De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themadag Persoon & Beroep jaar 2 Pedagogisch klimaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themadag Persoon & Beroep jaar 2 Pedagogisch klimaat."— Transcript van de presentatie:

1 Themadag Persoon & Beroep jaar 2 Pedagogisch klimaat

2 Leuk dat je er bent!

3 Programma  9.30 – 12.00 uur: werken aan een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, hoe doe je dat als leerkracht?  Het bepalen van kernwaarden binnen de school  Kernwaarden omzetten in concrete gedragsregels  Het onderwijzen van gedragsregels (positive behaviour support)  Lunch: 12.00 – 12.30  12.30 – 15.30 uur: Workshops  Verschillen tussen jongens en meisjes  Hoe ga je om met pestgedrag?  Mediawijsheid  Sociaal-emotionele ontwikkeling in de praktijk Eerste ronde 12.30-14.00Tweede ronde 14.00-15.30

4 Twee voorbeelden van een pedagogisch klimaat  Superschool (tegenlicht)  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen /1369443 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen /1369443 (11.50 - 12.30 min)  De Wegwijzer (gedragsregels)  http://www.dewegwijzerschool.nl/onze -school/schoolregels/a-algemene- omgang-s-en-gedragsregels http://www.dewegwijzerschool.nl/onze -school/schoolregels/a-algemene- omgang-s-en-gedragsregels  Meer dan 100 gedragsregels

5 Doelen van de ochtend  Je weet waarom aandacht voor het pedagogisch klimaat en kernwaarden binnen de school belangrijk is  Je kan op basis van kernwaarden concrete gedragsregels formuleren  Je weet hoe je concrete gedragsregels kan onderwijzen en hoe je goed gedrag in de klas kan stimuleren

6 Ongewenst gedrag en pedagogisch klimaat  Ongewenst gedrag bij kinderen vormt een obstakel voor het leren  Ongewenst gedrag belemmert de sociale ontwikkeling (sociale relaties, vriendschappen)  Ongewenst gedrag heeft invloed op het welbevinden en het zelfbeeld van een leerling  Ongewenst gedrag vraagt enorm veel van de omgeving (ouders, leerkrachten). Veel leerkrachten vragen zich af “hoe ga ik hier mee om?”  Wat voor ongewenst gedrag zie je op je stageschool?

7 Ongewenst gedrag: wat is dat?

8 Opdracht: Wat is een goed pedagogisch klimaat?  2 casussen waarin kernwaarden voor een visie op het pedagogisch klimaat moeten worden bepaald  Bijv. duidelijkheid, geborgenheid, regelmaat enz.  Kies een casus en een bijbehorende rol  Bepaal samen de kernwaarden voor de school op het gebied van pedagogisch klimaat

9 Casus 1  Als managementteam van een grote school met 450 leerlingen zijn jullie verantwoordelijk voor het formuleren van een aantal kernwaarden als basis voor het beleid omtrent het pedagogisch klimaat binnen de school. Het managementteam bestaat uit 4 personen: een directeur, een adjunct- directeur/docent, een onderbouwcoördinator/docent, en een bovenbouwcoördinator/docent. Ook heeft de directeur voor een ander perspectief één ouder van een kind dat gepest wordt uitgenodigd.

10 Casus 2  Jullie zijn werkzaam op een kleine plattelandsschool met 75 leerlingen. Een tijdje geleden is de inspectie langs geweest. De meeste punten waren in orde, er werd alleen aangegeven dat er erg weinig op papier staat over het pedagogisch klimaat binnen de school. Daarom heeft de directeur besloten met een kleine focusgroep een aantal gedragsverwachtingen op te stellen. Over het algemeen hangt er een prettige sfeer binnen de school. Toch lijkt het verstandig om een aantal heldere regels op te stellen die zorgen voor positief gedrag binnen de school. Op deze wijze kan een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat worden gerealiseerd. Omdat het binnen deze school belangrijk wordt gevonden om leerlingen en ouders bij de school te betrekken zijn er ook een ouder en een leerling uit groep 8 betrokken binnen de vergadering.

11 Voorbeeld van waarden in een school geloof vertrouwen geluk gebor- genheid liefde Respect Verantwoor- delijkheid Veiligheid

12 En op je stageschool?  Welke waarden vind je op je stageschool?  Waar zie je dat aan?  Hoe wordt er met deze waarden omgegaan?

13 Hoe kan je werken aan een positief schoolklimaat?  Positive behaviour support (PBS)  Vijf pijlers van PBS (Hand-out): 1. Schoolbrede aanpak, gebaseerd op gedeelde waarden 2. Gericht op preventie 3. Vanuit een positieve benadering 4. Planmatige aanpak op basis van data 5. Samenwerking met ouders en deskundigen (ketenaanpak)

14

15 Preventie op drie niveaus

16 Wat zie je in een PBS-school?  Heldere gedragsregels, gekoppeld aan de waarden van de school  Afstemming hoe hiermee om te gaan (bijvoorbeeld: rustig lopen in de gang)  Kinderen helpen om zich aan regels te houden  Positief gedrag wordt aangemoedigd  Alle betrokkenen in de school werken hiermee (ouders, leerlingen, leerkrachten, IB-er, directeur, conciërge enz.) Jij als leerkracht kunt het verschil maken!

