De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 14-04 2015 Nieuwe zorg………….

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 14-04 2015 Nieuwe zorg…………."— Transcript van de presentatie:

1 1 Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 14-04 2015 Nieuwe zorg………….

2 2

3 3 3 Merken van Achmea*

4 4 De divisie Zorg & Gezondheid van Achmea 12 zorgverzekeraars Achmea Zorg koopt zorg in voor bijna 5,5 miljoen verzekerden bij 30.000 leveranciers en partners 1949 oprichting Zilveren Kruis

5 5 Oplossingen zijn nu nodig voor: Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar 2030 tenminste verdubbeld zijn. Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. solidariteit onder druk Groot kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen garantie van kwalitatief uitstekende zorg. Gebrekkige transparantheid Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten.

6 6 Langer termijn vooruitzichten Nieuwe technologie Betere diagnostiek, betere medicijnen, betere monitoring, robotica, e-health, m-health, domotica, DNA/Nano techniek, beslissingsondersteuning. Emancipatie van de Patiënt Meer zelfzorg, co-decision, meer zelfmanagement, kritisch consumentschap, patiënt communities, Doktor-ik, DIYcare Nieuwe Preventie Preventieplicht, meer vroegdetectie, educatieplicht, exclusie van zorg bij non-preventie, premiedifferentiatie, health tax Zorg wordt wereldmarkt Zorgtoerisme, internationale zorgsamenwerking, import en export van zorg, opkomst lage lonen landen, health flights solidariteit zwaar onder druk Terugtredende overheid Burgers moeten meer zelfdoen en meer zelfbetalen. Beperkte, decentrale overheidsregelingen. Meer levensjaren Sterke toename vergrijzing, Dodelijke ziekten worden chronische ziekten. Sterke stijging ziektekosten laatste 5 levensjaren

7 7

8 8 25% van de stijgende zorgkosten door vergrijzing

9 9 euro 19,109 miljard zorgkosten 2012/2013 VV&T, Gehandicaptenzorg (AWBZ) Ziekenhuizen, ZBC’s, privéklinieken etc. Farmacie Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Mondzorg Hulpmiddelen & Mobiliteit Paramedische zorg Geriatrische Revalidatie Zorg Geboortezorg Overig 7.198 mln. 6.391 mln. 1.389 mln. 1.235 mln. 726 mln. 662 mln. 534 mln. 480 mln. 229 mln. 143 mln. 122 mln. Zorginkoopkosten ZVW en AWBZ 1

10 10 Opdracht Achmea Zorginkoop: het inkopen van kwalitatief goede, zinnige en zuinige zorg, voor iedereen toegankelijk en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, zodat de solidariteit van het stelsel behouden blijft. 10 Kwaliteit Betaalbaar- heid Toeganke- lijkheid solidariteit vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg……….

11 11 Even wat feiten op een rijtje: Totale zorgkosten 2011:90.000.000.000 euro Per burger:ruim 5.300 euro Kostenverdeling: - Premie voor de zorgverzekering - Het (vrijwillige) eigen risico - Bijdrage voor de AWBZ - De inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever voldoet - Werkgever betaalt rond de 1700 euro in 2013 (33,2 procent) Wat krijgt de Werkgever daarvoor terug?

12 Gezond & vitaal nu en later Makkelijker je werk doen Beste en betaalbare zorg(verzekering) Economische welvaart Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening Betaalbare zorg nu en in de toekomst De Partner voor bedrijven GO Gewaagde doel: voor 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg Verlagen kosten & verhogen kwaliteit in de zorg Vitale en gemotiveerde medewerkers Betere positie op de arbeidsmarkt Verhogen productiviteit & verlaging verzuim & kosten Visie op Gezond Ondernemen win-win-win-win 2,45 miljoen klanten 60% via werkgever

13

14

15 15 GEZOND ONDERNEMEN INZICHT ADVIES OPLOSSINGEN Gezond Ondernemen belooft werkgevers en werknemers “effectieve oplossingen” Inzicht: Passende en toonaangevende kennis en inzichten en inspirerende communicatie Voorbeelden: data analyses, ZorgPlus, klantonderzoek, congres Gezond Ondernemen, best practices Advies: Adviseur geeft creatief en passend advies over een praktisch uitvoerbaar plan op basis van heldere probleemanalyse Oplossingen: Effectieve producten en diensten die bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en de klant goede service en gemak bieden Programma’s gericht op Voorkomen, Verbeteren & Verhelpen Verzekeren in zorg, verzuim en inkomen Verbetercyclus van inzicht, advies en oplossingen

16 16 Zilveren Kruis wil de toegevoegde waarde van arbeidsgerelateerde zorg inzichtelijk maken Werkgevers Zilveren Kruis Werknemers Betere informatie om providers te vergelijken en de beste keuze te kunnen maken Mate waarin de kosten van arbeidsgerelateerde zorg opwegen tegen de baten (verzuimreductie, productiviteitsverbetering) Mate waarin de arbeidsgerelateerde zorg werknemers van hun klachten af helpt en hun gezondheid en vitaliteit verbetert Betere informatie over providers voor het inkoopbeleid van Zilveren Kruis Mate waarin arbeidsgerelateerde zorg bijdraagt aan zorgkostenbesparing en verbetering van onze propositie voor werkgevers StakeholdersInzichten die worden opgeleverd

