De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 6a

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 6a"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 6a
Welkom! Informatie avond groep 6a info avond 6a

2 Doel: beeld van groep 6 Klassenregels en afspraken Werkvormen Vakken
Zorgverbreding (hulp binnen en buiten de groep) Tafeltjesavonden + communicatie Vragen info avond 6a

3 Klassenregels en afspraken
Omgaan met elkaar Dagplanning Uitdelen van en zorgen voor materiaal Nakijken Weekbeurt info avond 6a

4 Werkvormen Klassikaal Circuit Zelfstandig werken, kieskast Samenwerken
Weektaak info avond 6a

5 Taalmethode: Taal actief, versie 3 Belangrijke onderwerpen in groep 6:
Vakken: taal Taalmethode: Taal actief, versie 3 Belangrijke onderwerpen in groep 6: Verschillende woordsoorten benoemen: zelfstandig naamwoord, werkwoord Zinsontleding: persoonsvorm, onderwerp Eind groep 6: werkwoordschema’s Spreekwoorden Woordenschat Stellen, verhalen schrijven Gesprekjes voeren Kritisch luisteren info avond 6a

6 Vakken: spelling Nieuwe categorieën in groep 6:
c die klinkt als s: cel c die klinkt als k: actief z in het midden die klinkt als s: langzaam voorvoegsel ont-: ontbijt achtervoegsel –heid en –teit: snelheid, majesteit age of oge: garage, horloge tie die klinkt als tsie: politie verkleinwoorden op –nkje: kettinkje verkleinwoorden op –etje: karretje woorden met ‘s: ‘s morgens woorden met meervoud op ‘s: piano’s afkortingen: bijv. info avond 6a

7 Vakken: spelling Opbouw spellinglessen:
4 lessen nieuwe categorieën aanbieden bord, werkboek, computer Signaaldictee Remediëren of verrijken Controledictee info avond 6a

8 Vakken: rekenen: Wereld in getallen
Belangrijke onderdelen in groep 6: Hoofdrekenen: :8= 197+5= 6x20= Cijferend optellen en aftrekken Cijferend vermenigvuldigen Optellen en aftrekken tot en met 10000 info avond 6a

9 Vakken: rekenen Vermenigvuldigen: 8x35= 9x2x5= 30x40=
Delen: 50:6= 120:8= 1200:4= Breuken: In de doos gaat 1000 gram drop. Ik mag 2/5 hebben. Hoeveel gram is dat? info avond 6a

10 Vakken: rekenen Geldrekenen
Meten lengte: km m dm cm oppervlakte: vierkante m, vierkante dm, vierkante cm inhoud: l dl cl gewicht: kg g Tijd: analoog en digitaal moet er al in zitten eind groep 5 info avond 6a

11 Vakken: rekenen Manier van werken: Plusrekenaars:
Na een klassikale uitleg, zelfstandig aan het werk Verlengde instructie voor zwakke rekenaars Ook oefenen op de computer Extra rekenwerk voor als kinderen snel klaar zijn Na 3 weken een toets Na toets remediëren of verrijken 2x per week Rekentuin Plusrekenaars: 1 toets vooruit Eigen programma Nieuwe sommen meedoen info avond 6a

12 Vakken: Engels Methode: Take it easy Nieuw in groep 5 en 6
Elk week een les van een half uur Digibord: digitale meester die veel vertelt in Engels, ook filmpjes, clips e.d. Leerkracht spreekt ook zoveel mogelijk Engels tijdens de les Ondergedompeld in “taalbad” info avond 6a

13 Vakken: Typen Nieuw: Typetuin Typevaardigheid van groot belang!
Licentie ieder kind groep 6 Zelfsturend, adaptief 1x per week in de klas Tenminste 3x per week thuis als huiswerk Eerste helft jaar typediploma halen 2e helft jaar dan weer meer ander huiswerk info avond 6a

