De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 14-04 2015
Nieuwe zorg…………. Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 1

2

3 Merken van Achmea* Achmea is actief met een aantal merken, waaronder de zes grote merken: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Agis Zorgverzekeringen, FBTO, Centraal Beheer Achmea en Avéro Achmea. Zo werken wij in diverse markten aan de beste verzekering voor onze miljoenen klanten. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kiest voor een verzekering of pensioen van Achmea. Om je een indruk te geven van de verdeling zie je hier de aantallen klanten, consumenten en zakelijk van onze verschillende merken. Andere aardige feiten en weetjes over Achmea: •          1 op de 3 Nederlanders heeft een zorgverzekering bij Achmea •          1 op de 4 auto’s in Nederland is verzekerd bij Achmea •          1 op de 5 werknemers in Nederland bouwt zijn pensioen op bij Achmea •          de pensioenregeling van 1 op de 3 werkgevers in Nederland wordt uitgevoerd door Achmea •          met 14 miljard euro grootste belegger in vastgoed en hypotheekfondsen •          alle aan de AEX genoteerde bedrijven doen zaken met bedrijfsonderdelen van Achmea •          Interpolis schadeservice keert per uur een bedrag uit ter waarde van een nieuwe Aston Martin ( euro) •          Als we pensioen als 65+ salaris beschouwen, dan is Achmea de grootste werkgever van Nederland. Dan betalen we namelijk aan ongeveer een half miljoen Nederlanders  salaris uit. •          De Achmea Health Centers blijken landelijk een groot succes. Samen met bedrijven en universiteiten hebben we nu zelfs inhouse Health Centers op maat ontwikkeld. •          Het overgrote merendeel van de Nederlandse stoepen en wegen waar u dagelijks gebruikt van maakt, is door ons verzekerd. 3 3

4 De divisie Zorg & Gezondheid van Achmea
zorgverzekeraars 1949 oprichting Zilveren Kruis Achmea Zorg koopt zorg in voor bijna 5,5 miljoen verzekerden bij leveranciers en partners 12

5 Oplossingen zijn nu nodig voor:
Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Groot kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen garantie van kwalitatief uitstekende zorg. solidariteit onder druk Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal extra zorgverleners nodig komende decennia. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar tenminste verdubbeld zijn. Gebrekkige transparantheid Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten.

6 Langer termijn vooruitzichten
Nieuwe technologie Betere diagnostiek, betere medicijnen, betere monitoring, robotica, e-health, m-health, domotica, DNA/Nano techniek, beslissingsondersteuning. Emancipatie van de Patiënt Meer zelfzorg, co-decision, meer zelfmanagement, kritisch consumentschap, patiënt communities, Doktor-ik, DIYcare Terugtredende overheid Burgers moeten meer zelfdoen en meer zelfbetalen. Beperkte, decentrale overheidsregelingen. solidariteit zwaar onder druk Zorg wordt wereldmarkt Zorgtoerisme, internationale zorgsamenwerking, import en export van zorg, opkomst lage lonen landen, health flights Nieuwe Preventie Preventieplicht, meer vroegdetectie, educatieplicht, exclusie van zorg bij non-preventie, premiedifferentiatie, health tax Meer levensjaren Sterke toename vergrijzing, Dodelijke ziekten worden chronische ziekten. Sterke stijging ziektekosten laatste 5 levensjaren

7

8 25% van de stijgende zorgkosten door vergrijzing

9 Zorginkoopkosten ZVW en AWBZ
1 7.198 mln mln mln mln mln. 662 mln mln. 480 mln. 229 mln. 143 mln. 122 mln. VV&T, Gehandicaptenzorg (AWBZ) Ziekenhuizen, ZBC’s, privéklinieken etc. Farmacie Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Mondzorg Hulpmiddelen & Mobiliteit Paramedische zorg Geriatrische Revalidatie Zorg Geboortezorg Overig euro 19, miljard zorgkosten 2012/2013

10 Opdracht Achmea Zorginkoop: het inkopen van kwalitatief goede, zinnige en zuinige zorg, voor iedereen toegankelijk en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, zodat de solidariteit van het stelsel behouden blijft. Kwaliteit Betaalbaar-heid Toeganke-lijkheid solidariteit vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg………. 10

11 Wat krijgt de Werkgever daarvoor terug?
Even wat feiten op een rijtje: Totale zorgkosten : euro Per burger : ruim euro Kostenverdeling: - Premie voor de zorgverzekering - Het (vrijwillige) eigen risico - Bijdrage voor de AWBZ - De inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever voldoet - Werkgever betaalt rond de 1700 euro in 2013 (33,2 procent) Wat krijgt de Werkgever daarvoor terug?

12 Visie op Gezond Ondernemen win-win-win-win
Gezond & vitaal nu en later Makkelijker je werk doen Beste en betaalbare zorg(verzekering) Vitale en gemotiveerde medewerkers Betere positie op de arbeidsmarkt Verhogen productiviteit & verlaging verzuim & kosten 2,45 miljoen klanten 60% via werkgever De Partner voor bedrijven GO Gewaagde doel: voor 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg Verlagen kosten & verhogen kwaliteit in de zorg Economische welvaart Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening Betaalbare zorg nu en in de toekomst

13

14

15 Gezond Ondernemen belooft werkgevers en werknemers “effectieve oplossingen”
Advies: Adviseur geeft creatief en passend advies over een praktisch uitvoerbaar plan op basis van heldere probleemanalyse Verbetercyclus van inzicht, advies en oplossingen Inzicht: Passende en toonaangevende kennis en inzichten en inspirerende communicatie Voorbeelden: data analyses, ZorgPlus, klantonderzoek, congres Gezond Ondernemen, best practices INZICHT GEZOND ONDERNEMEN ADVIES Oplossingen: Effectieve producten en diensten die bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en de klant goede service en gemak bieden Programma’s gericht op Voorkomen, Verbeteren & Verhelpen Verzekeren in zorg, verzuim en inkomen OPLOSSINGEN 15 15 15

