De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Informatiebijeenkomst Wijziging regelingen STEP en FEH 18 september 2015, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Informatiebijeenkomst Wijziging regelingen STEP en FEH 18 september 2015, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Informatiebijeenkomst Wijziging regelingen STEP en FEH 18 september 2015, Utrecht

2 Programma 1. Welkom & inventarisatie vragen – Rob de Reu 2. Toelichting op standpunt Aedes – Ronald Franken (Aedes) 3. Wijzigingen STEP/FEH 2015 - Ary Burger (Ministerie BZK) 4. Proces en aanpak STEP/FEH - Hans Scherpenzeel (RVO.nl) 5. Intensieve controles van niet ingetrokken aanvragen - Martijn van Horen (RVO.nl) 6. Beantwoording vragen & afsluiting- Rob de Reu

3 Wijzigingen STEP/FEH 2015 Presentatie voor bijeenkomst Aedes, 18 september 2015

4 Kernpunten STEP/FEH Subsidie voor verduurzaming huurwoningen Onderdeel Energieakkoord Looptijd STEP 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 Verschil start- en eindsituatie (labelsprong) Tot 1 januari 2015 labelsystematiek Na 1 januari 2015 Energie-Index (overgangsrecht) Budget FEH: € 75.000.000 Budget STEP: € 400.000.000

5 Aanleiding wijzigingen Rechtmatigheid subsidies in het geding Onregelmatigheden: onjuiste informatie bij aanvraag van subsidies Informatie klokkenluider over enkele verhuurders Onderzoek Nieman: steekproef onder aanvragen Conclusie: rechtmatigheid van de subsidies in het geding Niets doen is geen optie: Sluiten of Aanpassen regeling

6 =>Probleem/onregelmatigheden Energetische kwaliteit van de woning volgens de aanvraag wijkt af van de werkelijke situatie Nieman onderzoek: in 50% van de gevallen een materiële afwijking Vaak is opnameprotocol (BRL 9500) niet gevolgd Geen fysieke opname van de woning Bepaling op basis van historische gegevens

7 Beleidsreactie Brief minister Blok aan Tweede Kamer van juni 2015 Twee actiepunten 1. Verhogen kwaliteit gecertificeerde bepaling Energie-Index 2. Aanpassingen in STEP/FEH per 1 september 2015 –Geen inhoudelijke wijzigingen –Betere kwaliteit van de aanvragen

8 Verhogen kwaliteit bepaling Energie-index Overleg met sectorpartijen: schemabeheerder BRL 9500, certificerende instellingen, labelaars, etc. Kijken naar verbeteringen in het huidige systeem van kwaliteitsborging. Zijn de huidige checks and balances voldoende (controle, steekproeven)? Verbeteren van de naleving en stimuleren van zelfreinigend vermogen. NB: Rol en verantwoordelijkheid van opdrachtgevers

9 Wijzigingen per 1 september 2015 Hoofddoel is een betere kwaliteit van de aanvragen, door 1. Extra waarborgen in nieuwe aanvragen voor het aanleveren van de juiste informatie 2. Goede toepassing van bepaling Energie-Index benadrukken (BRL woningopname) 3. Schoon schip maken en tweede kans bieden (oproep in te trekken en opnieuw aan te vragen) Resultaat: een rechtmatige uitkering van subsidies

10 1. Extra Waarborgen Extra Waarborgen voor het aanleveren van juiste gegevens De aanvraag bevat Verklaring dat Energie-Index conform BRL is opgesteld Bevestiging daarvan door de bestuurder Verklaring dat opnameformulieren aanwezig zijn NB:de aanvrager is verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de aanvraag

11 2. Belang van een goede woningopname Fysieke opname van de woning, tenzij … Opnameprotocol (BRL 9500) vereist in beginsel fysieke opname Men mag representativiteit toepassen als woningen erg weinig afwijken en dat onderbouwd wordt. Bij gebruik van representativiteit bevat de aanvraag: De Energie-Index en opnamedatum van de referentiewoning Verklaring dat opnameformulier of ander bewijsstuk aanwezig is waaruit de opnamedatum blijkt Verklaring dat het gebruik van representativiteit is onderbouwd NB Recente Energie-Index: niet ouder dan 6 maanden voor de aanvraag

12 Een frisse start maken Schoon schip en tweede kans: Oproep om bestaande aanvragen in te trekken Mogelijkheid om opnieuw in te dienen Advies: trek in bij twijfel aan de juistheid van de gegevens of aan de aanwezigheid van de gevraagde onderbouwing Ook als de renovatie is begonnen of afgerond. Nog niet begonnen? Trek in en maak een frisse start!

