De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 5 Jentina Ardesch Teamleider Bovenbouw HAVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 5 Jentina Ardesch Teamleider Bovenbouw HAVO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 5 Jentina Ardesch Teamleider Bovenbouw HAVO
Richard Walgemoet Decaan “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

2 Wijzigingen schoolleiding
Maike Lotgerink – Teamleider HAVO 1, 2 & 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Jentina Ardesch – Teamleider HAVO 4 & 5 Joanne Duijvestijn – Teamleider VWO 4, 5 & 6 Mark Kwakman – Vestigingsdirecteur (m.i.v. 1-10) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding HAVO 5
Mirjam van Buuren Mentor Marinus Nijman Mentor Gabrielle Westenbrink Mentor Jentina Ardesch Teamleider Richard Walgemoet Decaan Chris de Ruyter Coördinator Ondersteuning Tineke de Boer Ondersteuner José Laarhuis Dyslexiecoördinator HAVO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Herkansingen SET Na blok 1, blok 2, blok 3
Alleen SET uit betreffende blok Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

6 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren (eco, na, sk) Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 25 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met kernvakregeling Deelname verplicht indien noodzakelijk “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Vinger aan de pols Spijbelen & te laat komen Afwezigheid bij toetsen
Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in de week voor de herfstvakantie. Indien nodig contact. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Profielwerkstuk Onderzoek / ontwerp 80 slu per leerling
Onderdeel combinatiecijfer Begeleiding door vakdocent Sluitstuk HaCo: koppeling met HBO (bezoek Saxion) PWS middagen Voor Kerstvakantie verslag inleveren Deadline definitieve verslag is 12 februari Deadline niet gehaald? Cijfer = 1 Vervolgtraject tot 3,5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Presentatieavond di 15 maart
Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling) U bent van harte welkom! “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Berekening en afronding SE
Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4 In H5: (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Examenvakken zonder CSE
Sluiten af in HAVO 4 Maatschappijleer (combinatiecijfer) CKV (voldoende of goed) Sluiten af in HAVO 5 LO (voldoende of goed) Informatica “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 3F Rekentoets Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger
In zak-slaagregeling: rekentoets moet voldoende zijn Afnameperiodes: januari, maart en juni Elke leerling heeft vier kansen Alle leerlingen hebben de toets al in H4 afgelegd “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Centraal Schriftelijk Examen
Blok 4: voorbereiding CE Week voor de meivakantie: oefenexamenweek CSE: donderdag 12 mei t/m woensdag 25 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan Examenstress Uitslag: donderdag16 juni Meer informatie volgt t.z.t. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Combinatiecijfer Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer Daardoor goede balans grote en kleine vakken Combinatiecijfer bevat: Maatschappijleer (HAVO 4) Profielwerkstuk (HAVO 5) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Slaag/zakregeling Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer
Geslaagd: LO en CKV voldoende of goed Voldoende voor de 3F rekentoets Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger Er is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

18 Eerste Tijdvak 12 mei tot en met 25 mei Maximaal 2 examens per dag
Uitslag 16 juni

19 Tweede Tijdvak 21, 22 en 24 (staats examen)juni Herexamen
Herprofilering (hoger cijfer) Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

20 Geslaagd! Diploma-uitreiking: dinsdag 5 juli Vervolgopleiding
Begeleiding studiekeuze in H5: - LOB, bezoek open dagen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 Doorstromen naar VWO 5 Aangeven bij teamleider
Frans of Duits moet zijn gevolgd Vakkenpakket moet aansluiten Cijfermatige eisen Advies door docenten Vrijstellingen: Ma, CKV “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Gezakt, en dan . . . HAVO 5 doubleren: Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten) Deelcertificaten + VAVO HBO + VAVO (enkele studies) MBO Meer informatie bij de examenuitslag “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

23 Vragen? “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

24 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet
DECAnaat Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet

25 HAVO HBO VWO MBO “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 Wat ga ik studeren? Interessetests/Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz Via internet: studiekeuzecoach.nl (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

27 WELKE mOGELIJKHEDEN HEB IK NA havo?
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: Magister > ELO > Bronnen > Infoplein H5/V6 > HAVO 5 > HBO vervolgopleidingen

28 C&M Journalistiek Pedagogiek European Studies HBO-rechten PABO
Verpleegkunde “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

29 E&M Accountancy MER Small Business en Retail Management
Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal) European Studies (met een extra taal) Modemanagement “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