16 Zilveren Kruis wil de toegevoegde waarde van arbeidsgerelateerde zorg inzichtelijk maken
Stakeholders Inzichten die worden opgeleverd Werkgevers Betere informatie om providers te vergelijken en de beste keuze te kunnen maken Mate waarin de kosten van arbeidsgerelateerde zorg opwegen tegen de baten (verzuimreductie, productiviteitsverbetering) Werknemers Mate waarin de arbeidsgerelateerde zorg werknemers van hun klachten af helpt en hun gezondheid en vitaliteit verbetert Zilveren Kruis Betere informatie over providers voor het inkoopbeleid van Zilveren Kruis Mate waarin arbeidsgerelateerde zorg bijdraagt aan zorgkostenbesparing en verbetering van onze propositie voor werkgevers

17 De effectiviteit van interventies is echter vaak niet duidelijk, waardoor ROI onbekend is
Wegen de investeringen van de werkgever op tegen de resultaten van de interventie? Programma ZKA Energy Challenge Investering Resultaten Training door topsporter Energiepeil Contact energy coach Directe kosten per medewerker voor deelname ? Productiviteit Workshop Aikido Workshop mindfullness Bevlogenheid Workshop energy food Tijd van o.a. kandidaten en leidinggevenden Nog te ontdekken …. 17 17 17

18 Onze ambitie: effectiviteit van interventies inzichtelijk maken
Voorbeeld uitkomstmaten Werkgever perspectief Inzetbaarheid Gemiddeld tevreden- heidscijfer Opbrengsten - kosten Criteria voor impactvolle effectiviteitsmeting Werknemer perspectief Heldere, eenvoudige uitkomstmaten Relevant voor specifieke werkgever Informatie waarop gestuurd kan worden % deelnemers gestopt met roken % werknemers Niet-rokers Matig rokers Zware rokers Zorgkosten perspectief EUR per werknemer Preventie Behandeling 18 18 18

19 Wanneer effectief? Klanten Providers Wetenschap
“Verzuimbeheersing is essentieel, maar vaak ook andere doelen” Klanten “zeker ruimte voor effectiviteit als selectiecriterium voor interventies” “Gewenst niveau van inzicht varieert per klant & per interventie” “Proberen allemaal effectiviteit inzichtelijk te maken” “Willen graag verbinding leggen met zorgconsumptie” Providers “Meetmethode verschilt per provider” Wetenschap “Maak gebruik van standaard, gevalideerde vragenlijsten” “Voor bedrijven is voor- en na-meting vaak al voldoende” “Grootste uitdaging: bereiken van juiste doelgroep”

20 Met een productstructuur proberen we de interventies op een logische manier te ordenen
Er bestaan talloze interventies die erop gericht zijn gezondheid of vitaliteit van werkgevers te verbeteren Productstructuur Stoppen met roken programma ‘Leef ik gezond?’ 1 Doelgroep bv. Griepprik Stoelmassage Preventiekompas Omgaan met agressie 2 Actief aan de slag Interventie bv. Vital Mind ‘Lekker gezond’ Werkplek ondersteuning Clinic roeien Online voedingsconsult Golf 3 Behandeleffect bv. klachten verminderen Actief met overgewicht Hart ritme variabiliteit meting Preventieve training blessures Zorgbemiddeling Verzuimbegeleiding Basic health check 4 Impact bv. verzuimreductie Leefstijlgesprek

21 Klachten houding / bewegings apparaat
Zilveren Kruis wil inzicht geven in de effectiviteit van interventies voor psychische en fysieke klachten en voor leefstijlverbetering (x) = aantal interventies binnen Present (het pakket voor arbeidsgerelateerde zorg dat Zilveren Kruis aanbiedt aan werkgevers) @home @risk @work Psychische klachten Psychologische zorg (7) Psychologische zorg (7) Arbeidsrevalidatie (3) Reïntegratie (2) BMW (3) Klachten houding / bewegings apparaat Fysieke re-integratie (6) Fysieke re-integratie (2) Preventie - fysiek (6) Arbeidsrevalidatie (3) Fysiotherapie (5) Fysiotherapie (1) RSI programma (1) Coaching (1) Overig fysiek Reïntegratie (1) Preventie - fysiek (4) Slaap/snurk (2) Arbeidsrevalidatie (3) Overgangsklachten (1) Preventie - fysiek (1) Leefstijl Beweegprogramma (2) Coaching (4) Leefstijltraining (6) Stoppen met roken (3) Voedingsprogramma (2) Preventie - fysiek (1) Maternity coaching (1)

22 Deze vragenlijsten worden op drie momenten voorgelegd
Per categorie interventie wordt één vragenlijst samengesteld, opgebouwd uit gevalideerde meetinstrumenten Voorbeeld: samenstelling vragenlijst voor interventie voor doelgroep Overall vragenlijst: 1 Verzuim 2 Werkvermogen 3 Behandeleffect 4 NPS Deze vragenlijsten worden op drie momenten voorgelegd Voormeting 1e nameting 2e nameting T = 0 T = 6 mnd T = 12 mnd

23 Vervolgstappen: inzicht geven aan werkgevers en methodiek toepassen op andere interventies
Inzicht geven aan werkgevers over de effectiviteit van arbeidsgerelateerde zorg voor hun werknemers (zie voorbeeld) In 2015 gaan we deze methodiek breder toepassen voor interventies die door Zilveren Kruis worden gefinancierd.

24 samen op weg naar Duurzame Inzetbaarheid


Download ppt "Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google