De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Week van de seksuele diversiteit ILS HAN 20 tot 24 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Week van de seksuele diversiteit ILS HAN 20 tot 24 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Week van de seksuele diversiteit ILS HAN 20 tot 24 april 2015

2 Betrokken bij dit project zijn: 50 collega’s en 600 studenten: medewerkers studielandschap, conciërges,docenten,directrice, medewerkers COC, medewerkers Dito Homojongerenvereniging Nijmegen, leden projectgroep en studenten

3 Aanleiding Het ILS is een HBO instelling voor het opleiden van leraren in het tweedegraads gebied. Dat betekent, zeker voor de voltijdstudenten, dat ze een dubbele opdracht hebben: enerzijds dóór te groeien naar volwassenheid, anderzijds zich te ontwikkelen in hun professionele identiteit. Helderheid krijgen over eigen seksuele geaardheid is een belangrijk aspect van de identiteitsontwikkeling. Onze studenten zijn daar mee bezig, en verhouden zich tot hun omgeving binnen de opleiding en binnen de leerwerkplekken. Voor homoseksuele studenten is de opdracht extra gecompliceerd omdat geleefd wordt vanuit een minderheidspositie, wat problemen met zich meebrengt rond acceptatie en communicatie. De opleiding, medewerkers van welke geaardheid dan ook, hebben de taak het welzijn van elke student te bevorderen, dus ook van de homoseksuele, omdat alleen op basis van persoonlijk welzijn de professionele ontwikkeling optimaal kan zijn. Voor die bevordering van het welzijn van de studenten is het nodig dat, ook op dit onderdeel, docenten goed voor zichzelf zorgen. Zoals we onze ILS cultuur zouden moeten verrijken met actieve aandacht voor diversiteit, vanuit de overtuiging dat diversiteit iedereen veel te bieden heeft, zo geven we op die manier houding, kennis en vaardigheden door aan de studenten die zo een belangrijke rol spelen voor de leerlingen in hun vormingsfase en voor de cultuur op hun werkplek. Het ILS zou een plek moeten zijn waar een cultuur heerst waar er ruimte is voor iedereen. Sinds de start van dit schooljaar(2009) is een werkgroep bezig met invulling van een thema- week omtrent het thema homoseksualiteit.

4 Doelen Doelen van deze thema-week thema bi- en homosexualiteit transparant maken (open en bespreekbaar) zichtbaarheid vergroten (feitelijk afname onzichtbaarheid: ‘wat niet zichtbaar is, bestaat niet’) belang van de noodzaak bespreekbaarheid verduidelijken(binnen de opleiding en binnen de toekomstige beroepspraktijk) toename van sociale veiligheid voor studenten en medewerkers van het ILS

5 Invulling Invulling van de thema-week voor het bereiken van de doelen Om een beeld te krijgen van de noodzaak en de algemene opinie op het ILS wat betreft het gekozen thema seksuele diversiteit in het onderwijs wordt er een enquête uitgezet onder docenten en studenten van het instituut. De conclusies die uit deze enquête getrokken kunnen worden, worden gepresenteerd tijdens de themaweek en tevens gebruikt voor de totstandkoming van het toekomstige beleid van het ILS wat betreft sociale veiligheid. Vooraf aan de week worden de docenten voorbereid op het thema middels een interactief theaterstuk waarin zij uitgenodigd worden na te denken over hun eigen visie wat betreft het onderwerp. Het Gymnasion wordt aangekleed met stellingen verkregen uit de enquête (en andere onderzoeken) Tijdens de scholenconferentie (waarin het management van het ILS in gesprek gaat met de schoolleiders van de VO partnerscholen) wordt er aandacht aan het thema besteed. In het Gymnasion wordt een Roze Huiskamer ingericht waar iedere dag een gast verwelkomd wordt waaraan studenten brandende vragen kunnen stellen. Hiernaast worden er allerlei kleine activiteiten in en om het Gymnasion georganiseerd waardoor studenten en medewerkers ‘ondergedompeld’ worden in het thema.

6

7 Planning onderwijskunde jaar 1 Week 4.1 20-24 april

8 Leerdoelen onderwijseenheid De student kan het begrip persoonlijkheid uitleggen. De student kan de vier aspecten van het gevoel van identiteit omschrijven, herkennen en gebruiken. (te weten: Het besef van continuïteit, het besef van herkenning en erkenning, het besef van innerlijke vrijheid en afhankelijkheid, het besef van een zinvolle toekomst. De student kan het levensloopschema van Erikson in eigen woorden uitleggen. De student kan benoemen wat de invloed kan zijn van de veranderingen die in, aan en om de adolescent plaatsvinden. De student kan de gebieden benoemen en toelichten waarop identiteitsverwarring kan optreden (te weten tijdsverwarring, verlegenheid, rolfixatie, werkverlamming, biseksuele verwarring, autoriteitsverwarring, verwarring van waarden, negatieve identiteit, kunstmatige identiteit). De student kan de drie vormen van identiteitsontwikkeling benoemen en toelichten (te weten moratorium, foreclosure, identity achievement).

9 Deze thema’s staan in de colleges centraal:

10 Hoofdfase slb Voorstelling Theatergroep Aanzet voor alle tweedejaars studenten ILS Voor –en nabespreking bij slb dmv lesbrief Vriendschap (speloptie)

11 Eindfase COC voorlichting

12 Onderwijskunde jaar 4 COC voorlichting een vast onderdeel bij het thema omgaan met verschillen tussen leerlingen een van de zes thema’s

13

14

15

16

17

18


Download ppt "De Week van de seksuele diversiteit ILS HAN 20 tot 24 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google