De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extraordinary General Assembly Meeting 12 mei 2011 Telenet Mechelen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extraordinary General Assembly Meeting 12 mei 2011 Telenet Mechelen 1."— Transcript van de presentatie:

1 Extraordinary General Assembly Meeting 12 mei 2011 Telenet Mechelen 1

2 Agenda 1. Introduction a. Welcome b. Mission c. Appointment of a secretary to make the minutes of the meeting d. Appointment vote-counters e. Defining voting quorum f. Approval of the minutes of previous meeting g. Approval of the agenda 2. Status and financial report a. motion : the General Assembly gives discharge to the Steering Committee for the financial year of 2010 3. Legal a. appointment of new secretary to the SC Motion: the General Assembly approves the appointment of a new secretary in replacement of Stephan Vanhaverbeke b. approval modified budget 2011 c. adjustment statutes motion related to “preamble, definitions / formal members” motion related to article 3 of the statutes motion related to article 8 of the statutes d. new address motion: the General Assembly agrees to transfer the headquarters/main office to Emiel Bockstaellaan 193, 1020 Brussels. 4. AOB 5. Closing 2

3 1. Introduction a. Welcome b. Mission c. Appointment of a secretary to make the minutes of the meeting d. Appointment vote-counters e. Defining voting quorum f. Approval of the minutes of previous meeting g. Approval of the agenda 3

4 2. Financial report a.motie : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan het Steering Committee voor het financieel jaar 2010 translation: the General Assembly gives discharge to the Steering Committee for the financial year of 2010 Note: toewijzen financieel resultaat 2010 4

5 3. Legal a.appointment of new secretary to the SC Motie : de Algemene Vergadering keurt de benoeming van een nieuwe Secretaris, ter vervanging van Stephan Vanhaverbeke goed. Translation: the General Assembly approves the appointment of a new secretary in replacement of Stephan Vanhaverbeke On 12.05.2011 One candidacy received: Ingrid Heivers 5

6 b. approval modified budget 2011 Motie: de Algemene Vergadering keurt het aangepast budget voor 2011 goed Translation : the GA approves the modified budget for 2011 6

7 7 Budget 2011 Rubriques Dépenses Recettes A Cotisations membres 0,00 7.500,00 B Partnerships in cash 0,00 15.000,00 C Frais de fonctionnement 2.500,00 0,00 D Frais juridiques et impôts 250,00 0,00 E Frais SC meetings and GA 1.250,00 0,00 F Relations publiques 3.750,00 0,00 G Déplacements internationales8.000,00 0,00 H Projets/seminaires 10000,005000 I Divers 250,000,00 TOTAL 26.000,00 27.500,00 RESULTAT de l'année 1.500,00

8 c. adjustment statutes Motion: De Algemene Vergadering van GCNB keurt de aanpassingen in de preamblule, in artikel 3 en de toevoeging van artikel 8.2 van de statuten goed. Translation : The GA of GCNB approves de adjustments in the preambule, in art 3 and the addition of art 8.2 of the statutes. Preambule Formele leden: leden met een vertegenwoordiging op Belgisch grondgebied die officiële deelnemers aan UN Global Compact zijn, d.w.z. zij hebben de doelstellingen ervan onderschreven en zijn door UN Global Compact erkend als deelnemer. Uitgezonderd micro-ondernemingen. Dit zijn bedrijven die beantwoorden aan ten minste 2 van de 3 volgende criteria: een tewerkstelling van minder dan 10 werknemers, een balanstotaal onder 2.000.000 euro en een omzet lager dan 2.000.000 euro. Zij moeten niet door UNGC erkend zijn om formeel lid te kunnen zijn. Micro-ondernemingen moeten wel de doelstellingen onderschreven hebben van het GCNB. Formele leden Zij betalen een jaarlijkse lidmaatschapbijdrage aan GCNB en hebben stemrecht in de Algemene Vergadering van GCNB. ARTIKEL 3 Het netwerk is geaffilieerd bij het United Nations Global Compact (UNGC). Alle participanten van het UNGC, t.t.z. de organisaties die als dusdanig vermeld staan op de website van het UNGC (www.unglobalcompact.org), en die een vertegenwoordiging hebben op Belgisch grondgebied kunnen tot het netwerk toetreden. Micro-ondernemingen die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, kunnen ook toetreden zonder op de website van UNGC vermeld te zijn.www.unglobalcompact.org ARTIKEL 8 Het lidgeld voor respectievelijk aangesloten leden en formele leden wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering. 8.1 het lidgeld voor formele leden bedraagt minimaal vijfhonderd (500) euro. 8.2 het lidgeld voor micro-ondernemingen die formeel lid willen zijn, bedraagt minimum tweehonderdvijftig (250) euro 8

9 Preambule Membres formels : c les membres qui disposent d’une représentation sur le territoire belge et ils qui sont officiellement participants officielles du Global Compact des Nations Unies (UN Global Compact), c.a.d. ils sont membres et en ont souscrit à les objectifs et sont reconnus comme participants du par UN Global Compact. Excepté les micro-entreprises. Ce sont des entreprises qui répondent à minimum 2 des 3 critères suivants : employer moins de 10 personnes, avoir un bilan totalisant moins de deux million (2.000.000) euros et réaliser un chiffre d’affaires de moins de deux million (2.000.000) euros. Elles ne doivent pas être reconnu par UNGC pour être membre formel. Les micro-entreprises doivent néanmoins avoir souscrit les objectifs du GCNB. Ces Les membres formels paient une cotisation d’affiliation annuelle au GCNB et ont le droit de vote à l’Assemblée générale de GCNB. ARTICLE 3 Le réseau est affilié au United Nations Global Compact (UNGC). Tous les participants du UNGC − à savoir les organisations mentionnées comme telles sur le site Internet de l’UNGC (www.unglobalcompact.org) − ayant une représentation sur le territoire belge peuvent devenir membres du réseau. Les micro-entreprises étant représentées sur le territoire belge peuvent devenir membre sans être repris sur le site de UNGC.www.unglobalcompact.org ARTICLE 8 Le montant de la cotisation demandée, respectivement, aux membres associés et formels est fixée chaque année lors de l’Assemblée générale. 8.1 la cotisation des membres formels s’élève à cinq cents (500) euros minimum. 8.2 la cotisation des micro-entreprises qui veulent être membre formel, s’élève à deux cent cinquante (250) euros minimum. 9

10 d. new address Motie : De Algemene Vergadering van GCNB keurt het verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar de Emiel Bockstaellaan 193 te 1020 Brussel, goed Translation: the General Assembly agrees to transfer the headquarters/main office to Emiel Bockstaellaan 193, 1020 Brussels. 10

11 AOB 11

12 CLOSING 12

13 THANK YOU End of the meeting 13


Download ppt "Extraordinary General Assembly Meeting 12 mei 2011 Telenet Mechelen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google