De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DMK – week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DMK – week 2."— Transcript van de presentatie:

1 DMK – week 2

2 Onderwerpen week 3 deel 2 Minor Digital Marketing Persona’s
Tio Minor Digital Marketing Onderwerpen week 3 deel 2 Persona’s Wat is een persona? Wat is het doel? Hoe pas ik een persona toe? Digitale marketingtoepassingen: zoekmachines Search Engine Marketing Search Engine optimalisatie (organisch) Search Engine Advertising (betaald) Google Adwords/Adsense/Displayadvertising Hulpbronnen van Google, zoals Insights en keyword generator We activeren de e-commerceflow vanaf de digitale netwerkomgeving, de customer journey, de klantfases Reach and Attract, Engage, convert and retain. Dieper op de flow ingaan.Voornamelijk de onderlinge verbanden. Kijk ook vooruit naar Google Analytics waar de meetinsturmenten langs deze industriestandaard worden aangeboden.

3 Persona Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Persona Personaonderzoek is geschikt voor digital research naar target audiences Persona Archetype Persona’s zijn niet bestaande figuren, archetypes, waar we allerlei eigenschappen aan toe kennen om de  klant beter te leren kennen. Eigenlijk zijn het op maat gemaakte klantprofielen om de kennis over doelgroepen inzichtelijk te maken.   Het is een simpel, maar zeer krachtig middel om organisaties klantgerichter te maken. Persona’s zorgen ervoor dat het begrip ‘klant’  beter te begrijpen is. ze geven heel concreet aan hoe je klanten moet benaderen. Voor het project maak je een simpele vorm van persona’s. achterliggende context artikelen, zie ook links in slide 2.6 MBTI Volgens Raymond Klompsma25 van Concept7 is gebruikmaken van MBTI erg praktisch bij het creëren van persona’s. MBTI staat voor Myer Briggs Type Indicator. MBTI is een psychologische vragenlijst waarmee de voorkeuren van mensen worden blootgelegd. De methode bestaat al meer dan 50 jaar en is beschikbaar in 17 talen, 200 miljoen mensen over de hele wereld doen jaarlijks de test. Uit deze test komen 16 types naar voren. Roy Williams, schrijver van onder andere, het boek ‘The wizzards of Ads’ heeft deze types vereenvoudigd en deelde de MBTI deelnemers in op basis van 2 vraagstukken. ‣ Ben je een snelle of een langzame beslisser? ‣ Beslis je op basis van feiten of op basis van emotie? Deze indeling zorgt dan ook voor vier typen gebruikers, ook wel de competitieve, de methodische, de spontane en de humanistische gebruiker genoemd. Deze zijn om te zetten naar verschillende internet gebruikers. Klompsma geeft een voorbeeld aan de hand van de website http://www.amazon.com. Figuur 16 geeft een duidelijke weergave van het model. De competitieve bezoeker Deze mensen hebben de voorkeur om snel te beslissen op basis van feiten. Ze vragen zich op een website af waarom ze juist hier zouden moeten zijn. Ben je geloofwaardig en hoe help je me om mijn doelen te bereiken? Amazon.com bedient deze bezoekers door een korte opsomming te geven van schrijver, boek, prijs en levertijd. Dit is voor de competitieve bezoeker voldoende om zijn keuze op te baseren. De spontane bezoeker Bezoekers die snel kiezen op basis van emotie. Ze laten zich niet leiden door feiten maar door gevoel. Ze vinden het belangrijk dat je een product naar eigen wens kunt aanpassen. Goede service is belangrijk. Ze zijn gevoelig voor aanbiedingen en acties. Amazon.com bedient deze groep door groepen boeken aan te bieden met een interessante korting. De spontane bezoeker zal hier zeer zeker gebruik van maken. De humanistische bezoeker De humanist beslist op basis van emotie maar zeker weldoordacht. Hij wil graag weten wie het bedrijf achter een website is. Ervaring van anderen zijn erg belangrijk. Hoe kan ik je vertrouwen en wie gebruiken je producten allemaal? Dit zijn typische vragen voor de humanistische bezoeker. Amazon.com bedient deze mensen door recensies van boeken aan te bieden maar ook door te tonen wat ander mensen binnen dezelfde categorie kochten. De methodische bezoeker De methodische bezoeker beslist langzaam en op basis van feiten. Deze bezoekers zijn benieuwd naar het hele proces, naar de achtergronden van een product en gaan niet over één nacht ijs. Ze maken bewuste keuzes en willen graag bewijzen en garanties zien. Amazon.com biedt deze bezoekers de mogelijkheid om een aantal pagina’s van een boek voor aanschaf al te lezen. Vervolgens slaapt de methodische bezoeker er nog een nacht over. Waarna ze overwogen het besluit nemen om het boek wel of niet aan te schaffen. Klompsma benadrukt dat het verstandig is om persona’s altijd een MBTI karakter mee te geven. Dit om zo goed mogelijk verschillende bezoekers op een website te bedienen, want “één ding is zeker, alle vier types bezoekers, bezoeken uw site,” aldus Klomsma. “Het gaat dus niet om of/of maar om en/en.” Het creëren van een website die aan alle vier de voorkeuren gehoor biedt (R. Klompsma, 2009). 25 Raymond Klompsma is werkzaam bij Concept7 als commercieel directeur. Concept7 is een bedrijf dat websites ondersteund bij het genereren van meer/betere conversie. Figuur 16 weergave MBTI (bron: R. Klompsma, 2009) Paspoort strategie Zoals vermeldt in hoofdstuk 5 van het Theoretisch kader, is een persona een specifieke niet- bestaande vertegenwoordiger van je doelgroep (Alan Cooper, 1999). De online doelgroep wordt door middel van het schetsen van een persona bepaald. In dit onderzoek worden de persona´s mede naar generatie ingedeeld. Uit de Generatietheorie van Becker wordt geconstateerd dat personen uit een bepaalde generatie vrijwel de zelfde normen en waarden na streven. Dit doordat zij dezelfde formatieve periode beleefd hebben. Gemeenschappelijke kenmerken in de levensloop zorgen voor eenzelfde historische achtergrond die weer meedragen aan dezelfde kijk op hedendaagse patronen. Dit geeft een beeld van de personen die deze generatie beslaan en zal er op basis hiervan een Persona samengesteld worden. Een persona wordt naar waarneming meestal uitsluitend gecreëerd naar de ideeën van de ontwikkelaar. In het kader van dit onderzoek, beoogt de onderzoeker een zo een realistisch mogelijke schets van de doelgroep te creëren, om vanuit dit opzicht op de wensen van deze te kunnen inspelen. Daarom is het van belang dat de persona’s secuur en naar waarheid neer gezet worden. Om dit te kunnen waarborgen is er gekozen om een persona Paspoort te ontwikkelen. Dit Paspoort wordt gerealiseerd op basis van demografische gegevens (kwantitatief), opvattingen uit de literatuur (generatie theorie) en op basis van de perceptie van de onderzoeker op de doelgroep (kritische mening naar vergaarde kennis). Door middel van deze strategie beoogt de onderzoeker een werkelijkheidsgetrouw beeld te scheppen, zonder hierbij te ver af te dwalen naar het fictieve aspect van de persona. Zie ook

