De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 3 e klas schooljaar 2015-2016.  VMBO  Introductieperiode  Examen  Zak/Slaagregeling  Maatschappelijke stage  Na het VMBO  Met de mentoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 3 e klas schooljaar 2015-2016.  VMBO  Introductieperiode  Examen  Zak/Slaagregeling  Maatschappelijke stage  Na het VMBO  Met de mentoren."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 3 e klas schooljaar 2015-2016

2  VMBO  Introductieperiode  Examen  Zak/Slaagregeling  Maatschappelijke stage  Na het VMBO  Met de mentoren de klas in.

3 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen  Theoretische Leerweg  Gemengde Leerweg (niet in SHV)  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg 4 Sectoren  Zorg en Welzijn (Zorg en Welzijn en SDV)  Techniek (Bouwtechniek en Voertuigentechniek)  Economie (Alleen in TL)  Landbouw (Alleen in TL)

4  Zit uw zoon/dochter op de juiste plaats?  Leerweg (niveau)  Sector/Afdeling (interesse)  Vak (interesse)  Tot en met 3 november  Ouderavond op 10 november met mentor.

5  Examenperiode duurt 2 jaar  SE (Schoolexamen) en CE (Centraal Examen)  Eindcijfer = (SE+CE)/2  CE en SE tellen even zwaar.  PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting  GPO = Grote Praktische Opdracht  Sectorwerkstuk (Alleen TL)  Herkansingsmogelijkheden

6  www.vo-surhuisterveen.nl www.vo-surhuisterveen.nl  Examenreglement  Vak PTA’s

7 Een leerling is geslaagd indien hij/zij: - CKV en LO ‘voldoende’ of ’goed’ - Maatschappijleer 1telt als 1 vak Van de 6 vakken (eventueel 7) - Maximaal 1 vijf de rest een zes of hoger - Maximaal 2 vijven, minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger - Maximaal 1 vier, minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger. - Op het CE gemiddeld een 5,5 - Op de rekentoets of Nederlands mag één vijf gescoord worden.

8 Pietje: VT BasisSECEEind Nederlands4,74,85 Engels5,26,26 Wiskunde6,44,65 Biologie/natuurkunde7,05,06 Beroepsgerichte vak 6,45,76 CKVV LOV Maatschappijleer6,87 Rekentoets6 Zakken of slagen????

9 Annie: 4TL sector ZWSECEEind Nederlands5,45,86 Engels7,25,56 Biologie4,45,95 Wiskunde6,14,75 Aardrijkskunde5,35,76 Scheikunde7,77,07 Maatschappijleer6,46 CKVV LOV Rekentoets7 Zakken of slagen??

10  Onderbouw projecten  Klas 3 zelfstandig  Totaal 20 uur  Contract

11 TL, Kader en Basis Gemeenschappelijke deel Nederlands, Engels, Cultureel Kunstzinnige vorming (CKV), Wiskunde (alleen verplicht in klas 3) maatschappijleer 1 en lichamelijke opvoeding

12  Beroepsgericht vak: SDV, ZW, BT of VT  Sectorvakken Techniek: Natuurkunde en Wiskunde Zorg en Welzijn: Biologie en Wiskunde/MA2 Beroepsgericht vak telt dubbel mee.

13  Sectorvakken - Zorg en Welzijn: biologie en keuze uit wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis - Economie: economie en keuze uit wiskunde, Duits of Frans - Techniek: wiskunde en natuurkunde - Landbouw: wiskunde en keuze uit biologie en natuurkunde 3 e klas Verplicht wiskunde en 4 of 5 vrije keuzevakken 4 e klas 2 of 3 vakken laten vallen. Maatschapijleer 1 in de 4 e klas

14 Wetenschappelijk onderwijs HBO HAVO MBO 3+4 MBO 2 Theore- tisch GemengdKaderBasis

15 Vak: LOB LeerstofomschrijvingToets-herk.Weging vormja/neeSE persoonlijke gegevens invullen o/v/g doedag Friese Poort o/v/g interview MBO student o/v/g 360 graden feedback o/v/g scholenmarkt Drachten met verslag o/v/g stageverslag en stage evaluatie op dedecaan.net o/v/g interesse/beroepentest o/v/g gesprek decaan o/v/g verslag website o/v/g Bezoek studie experience o/v/g Orientatie op vervolgopleiding en beroep o/v/g eigenopdracht in overleg met mentor/decaan o/v/g Invullen lijst keuzestijlen o/v/g Voortgangsgesprek mentor o/v/g

16  Studie Experience 1 oktober 2015  Open dagen; 29 en 30 januari 2016  Beleefdagen  Scholenmarkt; 15 maart 2016  Doe Dag Friese Poort; 16 maart 2016  Stage  www.slcsurhuisterveen.dedecaan.netwww.slcsurhuisterveen.dedecaan.net

17  Ouders, mentor en decaan helpen bij kiezen  Individuele begeleiding indien nodig  Contact:  TL: h.blom@singelland.nlh.blom@singelland.nl  B/K: i.postmus@singelland.nli.postmus@singelland.nl  of via school

18 Met de mentoren mee naar het lokaal  3ZWMevr. SpoelstraLC 13  3SDVDhr. GemserLC 6  3VTDhr. HansmaSL 15  3BTDhr. Reidsma SL 21  3T1Dhr. AchterbergLC 9  3T2Mevr. De BoerLC 8


Download ppt "Ouderavond 3 e klas schooljaar 2015-2016.  VMBO  Introductieperiode  Examen  Zak/Slaagregeling  Maatschappelijke stage  Na het VMBO  Met de mentoren."

Verwante presentaties


Ads door Google