De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 6/7. Even voorstellen Groepsleerkracht Niels van der Lingen Groepsleerkracht Niels van der Lingen –Ma, di, woe,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 6/7. Even voorstellen Groepsleerkracht Niels van der Lingen Groepsleerkracht Niels van der Lingen –Ma, di, woe,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 6/7

2 Even voorstellen Groepsleerkracht Niels van der Lingen Groepsleerkracht Niels van der Lingen –Ma, di, woe, do, vrij Onderwijsassistent Els van der Hoeven Onderwijsassistent Els van der Hoeven –Ma, di, do in de ochtend

3 Waar gaan we het over hebben vanavond. Algemene regels Algemene regels Huiswerk Huiswerk De verschillende vakken De verschillende vakken Entreetoets Entreetoets

4 Melden ziek zijn Melden ziek zijn Interne begeleiding Interne begeleiding Ondersteuning combinatiegroep Ondersteuning combinatiegroep 2x rapport 2x rapport Verjaardag vieren Verjaardag vieren Fruit op: maandag, dinsdag, vrijdag Fruit op: maandag, dinsdag, vrijdag Gym: Ma, vrij om 14:00-15:15 -> Douchen Gym: Ma, vrij om 14:00-15:15 -> Douchen Benodigdheden: Benodigdheden: –Pritstift –Agenda –Elastomap Eigen spullen Eigen spullen

5 Huiswerk Een keer in de week krijgen de kinderen een woordpakket mee om te oefenen. Een keer in de week krijgen de kinderen een woordpakket mee om te oefenen. Deze woorden worden getoetst in de vorm van een dictee. (vrijdag) Deze woorden worden getoetst in de vorm van een dictee. (vrijdag) Huiswerk rekenen (cijferen groep 7/ tafels groep 6) Huiswerk rekenen (cijferen groep 7/ tafels groep 6) Daarnaast krijgen de kinderen ook leerwerk mee. Dit kan zijn van geschiedenis, aardrijkskunde of topografie. Daarnaast krijgen de kinderen ook leerwerk mee. Dit kan zijn van geschiedenis, aardrijkskunde of topografie. Incidentele oefeningen Incidentele oefeningen

6 Rekenen Dit zijn de doelen voor Rekenen Het leerstofoverzicht van deel 6 Oriëntatie in de getallen Oriëntatie in de getallen Optellen en aftrekken Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Vermenigvuldigen en delen Geld Geld Tijd Tijd Meten Meten Meetkunde Meetkunde Diversen Diversen Groep 7: -Staartdelingen ! -Procenten -Cijferen -Breuken -Oppervlakte en inhoud

7 Taal Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren Woordenschat Woordenschat Stellen Stellen Lezen Lezen Taalbeschouwing: woord- en zinsbouw Taalbeschouwing: woord- en zinsbouw

8 Spelling Iedere week staat een specifiek spellingsprobleem centraal. Iedere week staat een specifiek spellingsprobleem centraal. De kinderen krijgen woordpakketten en werkwoordpakketten. (groep 7) Januari groep 7 werkwoordspelling!

9 lezen lezen Begrijpend lezen. Dit is de methode Goed Gelezen. Ook gebruiken we de cito oefenboekjes. Begrijpend lezen. Dit is de methode Goed Gelezen. Ook gebruiken we de cito oefenboekjes. Onder begrijpend lezen wordt in deze methode verstaan: het achterhalen van de betekenis of bedoeling van een tekst. Onder begrijpend lezen wordt in deze methode verstaan: het achterhalen van de betekenis of bedoeling van een tekst. Avi lezen/ DMT Avi lezen/ DMT Bibliotheek boeken (kwartier per dag) Bibliotheek boeken (kwartier per dag)

10 Aardrijkskunde Algemene kennis over Nederland en Europa Algemene kennis over Nederland en Europa Aardrijkskundige verschijningen Aardrijkskundige verschijningen De kinderen krijgen een aanzet in het kaartlezen. De kinderen krijgen een aanzet in het kaartlezen. De kinderen krijgen topografie – lessen. We beginnen met een herhaling van de provincies met hoofdsteden. Daarna krijgen ze iedere provincie uitgebreid met meerdere plaatsen. De kinderen krijgen topografie – lessen. We beginnen met een herhaling van de provincies met hoofdsteden. Daarna krijgen ze iedere provincie uitgebreid met meerdere plaatsen. Groep 7: Europa Groep 7: Europa

