De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startzondag 13 september 2015 Simson en Delila. Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startzondag 13 september 2015 Simson en Delila. Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1,"— Transcript van de presentatie:

1 Startzondag 13 september 2015 Simson en Delila

2 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

3 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

4 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft den HEER. Het past oprechten, God te loven, zingt Zijnen groten Naam ter eer!

5 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 1. Prijst Hem in uw psalmen met de schoonste galmen, roept Zijn weldaan uit! Laat de keel zich paren met den klank der snaren, looft Hem met de luit!

6 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 8. 't Is God, aan tijd noch plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die 't harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat.

7 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 8. Schilden, bogen, dolken, dapp're oorlogsvolken, wijsheid, moed noch kracht, kunnen ooit in 't strijden, enig vorst bevrijden zonder 's HEREN macht.

8 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 9. Het briesend paard moet eind'lijk sneven, hoe snel het draav' in 't oorlogsveld, 't kan niemand d' overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held.

9 Psalm 33: 1, 8 en 9 OB 9. Neen, de HEER' der heren doet ons triomferen; Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade, die op zijn genade in benauwheid wacht.

10 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2 en 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4 en 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

11 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

12 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.

13 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 1. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

14 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd.

15 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 2. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

16 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.

17 Psalm 98: 1, 2 en 4 NB 4. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

18 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

19 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

20 UaM 178: 1, 2, 3 en 4 (bovenstem) 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

21 UaM 178: 1, 2, 3 en 4 (bovenstem) 2. Neem mijn handen, maak ze sterk door uw liefde tot uw werk. Maak, dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

22 UaM 178: 1, 2, 3 en 4 (bovenstem) 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde bied’. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

23 UaM 178: 1, 2, 3 en 4 (bovenstem) 4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik U dit niet onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

24 3. Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Psalm: 84: 3, 4 en 6 NB (bovenstem)

25 3. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein. Psalm: 84: 3, 4 en 6 NB (bovenstem)

26 4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, Psalm: 84: 3, 4 en 6 NB (bovenstem)

27 4. waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

28 Psalm: 84: 3, 4 en 6 NB (bovenstem) 6. Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen.

29 Psalm: 84: 3, 4 en 6 NB (bovenstem) 6. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

30 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

31 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Richteren 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

32 Richteren 16: 4-22 4 Daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg, en haar naam was Delila. 5 En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar: Verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan binden we hem vast om hem te bedwingen. Wij zullen u dan elk elfhonderd zilverstukken geven.

33 Richteren 16: 4-22 6 Toen zei Delila tegen Simson: Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt en waarmee je vastgebonden zou kunnen worden om je te bedwingen. 7 Simson zei tegen haar: Als ze mij zouden vastbinden met zeven verse pezen, die niet verdroogd zijn, dan zou ik zwak worden en als ieder ander mens zijn.

34 Richteren 16: 4-22 8 Daarop brachten de stadsvorsten van de Filistijnen haar zeven verse pezen, die niet verdroogd waren, en zij bond hem daarmee vast. 9 Men lag bij haar in een kamer in een hinderlaag. Toen zei zij tegen hem: De Filistijnen over je, Simson! Maar hij brak de pezen, zoals een vlasdraad gebroken wordt als hij vuur ruikt. Zo werd het geheim van zijn kracht niet bekend.

35 Richteren 16: 4-22 10 Toen zei Delila tegen Simson: Zie, je hebt mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken! Vertel mij toch nu waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. 11 En hij zei tegen haar: Als ze mij stevig vast zouden binden met nieuwe touwen, waarmee geen werk is gedaan, dan zou ik zwak worden en zijn als ieder ander mens.

36 Richteren 16: 4-22 12 Toen nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee vast en zei tegen hem: De Filistijnen over je, Simson! terwijl men in een kamer in een hinderlaag lag. Hij brak de touwen echter van zijn armen als een draad. 13 En Delila zei tegen Simson: Tot nu toe heb je mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken. Vertel mij nu toch waarmee je vastgebonden zou kunnen worden! En hij zei tegen haar: Als je de zeven haarlokken van mijn hoofd zou verweven met de schering van een weefgetouw.

37 Richteren 16: 4-22 14 En zij maakte ze vast met een pin en zei tegen hem: De Filistijnen over je, Simson! Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en trok de pin los van het weefgetouw en de schering. 15 Daarop zei zij tegen hem: Hoe kun je zeggen: Ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is? Je hebt mij nu drie keer bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt.

38 Richteren 16: 4-22 16 En het gebeurde, toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastigviel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon, tot stervens toe. 17 Toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als nazireeër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden, en als alle mensen zijn.

39 Richteren 16: 4-22 18 Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode en liet zij de Filistijnse stadsvorsten roepen, en zei: Kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. 19 Daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem.

40 Richteren 16: 4-22 20 En zij zei: De Filistijnen over je, Simson! Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: Ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de HEERE van hem geweken was. 21 Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee bronzen kettingen. En hij maalde meel in de gevangenis.

41 Richteren 16: 4-22 22 Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd.

42 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

43 UaM 11 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 2x

44 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

45

46

47

48

49 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

50 Kinderen zingen Refrein: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

51 Kinderen zingen 1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij, de sterren die maakte Hij ook! Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

52 Kinderen zingen Refrein: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

53 Kinderen zingen 2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. Hij zorgt voor jou en voor mij. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

54 Kinderen zingen Refrein: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

55 Kinderen zingen 3. Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. Hij legt Zijn handen op jou. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat Hij niet kan doen.

56 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

57 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

58 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

59 UaM 252 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, nooit is er teken van omkeer bij U. U blijft dezelfde, zo vol van ontferming, zoals U altijd was, bent U ook nu.

60 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

61 UaM 252 2. Zomer en winter en lente en oogsttijd, zon, maan en sterren zo vast in hun baan, ja heel de schepping getuigt van uw trouw, Heer, doet ons uw goedheid en liefde verstaan.

62 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

63 UaM 252 3. Blijvende vrede, vergeving van zonden en uw nabijheid die moed geeft en leidt; kracht voor vandaag en verwachting voor mogen, duizenden gaven hebt U mij bereid.

64 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

65 Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1, 2, 4 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 178 + Psalm 84: 3, 4, 6 NB Gebed Schriftlezing:Rechters 16 : 4-22 Samenzang:UaM 11 Verkondiging Kinderen zingen: Mijn God is zo groot Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

66 Bedankt voor uw komst! Tot vanmiddag


Download ppt "Startzondag 13 september 2015 Simson en Delila. Welkom en mededelingen Samenzang:Psalm 33: 1, 8, 9 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang:Psalm 98: 1,"

Verwante presentaties


Ads door Google