De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Producten van TU Delft, SEC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Producten van TU Delft, SEC"— Transcript van de presentatie:

1 Producten van TU Delft, SEC
Pré-NLT-modules Producten van TU Delft, SEC Wim Sonneveld, vakdidacticus na, NLT TU Delft 5 feb 2015 Science Education and Communication

2 Inhoud presentatie Inleiding Modules Stand van zaken Contexten
Concepten Opbouw en lesschema Werkvormen Toetsing Stand van zaken 5 feb 2015

3 Fermi - Moord - Vuurwerk - Zon
Inleiding TU-Delft, lerarenopleiding, SEC Vak “Ontwerpen Educatief Product”, lespakket Landelijk behoefte aan nieuwe pré-NLT-modules Kennis maken met de aard van NLT Breed vakgebied, interessant voor leerlingen klas 3HV Ontwikkeling april – juni 2014 Meerdere scholen als tester/gebruiker nu Fermi - Moord - Vuurwerk - Zon 5 feb 2015

4 Fermischatten Contexten
In het bètaonderwijs is er op de middelbare school weinig aandacht voor schatten. De nadruk ligt op opgaven waar je via een staps-gewijze methode een antwoord verkrijgt. Weinig creativiteit. De resultaten via schatten verkregen beschouwen leerlingen (en docenten) vaak als onnauwkeurig. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen leren dat een beperkte nauwkeurigheid soms genoeg is. Energievoorziening in NL 5 feb 2015

5 Fermischatten Concepten (1)
Grote getallen Verschil en verhouding Schatten Nauwkeurigheid Middelen Interpoleren en extrapoleren Valideren 5 feb 2015

6 Fermischatten Concepten (2)
Energieverbruik Wet van behoud van energie Vergelijken Rendement Duurzame / groene energie Elektrische energie (eenheden omrekenen) 5 feb 2015

7 Fermischatten opbouw/lesschema werkvormen
inhoud activiteiten 1, 2 Voorkennis lezen, opgaven maken, DDU 3, 4 1 De kracht van fermischatten lezen, opgaven maken, film, practicum 5, 6 2 Technieken om te schatten lezen, opgaven maken, film, experts 7 3 Energieverbruik in Nederland opgaven maken, film, debat 8 opgaven maken, spel 9,10 Eindopdracht eindopdracht maken, samenwerken 11,12 Presentaties presenteren, beoordelen, samenvatten 5 feb 2015

8 Fermischatten toetsing
Uitwerkingen van de opgaven in het lesmateriaal (inclusief een reflectieopgave) Presentatie over de eindopdracht Met beoordelingsformulieren Cijfer = gemiddelde van beide beoordelingen 5 feb 2015

9 vragen? discussie? 5 feb 2015

10 Moord om Verandering Contexten
Moordzaak Beroepen forensisch onderzoeker rechercheur Aard van NLT Onderzoek Soorten sporen Dossiervorming 5 feb 2015

11 MoV Concepten Forensisch onderzoek Tijdstip van overlijden DNA
Forensische statistiek Vingerafdrukken Logica 5 feb 2015

12 MoV opbouw/lesschema/werkvormen - Rode draad: dag 1 t/m 6 - Dossier - Onderzoeken
inhoud activiteiten Kansrekening Opgaven maken 1 De eerste dag Lezen, opgaven maken 2 Dag 2 - Oude tijden 3, 4 Dag 3 – Donker verleden Practicum DNA 5 Dag 4 – Even weg Opgaven maken, discussie 6, 7 Dag 5 – KlusEnzo Practicum vingerafdrukken 8 Dag 6 – Wie is de dader? Opgaven maken, logiquiz, ICT 5 feb 2015

13 MoV toetsing Uitwerkingen individueel Verslag eindopdrachten (groep)
Met rubrics voor beoordeling Cijfer = gemiddelde van beide beoordelingen 5 feb 2015

14 vragen? discussie? 5 feb 2015

15 Vuurwerk Contexten Geschiedenis Verbranding Vuurpijlen Gehoor
Veiligheid 5 feb 2015

16 Vuurwerk Concepten Verbrandingsreacties Ontledingsreacties
Derde wet van Newton Energie Geluidssterkte 5 feb 2015

17 Vuurwerk opbouw/lesschema
inhoud activiteiten 1 Inleiding + 2 Buskruit en kleuren Mindmap, demo, practica, opgaven maken 2 3 Knallen en explosies Practicum, demo, opgaven maken 3 Opgaven maken, woordzoeker 4 4 De lucht in Practicum, opgaven maken 5 5 De baan van de vuurpijl Demo, opgaven maken 6 6 Rotjes en fluitpijlen Decibelmeter, opgaven maken 7 7 Vuurwerk, regelgeving, ramp Bingo, opgaven maken 8 Debat 9 Toets 5 feb 2015

18 Vuurwerk werkvormen Mindmap Practica Demo’s Theorie Puzzel Opgaven
Krantenartikel Debat Bingo 5 feb 2015

19 Vuurwerk toetsing Debat (1/4) Werkbladen practica (1/4) Toets (1/2)
met beoordelingsformat Werkbladen practica (1/4) met uitwerkingen Toets (1/2) met uitwerking en normering 5 feb 2015

20 vragen? discussie? 5 feb 2015

21 Zonne-energie Contexten
Elektriciteitsvoorziening Fossiele brandstoffen Zonne-energie als alternatieve energiebron Embedded systemen Zonnecellen Programmeren van Arduino. 5 feb 2015

22 Zonne-energie Concepten (1)
Elektriciteit Elektrolyt, katalysator, fotovoltaïsch Fotosynthese Embedded Systemen Hardware / software Analoog / digitaal Input / output 5 feb 2015

23 Zonne-energie Concepten (2)
Software Led Coderen LCD (scherm, code) Analoog / digitaal signaal Zonnecel 5 feb 2015

24 Zonne-energie opbouw/lesschema werkvormen
inhoud activiteiten 1, 2 1 Algemene introductie Informatie verwerken, infographic, puzzel 3 2 Hardware Informatie verwerken, knip- en plakwerk 4 3 Programmeren Practicum programmeren 5, 6 4 Meten en weergeven Practicum LCD, meten, D-toets 7, 8 5 Arduino, zonnecel Zonnecel bouwen, meten met Arduino 5 feb 2015

25 Zonne-energie toetsing
Kruiswoordpuzzel over zonne-energie Presentatie/infographic over onderwerp naar keuze D-toets Arduino toetsmatrijs tussendoor of na afloop Praktisch werk beoordelingsschema   5 feb 2015

26 vragen? discussie? 5 feb 2015

27 Wat hebben we nu? 4 modules versie 1.0 Docentenhandleidingen Practica
Extra lesmateriaal (quiz, spel, enz.) uitwerkingen toetsen X testscholen (enquête, e.d.) 5 feb 2015


Download ppt "Producten van TU Delft, SEC"

Verwante presentaties


Ads door Google