11 Geschiedenis Vanaf groep 6 wordt de leerstof chronologisch aangeboden. Er wordt een start gemaakt in de Prehistorie. Vervolgens komt de Romeinse tijd aan bod en als laatste behandelen we de Middeleeuwen. Vanaf groep 6 wordt de leerstof chronologisch aangeboden. Er wordt een start gemaakt in de Prehistorie. Vervolgens komt de Romeinse tijd aan bod en als laatste behandelen we de Middeleeuwen. In groep 7 beginnen we met de hervormingen daarna de 80-jarige oorlog en de Gouden Eeuw.

12 Natuur Het accent in de methode Leefwereld ligt op ontdekking en formulering. Uiteenlopende onderwerpen, proefjes en werkbladen.

13 Verkeer De methode Klaar…over gaat uit van kinderen die aan het verkeer deelnemen als voetganger, fietser en passagier op de bromfiets, in de auto en in het openbaar vervoer. Er is rekening gehouden met de leefwereld en ervaringen van de kinderen. Daarnaast gebruiken we ook nog de verkeerskrant. In groep 7 doen we het verkeersexamen. Dit heeft een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

14 Boekverslag, boekbespreking en spreekbeurt. groep 6: groep 6: - boekbespreking - spreekbeurt Groep 7: - werkstuk - spreekbeurt

15 Citotoetsen: januari en juni Rekenen Rekenen Woordenschat Woordenschat Spelling Spelling Begrijpend lezen Begrijpend lezen Technisch lezen Technisch lezen

16 Entreetoets groep 7 - Afname in mei - Groep 7 een hele week apart onder begeleiding van de leerkracht - Groep 6 wordt bij een andere groep gevoegd - Uitloop voor kinderen die nog niet klaar zijn - Uitslag in juni en gesprek op verzoek

17 Combinatiegroep 6/7 Werkwijze voorbeeld Werkwijze voorbeeld Uitgestelde aandacht Uitgestelde aandacht Zelfstandig verwerken Zelfstandig verwerken Contact ouders Contact ouders

18 Weektaak

19 Sfeer in de groep: donderdag groepsgesprek donderdag groepsgesprek dag afsluiten met 2 vragen dag afsluiten met 2 vragen individuele gesprekjes met kinderen individuele gesprekjes met kinderen Teambuilders / Energizers Teambuilders / Energizers Sociale discussies/gesprekken Sociale discussies/gesprekken

20 weekopdracht voorbeeld: Wat kan ik doen om de sfeer positief te beïnvloeden komend jaar in de groep? Hoe ga je met elkaar om, hoe reageer je op elkaar, wat doe je als je toch iets gedaan hebt wat niet leuk is enz. Wat kan ik doen om de sfeer positief te beïnvloeden komend jaar in de groep? Hoe ga je met elkaar om, hoe reageer je op elkaar, wat doe je als je toch iets gedaan hebt wat niet leuk is enz. Wat zijn mijn kwaliteiten? Denk aan: samenwerken, luisteren, oplossingen bedenken, helpen. Wat zijn mijn kwaliteiten? Denk aan: samenwerken, luisteren, oplossingen bedenken, helpen.

21 Donderdag groepsgesprek: Wat ging er goed deze week? Wat ging er goed deze week? Complimenten Complimenten Tips Tips Is er iets waar je het met de klas over wilt hebben? Is er iets waar je het met de klas over wilt hebben?

22 Afsluiting: We sluiten iedere dag af met twee vragen: Wat heb je geleerd vandaag? Wat heb je geleerd vandaag? Wat ging er goed vandaag? Wat ging er goed vandaag?

23 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 6/7. Even voorstellen Groepsleerkracht Niels van der Lingen Groepsleerkracht Niels van der Lingen –Ma, di, woe,"

Verwante presentaties


Ads door Google