De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders Presteren ‘Programmadrager’ Wie is Anders Presteren Waarom een speciale programmadrager Werken met een programmadrager Samenhang leidt tot resultaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders Presteren ‘Programmadrager’ Wie is Anders Presteren Waarom een speciale programmadrager Werken met een programmadrager Samenhang leidt tot resultaat."— Transcript van de presentatie:

1 Anders Presteren ‘Programmadrager’ Wie is Anders Presteren Waarom een speciale programmadrager Werken met een programmadrager Samenhang leidt tot resultaat Veranderatomen sturen proces Vier v’s verbinden proces en mens Stimuleren kunnen, willen en doen Voorbeelden programmadragers Start met Parcoursplan Preloog Opbouw Tourprogramma en proloog Organisatiestructuur Programmadrager Uw Resultaat Ondersteuning door Anders Presteren Waarom inzet programmadrager werkt Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden

2 Anders Presteren werd 12 jaar geleden opgericht door Freek Paludanus. Hij zag bij organisaties veel consultants en trainers langskomen, maar merkte dat het lastig bleek om de adviezen en trainingen, met name aan de cultuur- en gedragskant, goed te implementeren. Veel leidinggevenden en medewerkers ondergingen de veranderingen of aanpassingen. Persoonlijk en blijvend adopteren, zodat met name de klant het écht merkt, bleek zeldzaam. Anders Presteren is inmiddels uitgegroeid tot een typische implementatiespecialist met executiekracht en bewezen succes bij kritische en enthousiast geworden klanten. Anders Presteren richt zich met name op de cultuur- en gedragszijde van veranderingen en onderscheidt zich daarmee van management consultants en trainingsbureaus. Cultuur Gedrag Vaardigheden Wie is Anders Presteren?

3 Waarom een speciale Programmadrager? Formule 1Tour de France Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Tour de France als de Formule 1 wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’, visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! Cultuur Gedrag Vaardigheden

4 Werken met een Programmadrager Stimuleert aanpak vanuit doe-het-grotendeels-zelf Weinig tijdrovende theorie en praatsessies Mensen hebben het druk, dus niet ‘on top of’ maar tijdens het werk Training niet als los impulsmoment dat weer wegzakt Kort en krachtige training, coaching en intervisie als etappe-onderdeel verankert en borgt Faciliterende rol leidinggevenden, ondersteund door persoonlijke tips, sjablonen en materialen Medewerkers zelf actief betrokken bij aansturing programma Zon van Suc6 biedt samenhang en versterkt bereiken gewenste resultaat Anders Presteren helpt als specialist waar dat toevoegt Aanpak stimuleert kunnen, willen en doen Sluit aan op uw eerdere en huidige initiatieven en propgramma’s Cultuur Gedrag Vaardigheden

5 Samenhang leidt tot resultaat Meer betrokken medewerkers Energiegévend Leiderschap Aanzienlijk meer verkopen Klantenthousiasme Samenwerken is samen werken Veilig werken op 1

6 Cultuur Gedrag Vaardigheden Veranderatomen sturen proces Wie Zijn onderdeel van de verandering Dragen bij aan het succes Ontwikkelen zich als rolmodel Wat Is de aanleiding Worden de doelen en gewenste resultaten Waar Vindt de verandering plaats (context) Zitten de faal- en slaagfactoren Gaat de verandering zich afspelen Hoe Gaan we de veranderatomen (afzonderlijk & in samenhang) aansturen Gaan we dat effectief doen (conform de nieuwste verandereisen) Houden we de factor mens bovenliggend

7 Cultuur Gedrag Vaardigheden Vier V’s verbinden proces en mens Geen elitetroepen of niet meerijders, ieder betrokken niveau doet mee Persoonlijke verandercapaciteit wordt gestimuleerd, algemeen wordt intrinsiek Korte doorlooptijd (9 maanden) voor een echt praktisch programma, inclusief inspirerende Etappetrainingen en gewogen en nadrukkelijk gefaseerde attitude/ gedragscomponenten. Al tijdens het Tourprogramma ook programmatische aandacht voor harde- en zachte borging van een juiste attitude en verkoopresultaten in de relevante processen/systemen en bij de leidinggevenden in hun stijl van leiding geven

8 Stimuleren kunnen, willen en doen Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden Verandering begint bij het individu, met duidelijkheid krijgen over gewenst gedrag, eigenaarschap leren nemen, ‘aanspreken moet aanspreken’ ontwikkelen en worden geholpen met gerichte interventies. Zonder dat uw medewerker het mag, zonder dat uw medewerker het kan en zonder dat uw medewerker het wil, verandert er niets, alleen wat cosmetisch en vooral tijdelijk. U en uw medewerkers staan eerst individueel en uiteindelijk als team centraal en worden langs diverse stimulerende impulsen geholpen op hun eigen weg. De programmadrager stelt mensen in staat om dit proces geleidelijk en met respect voor ieders persoonlijke verandercapaciteit te ondergaan. Cultuur Gedrag Vaardigheden

9 Parcoursplan Tourcommissarissen Tourdirecties Klassiekers Etappes Klassement Cultuur Gedrag Vaardigheden Voorbeeld Programmadrager ‘Tour de France’

