De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Br. A. v.d. Vinne voorgaan Na de zegen zingen we Lb. 397 : 1 - 3 Schriftlezing: Efeziërs 6 : 1 - 4 Tekst: Zondag 39.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Br. A. v.d. Vinne voorgaan Na de zegen zingen we Lb. 397 : 1 - 3 Schriftlezing: Efeziërs 6 : 1 - 4 Tekst: Zondag 39."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Br. A. v.d. Vinne voorgaan Na de zegen zingen we Lb. 397 : 1 - 3 Schriftlezing: Efeziërs 6 : 1 - 4 Tekst: Zondag 39

2 Diaconale collecte zondag 17 mei Noodhulp aardbeving Nepal

3 Aardbeving op 25 april 2015 -De aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter heeft aan duizenden mensen het leven gekost. -Ziekenhuizen worden overladen met gewonden. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en brengen de nachten door op straat. -Er zijn meer dan 100 zware naschokken.

4 Door de dicht op elkaar gebouwde huizen en hoogbouw is de schade van de aardbeving enorm. Schade Communicatielijnen zijn verbroken, voorzieningen – zoals deze brandweerkazerne – verwoest. Er is nauwelijks elektriciteit en gebrek aan water.

5 Mensen bivakkeren op straat omdat hun huizen verwoest zijn en uit angst voor zware naschokken. Gevolgen

6 “Het bergachtige landschap en de moeilijk bereikbare dorpen zorgen ervoor dat veel goederen per luchttransport naar het gebied vervoerd zullen moeten worden. Dat kost veel tijd.’’ Het gebied

7 Eerste noodhulp is gestart In beeld

8 Wilt u bidden voor … -Voor snelle en effectieve hulp voor slachtoffers die nog vast zitten in gebouwen of onder het puin. -Dat overlevenden in afgelegen gebieden snel bereikt kunnen worden. -Voor troost en genezing van de gewonden. -Voor de lokale organisaties, hulpverleners en overheden die helpen in het gebied. Wij vragen uw gebed

9 Hartelijk bedankt! Geef voor noodhulp in Nepal Geef gul in de diaconie-collecte van 17 mei a.s. of maak uw gift online over. De eerste hulp bestaat uit voedsel, tijdelijk onderdak, water en gezondheidszorg.

10 dorcas.nl/nepal redeenkind.nl woordendaad.nl/noodhulpnepal zoa.nl tear.nl/nepal Meer informatie

11 Pinkster Sing Inn Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de gemaakte onkosten Met veel samenzang! Maandag 25 mei, 10:00 uur Het Morgenlicht Gramsbergerweg 59

12 Hallo ouders, We zijn als kampcommissie druk bezig met de voorbereidingen van het jeugdkamp. Om jullie als ouders een beeld te geven van wat we gaan doen en welke spelregels er gelden nodigen we jullie uit voor een voorlichtingsavond. Deze voorlichting is op vrijdagavond 12 juni om 20:00 uur in de kerk. Op deze avond kunt u vragen stellen over het kamp en eventuele bijzonderheden mbt uw kind met ons delen. Het duurt ongeveer een half uurtje. We hopen dat jullie na deze voorlichting net zo enthousiast zijn over het kamp als wij! Mochten er op voorhand vragen zijn dan horen we ze graag. De kampcommissie, Yke Zweers, Jan Schutte, Gert Hamhuis, Berlinda de Braak, Wim Jongsma

13

14 In deze dienst zal Br. A. v.d. Vinne voorgaan Na de zegen zingen we Lb. 397 : 1 - 3 Schriftlezing: Efeziërs 6 : 1 - 4 Tekst: Zondag 39

15 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

16 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

17 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

18 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

19 Gezang 397 : 1, 2, 3

20

21

22 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

23

24 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

25

26 Efeziërs 6 : 1 - 4 6 1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

27 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

28 Zondag 39 Wat eist God in het vijfde gebod? Dat ik aan mijn vader en moeder en aan allen die gezag over mij ontvangen hebben, alle eer, liefde en trouw bewijs, mij aan hun goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, omdat God ons door hun hand wil regeren.

