De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen. s.marrevee@devlinder-schiedam.nl r.vis@devlinder-schiedam.nl/d.bijtenhoorn@devlinder-schiedam.nl

5

6

7

8

9 Voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling Waarom groepsplannen? Om het onderwijs goed af te stemmen op alle leerlingen en om de doorgaande lijn te waarborgen. Wat staat er in een groepsplan? Leerdoelen, indeling leerlingen in instructiegroepen, onderwijsbehoeften (wat hebben de leerlingen nodig om de leerdoelen te bereiken), organisatie, (tussen)evaluatie Twee groepsplannen per vak per jaar

10 Instructiegroepen De groep wordt voor verdeeld in 3 instructiegroepen op basis van onderwijsbehoeften en leerontwikkeling (CITO en methode). Basisgroep, blauwe route: basisinstructie, daarna zelf aan het werk Verrijkingsgroep, de rode route: korte instructie, daarna zelf aan het werk, verrijking en/of verdieping Intensieve groep, groene route: basisinstructie, verlengde instructie, begeleide inoefening, daarna zelf aan slag, extra oefening Alle groepen krijgen feedback van de leerkracht. Voor elk vak een andere indeling, uw kind kan voor bijv. rekenen in de groene route ingedeeld zijn en voor technisch lezen in de rode route.

11

12

13

14

15

16 15 oefeningen per thema Zelfstandige lessen en ‘samen’ lessen Afsluiten thema met een toets Remediërende & verrijkende oefeningen Ontleden: persoonsvorm, onderwerp, gezegde Ontleden: lidwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, telwoorden, voorzetsels

17 Instapdictee aan het begin van het schooljaar 4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen Werkwoordspelling 5-woordendictee BLOON

18 Estafette - Lezen in 3 niveaus - Verschillende werkvormen - Vloeiend en vlot DMT en AVI

19 Nieuwsbegrip Actuele teksten Verschillende werkvormen en strategieën Teksten en opdrachten op niveau Woordenschat en extra leesles. Thuis inloggen

20

21 Leerkrachtgebonden lessen. Zelfstandig werken met vragen. Maken van samenvattingen (opbouwend) Toets & herhalingstoets Periode 1500-1800 Onderwerpen: Reformatie, 80-jarige oorlog, Gouden Eeuw, ontdekkingsreizen.

22

23 Jeugdverkeerskrant, vooral praktisch. Theorie verkeersexamen in 2015

24

25 Pennenstreken Eén bladzijde per week Vlot en netjes schrijven. Introductie blokschrift.

26 Handvaardigheid en tekenen Drama/dans (klas en gymzaal)

27 Op dinsdag in Sveaholm Gymdocent: John de Ronde Douchen verplicht

28

29 Agenda Binnenkomer Informatie over De Vreedzame School Wat is De Vreedzame School ? Wat tot nu toe gedaan ? Resultaten en ervaringen Toekomstplannen/ dit schooljaar Naar ouders : Nieuwsbrief Kletskaarten (gr. 1 t/m 6) Ouderavond (zie kalender) Afsluiter

30 De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen Constructief conflicten op te lossen Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap Open te staan voor verschillen tussen mensen

31 De Vreedzame School streeft er naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin: Kinderen zich veilig voelen Kinderen zich gehoord en gezien voelen Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat Leerkrachten en leerlingen prettig werken Eigen kracht van kinderen benut wordt

32 Wat hebben we tot nu toe gedaan? Elke week twee lessen Training leerkrachten Toepassing van les in dagelijkse gang van zaken Kinderen meer taken en verantwoordelijkheden

33 Lessen Blok 1: We horen bij elkaar Blok 2:We lossen conflicten zelf op Blok 3:We hebben oor voor elkaar Blok 4:We hebben hart voor elkaar Blok 5:We dragen allemaal een steentje bij Blok 6:We zijn allemaal anders

34 3x per week, inclusief toetsen Deze weekopdrachten worden op woensdag opgegeven. Nieuwsbegrip/BLOON Verschillende taken Map en agenda altijd meenemen naar school

35 1 spreekbeurt: onderwerp naar keuze (nov/dec) 1 boekbespreking: boek op leesniveau (febr/mrt) De kinderen maken dit jaar twee werkstukken :  Werkstuk 1:Land in Europa met een groepje, 16 nov. ‘15 gedeeltelijk op school (schrijven)  Werkstuk 2:Zelf gekozen onderwerp thuis maken (computer) 9 mei. ‘16

36

37

38 Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? or@devlinder-schiedam.nlor@devlinder-schiedam.nl Hoe kunt u de OR bereiken? or@devlinder-schiedam.nlor@devlinder-schiedam.nl DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

39 Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen Louise Pieterman Stefanie Marrevee - GMR Judith Verduijn Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen Louise Pieterman Stefanie Marrevee - GMR Judith Verduijn Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? mr@devlinder-schiedam.nlmr@devlinder-schiedam.nl Hoe kunt u de MR bereiken? mr@devlinder-schiedam.nlmr@devlinder-schiedam.nl DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

40


Download ppt "Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."

Verwante presentaties


Ads door Google