17 Gedragsregels in school Vergelijken kenmerken effectieve gedragsregels met regels de Wegwijzer

18 Opdracht 2: het omzetten van waarden in concrete gedragsregels  Maak met je schoolteam een matrix waarin je gedragsverwachtingen voor verschillende ruimtes in de school maakt aan de hand van de door jullie gekozen waarden.

19 Voorbeeld Algemene ruimtes VeiligheidRespect Verantwoorde- lijkheid gangIk loop rustig Ik houd mijn handen en voeten bij me halIk luister naar aanwijzingen schoolpleinIk ruim het buitenspeelgoed op wc’s

20 En op je stageschool?  Vraag: Als je denkt aan de regels op je stageschool, zijn dat effectieve gedragsregels? Waarom wel/niet? (bespreken in tweetallen)

21 Gedragslessen  Gedragsregels alleen zijn niet voldoende  Jij als leerkracht hebt de rol om gewenst gedrag van kinderen te stimuleren  Wees voorspelbaar  Wees duidelijk in je verwachtingen  Wees consequent  Beloon gewenst gedrag

22 Gewenst gedrag stimuleren strategieën voor het aanleren en handhaven van gewenst gedrag zijn hetzelfde als bij andere vakken. het aanleren van gewenst gedrag werkt het best als het een vast deel van het lesprogramma. Niet elk kind is hetzelfde: het onderwijzen in gewenst gedrag moet naar gelang de hardnekkigheid van de problemen intensiever, specifieker en individueel gegeven worden.

23 Net als leren lezen gebruik herhaaldelijk voorbeelden laat de leerlingen regelmatig oefenen geef positieve en gerichte feedback, 4:1 gebruik gerichte correcties waar leerlingen wat aan hebben controleer op de mate van succes geef zelf het goede voorbeeld herhaal het oefenen bij ongewenst gedrag

24 Voorbeeld van een gedragsles 1. bespreek hetgeen je verwacht tav gedrag 2. doe het gewenste gedrag voor. 3. bespreek: wat zag je? Vraag door. Vergroot het gewenste gedrag uit 4. laat zien hoe het níet moet 5. bespreek: wat zag je? Vraag door 6. laat wéér zien hoe je het wilt hebben 7. laat de kinderen de goede manier nadoen Voorbeeldles groep 8: lopen in de hal Voorbeeldles groep 8: lopen in de hal

25 Opdracht: bedenk een gedragsles  Het voorbeeld op de vorige dia is slechts één manier waarop je een gedragsles kunt vormgeven. Bedenk in je groepjes een andere manier waarop je één van je gedragsregels kan aanleren. Wissel jullie gedragsles uit met de rest van de groep.

26 Regels in de praktijk brengen  Benoem het als je kinderen het goed ziet doen:  ‘ Wat fijn dat je zachtjes je leesboek hebt weggelegd, nu kan jouw groepje rustig doorwerken, prima!’  Treed consequent op als gedragsregels worden overtreden  Zorg dat je frequentie 4:1 is: (4 complimenten t.o.v. 1 correctie)

27 Consequent regels hanteren Stop de situatie en neem de leerling apart Geef aan wat je voor gedrag bij de leerling zag op een kalme, zakelijke toon Ga NIET in discussie Vraag de leerling welk gedrag wordt verwacht. Als hij dit weigert, geef aan welk gedrag wordt verwacht en laat dit hem nazeggen Laat hem kiezen om zich te voegen of niet Herinner hem aan de afgesproken consequentie als hij ervoor kiest niet mee te werken Geef positieve feedback als hij zich voegt naar de regels. Voer de consequentie uit als de leerling zich niet naar de regels wil voegen

28 Casussen uit de praktijk  Ga met je schoolteam bij elkaar zitten  Lees de casussen door en kies er één (of meerdere) uit  Bespreek hoe jullie deze situatie(s) zouden aanpakken  Speel de situatie uit  Evalueer de uitgespeelde situatie (vooral het leerkracht handelen)

29 Terugblik op de doelen van de ochtend  Je weet waarom aandacht voor het pedagogisch klimaat en kernwaarden binnen de school belangrijk is  Je kan op basis van kernwaarden concrete gedragsregels formuleren  Je weet hoe je concrete gedragsregels kan onderwijzen en hoe je goed gedrag in de klas kan stimuleren

30 Terugblik Plak bij het weggaan op de deur: > Tip en een top van deze ochtend!

31 Na de lunch 12.30 uur: start van de workshop 2 rondes van 1,5 uur - Je kunt zelf kiezen: kies een kaartje (staan op de bar) Maar eerst…….

32


Download ppt "Themadag Persoon & Beroep jaar 2 Pedagogisch klimaat."

Verwante presentaties


Ads door Google