29 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

30 1 Gezang 176a : 1, 2, 3, 7, 13

31 2 Gezang 176a : 1, 2, 3, 7, 13

32 3 Gezang 176a : 1, 2, 3, 7, 13

33 7 Gezang 176a : 1, 2, 3, 7, 13

34 13 Gezang 176a : 1, 2, 3, 7, 13

35 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

36

37 EER je vader en je moeder ! Zondag 39 Het vijfde gebod

38 BESTE KINDEREN! U allemaal Kinderen ooit en voorgoed In een slechte familie Met hoop op leven door eerbied!

39 HOOP OP LEVEN DOOR EERBIED Geen vrijbrief voor ouders Ouderlijke macht beperkt door God Hij leidde uit Egypte naar een lang leven Eerbied voor ouders is een gebod van de hémelse Vader!

40 Het VIJFDE gebod Fundering: de eerste vier geboden:,,Ouders en kinderen hebt de HERE lief (met heel je hart en ziel en mond en tijd)’’ Richtingwijzers: de laatste vijf geboden,,Ouders en kinderen hebt elkaar lief (leven, huwelijk, welzijn, naam) en wees met elkaar tevreden ’’

41 Het vijfde gebod: een EERSTE gebod! Bronwater voor je hele leven Geestelijk fitness-centre Voorgeleefd door de 12-jarige Jezus Opdat ieder die in Hem gelooft, lang zal leven in het land dat God geeft

42

43 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

44 1 Psalm 131 : 1, 2, 3

45 2 Psalm 131 : 1, 2, 3

46 3 Psalm 131 : 1, 2, 3

47 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

48 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

49 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

50 Psalm 115 : 6

51

52  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps. 115 : 7

53 Vandaag, op Moederdag, zal er een deur collecte gehouden worden voor Stichting Newbornlife Nederland, een initiatief van Nederlandse vrouwen die zich willen inzetten voor de ruim twee miljoen Afrikaanse vrouwen die lijden aan blaasfistels Voor meer informatie ga naar: www.newbornlive.nl

54 collecte voor:

55 Voor 2-miljoen VVF-patiënten is het leven eenzaam en uitzichtloos…

56 Tijdens een te lang durende bevalling ontstond ‘een gat’ in de blaas, waardoor de urine ongecontroleerd wegstroomt

57 VVF-patienten - verliezen voortdurend alle urine - stinken, worden gepest - worden weggestuurd door hun man - verstoten door de gemeenschap

58 Een VVF-hersteloperatie maakt een nieuw leven mogelijk! Zij hoort er weer bij! Akkissi (18) is weer droog!

59 Wilt u voor de vrouwen met VVF bidden en geven voor de operaties? Memuna (26) Tokpah (64) Kadie (55) Aminate (14) Namens de vrouwen in Afrika: hartelijk dank!

60  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps. 115 : 7

61 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

62 Psalm 115 : 7

63

64 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Lb. 397 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: Efeziërs 6 : 1 - 4  Tekst: Zondag 39  Gz. 176a : 1, 2, 3, 7, 13  Preek  Ps. 131 : 1, 2, 3  Gebed  Geloofsbelijdenis  Ps. 115 : 6  Collecte  Ps. 115 : 7  Zegen

65

66 Tot a.s. donderdag Hemelvaartsdag Om: 11:00 uur Om: 11:00 uur Met prio L.J. Blijdorp Met prio L.J. Blijdorp In het Morgenlicht In het Morgenlicht

67


Download ppt "In deze dienst zal Br. A. v.d. Vinne voorgaan Na de zegen zingen we Lb. 397 : 1 - 3 Schriftlezing: Efeziërs 6 : 1 - 4 Tekst: Zondag 39."

Verwante presentaties


Ads door Google