De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theologie en religiewetenschappen studeren Voor wie reeds beschikt over een diploma hoger onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theologie en religiewetenschappen studeren Voor wie reeds beschikt over een diploma hoger onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Theologie en religiewetenschappen studeren Voor wie reeds beschikt over een diploma hoger onderwijs

2 Inhoud infosessieoud Voornaamste troeven Structuur van de opleidingen o Bachelor met verminderde studieomvang + certificaat voor het godsdienstonderwijs o Specifieke lerarenopleiding o Master in de theologie en religiewetenschappen o Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion o Master in de wereldreligies o Permanente vorming praktische theologie Studietrajectbegeleiding Flexibele studiemogelijkheden Toelatingsprocedure en inschrijven

3 1. Voornaamste troeven Aandacht voor individueel studietraject Keuze tussen een meer theologisch of een meer godsdienstwetenschappelijk traject Belangrijke faciliteiten voor zelfstudie en examenspreiding Vakbibliotheek die tot de wereldtop behoort

4 2. Structuur van de opleidingen Bachelor in de Theologie en Religiewetenschappen (180 sp) Elke academische bacheloropleiding (180 sp) Elke academische bacheloropleiding (180 sp) Verkorte bachelor in de Theologie en Religiewetenschapp en Certificaat voor het godsdienstonderwijs (enkel voor houders van een masterdiploma) Verkorte bachelor in de Theologie en Religiewetenschapp en Certificaat voor het godsdienstonderwijs (enkel voor houders van een masterdiploma) Master in de Wereldreligies (60 sp) Master in de Wereldreligies (60 sp) Specifieke lerarenopleiding (60 sp) Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion (120 sp) Master in de Theologie en de Religiewetenschappen (60 sp) Master in de Theologie en de Religiewetenschappen (60 sp) ManaMa Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding (60 sp) ManaMa Praktische Theologie: academische pastoraatsopleiding (60 sp) Doctoraatsprogramma

5 3. Bachelor met verminderde studieomvang 3.1 Toelating 30 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding(en) o Academische bachelor/master in de wijsbegeerte met optie godsdienstwetenschappen: 30 sp o Professionele bachelor lerarenopleiding met specialisatie godsdienst (nieuwe systeem: godsdienst en één ander vak): 80 sp o Professionele bachelor lerarenopleiding specialisatie godsdienst (oude systeem: godsdienst en twee andere vakken): 90 sp o Academische bachelor/master in de humane wetenschappen (inclusief wijsbegeerte): 90sp o Academische bachelor/master in de exacte of biomedische wetenschappen of een professionele bachelor in de humane wetenschappen: 105 sp o Professionele bachelor niet behorend tot de humane wetenschappen: 120 sp

6 Bachelor met verminderde studieomvang Extra studieduurverkorting voor wie HDGI heeft gevolgd o 45 sp voor wie drie jaar heeft afgerond o 30 sp voor wie twee jaar heeft afgerond o 15 sp voor wie een jaar heeft afgerond

7 Bachelor met verminderde studieomvang 3.2 Wat kan ik ermee doen?  Doorstromen naar de Master in de theologie en de religiewetenschappen, naar de Research Master of naar de Master in de Wereldreligies  Voor masters: onderwijsbevoegdheid voor het vak godsdienst in de 2de en 3de cyclus en in het hoger onderwijs (hogere wedde en vaste benoeming mogelijk indien pedagogisch bekwaamheidsbewijs)  Eventueel de mogelijkheid om in het pastoraat tewerkgesteld te worden, mits bijkomende vorming

8 Bachelor met verminderde studieomvang 3.3 Certificaat voor het godsdienstonderwijs  Voor wie? Houder van een masterdiploma  Programma 60 studiepunten (1 jaar voltijds of 2 jaar deeltijds) Examenspreiding en/of zelfstudie Combinatie met de lerarenopleiding mogelijk  Beroepsuitweg: Onderwijs (2de en 3de graad secundair onderwijs/hoger onderwijs) + 30 of 45 sp = bachelordiploma

9 Bachelor met verminderde studieomvang 3.4 Inhoud van het programma  Theologische componenten (min. 50 sp) Bijbelwetenschappen Systematische theologie Theologische ethiek Geschiedenis van kerk en theologie Pastoraaltheologie

10 Bachelor met verminderde studieomvang  Andere: o Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie (min. 12 sp) o Filosofische componenten (min. 11 sp) (! niet voor academische bachelors en masters) Fundamentele wijsbegeerte Historische inleiding tot de wijsbegeerte o Klassieke talen, minstens één (min. 4 sp): Hebreeuws Grieks Latijn o Keuzepakket

11 Bachelor met verminderde studieomvang o Scriptie (5 sp) Niet voor studenten certificaat Schrijven van een scriptie onder begeleiding van een promotor Methodische oefeningen (met zelfstudieopdracht voor zelfstudiestudenten)

12 Een realistisch studieprogramma Studeren in combinatie met werk, gezin, engagementen in het vrijwilligerswerk? Voltijdse job + halftijdse studie Halftijdse job + voltijdse studie Dus: nooit meer dan anderhalve opdracht!