10 Voorbeeld Programmadrager ‘Formule 1’ Zelf sturen Ontwikkelgericht Aansturing Resultaatgedreven Klanten Samen Cultuur Gedrag Vaardigheden

11 Modern, praktisch, niet betuttelend en niet complex Change Master Plan Beschrijft en visualiseert ondermeer aanleiding, doelen, gewenst gedrag, rollen, organisatievorm en werkwijze Biedt richting en routekaart op hoofdlijnen Wijst de wegen, niet de weg Stimuleert DAG-Communicatie –D uidelijke doelen –A cceptatie door betrokkenheid –G edrag veranderd dankzij betrokkenheid Cultuur Gedrag Vaardigheden Start met Parcoursplan

12 Leiding op voorsprong Opschakelen van leiden naar faciliteren Benoeming faal- en slaagfactoren Richting geven aan uitrol Parcoursplan Rollen en gedrag daarbij Interventierecht en inspiratieplicht Hoe werkt de aansturing met de programmadrager in de praktijk? Klassiekers rijden (speciale korte workshops/intervisies/toolboxen voor leidinggevenden) Persoonlijke Resultaten Coaching Cultuur Gedrag Vaardigheden Preloog

13 Cultuur Gedrag Vaardigheden Opbouw Tourprogramma

14 Gezamenlijk ervaren, iedereen bij elkaar Programmatoelichting en het waarom Uitleg programma(drager), aansturing en rollen Uitleg werkwijze en verwachtingen Uitleg 1 e etappe/race Ploegindeling 1 e etappe Hoe werken de korte etappetrainingen/intervisies/toolboxen voor de medewerkers? Ervaringsleren als primair leermodel Interactief en gelijk al concreet aan de slag Cultuur Gedrag Vaardigheden Proloog

15 Cultuur Gedrag Vaardigheden Organisatie Structuur Programmadrager Project- uitvoering Reguliere Directie en MT Eindverantwoordelijk voor het resultaat van het project “Tour”. Ondersteunt uitvoering en implementatie van de cultuurverandering in Programmadrager “Tour”. Mix van medewerkers en leiding. Sturen etappes aan. Wisselende samenstelling. Ook zelf deel van de verandering. Rol binnen tourdirectie – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourploegen. Rol binnen tourploeg – verantwoordelijk voor communicatie van en naar tourdirectie. Ploegen rijden etappes. Met gerichte doelen op resultaat en gedrag. Sessies ter ondersteuning van rol van managers en leidinggevenden tijdens (focus)etappes

16 Leidend tot wat eerder werd bereikt bij kritische bedrijven van naam en faam: Klantenthousiasme in plaats van klanttevredenheid Aanzienlijk meer verkopen Energiegévend leiderschap Beter samenwerken is samen werken, ook tijdens integraties van afdelingen/kantoren Grotere betrokkenheid van medewerkers, gras groeit van onderop Minder ongevallen/ongelukken op de werkvloer Het levend krijgen van benoemde thema’s en geformuleerde pijlers Cultuur Gedrag Vaardigheden Uw Resultaat Succesvolle implementatie van de door u gewenste verandering/aanpassing in cultuur en gedrag

17 Ondersteuning Anders Presteren Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek of slechts een analyse van wat er beter kan. Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden besproken. Echter niet het aangeven wat er fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is wat u zult ervaren. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe wegen. Behouden van het goede is daarbij wel essentieel, want veranderen om het veranderen is uit den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een unieke programmadrager, is de volgende stap. Naast het zelf continu geven van het goede voorbeeld gaat de betrokkenheid van Anders Presteren aanzienlijk verder dan wat gebruikelijk is. Er écht bij betrokken zijn, meedenken, praktische tips geven en waar gewenst ook echt mee doen. Niet bukken achter slechts een tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5 minuten schrijven, maar samenwerken is ook echt samen werken invullen. Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering. Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek. Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’ veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is. Het doel van Anders Presteren is niet dat u tevreden bent. Uw tevredenheid is een minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast bent. Daar is het overtreffen van uw verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u niet betaalt voor een activiteit waar u onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant ervaart. Alleen waar de specialist toevoegt en vanuit de schijf van vijf: Cultuur Gedrag Vaardigheden

18 “Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over” Cultuur Gedrag Vaardigheden Waarom inzet programmadrager werkt

19 Anders Presteren is een typische implementatiespecialist, die uw organisatie helpt bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop- of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, samenwerken, maatwerk, ervaring, innovatievermogen, een bovengemiddelde professionaliteit, eigenheid, bewezen succes en executiekracht. Én u ervaart blijvend resultaat. Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden

20 Anders Presteren Kerkweg 30 3956 RT Leersum EKantoor@anderspresteren.nl Wwww.anderspresteren.nl Contactgegevens Cultuur Gedrag Vaardigheden


Download ppt "Anders Presteren ‘Programmadrager’ Wie is Anders Presteren Waarom een speciale programmadrager Werken met een programmadrager Samenhang leidt tot resultaat."

Verwante presentaties


Ads door Google