13 Programma 1. Welkom & inventarisatie vragen – Rob de Reu 2. Toelichting op standpunt Aedes – Ronald Franken (Aedes) 3. Wijzigingen STEP/FEH 2015 - Ary Burger (Ministerie BZK) 4. Proces en aanpak STEP/FEH - Hans Scherpenzeel (RVO.nl) 5. Intensieve controles van niet ingetrokken aanvragen - Martijn van Horen (RVO.nl) 6. Beantwoording vragen & afsluiting- Rob de Reu

14 Uitvoeringspraktijk Standaard procedure Doelmatig en rechtmatig subsidie verlenen toetsen aanvraag, behandelen van de aanvraag constatering onregelmatigheden verplicht ingrijpen & controle uitvoeren Toezicht interne auditdienst en Algemene Rekenkamer Conclusie standaard procedure: RVO moet zich houden aan protocol

15 Uitvoeringspraktijk Specifieke aanpak Overleg met ministerie BZK Opzetten alternatief voor de regelingen Mogelijkheid tot intrekken van aanvragen Pas na deze overleggen overgaan tot controles

16 Uitgangspunt nieuwe regelingen Aanvragen in de gewijzigde regelingen (vanaf 1.9.2015) Kwaliteit verbeteren door aanvrager bewust en verantwoordelijk te maken van de aangeleverde informatie

17 1. Extra Waarborgen Extra Waarborgen voor het aanleveren van juiste gegevens De aanvraag bevat Verklaring dat Energie-Index conform BRL is opgesteld Bevestiging daarvan door de bestuurder Verklaring dat opnameformulieren aanwezig zijn NB: de aanvrager is verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de aanvraag

18 2. Belang van een goede woningopname Fysieke opname van de woning, tenzij … Opnameprotocol (BRL 9500) vereist in beginsel fysieke opname Men mag representativiteit toepassen als woningen erg weinig afwijken en dat onderbouwd wordt. Bij gebruik van representativiteit bevat de aanvraag: De energie-index en opnamedatum van de referentiewoning Verklaring dat opnameformulier of ander bewijsstuk aanwezig is waaruit de opnamedatum blijkt Verklaring dat het gebruik van representativiteit is onderbouwd NB Recente Energie-Index: niet ouder dan 6 maanden voor de aanvraag

19 Overgangsrecht Oude aanvraag (voor 1 september 2015) Eenmalig intrekken tot 3 november Nieuwe aanvraag na 1 september – echter oude aanvraag eerst intrekken!

20 Uitgangspunt oude regelingen Aanvragen controleren in de oude regelingen (voor 1.9.2015) Aanvragers krijgen de kans om aantonen dat de aangeleverde informatie juist is. Dus… RVO.nl zijn niet op zoek gaan naar fouten, maar naar juistheden

21 Programma 1. Welkom & inventarisatie vragen – Rob de Reu 2. Toelichting op standpunt Aedes – Ronald Franken (Aedes) 3. Wijzigingen STEP/FEH 2015 - Ary Burger (Ministerie BZK) 4. Proces en aanpak STEP/FEH - Hans Scherpenzeel (RVO.nl) 5. Intensieve controles van niet ingetrokken aanvragen - Martijn van Horen (RVO.nl) 6. Beantwoording vragen & afsluiting- Rob de Reu

22 Controles RVO.nl is niet op zoek naar fraude Bestuursrecht – betrouwbaarheid gegevens Vermoeden van misbruik en/of onregelmatigheden RVO.nl heeft geen opsporingsbevoegdheid RVO.nl bepaalt niet of iets fraude is Aangifte bij het Openbaar Ministerie

23 Wat gaan we doen bij intensieve controles? Onderbouwing Controlevoorschriften binnen de Rijksoverheid Statistische steekproef (a–select) 90% betrouwbaarheid van de aangevraagde gegevens Tolerantie (afwijking) in euro’s op basis van het begrotingsartikel

24 Wanneer is het fout? Afwijking van de Energie-Index van meer dan 8% EN Die leidt tot een te hoge subsidieverlening Gevolg 1 fout betekent dat de aangeleverde gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn Afwijzing hele aanvraag Wat gaan we doen bij intensieve controles?

25 Voorbereiding steekproef Uitvraag om aan te tonen dat de aangevraagde gegevens juist zijn Mogelijk kan de betrouwbaarheid steekproef omlaag (minder controles)

26 Specifieke situatie: Aanvraag niet intrekken en renovatie afgerond Startsituatie is fysiek niet te bepalen Aantonen dat aangevraagde gegevens kloppen (onderhoudsinformatie, opnameformulieren)

27 Bij vermoeden misbruik/onregelmatigheden Onderzoek naar opvallende gegevens in de energielabeldatabase en de aanvraag: opnames op zon- en feestdagen labelhistorie wijzigingen controle op de invoerwaardes in de energielabeldatabase (als nodig) - aanvullende fysieke controles

28 De aanvraag STEP of FEH Eén aanvraag, drie onderdelen: 1.Excel bijlage 2.E-formulier 3.Schriftelijke verklaring directeur/bestuurder Beschikbaar via www.rvo.nl/STEP of www.rvo.nl/FEH

29 Vragen?

30

31 Stappenplan intensieve controles !betreft de NIET ingetrokken aanvragen 1.A-selecte steekproef 2.Administratieve controle (opnamedossiers) 3.Fysieke controle 4.Reeds gerenoveerde woningen

32 Programma 09:30 Welkom – Ronald Franken (Aedes) 09:40 Verwachtingen & inventarisatie vragen – Rob de Reu 10:00Wijzigingen STEP/FEH 2015 - Ary Burger (Ministerie BZK) 10:40 Toelichting op standpunt Aedes – Ronald Franken 10:55 Proces en aanpak STEP/FEH - Hans Scherpenzeel (RVO.nl) 11:30 Intensieve controles van niet ingetrokken aanvragen - Martijn van Horen (RVO.nl) 12:15 Beantwoording vragen & afsluiting- Rob de Reu


Download ppt "WELKOM Informatiebijeenkomst Wijziging regelingen STEP en FEH 18 september 2015, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google