid krijgen over gewenst gedrag, eigenaarschap leren nemen, ‘aanspreken moet aanspreken’ ontwikkelen en worden geholpen met gerichte interventies. Zonder dat uw medewerker het mag, zonder dat uw medewerker het kan en zonder dat uw medewerker het wil, verandert er niets, alleen wat cosmetisch en vooral tijdelijk. U en uw medewerkers staan eerst individueel en uiteindelijk als team centraal en worden langs diverse stimulerende impulsen geholpen op hun eigen weg. De programmadrager stelt mensen in staat om dit proces geleidelijk en met respect voor ieders persoonlijke verandercapaciteit te ondergaan. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden Cultuur Gedrag Vaardigheden

9 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Voorbeeld Programmadrager ‘Tour de France’ Parcoursplan Klassement Etappes Tourcommissarissen Tourdirecties Cultuur Gedrag Vaardigheden Klassiekers

10 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Voorbeeld Programmadrager ‘Formule 1’ Klanten Resultaatgedreven Ontwikkelgericht Zelf sturen Samen Cultuur Gedrag Vaardigheden Aansturing

11 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Start met Parcoursplan Modern, praktisch, niet betuttelend en niet complex Change Master Plan Beschrijft en visualiseert ondermeer aanleiding, doelen, gewenst gedrag, rollen, organisatievorm en werkwijze Biedt richting en routekaart op hoofdlijnen Wijst de wegen, niet de weg Stimuleert DAG-Communicatie D uidelijke doelen A cceptatie door betrokkenheid G edrag veranderd dankzij betrokkenheid Cultuur Gedrag Vaardigheden

12 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Preloog Leiding op voorsprong Opschakelen van leiden naar faciliteren Benoeming faal- en slaagfactoren Richting geven aan uitrol Parcoursplan Rollen en gedrag daarbij Interventierecht en inspiratieplicht Hoe werkt de aansturing met de programmadrager in de praktijk? Klassiekers rijden (speciale korte workshops/intervisies/toolboxen voor leidinggevenden) Persoonlijke Resultaten Coaching Cultuur Gedrag Vaardigheden

13 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Opbouw Tourprogramma Preloog Leiding Vertrouwen in de toekomst Proloog (iedereen) De noodzaak van veranderen “Alles aan de kant voor de klant.” Etappe 1 De toekomst door de medewerkers vorm gegeven Etappe 2 t/m X Op de pedalen: Ambities werkelijkheid maken Finish (Feest) Cultuur Gedrag Vaardigheden

14 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Proloog Gezamenlijk ervaren, iedereen bij elkaar Programmatoelichting en het waarom Uitleg programma(drager), aansturing en rollen Uitleg werkwijze en verwachtingen Uitleg 1e etappe/race Ploegindeling 1e etappe Hoe werken de korte etappetrainingen/intervisies/toolboxen voor de medewerkers? Ervaringsleren als primair leermodel Interactief en gelijk al concreet aan de slag Cultuur Gedrag Vaardigheden

15 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Organisatie Structuur Programmadrager Tourbestuur Reguliere Directie en MT Eindverantwoordelijk voor het resultaat van het project “Tour”. Tour commissaris Tour commissarissen Ondersteunt uitvoering en implementatie van de cultuurverandering in Programmadrager “Tour”. Tour Leider Mecanicien Sessies ter ondersteuning van rol van managers en leidinggevenden tijdens (focus)etappes Project- uitvoering Klassiekers Tourdirectie Tourdirectie Mix van medewerkers en leiding. Sturen etappes aan. Wisselende samenstelling. Ook zelf deel van de verandering. Ploeg coach Ploeg coach Rol binnen tourdirectie – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourploegen. Ploeg Leider Ploeg Leider Rol binnen tourploeg – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourdirectie. Tourploeg Project(en) Tourploeg Project(en) Cultuur Gedrag Vaardigheden Ploegen rijden etappes. Met gerichte doelen op resultaat en gedrag.

16 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Uw Resultaat Succesvolle implementatie van de door u gewenste verandering/aanpassing in cultuur en gedrag Leidend tot wat eerder werd bereikt bij kritische bedrijven van naam en faam: Klantenthousiasme in plaats van klanttevredenheid Aanzienlijk meer verkopen Energiegévend leiderschap Beter samenwerken is samen werken, ook tijdens integraties van afdelingen/kantoren Grotere betrokkenheid van medewerkers, gras groeit van onderop Minder ongevallen/ongelukken op de werkvloer Het levend krijgen van benoemde thema’s en geformuleerde pijlers Cultuur Gedrag Vaardigheden

17 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Alleen waar de specialist toevoegt en vanuit de schijf van vijf: Ondersteuning Anders Presteren Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe wegen. Behouden van het goede is daarbij wel essentieel, want veranderen om het veranderen is uit den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een unieke programmadrager, is de volgende stap. Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek of slechts een analyse van wat er beter kan. Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden besproken. Echter niet het aangeven wat er fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is wat u zult ervaren. Naast het zelf continu geven van het goede voorbeeld gaat de betrokkenheid van Anders Presteren aanzienlijk verder dan wat gebruikelijk is. Er écht bij betrokken zijn, meedenken, praktische tips geven en waar gewenst ook echt mee doen. Niet bukken achter slechts een tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5 minuten schrijven, maar samenwerken is ook echt samen werken invullen. Het doel van Anders Presteren is niet dat u tevreden bent. Uw tevredenheid is een minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast bent. Daar is het overtreffen van uw verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u niet betaalt voor een activiteit waar u onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant ervaart. Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering. Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek. Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’ veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is. Cultuur Gedrag Vaardigheden

18 Waarom inzet programmadrager werkt
“Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over” Cultuur Gedrag Vaardigheden

19 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Samenvattend Anders Presteren is een typische implementatiespecialist, die uw organisatie helpt bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop-of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, samenwerken, maatwerk, ervaring, innovatievermogen, een bovengemiddelde professionaliteit, eigenheid, bewezen succes en executiekracht. Én u ervaart blijvend resultaat. Cultuur Gedrag Vaardigheden

20 Cultuur Gedrag Vaardigheden
Contactgegevens Anders Presteren Kerkweg RT Leersum E W Cultuur Gedrag Vaardigheden


Download ppt "Anders Presteren ‘Programmadrager’"

Verwante presentaties


Ads door Google