De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Typen verzorgingsstaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Typen verzorgingsstaten"— Transcript van de presentatie:

1 Typen verzorgingsstaten
Sociaal- Democratische type Corporatistische type Liberale type Mediterrane type Het nieuwe- lidstaat- type

2 Sociaal- Democratische type (Scandinavische type)
Uitgebreid stelsel van sociale zekerheid Vrij algemeen toegankelijke uitkeringen Overheid voert een actief arbeidsmarktbeleid Er zijn goede regelingen voor ouderschapsverlof Er is een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen Er is veel werk in de sociale sector ( o.a. gezondheidszorg) Burgers betalen verhoudingsgewijs hoge belastingen en premies Denemarken Finland Noorwegen Zweden

3 Corporatistische type
Heeft een hoog voorzieningenniveau De toekenning van uitkeringsrechten is selectiever Uitkeringsrechten zijn verbonden met betaalde premies en duur van het arbeidsverleden Werknemers en werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol Arbeidsmarktbeleid van de overheid is beperkt Inkomensbescherming van het gezin met kinderen Voorzieningen voor zorgtaken beperkt Relatief weinig vrouwen en oudere mannen werken Werknemers goed beschermd tegen ontslag Pensioenen zijn bovengemiddeld

4 Liberale type (Angelsaksische type)
Laag niveau van sociale voorzieningen Veel/ meer eisen gesteld aan uitkeringsgerechtigden Lagere uitkeringspercentages Kort durende uitkeringen Overheid doet weinig aan activerend arbeidsmarktbeleid Voorzieningen voor zorgtaken zijn zo goed als afwezig Groot- Brittannie (Verenigd Koninkrijk) Verenigde Staten Australie Canada

5 Nederlandse verzorgingsstaat
Sociaal- Democratisch Corporatistisch

6 Nederlandse verzorgingsstaat in politiek opzicht
Nederlandse verzorgingsstaat is een compromis van: Sociaal Democratische uitgangspunten en Liberale uitgangspunten Christendemocratische uitgangspunten

7 Waarden Sociaal Democratische waarden: Gelijkheid Rechtvaardigheid Solidariteit Liberale waarden: Persoonlijke vrijheid Verantwoordelijkheid Vrije markt Christendemocratische waarden: Solidariteit/ naastenliefde

8


Download ppt "Typen verzorgingsstaten"

Verwante presentaties


Ads door Google