De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 4! Informatie avond 15 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 4! Informatie avond 15 –"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 4! Informatie avond 15 – 09 - 2015

2 Even voorstellen! Romy Hendriks 27 jaar
5 dagen in de week groep in 4 . 4 jaar werkzaam als leerkracht bij Innovo. 3e jaar op BS St. Franciscus.

3 De nieuwe schooltijden.
Maandag t/m vrijdag van 8.30u – 14.15u. Inlooptijd 8.20u – 8.30u. De kinderen komen alleen naar binnen en gaan ook weer alleen naar buiten. Om 8.20u  1e bel  start binnenlopen Om 8.30u  2e bel  alle kinderen binnen, start van de les. 10.00u kleine pauze (15 minuten)  klein gezond tussendoortje. 11.30u grote pauze. 11.30u – 12.00u  naar buiten 12.00u – 12.15u  gezamenlijk eten in de klas. (theedoek meebrengen).

4 Een dag in groep 4. Binnenkomst. Gevoelensbord. 10 minuten lezen.
Dag planning. Stilteteken. Stemvolume. Blokje. WC-gebruik. Werken in niveaugroepen.

5 De dagelijkse vakken van gr. 4.
Rekenen: wereld in getallen (nieuwe methode) Lezen: Estafette Taal/ spelling: taal in beeld en spelling in beeld.

6 Wereld in getallen (nieuw)
Nieuwe versie aangeschaft dit jaar. Iedere dag een uur rekenen. Veel aandacht voor : Oriëntatie op getallen t/m 100 Optellen en aftrekken t/m 20  later t/m 100. De tafels van 0,1,2,3, 5 en 10.  later nog introductie 4 en 6. Geld rekenen (gepast betalen en terug geven). Tijd (hele en halve uren analoog en digitaal + maand- jaarkalender, later ook het kwartier). Meten (introductie meter en centimeter, kilogram en het begrip oppervlakte) Meetkunde ( spiegelen en blokkenbouwsels) Werken op verschillende niveaus. Rode groep (verlengde instructie) Gele groep ( basis instructie) Groene groep (verkorte instructie)

7 Tafeltjes diploma’s In groep 4 biedt de methode de volgende tafels aan: Tafel van 0,1,2 ,3, 5 en 10. 1e deel in groep 4 2e deel ( 3,4,6,7,8,9) in groep 5.

8 Taal in beeld Spelling in beeld
Sluit aan op de methode veilig leren lezen in groep 3. Werken op verschillende niveaus. Rode groep (verlengde instructie) Gele groep ( basis instructie) Groene groep (verkorte instructie) De belangrijkste onderdelen: Taal: Woordenschat – spreken en luisteren – Schrijven (stellen) - taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw, leestekens, stijl en betekenis) Spelling: Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort. (bijv. oe- klank) Regelstrategie: het toepassen van spellingregels (d of t?) Onthoudstrategie: het inprenten van woorden (ei/ij, ou/au)

9 Flitsdoosjes. 1. De klassen – flits - doosjes.
2. De individuele flits - doosjes.  Geheel gericht op de individuele leerling. Blauwe kaartjes: rekenen Rode kaartjes: taal Groene kaartjes: spelling

10 Estafette Sluit aan op de methode veilig leren lezen (gr. 3)
Werken op verschillende niveaus. Rode groep (verlengde instructie) Gele groep ( basis instructie) Groene groep (verkorte instructie) Sluit aan op de methode veilig leren lezen (gr. 3) Oefenen van verschillende lees strategieën. Werkboek – vloeiend en vlot – leesboekje

11 Het belang van voorlezen!
Het is goed voor de taalontwikkeling: een kind leert op een speelse manier nieuwe woorden en ze horen hoe een zin wordt opgebouwd. Je kunt zelf vragen stellen over een boek, maar kinderen doen dit meestal zelf al, dit stimuleert een kind om actief aan de slag te gaan met taal. Het voorlezen zet een kind aan tot goed luisteren en het zal het kind leren om zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie. Een boek kan een kind veel leren over de wereld om zich heen, bijvoorbeeld een boekje over het ziekenhuis, over school enzovoort. Voorlezen kan een echt rustmoment zijn voor een kind (en voor de ouder), even aandacht voor elkaar. Voorlezen wordt heel vaak gebruikt bij het ritueel voor het slapen gaan.

12 De wekelijkse vakken (1 tot 2x per week)
Begrijpend lezen: Lezen in beeld. (Nieuw) Wereld oriëntatie Argus Clou: Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur en techniek Schrijven: Pennenstreken. Nadruk op het leren van de hoofdletters.

13 De wekelijkse vakken (1 tot 2x per week)
Verkeer  Verkeerskrantjes van VVN Hoe red ik me in het verkeer? SEO Kinderen en hun sociale talenten (sociale vaardigheden) Godsdienst Hemel en aarde. Muziek  Moet je doen. Crea lokaal: Tekenen Handvaardigheid/handwerken (Uit de kunst) Schooltelevisie: Huisje Boompje Beestje. Computerles (donderdag en vrijdag u – 14.15u ) Programma’s over: rekenen, spelling en woordenschat.

14 PBS Positive Behavior Support
Nadruk leggen op het positieve gedrag. Verdienen van fiches bij het laten zien van ‘goed’ gedrag. Samen een beloon ‘menu’ samengesteld. Inwisselen vanaf 5 fiches. Doorsparen tot max. 10 fiches.

15 Cito Cito begrijpend lezen Cito leestechniek Cito rekenen
Cito spelling DMT (drie minuten toets) SCOL (sociaal emotionele vragenlijst)

16 Van letters naar romeinse cijfers.

17 Communie Sinds 2015 geheel buiten school. In samenwerking met de OJBS.
Verschillende werkgroepen, ingevuld door ouders. Datum Communie: zondag 24 april 2016.

18 Klas Bord Pilot groep. Ouders betrokken bij de groep. Gratis APP.

19 Onze unieke klascode: ZEE-K4D

20 Praktische zaken. Ziekmelden: Gevonden voorwerpen:
Bellen naar school of Mailen naar Gevonden voorwerpen: Mand bij ingang onderbouw aan de achterzijde. De kinderen krijgen een potlood, kleurpotloden. Hoeven dus zelf geen spullen meenemen naar school. De verjaardag wordt samen met de kinderen gevierd, kies voor een kleine traktatie. Oudergesprekken na schooltijd. Bedtijd! Geef wijziging mobiele telefoonnummer door. Handig is briefje in tas.

21 Gymtijden en zwemmen Gym Zwemmen Op maandag en woensdag.
Zwembad de Bronspot. Vrijdag 10.00u – 11.00u Vanaf vrijdag 19 februari 2016.

22

23 Zijn er nog vragen?

24 Bedankt voor jullie komst!
We maken er samen een gezellig en leerzaam jaar van!


Download ppt "Welkom in groep 4! Informatie avond 15 –"

Verwante presentaties


Ads door Google