13 4. SLO (Specifieke lerarenopleiding) Vakdidactiek (verplicht voor certificaat; optie VKB) Vakdidactisch seminarie (optie certificaat; optie VKB) Theologie, Religie, Onderwijs (optie certificaat; optie master)  SLO gedeeltelijk ‘ingedaald’

14 5. Master in de theologie en de religiewetenschappen 5 plichtvakken (truncus communis) uit vijf hoofddisciplines: o Bijbelwetenschappen o Systematische theologie o Theologische ethiek o Geschiedenis van kerk en theologie o Pastoraaltheologie Twee keuzevakken uit master wereldreligies Vier bijkomende keuzevakken (16 studiepunten) Masterproef (16 studiepunten) Nadien: Master Praktische Theologie (manama) of Research Master (verkort traject) of SLO (deels reeds te combineren met master)

15 6. Master in de Wereldreligies

16 Master Wereldreligies Gemeenschappelijk gedeelte 3 opties Masterproef

17 Master Wereldreligies Gemeenschappelijk gedeelte (24 sp) Basiscursus religiestudie Basiscursus wereldreligies European Perspectives on Religion Werkcollege Eén opleidingsonderdeel interreligieuze dialoog

18 Master Wereldreligies 3 opties (16/20 sp) o Optie wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog o Optie religiestudie o Optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

19 Master Wereldreligies Masterproef o Mogelijkheden:  Binnen- of buitenlandse stage/veldwerk (+ onderzoeksrapport) Masterproef – Stage/Veldwerk – praktijk: 10 sp. Masterproef – Stage/Veldwerk – onderzoeksrapport : 10 sp.  Scriptie Masterproef – eindverhandeling: 16 sp (12+4) o Begeleid door de praktijklector Meer info: francis.vandennoortgaete@theo.kuleuven.be

20 7. PV: praktische theologie Verschillende vormingstrajecten o Initiatieven permanente vorming praktische theologie o Opleiding in praktische theologie Meer info: anne.vandenhoeck@theo.kuleuven.be

21 8. StudieTrajectBegeleiding Advies bij: o Individueel studieprogramma en -traject o Combinatie studie, werk en gezin o Studieduurverkorting o Examenspreiding en zelfstudiepakketten

22 9. Flexibele studiemogelijkheden voor werkstudenten Voltijds of deeltijds studeren Diplomacontract of creditcontract Mogelijkheid tot zelfstudie o Bij elk vak op Toledo (ICT-ondersteund onderwijs) o Studiewijzers en groot deel van cursusmateriaal online beschikbaar Mogelijkheid tot examenspreiding o Maandmomenten o Inschrijven via facultair intekenplatform tot 14 dagen vóór het examenmoment

23 10. Toelatingsprocedure en inschrijven 1. Voorbereiding: kiezen welke opleiding je wil volgen 2. Toelating vragen: aanvraagformulier toelatingsprocedure via info@theo.kuleuven.be of downloaden van website info@theo.kuleuven.be Toelatingscommissie: +/- 3 weken Toelatingsbrief per post 3. Inschrijven aan de universiteit: alle info in toelatingsbrief 4. Je studietraject samenstellen: in samenspraak met de studietrajectbegeleider (en de onderwijscommissie) stb@theo.kuleuven.be stb@theo.kuleuven.be OF werkstudenten@theo.kuleuven.be werkstudenten@theo.kuleuven.be 5. ISP invullen (universitair systeem) + zelfstudie en/of examenspreiding aanvragen (facultair systeem) Zie ook “Vademecum voor zij-instromers”

24 11. Het Individuele Studieprogramma (ISP) Hoofding van een ISP

25 12. Het Individuele Studieprogramma (ISP) Inhoud ISP is weergegeven in de vorm van de programmagids DEADLINE INDIENING 7 OKTOBER!


Download ppt "Theologie en religiewetenschappen studeren Voor wie reeds beschikt over een diploma hoger onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google