De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanmelden en inschrijven in Lokerse basisscholen: evaluatie, info en uitwisseling 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanmelden en inschrijven in Lokerse basisscholen: evaluatie, info en uitwisseling 1."— Transcript van de presentatie:

1 Aanmelden en inschrijven in Lokerse basisscholen: evaluatie, info en uitwisseling 1

2 Evaluatie aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2013-2014 2

3 Cijfermatig 3

4 Aanmeldingen (alle geboorte/leerjaren) 2011-20122012-20132013-2014 EERSTE SCHOOLKEUZE 85%*79%**71%*** TWEEDE SCHOOLKEUZE 9%11%12% DERDE OF LAGERE SCHOOLKEUZE 1%2% WEIGERINGEN OVERAL 5% (18 lln)8% (23 lln)15% (48 lln) *92% indien incl brussen ** 86% indien incl brussen ***92% incl brussen 4

5 Aanmeldingen instappers (2011 – 2 e fase na brussen en kvp) 83% eerste schoolkeuze 12% lagere schoolkeuze 5% geen toewijzing – 11 leerlingen 95% kreeg een school toegewezen (98% als je brussen/kvp meetelt) – Nog amper plaats in en rond het centrum – Wel in deelgemeenten 5

6 Dalend aantal eerste schoolkeuzes  carrousel tijdens toewijzingen maar ook bij vrijkomen van een plaats  Wachtlijst: hele jaar (moet voor jongste groep, mag voor de rest) of tot 5 e schooldag oktober (rest):  Relatie met de carrousel  Geen LOP-afspraak  Communiceren naar ouders 6

7 Knelpunten en verbeterpunten: – Communicatie naar /met ouders – Communicatie scholen en LOP – Inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperiode voor het lopende schooljaar (tweede fase) – Website - technische problemen – Andere bedenkingen bij het huidige systeem 7

8 Communicatie naar de ouders over aanmelden en inschrijven Boodschappers LOP (wij allen) Scholen Intermediaire organisaties Ontvangers (Andere) intermediaire organisaties Ouders: kansarm/kansrijk -Ervaringen van ouders: resultaten bevraging - rekening houdend met publiek (vooral kansrijke gezinnen?) -Onze ervaringen 8

9 Enquête Responsgraad: 38% 90% algemene tevredenheid (tevreden tot zeer tevreden) over verloop aanmelden en inschrijven Communicatie via verschillende kanalen opgepikt – hoog gewaardeerd Weinig technische problemen (95% geen probleem): overbelast – verhuizers – foutmelding - 2 kinderen aanmelden maar slechts één aangemeld (PROBLEEM!) – school met 2 VP maar slechts in één voor kleuters 9

10 10

11 “In welke mate was de informatie die u kreeg via de brochure en op de informatiepagina van de aanmeldingswebsite…” 11

12 “Was het bericht met het resultaat van de aanmelding voor u…?” 12

13 In welke mate was u in het algemeen tevreden met het afhandelen van de aanmeldingen? Niet tevreden: niet eerste keuzeschool – geen rekening met opvangadres – stresserend - sociale mix – te weinig plaats in Lokerse scholen 13

14 Positieve ervaring bij inschrijven op school zelf 14

15 Bedenkingen van ouders Buurtscholen/wonen in ‘buitengebied’ Waarom enkel gegevens van moeder? Gedoe bij verhuis Al meer gegevens doorgeven aan de school 15

16 Uw ervaringen rond bereik ouders: – Late inschrijvers: vrije inschrijvingsperiode/september? Kansarme ouders? Verhuizers? -Moeten we meer/andere kanalen hanteren? Welke? 16

17 Communicatie tussen de scholen en LOP Draaiboek Periodieke mails Weigeringsdocumenten vrije inschrijvingsperiode: belangrijk voor capaciteitsdossier! Vraag & antwoord (zie ook draaiboek) 17

18 Inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperiode voor het lopende schooljaar Voorbehoud door CLR bij deze afspraak Verdere stappen nog niet duidelijk (politieke weg) 18

19 Effecten op Lokers niveau? 2013-2014: – Oudste kinderen van gezin tikken niet aan op indicator schooltoelage (vertekend beeld): nog geen oplossing – Data aangevraagd voor Sociale mix Buurtscholen In en uitstroom Lokeren 19

20 Uw bedenkingen/suggesties/voorstellen 20

21 Ouders aan de deur maar geen plaats meer bij u in het lopende schooljaar? Kijk op VRINT voor actueel overzicht Geef door wanneer er in een geboorte/leerjaar: – Geen plaats meer is – Opnieuw plaats vrij is  geen exact zicht nodig van aantal vrije plaatsen  wel instrument voor scholen, CLB’s, LOP-deskundige om ouders door te kunnen verwijzen 21

22 22

23 Info en uitwisseling nieuwe aanmeldings- periode 23

24 Capaciteitsbepaling Afspraken binnen het LOP en de capaciteitsproblematiek – 25 is het maximum aantal leerlingen per klasgroep (capaciteit = max 25 of een veelvoud) – Interne schoolorganisatie staat deels los van de capaciteitsbepaling (klassen samen zetten, opsplitsen kan, zeflfs jaarklasoverstijgende indeling) – Hou rekening met de capaciteitsproblematiek in Lokeren: een solidaire bepaling van capaciteit Hoe pak je capaciteitsbepaling praktisch aan? (rekening houdend met zittenblijvers, overtalgroepen) 24