30 N&G Biologie en Medisch Lab.onderzoek Podotherapie Milieukunde
Fysiotherapie Verpleegkunde Logopedie “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

31 N&T Algemene operationele technieken Autotechniek Werktuigbouwkunde
Industrieel Product Ontwerpen Game Architecture and Design Mechatronica “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

32 INSCHRIJVEN BIJ DE HOGESCHOOL VIA STUDIELINK.NL
Voor 1 mei aanmelden verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via (Eerst een DigiD aanvragen!) Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl). Zie ook: https://duo.nl/particulieren/scholier/naar-school-gaan/een- vervolgopleiding-gaan-doen.asp

33 Toelating tot het HO Diploma HAVO/VWO
Aanvullende eisen/Selectie/Studiekeuzecheck Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (Kijk op de site van de hogeschool voor welke datum dat moet!) en pas daarna bij Studielink. bijv. bij Logopedie (verplichte bindende studiekeuzecheck) – Hoger Hotelonderwijs (selectiedag) – Verloskunde (selectie, voor 15 januari 2016 aanmelden) – Bijna alle HBO-opleidingen (niet bindende studiekeuzecheck) Loten: sluitingsdatum afgelopen jaar was 15 mei 2015 Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

34 LOTING Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats) Het kabinet wil de centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen afschaffen. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt.

35 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Fysiotherapie (o.a. Saxion) Journalistiek (o.a. Windesheim) Verpleegkunde (o.a. Saxion) Zie voor meer info Per 1 oktober is het overzicht met de lotingstudies voor het studiejaar bekend. Dit is te vinden op de website: https://duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO a_tcm pdf “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

36 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer) Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei) o.a. Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart Fysiotherapie [Hanze /Saxion] > aanmelden bij DUO voor 1 feb / 1 maart (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend)

37 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: Fysiotherapie HS Zuyd Logopedie HS Zuyd Media en Entertainment Management NHTV Breda NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.

38 STUDIEFINANCIERING Stelsel Studievoorschot
Studenten in het hoger onderwijs kunnen dan een studievoorschot aanvragen. Dit is een lening, die studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Dit is niet verplicht. De studiefinanciering bestaat verder ook uit de ov-chipkaart, de aanvullende beurs en het collegegeldkrediet. Voorwaarden studievoorschot In principe wordt alles geleend. Alleen de aanvullende beurs (€ 378,22 per maand) en de ov-chipkaart worden een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 1016,71 per maand. (Dit is inclusief aanvullende beurs en collegegeldkrediet van € 162,58). De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers) De voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn: De terugbetaaltermijn is 35 jaar. Eerder aflossen kan altijd. Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing is 4%. Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen. Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden. 38 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

39 Studievoucher voor studenten in overgangperiode
Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen en beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun afstuderen een voucher van € Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing. Prestatiebeurs: Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'.  Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5 maanden mag je altijd houden. Hoe lang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

40 Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling. Voor verdere informatie zie: studiefinanciering-aanvragen.asp

41 Mentorgroep dhr. Nijman 1.04
Pascal Honings Richard Heinen Tatum Hietbrink Sophie van der Loo Kristian Smeets Jin van Werven Ruben van Zenden Timon Hammink Rens Kingma Mick Landman Maite Reesink Jasper van de Sande Tamira Seller Nick Verhagen Anton Dieperink Faried Elawady Daan Geerdink

42 Mentorgroep mevr. Van Buuren 0.12
Marvin de Goeij Mahree Hoogeveen Mick Jager Pim van Kaam Shamim Qureishi Dylan Baldussu Cas Bruins Kjartan van Driel Jeffrey Ensink Thomas Gortemaker Bas Hofte Maurits Janssen Wiert Mulder Niek Onrust René van Benthem Gwendolyn Bos Johan Braaksma Scott Coopman

43 Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05
Willemijn Bidoggia Jennifer Göksu Suus Haenen Lynn Beumers Banu Demir Mandy Dragstra Harro Geerdink Elwyn Hams Jon Kingma Thijs Oskam Koen Rutgers Joël Veldhuis Nino Vermeulen Klaas van Zandbergen Tim Bertelink Kima Eliyo Lisa Geerdink


Download ppt "Voorlichting HAVO 5 Jentina Ardesch Teamleider Bovenbouw HAVO"

Verwante presentaties


Ads door Google