De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 3e klas schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 3e klas schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 3e klas schooljaar

2 Programma VMBO Introductieperiode Examen Zak/Slaagregeling
Maatschappelijke stage Na het VMBO Met de mentoren de klas in.

3 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen
Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg (niet in SHV) Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 4 Sectoren Zorg en Welzijn (Zorg en Welzijn en SDV) Techniek (Bouwtechniek en Voertuigentechniek) Economie (Alleen in TL) Landbouw (Alleen in TL)

4 Introductieperiode Zit uw zoon/dochter op de juiste plaats?
Leerweg (niveau) Sector/Afdeling (interesse) Vak (interesse) Tot en met 3 november Ouderavond op 10 november met mentor.

5 Examen Examenperiode duurt 2 jaar
SE (Schoolexamen) en CE (Centraal Examen) Eindcijfer = (SE+CE)/2 CE en SE tellen even zwaar. PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting GPO = Grote Praktische Opdracht Sectorwerkstuk (Alleen TL) Herkansingsmogelijkheden

6 PTA Examenreglement Vak PTA’s

7 Zak/slaagregeling Een leerling is geslaagd indien hij/zij:
CKV en LO ‘voldoende’ of ’goed’ Maatschappijleer 1telt als 1 vak Van de 6 vakken (eventueel 7) Maximaal 1 vijf de rest een zes of hoger Maximaal 2 vijven, minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger Maximaal 1 vier , minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger. Op het CE gemiddeld een 5,5 Op de rekentoets of Nederlands mag één vijf gescoord worden.

8 Voorbeeld 1 Pietje: VT Basis SE CE Eind Nederlands 4,7 4,8 5 Engels 5,2 6,2 6 Wiskunde 6,4 4,6 5 Biologie/natuurkunde 7,0 5,0 6 Beroepsgerichte vak 6,4 5,7 6 CKV V LO V Maatschappijleer 6,8 7 Rekentoets 6 Zakken of slagen????

9 Voorbeeld 2 Annie: 4TL sector ZW SE CE Eind Nederlands 5,4 5,8 6 Engels 7,2 5,5 6 Biologie 4,4 5,9 5 Wiskunde 6,1 4,7 5 Aardrijkskunde 5,3 5,7 6 Scheikunde 7,7 7,0 7 Maatschappijleer 6,4 6 CKV V LO V Rekentoets 7 Zakken of slagen??

10 Maatschappelijke Stage
Onderbouw projecten Klas 3 zelfstandig Totaal 20 uur Contract

11 Vakken pakketten TL, Kader en Basis
Gemeenschappelijke deel Nederlands, Engels, Cultureel Kunstzinnige vorming (CKV), Wiskunde (alleen verplicht in klas 3) maatschappijleer 1 en lichamelijke opvoeding

12 Beroepsgericht (B/K) Beroepsgericht vak: SDV, ZW, BT of VT
Sectorvakken Techniek: Natuurkunde en Wiskunde Zorg en Welzijn: Biologie en Wiskunde/MA2 Beroepsgericht vak telt dubbel mee.

13 Theoretische Leerweg Sectorvakken
- Zorg en Welzijn: biologie en keuze uit wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis - Economie: economie en keuze uit wiskunde, Duits of Frans - Techniek: wiskunde en natuurkunde - Landbouw: wiskunde en keuze uit biologie en natuurkunde 3e klas Verplicht wiskunde en 4 of 5 vrije keuzevakken 4e klas 2 of 3 vakken laten vallen. Maatschapijleer 1 in de 4e klas

14 Wetenschappelijk onderwijs
Decanaat Wetenschappelijk onderwijs HBO HAVO MBO 3+4 2 Theore-tisch Gemengd Kader Basis

15 Decanaat PTA Vak: LOB Leerstofomschrijving Toets- herk. Weging vorm
vorm ja/nee SE persoonlijke gegevens invullen o/v/g doedag Friese Poort interview MBO student 360 graden feedback scholenmarkt Drachten met verslag stageverslag en stage evaluatie op dedecaan.net interesse/beroepentest gesprek decaan verslag website Bezoek studie experience Orientatie op vervolgopleiding en beroep eigenopdracht in overleg met mentor/decaan Invullen lijst keuzestijlen Voortgangsgesprek mentor

16 Activiteiten dit jaar Studie Experience 1 oktober 2015
Open dagen; 29 en 30 januari 2016 Beleefdagen Scholenmarkt; 15 maart 2016 Doe Dag Friese Poort; 16 maart 2016 Stage

17 Decanaat Ouders, mentor en decaan helpen bij kiezen
Individuele begeleiding indien nodig Contact: TL: B/K: of via school

18 Vragen ? Met de mentoren mee naar het lokaal 3ZW Mevr. Spoelstra LC 13
3SDV Dhr. Gemser LC 6 3VT Dhr. Hansma SL 15 3BT Dhr. Reidsma SL 21 3T1 Dhr. Achterberg LC 9 3T2 Mevr. De Boer LC 8


Download ppt "Ouderavond 3e klas schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google