De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teamafspraken VZV Jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teamafspraken VZV Jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 Teamafspraken VZV Jeugd
Seizoen

2 Inhoud Introductie (T)JC VZV Toelichting en doel van deze avond
Vragen graag na afloop

3 Doelstelling Het met plezier met elkaar voetballen en trainen, daardoor het niveau van de spelers verbeteren om de doorstroom binnen alle leeftijdscategorieën binnen de club te verbeteren; VZV is een kleine club waardoor het in sommige leeftijdsgroepen moeilijk is om de doelstelling te halen. Daar proberen we altijd de beste oplossing te vinden voor zowel club als spelers; VZV wil graag een positieve uitstraling voor iedereen bereiken, zowel intern als bij andere clubs. Om die reden worden deze (team)afspraken gemaakt.

4 Algemene afspraken

5 Algemene afspraken Positief omgaan: Respect voor:
‘Binnen de lijnen’; naar elkaar en de tegenstander; ‘Buiten de lijnen’; naar elkaar en de tegenstander; Met alle betrokkenen; trainers, coaches, ouders, toeschouwers, vrijwilligers. Respect voor: Scheidsrechter, hij/zij heeft altijd gelijk; Grensrechter, hij/zij heeft altijd gelijk (vanaf D’tjes); Tegenstander. Fysiek geweld is uitgesloten en staat direct voor schorsing

6 Algemene afspraken (vervolg)
Betrokkenen: Gedragen zich als supporters en niet als assistent-coach. Dit werkt heel verwarrend op de spelers en komt het spel niet ten goede. Beperk je tot het aanmoedigen en steunen; Bemoeien zich niet met de opstelling vlak voor of tijdens de wedstrijd. Vragen over de opstelling kun je apart, na de wedstrijd, stellen aan de coach; Bemoeien zich niet met de training vlak voor of tijdens de training. Vragen over de training kun je apart, na de wedstrijd, stellen aan de trainer; Spelers of betrokkenen die zich niet aan eerder genoemde afspraken houden zullen hierop door de trainer/coach worden aangesproken. Bij het meerdere malen niet nakomen van afspraken volgt een maatregel. (denk aan wissel staan of schorsing); We zijn het visitekaartje van VZV, gedraag je daar dan ook naar.

7 Clubafspraken

8 Clubafspraken Trainer en coach zijn verantwoordelijk voor het team en bepalen de opstelling. Aangezien het bij jeugd normaal is om op meerdere posities te spelen wordt er regelmatig gevarieerd in de posities van een speler; De teamindelingen zijn inmiddels gemaakt. In de C’tjes, D’tjes en E’tjes hebben we meerdere teams. De (T)JC volgt de diverse teams en spelers en indien nodig zullen in de winterstop eventuele aanpassingen in de teams doorgevoerd worden; De TJC kijkt of er spelers zijn die mee kunnen trainen met een hoger team of een team uit een hogere leeftijdscategorie om het niveau van een speler te verbeteren. Uiteraard gaat dit in overleg met alle betrokkenen; Spelers uit de C’tjes gaan bij thuiswedstrijden van het 1e team van VZV lootjes verkopen voorafgaand aan de wedstrijd. Betrokken spelers horen dat een aantal dagen van tevoren; Spelers uit de C’tjes en B’tjes gaan wedstrijden van de jongere jeugd fluiten. Deze scheidsrechters worden begeleid door mensen uit het jeugdbestuur die tevens de indeling van de scheidsrechters regelen. Zij zullen vooraf met de spelers afstemmen wanneer zij moeten fluiten.

9 Teamafspraken

10 Teamafspraken Trainer / coach distribueren vooraf, aan het begin van het seizoen, een spelerslijst met adressen en mobiele nummers (sms / whatsapp); De coach maakt een rijschema voor de uitwedstrijden. Indien een betrokkene niet kan rijden dan dient deze zelf een vervanger te zoeken; De coach maakt een wasschema voor het wassen van de kleding. Is er iemand bereid om het hele seizoen te wassen? Dan per speler een vergoeding betalen (bijvoorbeeld € 2,50) aan degene die de was gaat doen.

