De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomsten september 2015. Agenda 19.00 uur – Inloop 19.30 uur – Nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur – Meerjarenambities 2016+ 20.45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomsten september 2015. Agenda 19.00 uur – Inloop 19.30 uur – Nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur – Meerjarenambities 2016+ 20.45."— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomsten september 2015

2 Agenda 19.00 uur – Inloop 19.30 uur – Nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur – Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur – Vragen en afronding 21.00 uur – Einde en afsluitend drankje tot 21.30 uur

3 Programma nationale wedstrijden

4 Nieuwe klassementen: 4+ voor eerstejaars en 2x voor development. Nieuwelingen niveau vervalt, daardoor naar verwachting vollere velden. Niveau-indeling op basis van punten in plaats van blikken. Beste zes ploegen van het klassement krijgen een punt en voor elke overwinning krijg je een punt. Voor de indeling in velden is het gemiddelde puntenaantal in de ploeg relevant, hierdoor is het makkelijker voor toproeiers om te combineren met minder ervaren roeiers in lagere velden. Bij deelname aan en medailles op internationale kampioenschappen wordt het puntenaantal tot maximaal 12 aangevuld. Puntenaantal van alle roeiers worden bijgehouden in ICT-systemen en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Zowel NSRF-verenigingen als wedstrijdorganisaties enthousiast over deze veranderingen die op 1 januari 2016 zullen ingaan. Details staan in een notitie op de website en aanpassing van de regelgeving staat op de agenda van de AV op 21 november 2015. Nieuw Programma Nationale Wedstrijden

5 Meerjarenambities 2016+

6 De doelstelling van de KNRB is: het bevorderen van de roeisport We willen dit in het meerjarenplan 2016+ bereiken door: Het verder laten groeien van de roeisport in de volle breedte Het blijven leveren van topprestaties Als kernthema voor het nieuwe MJP kiezen wij “verbinden” Verenigingen met verenigingen Vrijwilligers met professionals Roeiers onderling Samen de schouders eronder, ieder draagt z’n steentje bij! Doelstelling KNRB

7 VRIJWILLIGERS LEDEN groei vergrijzing vasthouden ROEIKADER COACHES instructeurs betrokkenheid FINANCIEN HARDWARE ROEIWATER ACCOMMODATI E veilig mogelijkheden coaching sponsoring ondersteuning vloot onderhoud Wat ziet u als het grootste probleem/ de grootste uitdaging voor uw vereniging in de komende jaren? Ter herinnering uit ledenonderzoek: grootste probleem/ uitdaging voor vereniging voor de komende jaren

8 Uit onderzoek: mogelijke hulp door KNRB KENNISDELING efficiënt bestuur successen delen tussen verenigingen CURSUSSEN/ OPLEIDING niet alleen in de Randstad bondscoach → verenigingscoach PROMOTIE algemeen/breed publiek LOBBY, OVERHEID VERENIGINGS- ONDERSTEUNING accommodatie bemiddeling TOPROEIEN contact professionele hulp niet alleen topsport workshops vrijwilligersbeleid betaalbaar praktisch kort selectiebeleid RTC’ s contacten huren/ruilen/leasen boten + en - Hoe zou de KNRB u daarbij kunnen helpen

9 De KNRB heeft een aanzet gegeven (zonder nu al tot consensus te zijn gekomen) voor de ambities voor de komende jaren. Deze willen we nu bespreken en toetsen op inhoud en insteek. Later zullen we ze verder concretiseren en activiteiten formuleren. Bij de uitwerking van de ambities zijn de formuleringen vaak scherp. Dit is om de discussie op gang te brengen en daarmee tot expliciete keuzes te komen. De ambities die ter bespreking voorliggen zijn: 1. Van elkaar leren en goede strategische ondersteuning; 2. Binden en boeien van leden en niet-leden; 3. Gekwalificeerd kader op elk niveau; 4. Focus op meerjarenopleidingsplan voor talenten; 5. Aanbrengen focus topsportprogramma’s; 6. Effectieve organisatie Uiteraard is toevoegen / vervangen van ambities een mogelijkheid. Evenwicht tussen ambities en beschikbare middelen en tijd van professionals en vrijwilligers blijft daarbij een randvoorwaarde. Ambities 2016+

