De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 21/01/2013: agendapunten 1.Kennismaking 2.Conclusies meeting dd. 10/12/2012 3.Projectvoorstel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 21/01/2013: agendapunten 1.Kennismaking 2.Conclusies meeting dd. 10/12/2012 3.Projectvoorstel:"— Transcript van de presentatie:

1

2 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 21/01/2013: agendapunten 1.Kennismaking 2.Conclusies meeting dd. 10/12/2012 3.Projectvoorstel: eerste doelstelling 4.Projectvoorstel: tweede doelstelling 5.Effecten 6.SMART ? 7.Proeftuinen: afbakeningen 8.Proeftuinen: organisatie 9.IOZP + PSI: stroomdiagram 10.Volgende samenkomst www.oncologischstudiecentrum.be

3 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 1. KENNISMAKING www.oncologischstudiecentrum.be

4 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 2. CONCLUSIES MEETING DD. 10/12/2012 De toegankelijkheid en transparantie van extramurale zorg verbeteren (zowel voor patiënt als zorgverlener)De toegankelijkheid en transparantie van extramurale zorg verbeteren (zowel voor patiënt als zorgverlener) Een systeem rond patiënt creëren dat initiatief neemt t.b.v. psychosociale zorgenEen systeem rond patiënt creëren dat initiatief neemt t.b.v. psychosociale zorgen Naast het organiseren van de communicatie/overleg ook oog voor de kwaliteit van zorgNaast het organiseren van de communicatie/overleg ook oog voor de kwaliteit van zorg Iedere patiënt krijgt verhoogd zelfvertrouwen door mogelijkheid om spilfiguur te contacterenIedere patiënt krijgt verhoogd zelfvertrouwen door mogelijkheid om spilfiguur te contacteren Gebruik maken van bestaand (zorg-)overlegGebruik maken van bestaand (zorg-)overleg Aanstelling van een projectgroepsmoderatorAanstelling van een projectgroepsmoderator www.oncologischstudiecentrum.be

5 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 3. PROJECTVOORSTEL: eerste doelstelling Goede detectie van patiënten die psychosociale last hebben (door alle betrokken prof’s die signalen kunnen herkennen)Goede detectie van patiënten die psychosociale last hebben (door alle betrokken prof’s die signalen kunnen herkennen)  verwijzende 2 e lijn kan proactief info verstrekken aan 1 e lijn zodat indien nodig extramuraal georganiseerd 1 e lijn zodat indien nodig extramuraal georganiseerd overleg opstart overleg opstart www.oncologischstudiecentrum.be

6 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 4. PROJECTVOORSTEL: tweede doelstelling Het organiseren van overleg tussen alle betrokken extramurale zorgverlenersHet organiseren van overleg tussen alle betrokken extramurale zorgverleners  zorg op maat voor de individuele patiënt met ernstige psychosociale last ernstige psychosociale last organiseren via partnerschap organiseren via partnerschap van LISTEL en CM Limburg van LISTEL en CM Limburg www.oncologischstudiecentrum.be

7 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 5. EFFECTEN Extra aandacht voor “zwarte gat”-fenomeen (m.a.w. opvolging tijdens ALLE ziektefasen)Extra aandacht voor “zwarte gat”-fenomeen (m.a.w. opvolging tijdens ALLE ziektefasen) Extramuraal georganiseerd (zorg-)overleg sensibiliseert alle betrokken 1 e lijns zorgverlenersExtramuraal georganiseerd (zorg-)overleg sensibiliseert alle betrokken 1 e lijns zorgverleners  Voorzien in een coherent ondersteuningsplan (onderlinge afstemming van extramurale (onderlinge afstemming van extramurale dienstverleners/afspraken vastleggen) dienstverleners/afspraken vastleggen) www.oncologischstudiecentrum.be

8 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 6. SMART ? SpecifiekSpecifiek MeetbaarMeetbaar AcceptabelAcceptabel RealistischRealistisch TijdgebondenTijdgebonden www.oncologischstudiecentrum.be

9

10 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 7. PROEFTUINEN: afbakeningen Tijdsafbakening: Q2–Q3 2013Tijdsafbakening: Q2–Q3 2013 Profiel patiënten: ?Profiel patiënten: ? Representatief aantal patiënten: ?Representatief aantal patiënten: ? Vragenlijst i.f.v. detectie: ?Vragenlijst i.f.v. detectie: ? Vormingsaanbod voor 1 e lijn i.f.v. detectie van signalen: ?Vormingsaanbod voor 1 e lijn i.f.v. detectie van signalen: ? Alternatief: psychosociaal consult door huisartsen ?Alternatief: psychosociaal consult door huisartsen ? … www.oncologischstudiecentrum.be

11 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 8. PROEFTUINEN: organisatie Partners: ?Partners: ? Communicatie: ?Communicatie: ? Nulmeting: Vragenlijst Relationele CoördinatieNulmeting: Vragenlijst Relationele Coördinatie Resultaatmeting: idem + Zorgproces Zelfevaluatie ToolResultaatmeting: idem + Zorgproces Zelfevaluatie Tool Risico’s: vorming ‘signaalherkenning distress’; transdisciplinair overleg: invoeren overlegcodeRisico’s: vorming ‘signaalherkenning distress’; transdisciplinair overleg: invoeren overlegcode Handleiding: afsprakenHandleiding: afspraken Andere: …Andere: … www.oncologischstudiecentrum.be

12 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 9. INTEGRAAL ONCOLOGISCH ZORGPAD met PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES: stroomdiagram Intramuraal: Jessa ZH + ZOLIntramuraal: Jessa ZH + ZOL Extramuraal: Wit-Gele Kruis Limburg + FamiliehulpExtramuraal: Wit-Gele Kruis Limburg + Familiehulp www.oncologischstudiecentrum.be

13 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 10. VOLGENDE SAMENKOMST 12/03/2013 (12u30-14u30) www.oncologischstudiecentrum.be


Download ppt "projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 21/01/2013: agendapunten 1.Kennismaking 2.Conclusies meeting dd. 10/12/2012 3.Projectvoorstel:"

Verwante presentaties


Ads door Google