De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dialect.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dialect."— Transcript van de presentatie:

1 Het dialect

2 Dialect? Een definitie: Versus regiolect Versus taal

3 De Vlaamse dialecten

4 Een taal: eigenschappen
Op zichzelf staande entiteiten Associatie met land Bredere functionaliteit d. Status

5 Criteria voor onderscheid
Onderlinge verstaanbaarheid (zuiver taalkundig argument) Alleen externe factoren kunnen het onderscheid tussen talen en dialecten verantwoorden: Nationale grenzen Culturele verschillen Godsdienstige verschillen

6 Dialect: wie en wanneer?
Personen ouder dan 35 jaar Lokale verschillen Wanneer? Beperkt tot bepaalde situaties Attitude t.o.v. dialect - slechte reputatie

7 Streektaal Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden Nedersaksisch Limburgs

8 De standaardtaal Een definitie: Of: het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein, dat wil zeggen in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de admi­nistratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media

9 Andere benamingen Algemeen Nederlands (AN) Standaardnederlands
standaardtaal

10 Kenmerken standaardtaal
Geschreven vorm Gecodificeerd Functioneel domein Algemeen Erkend als de norm

11 Wie bepaalt standaardtaal?
Spraakmakende gemeente Normgevende regio

12 Pluricentrische visie
Oudere opvatting: Nederlands Nederlands Belgische en Surinaamse Nederlands Nieuwere opvatting: 3 standaardtalen voor het Nederlands

13 Pluricentrische visie

14 Taal als een ui (of ajuin?)

15 Verspreiding ‘een glas bier’

16


Download ppt "Het dialect."

Verwante presentaties


Ads door Google