11 Wedstrijd- en trainingsafspraken

12 Wedstrijdafspraken Afberichten, indien mogelijk, zo vroeg mogelijk maar uiterlijk vrijdag 18:00 uur. Houd rekening met het feit dat er invallers gezocht moeten worden en dat we een kleine club zijn; Minimaal 45 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig (thuiswedstrijden) en minimaal 10 minuten voor de vertrektijd bij uitwedstrijden; Indien iemand te laat is dan start de speler als wissel; Bij thuiswedstrijden van VZV wordt er altijd een ‘line-up’ gedaan. De scheidsrechter weet hiervan af; Na de wedstrijd altijd tegenstander en scheidsrechter een hand geven; Na de wedstrijd wordt er altijd door iedere speler gedoucht. Denk wel aan slippers. Indien er een reden is waarom er niet gedoucht kan worden door speler dan dit met coach bespreken. Indien de wedstrijd wordt afgelast zal er altijd via de de coach een bericht worden verstuurd. Check ook de website. Als er geen bericht wordt verstuurd zal de wedstrijd dus gewoon doorgaan.

13 Trainingsafspraken Afbericht, uiterlijk 2 uur voorafgaand aan de training, bij de trainer; Bij de F’tjes, E’tjes, D’tjes door de ouders; Bij de C’tjes en B’tjes door de speler; Zonder geldige regel niet afberichten. Houd rekening met het feit dat er wekelijks 2 keer getraind wordt. Probeer hier dus vooraf rekening mee te houden (huiswerk); Bij het niet (tijdig) afberichten van een training kan de speler tijdens de wedstrijd als wissel starten. Houd er rekening mee dat de trainer de training voorbereid op basis van het aantal aanwezigen; Minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig; Geen andere trainingen ‘verstoren’. Er is bij VZV veel ruimte op de velden. Zoek voorafgaand aan de eigen training een plek om alvast lekker op te warmen; Training is serieus en de bedoeling is om er naast het plezier ook beter van te worden. Wij verwachten dus 100% inzet en aandacht. Houdt een speler zich hier niet aan dan kan een maatregel volgen. Trainers steken veel tijd in het geven van trainingen.

14 Trainingsafspraken (vervolg)
Er wordt altijd getraind in voetbal(sport)kleding. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht op de training. Denk bij koud weer aan voldoende kleding en vooral handschoenen (thuis al aan doen). Vanaf de herfstvakantie traint iedere speler in een trainingspak en is een korte broek niet meer toegestaan. Dit geldt voor iedere speler. De trainer zal hierop letten; Er is altijd een kleedkamer beschikbaar en douchen is mogelijk (draag dan slippers); Zorg voor goed functionerende voor- en achterlichten van de fiets indien er in het donker getraind wordt, er wordt door de politie regelmatig op gecontroleerd. Indien de training wordt afgelast zal er altijd via de trainer of de coach een bericht worden verstuurd. Check ook de website. Als er geen bericht wordt verstuurd zal er dus altijd getraind worden.

15 Invallers

16 Invallers Het is binnen VZV niet toegestaan om te ‘oude’ spelers voor een categorie in de laten vallen. Een invaller moet altijd gezocht worden in dezelfde categorie of een leeftijdscategorie lager. (uitzondering: spelers die dispensatie hebben); VZV is een kleine club. We hebben momenteel in alle teams voldoende spelers. Toch zal er vanwege vakantie, blessures of andere zaken vaak overleg nodig zijn voor invallers. Coaches zullen in onderling overleg tot de meest ideale oplossing proberen te komen. Dit kan betekenen dat spelers naast hun eigen team mogelijk met een ander team moeten meedoen. We moeten elkaar daarin echt helpen. Is er een situatie dat 2 keer spelen niet uitkomt dan geldt onderstaande regel: B1 C1 C2 D1 D2

17 Bedankt voor de aandacht
Vragen? Bedankt voor de aandacht


Download ppt "Teamafspraken VZV Jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google