17 17 De effectiviteit van interventies is echter vaak niet duidelijk, waardoor ROI onbekend is Programma ZKA Energy Challenge Resultaten Investering Directe kosten per medewerker voor deelname € Tijd van o.a. kandidaten en leidinggevenden Training door topsporter Contact energy coach Workshop Aikido Workshop mindfullness Workshop energy food …. ? Energiepeil Productiviteit Bevlogenheid Nog te ontdekken … Wegen de investeringen van de werkgever op tegen de resultaten van de interventie?

18 18 Onze ambitie: effectiviteit van interventies inzichtelijk maken Werkgever perspectief Werknemer perspectief Zorgkosten perspectief InzetbaarheidGemiddeld tevreden- heidscijfer Opbrengsten - kosten Behandeling Preventie EUR per werknemer Voorbeeld uitkomstmaten Heldere, eenvoudige uitkomstmaten Relevant voor specifieke werkgever Informatie waarop gestuurd kan worden Criteria voor impactvolle effectiviteitsmeting % deelnemers gestopt met roken Zware rokers % werknemers Matig rokers Niet-rokers

19 “zeker ruimte voor effectiviteit als selectiecriterium voor interventies ” Klanten “ Verzuimbeheersing is essentieel, maar vaak ook andere doelen ” “ Gewenst niveau van inzicht varieert per klant & per interventie ” Providers Wetenschap “ Willen graag verbinding leggen met zorgconsumptie ” “ Proberen allemaal effectiviteit inzichtelijk te maken ” “ Maak gebruik van standaard, gevalideerde vragenlijsten ” “ Voor bedrijven is voor- en na-meting vaak al voldoende ” “Meetmethode verschilt per provider” Wanneer effectief? “ Grootste uitdaging: bereiken van juiste doelgroep ”

20 Met een productstructuur proberen we de interventies op een logische manier te ordenen Doelgroep bv. Burn-out @home 1 Interventie bv. Vital Mind 2 Behandeleffect bv. klachten verminderen 3 Impact bv. verzuimreductie 4 Griepprik Stoppen met roken programma Werkplek ondersteuning Verzuimbegeleiding ‘Leef ik gezond?’ Actief aan de slag Stoelmassage Omgaan met agressie Basic health check Golf Zorgbemiddeling Leefstijlgesprek ‘Lekker gezond’ Clinic roeien Hart ritme variabiliteit meting Actief met overgewicht Online voedingsconsult Preventieve training blessures Er bestaan talloze interventies die erop gericht zijn gezondheid of vitaliteit van werkgevers te verbeteren Productstructuur Preventiekompas

21 21 Zilveren Kruis wil inzicht geven in de effectiviteit van interventies voor psychische en fysieke klachten en voor leefstijlverbetering @work Psychische klachten Klachten houding / bewegings apparaat Overig fysiek Leefstijl @risk @home Psychologische zorg (7) Reïntegratie (2) Fysieke re-integratie (6) Reïntegratie (1) Psychologische zorg (7) BMW (3) Coaching (1) Fysiotherapie (5) RSI programma (1) Slaap/snurk (2) Maternity coaching (1) Overgangsklachten (1) Beweegprogramma (2) Coaching (4) Leefstijltraining (6) Stoppen met roken (3) Voedingsprogramma (2) Fysieke re-integratie (2) Preventie - fysiek (6) Arbeidsrevalidatie (3) Fysiotherapie (1) Preventie - fysiek (4) Preventie - fysiek (1) (x) = aantal interventies binnen Present (het pakket voor arbeidsgerelateerde zorg dat Zilveren Kruis aanbiedt aan werkgevers)

22 22 Per categorie interventie wordt één vragenlijst samengesteld, opgebouwd uit gevalideerde meetinstrumenten Behandeleffect Verzuim 1 3 NPS 4 Voorbeeld: samenstelling vragenlijst voor interventie voor doelgroep ‘Bewegingsapparaat@risk’ 2 Werkvermogen Overall vragenlijst: T = 0T = 6 mndT = 12 mnd Voormeting1 e nameting2 e nameting Deze vragenlijsten worden op drie momenten voorgelegd

23 23 Vervolgstappen: inzicht geven aan werkgevers en methodiek toepassen op andere interventies Vervolgstappen: Inzicht geven aan werkgevers over de effectiviteit van arbeidsgerelateerde zorg voor hun werknemers (zie voorbeeld) In 2015 gaan we deze methodiek breder toepassen voor interventies die door Zilveren Kruis worden gefinancierd.

24 samen op weg naar Duurzame Inzetbaarheid


Download ppt "1 Paul Mulder Kwaliteit & Innovatie Achmea Zorg 14-04 2015 Nieuwe zorg…………."

Verwante presentaties


Ads door Google