De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gereformeerde Kerk van Sliedrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gereformeerde Kerk van Sliedrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Gereformeerde Kerk van Sliedrecht
Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN Open Deur Dienst Thema: Welkom thuis! Zondagmiddag: augustus 2015 Voorganger: Ds. J. Schelling uit Sliedrecht Muzikale medewerking: “Vocaal” uit Sliedrecht o.l.v. Frans Kooyman Orgel en Piano: Arjan Versluis

2 Samenzang voor de dienst: Lied 806 (1/3)

3 Lied (2/3)

4 Lied (3/3)

5 Evangelische liedbundel 372 (1/10)

6 Evangelische liedbundel 372 (2/10)

7 Evangelische liedbundel 372 (3/10)

8 Evangelische liedbundel 372 (4/10)

9 Evangelische liedbundel 372 (5/10)

10 Evangelische liedbundel 372 (6/10)

11 Evangelische liedbundel 372 (7/10)

12 Evangelische liedbundel 372 (8/10)

13 Evangelische liedbundel 372 (9/10)

14 Evangelische liedbundel 372 (10/10)

15 Met open armen (1/5) 1. Kom als je hon-ger hebt of dorst Hier kun je e – ten, deel met ons. Kom, met je tra - nen en je pijn Hier is het goed, hier mag je zijn Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

16 Met open armen (2/5) 2. Kom als je moe bent je vlucht Hier ben je vei – lig is rust Kom, met je wan-hoop en verdriet Hier mag je weer een toe-komt zien Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

17 Met open armen (3/5) Wel – kom in Gods huis. Wel – kom in Gods huis.

18 Met open armen (4/5) 3. Kom met je leeg – te en je angst Hier word je lief–de –vol om–armd. Kom maar, als nie-mand je ver-staat Hier is een plek voor jouw ver – haal Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

19 Met open armen (5/5) Wel – kom in Gods huis. Wel – kom in Gods huis.

20 Welkom en mededelingen
namens de kerkenraad

21 Intochtslied Lied 288 (staan) (1/2)
avond

22 Lied (2/2)

23 Stil gebed Votum en groet Inleiding op het thema

24 - Vocaal - Morning has broken
We prijzen Gods schepping, die elke ochtend weer opnieuw begint in het zingen van de merel, in de dauw op het gras.

25 - Vocaal - Here we stand Lord
We zijn hier samengekomen verenigd in lied en gebed. Helpt U ons Heer om in onze daden en woorden Uw trouw en liefde te laten zien. U hebt ons geroepen om Uw woord in de wereld door te geven.

26 - Vocaal - Lieve Heer, gij zegt kom Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom.
Want mijn leven is onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt en de Heer zegt kom en ik kom.

27 Lied 802: 1, 3 en 5 ( melodie Jerusalaiem ) (1/3)
1 Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ’Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luist’ren naar uw stem. Breng ons saam’ met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

28 Lied (2/3) 3 Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem uw woord verstaan. Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luist’ren naar uw stem. Breng ons saam’ met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

29 blijven staan, of dwalen af. Hunk’rend naar hun oude land.
Lied (3/3) 5 Velen, die de moed begaf blijven staan, of dwalen af. Hunk’rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luist’ren naar uw stem. Breng ons saam’ met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

30 Gebed

31 Schriftlezing Psalm 84 (1/3)
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

32 Psalm 84 (2/3) 5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela 6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. 7 Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. 8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob. sela 10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

33 Psalm 84 (3/3) 11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

34 - Vocaal - Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père (Frankrijk)
Wij beminnen U Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij verhogen Uw naam op de aarde, in ons leven en in de kerk.

35 - Vocaal - Tebje Pajom (Rusland)
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, onze Heer, en wij bidden U, onze God.

36 - Vocaal - Lo Yissa (Israël)
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, geen volk neemt nog de wapens op.

37 Schriftlezing Lucas 15: 25-32 (1/2)
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

38 Lucas 15: (2/2) 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

39 Met open armen (1/5) 1. Kom als je hon-ger hebt of dorst Hier kun je e – ten, deel met ons. Kom, met je tra - nen en je pijn Hier is het goed, hier mag je zijn Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

40 Met open armen (2/5) 2. Kom als je moe bent je vlucht Hier ben je vei – lig is rust Kom, met je wan-hoop en verdriet Hier mag je weer een toe-komt zien Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

41 Met open armen (3/5) Wel – kom in Gods huis. Wel – kom in Gods huis.

42 Met open armen (4/5) 3. Kom met je leeg – te en je angst Hier word je lief–de –vol om–armd. Kom maar, als nie-mand je ver-staat Hier is een plek voor jouw ver – haal Met o-pen ar men wordt je ont - van gen

43 Met open armen (5/5) Wel – kom in Gods huis. Wel – kom in Gods huis.

44 Overdenking Welkom thuis!

45 Opwekking 695 (1/5)

46 Opwekking (2/5)

47 Opwekking (3/5)

48 Opwekking (4/5)

49 Opwekking (5/5)

50 Dankgebed en Voorbede

51 This is my fathers world ik zie hem in alles wat mooi is in de natuur.
- Vocaal - This is my fathers world Ik hoor en zie overal in de schepping de hand van God. Ik hoor hem in het ruisende gras, ik zie hem in alles wat mooi is in de natuur.

52 - Vocaal - The Lord’s prayer
Dit is mijn land, dit oude land me door God gegeven. Dus neem mijn hand en wandel met mij door dit land waar kinderen in vrijheid kunnen rennen. En al ben ik maar een mens ook samen met jou, ik weet dat ik sterk kan zijn met de hulp van God om voor de vrijheid van ons land te vechten.

53 Collecten Kerk Open deur diensten

54 Beamer Presentatie tijdens collecte
AH

55 Na deze dienst ben U/jij van harte uitgenodigd voor ontmoeting met elkaar bij een kopje koffie/thee.

56 Slotlied Liedboek 84a ( staan ) (1/6)

57 Liedboek 84a (2/6)

58 Liedboek 84a (3/6)

59 Liedboek 84a (4/6)

60 Liedboek 84a (5/6)

61 Liedboek 84a (6/6)

62 Zegen

63 Antwoord Lied 416: 1 ( staan ) (1/1)

64 - Toegift Vocaal - The Exodus Song

65 Fijn dat u/jij bij deze dienst aanwezig was.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u contact opnemen met: Suze Langedijk ( ) / Peter van Damme ( ) Kees de Zwart ( ). De volgende Open deur dienst in deze kerk is op zondag 25 oktober om uur. Dit wordt een dienst rond zanger Johnny Cash met medewerking van: ds. Piet van Die en Wim Bevelander


Download ppt "Gereformeerde Kerk van Sliedrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google