25 Capaciteit Indicatorleerlingen/niet-indicatorleerlingen – Afspraak » <40% indicatorleerlingen: naar 40% indic lln » >=40=% indicatorleerlingen: 40% of 60% indic lln » Laat meer ruimte aan scholen in verandering om naar meer representatieve sociale mix te komen – Via discimus vanaf dit jaar Capaciteit voor Anderstalige nieuwkomers: – Bepaal je capaciteit AN? minimum 8 op schoolniveau (vanaf dan kan je weigeren zelfs al is er nog plaats) – Bepaal je geen capaciteit AN? AN inschrijven tot capaciteit bereikt is – Capaciteit bereikt en toch AN inschrijven? Dat kan, is een overcapaciteitsgroep (mag in overtal, zo ook kinderen die geplaatst zijn/internaat) – Nieuwe regelgeving AN vanaf volgend schooljaar (mogelijkheid taalbad) 25

26 ‘Controles’ Dubbele aanmeldingen Domicilie-adres kind (lijst stad) Werkadres ouders (Kruispuntbank Ondernemingen) (Rond)trekkende bevolking Gekoppeld zonder 2 e aanmelding Rijksregisternummer en leerlingengroep Begrip ‘koppeling’ duidelijk bij ouders Afstandsberekeningen Evt: schooltoelagen instappers zonder brus (navragen bij ouders) 26

27 Concreet Tijdslijn 27

28 Tijdslijn 1 e periode van gewoon inschrijven Enkel voor geboortejaar 2012 (reden) 23/9: capaciteiten (=vrije plaatsen) doorgeven + afficheren 1 oktober -29 november: vrije inschrijvingsperiode brussen/personeel 2012 Vergeet niet uw personeelsleden te verwittigen! Vergeet ook niet de broers/zussen van al ingeschreven maar nog niet gestarte kinderen! Tips voor collega’s? 28

29 2 e periode: aanmelden andere kinderen 10/02/2014: capaciteiten en vrije plaatsen per contingent melden 28/02/2014: nog iets gewijzigd? Laatste dag voor aanpassingen! 03/03/2014-31/03/2014: geen leerlingen inschrijven voor lopende of komende schooljaar – enkel aanmelden 04/04/2014: toewijzingen naar scholen 07/04/2014: berichten naar ouders 22/04/2014 – 14/05/2014: inschrijven kinderen met ticket 16/05/2014: resterende vrije plaatsen naar het LOP sturen (tg de middag) Vanaf 19/05/2014: vrije inschrijvingsperiode 29

30 COMMUNICATIECOMMUNICATIE 30

31 Brussen/kinderen personeel 2012 Affiches & flyers Brief ouders Infokrant en nieuwsbrief van de stad (laatste week september) Communicatiekanalen vanuit de school (aparte mailing, nieuwsbrief, persoonlijk aanspreken) 31

32 32

33 Aanmeldingsperiode Affiches Brieven & folders Website (al aangepast) Infokrant/nieuwsbrief van de stad (infobord) Vertalingen met korte uitleg in meest courante talen Intermediaire organisaties: diverse stadsdiensten, Kind en Gezin, OCMW, moskeeën, voedselbank, wijkgezondheidscentrum… (herhaling) + herinneringsbrief 33

34 Gegevens aanmeldingsfiche Gegevens kind Naam – Adres – Rijksregisternummer – Geboortedatum – Geboorteplaats Gegevens ouder Naam - Adres – Telefoonnummer - E-mail Werkadres of thuisadres Details Broer of zus /kind van personeel Leerlingengroep – Schoolselectie - Vorige school - Gekoppelde aanmeldingen - Begeleidende organisatie Indicatoren: Trekkende bevolking – Pleeggezin – Studietoelage - Diploma ouder Buitengewoon onderwijs Notificatiemethode (brief/mail) – IP-adres 34

35 Toeleiding van kansarme & -rijke gezinnen Kansrijke gezinnen: – Gewone kanalen  school in de buurt – School-in-zicht Kansarme gezinnen: – Kind en Gezin – Moazoart – OCMW – Moskee(verenigingen) – Wijkgezondheidscentrum – Voedselbank 35

36 Uitsmijter - tips bij inschrijvingsgesprek kansarme ouders … van TAO (Team Advies en Ondersteuning - opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede) – Eerste contact: ‘welkom’ gevoel, rondleiding, koffie (sfeer) – Aankondigen dat er een paar lastige vragen komen – Leg uit waarom (nieuwe regels rond inschrijven verplichten de school die te stellen, is voor alle scholen en ouders zo) en dat je samen met hen het overloopt Drempels – Moeilijk taalgebruik – Schrik dat er met info andere zaken gebeuren, voor stigmatisering – Vragen over opleidingsniveau gevoelig (ook moeilijk via aanmelding…) 36

37 37

38 Wie leest graag na… Folder Brieven ouders Draaiboek volgend jaar … 38


Download ppt "Aanmelden en inschrijven in Lokerse basisscholen: evaluatie, info en uitwisseling 1."

Verwante presentaties


Ads door Google