De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e ouderavond 3 e klassen 20 januari 2015 1-10-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e ouderavond 3 e klassen 20 januari 2015 1-10-2015."— Transcript van de presentatie:

1 2 e ouderavond 3 e klassen 20 januari 2015 1-10-2015

2 Stand van zaken (1) keuzebegeleidingslessen zijn grotendeels afgerond opdrachten DeDecaan.net zijn gemaakt bezoek TU-Delft is geweest zelfportret is geschreven studie- en beroepen- avond is geweest verslagen studie- en beroepenavond zijn geschreven 1-10-2015

3 Stand van zaken (2) profiel- en vakkenboekjes zijn uitgedeeld voorlichting over vakken in de bovenbouw in de vaklessen is grotendeels afgerond Voorlichting over nieuwe vakken maatschappijwetenschappen, filosofie, nlt en biologie zal plaatsvinden aan het einde van enige toetsdagen bespreking proefwerken o.a. verhouding tussen kennis en inzicht in de 3 e klas en in de bovenbouw bovenbouwleerlingen voor de klas Uitleg over de keuzemogelijkheden 1-10-2015

4 Wat er nog gaat komen Invoeren voorlopige profiel- en vakkenkeuze Adviesvergadering lesgevende docenten over de voorlopige profiel- en vakkenkeuze Uitdraai van de voorlopige profiel- en vakkenkeuze + advies van de vergadering naar huis ter ondertekening Gesprekken met de mentor Definitieve profiel- en vakkenkeuze 1-10-20154

5 Tijdpad Donderdag 12 en vrijdag 13 februari: invoeren voorlopige profiel- en vakkenkeuze 20 februari: adviesvergadering docenten 5 maart: keuzes en advies naar huis Tussen 5 maart en 3 april: gesprek met de mentor over de profiel- en vakkenkeuze uiterlijk 3 april: definitieve profiel- en vakkenkeuze 1-10-20155

6 6 K e u z e - s tr e s s

7 onderwerpen technische informatie over de profielen hoe wij de rol van de ouders zien tips bij de begeleiding gelegenheid tot vragen stellen 1-10-20157

8 Namen van de profielen C&M = Cultuur en Maatschappij E&M = Economie en Maatschappij N&G = Natuur en Gezondheid N&T = Natuur en Techniek 1-10-20158

9 Opbouw van de profielen gemeenschappelijk deel profieldeel het vrije deel 1-10-20159

10 Overzicht gemeenschappelijke delen + studielast Atheneum Gymnasium Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding klassieke culturele vorming Frans of Duits maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 12 3 2 Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding klassieke culturele vorming Latijn of Grieks maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 15 3 2 1-10-201510

11 studielast van de andere vakken wiskunde A13 wiskunde B15 wiskunde C12 natuurkunde12 scheikunde11 biologie12 aardrijkskunde11 economie12 geschiedenis12 maatschappijwet.11 filosofie12 kunst-beeld.vorming12 1-10-201511

12

13

14

15

16

17

18

19

20 globale vergelijking profieldelen C&ME&MN&GN&T geschiedenis wiskunde A,B of C aardrijkskunde of economie of maatschappijwet La, Gr, een moderne taal, kunst of filosofie geschiedenis economie wiskunde A of B aardrijkskunde of maatschappijwet of een moderne taal scheikunde biologie wiskunde A of B natuurkunde of aardrijkskunde of natuur,leven & technologie scheikunde natuurkunde wiskunde B biologie of natuur, leven & technologie 1-10-201520

21 M-profielen dubbel voorbeeld C&ME&M geschiedenis wiskunde A of B aardrijkskunde of maw of economie kubv of fi of fa/du geschiedenis wiskunde A of B economie ak of maw of fa/du 1-10-201521

22 N-profielen dubbel voorbeeld N&GN&T scheikunde wiskunde B biologie natuurkunde of nlt of ak scheikunde wiskunde B natuurkunde biologie of nlt 1-10-201522

23 dubbelprofiel EM- èn NG E&MN&G geschiedenis wiskunde A of B economie aardrijkskunde of maw of fa/du scheikunde wiskunde A of B biologie aardrijkskunde of nlt In vrije deel: scheikunde biologie In vrije deel: geschiedenis economie 1-10-201523

24 Evaluatiepunt 1: de vrije ruimte wettelijk en op Gymnasium Novum: 1 2 e, 3 e, 4 e vak noemen we extra vakken voor elk extra vak moet € 100 per jaar worden betaald en het kan parallel staan aan een ander vak Kubv en nlt mogen niet als extra vak worden gekozen, omdat de ervaring heeft geleerd dat deze vakken niet parallel of op afstand zijn te volgen 1-10-201524

25 Evaluatiepunt 2: Wiskunde D op dit moment loopt een experiment waarbij leerlingen wiskunde D op het Sint-Maartens College kunnen volgen zij kunnen dit vak alleen als extra vak volgen er worden maar een beperkt aantal leerlingen toegelaten voor het volgen van wiskunde D wordt een bijdrage van € 150 gevraagd 1-10-201525

26 1-10-201526

27 Wat kan uw rol zijn? vooral vragen stellen, niet direct uw mening geven, zo weinig mogelijk sturen vertellen hoe uw eigen keuze tot stand kwam of veranderde blijven stimuleren tot nadenken en informatie verzamelen 1-10-201527

28 1-10-201528 beroepen en functies opleidingen profielen

29 Maar ………… het is toch verstandig om met een schuin oog naar de instroomeisen te kijken deze staan links onder op de website van het decanaat bijvoorbeeld: als je biologie wil studeren heb je én natuurkunde én biologie nodig regelmatig is ook wisA dan wel wisB verplicht Voor technische studie zijn wisB en natuurkunde essentieel 1-10-201529

30 Gespreksonderwerpen het zekere voor het onzekere ….. of geen keuze durven maken? alles kunnen … en dus alles moeten? kies maar exact dan zit je altijd goed? 1-10-201530

31 1-10-201531

32 1-10-201532

33 1-10-201533


Download ppt "2 e ouderavond 3 e klassen 20 januari 2015 1-10-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google