10 Wat: zorgen dat verenigingen, commissies etc. goed samenwerken  ondersteunen en kennisdeling. Hoe: informatie halen bij verenigingen  verenigingen bezoeken  ondersteunen en verbinden. Ook vaststellen wat we niet doen. Uitkomst: verenigingen leren elkaar beter kennen en bieden elkaar de helpende hand. Ambities 2016+: Van elkaar leren en goede strategische ondersteuning

11 Ambities 2016+: Binden en boeien van roeiers Wat: de wereld verandert continu. Nieuwe regels, individualisering (ergometeren), minder vereniging centraal, nieuwe netwerkstructuren (Toer!) en samenwerkingsverbanden. Hoe: nieuwe activiteiten samen met verenigingen ontwikkelen en niet langs de klassiek verenigingslijnen; maar hoe dan wel? Uitkomst: nieuwe activiteiten  mogelijk nieuwe vormen van lidmaatschap, contributieheffing en netwerken. Ledenaantal zal verder groeien en het belang en de bekendheid van de roeisport zal toenemen.

12 Ambities 2016+: Gekwalificeerd kader op elk niveau Wat: essentieel dat opleiding van alle roeiers gebeurt door vrijwilligers en professionals die hiervoor toegerust zijn. Hoe: zorgen voor goede en gekwalificeerde docenten en lesmateriaal zijn we bereid dit collectief aan te pakken? zijn we bereid om coaches en instructeurs te betalen? Uitkomst: begeleiding door gediplomeerde instructeurs en coaches is een vanzelfsprekendheid.

13 Ambities 2016+: Focus op meerjarenopleidingsplan talenten Wat: talent is noodzakelijk om ook in de toekomst te presteren. Hoe: verbinden van gezamenlijk talentbeleid met lokale uitvoering. Uitkomst: met elkaar gebruik maken van een meerjarenopleidingsplan voor talenten (voorbeeld Canada).

14 Ambities 2016+: Focus topsportprogramma’s Wat: De marges in de topsport zijn klein. De financiering door NOC*NSF en sponsoren zijn afhankelijk van de resultaten binnen die marges. Hoe: vanaf 2017 richten we ons op een (beperkte) centrale opleiding van toptalent en een beperkt aantal structurele medailleprogramma’s in en rondom het OTC op het hoogste kwaliteitsniveau. Uitkomst: Door het bereiken van podiumplaatsen zijn we interessant voor financiers en is er een bredere publieke belangstelling voor de roeisport.

15 Wat: KNRB is financieel stabiel en niet teveel afhankelijk van één (onzekere) financieringsbron (NOC*NSF). Hoe: met minder middelen naast efficiënt ook effectief zijn  focus op hoofdtaken. Regelgeving versimpelen, zodat het bureau zich kan richten op inhoudelijke ondersteuning en ontwikkelen van beleid en visie Willen we nog internationale toernooien organiseren die veel tijd en geld kosten? Om afhankelijkheid van NOC*NSF te verminderen moeten we de andere inkomsten verhogen  meer commerciële aanpak voor onze eigen activiteiten (opleidingen, wedstrijden) ligt voor de hand, maar echt effectief is het als externe partijen partner willen worden. Hiervoor is omvang van de bond en informatie over het profiel van en toegang tot de leden van belang. Uitkomst: we versimpelen de regels en creëren meer onderlinge afhankelijkheid en effectieve ondersteuning. Zijn we bereid om keuzes te maken bij organiseren van grote evenementen en daarnaast onze organisatie commerciëler te maken? Ambities 2016+: Effectieve organisatie

16 najaar 2015 januari 2016 maart 2016 mrt-okt 2016 november 2016 verzamelen van input van leden tijdens de regio- bijeenkomsten verzamelen van input van commissies workshoprondes tijdens het Roeicongres aan de hand van de verkregen input en bijgestelde ambities presenteren van Meerjaren- ambities 2016+ tijdens de AV en verzoeken om goedkeuring definitief maken van MJP tijdens regio- bijeenkomsten, op basis van verkregen feedback en eventueel aangepast aan uitkomsten ledenonderzoek voorjaar 2016 en opmerkingen vaststellen definitief Meerjarenplan 2016+, inclusief begroting, tijdens de AV Hoe nu verder: tijdspad Meerjarenplan 2016+

17 VRAGEN EN AFRONDING

18 EINDE EN AFSLUITEND DRANKJE


Download ppt "Regiobijeenkomsten september 2015. Agenda 19.00 uur – Inloop 19.30 uur – Nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur – Meerjarenambities 2016+ 20.45."

Verwante presentaties


Ads door Google