14 Vakken: lezen Leesparade: Nieuwsbegrip Werkstuk
Elke week nieuwe leesmoeilijkheid Leuke teksten en nuttige rijtjes *Plusgroep, 1,5 jaar vóór *Extra leeshulp: rijtjes: verlengde instructie leerkracht tekst: buiten de klas Ralfi lezen Ook begrijpend lezen en woordenschat Leespromotie Nieuwsbegrip Werkstuk info avond 6a

15 Lezen: boekbespreking
(Spreekbeurt 2e helft van het jaar) Voorbeeld gegeven door leerkracht Blad mee naar huis met opbouw Datum ruim van tevoren bekend + lijst in de groep. info avond 6a

16 Vakken: aardrijkskunde
Methode: De blauwe planeet Iedere week een les van een uur Na 3 lessen een toets Onderwerpen: Omgaan met water in Nederland Wonen in steden Landbouw en industrie Elektriciteitsleidingen, gasaanvoer Topgrafie Elke 2e les van het hoofdstuk, huiswerk info avond 6a

17 Vakken: geschiedenis Methode: Wijzer door de tijd 4 lessen, toets
Prehistorie tot eind Middeleeuwen Muiderslot info avond 6a

18 Vakken: natuuronderwijs
Methode: Natuniek Iedere week een les van een uur Na 5 lessen een toets Onderwerpen: Gezondheid Beweging Planten en dieren Techniek helpt jou Proefjes. info avond 6a

19 Vakken: verkeer Verkeerskrantje Op Voeten En Fietsen van 3VO
Elke week 1 les info avond 6a

20 Vakken: catechese Openingsviering in de kerk Methode Kleur
Bijbelverhalen Excursie naar de tempel info avond 6a

21 Vakken: SOVA “praatkaart” Voorbeelden van onderwerpen: Pesten
Samen spelen Luisteren naar elkaar Hoe ben jij? Waar ben je trots op? info avond 6a

22 Vakken: muziek Op verschillende manieren met muziek bezig zijn:
Zingen Muziekinstrumenten gebruiken Bewegen op muziek Muziek noteren op papier Luisteren naar muziek Ook van juf Maartje info avond 6a

23 Vakken: gym 2x in de week 45 minuten
Dinsdag om 8.45 uur in Proosdijhal Vrijdag om uur in Rietpluim Douchen Gymschoenen info avond 6a

24 Vakken: tekenen/handvaardigheid
2x in de week Verschillende technieken Ook rondom thema’s waar we mee bezig zijn info avond 6a

25 Zorgverbreding Handelingsplan Overleg IB-er en ouders
-Extra hulp indivdueel of in klein groepje in de klas -Hulp buiten de klas (r.t.) -Ook veel op computer -Huiswerk (als dit nodig is) -Apart programma Handelingsplan Overleg IB-er en ouders Tips thuis oefenen: Ambrasoft, Muiswerk Citotoetsen info avond 6a

26 Tafeltjesavonden+informatie
3x per jaar tafeltjesavond: 1. Welbevinden, tussenrapport 2. Vorderingen, rapport 3. Vorderingen en welbevinden op afspraak Tussendoor: afspraak na schooltijd kan altijd worden gemaakt! Website groep 6a info avond 6a

27 Verzoek aan ouders Korte vragen kunt u altijd voor school stellen, andere vragen over prestaties e.d. graag na school of een afspraak maken. Afspraak maken via de mail: Dokter/ tandarts liefst buiten schooltijd indien mogelijk Kinderen steeds meer zelfstandig naar school Nog luizenouders gevraagd! info avond 6a

28 Trek bij problemen aan de bel, dan zoeken we een oplossing!!!
Tot slot... Trek bij problemen aan de bel, dan zoeken we een oplossing!!! Vragen? info avond 6a

29 Bedankt voor uw aandacht!
Kijk ook gerust nog wat rond! info avond 6a


Download ppt "Informatie avond groep 6a"

Verwante presentaties


Ads door Google