4 Persona Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing Persona Voorbeeld uit scriptie student Margot van gelederen, Tio Amsterdam. Zelf ontwikkelde persona in haar personaonderzoek

5 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Marketing SEM Search Engine Optimization SEO Search Engine Advertising SEA Search Engine Positioning SEP We kijken eerst naar Google Search Engine Result Page

6 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Google Search Engine Result Page de aparte 'information silos', de verschillende 'verticale' zoekmachines van Google, worden geïntegreerd in de 'hoofd' zoekmachine van Google. Bron: dutchcowboys Universal Search keywords SEA adwords Organic results Goede SEO zorgt voor indexatie in verschillende databases.

7 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Google Search Engine Result Page special links met google zorgen voor nog meer resultaat: Google+ Google maps, Youtube, Google street view…… Universal Search

8 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing

9 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing 10 feiten over zoekmachinemarketing Google wereldwijd marktleider (84% marktaandeel); Google in Nederland grootste met ongeveer 95%; Zoeken is een ongestructureerde markt: niet alles bekend over manie van indexeren; Social media beïnvloeden de ranking; SEM is een deel onbetaald > organisch > SEO SEM is een deel betaald > adwords > SEA SEM is direct meetbaar, goed te analyseren en te sturen; SEM houdt verband met de indexering en de content van een site; SEP is de vermelding en de positie in de zoekmachine. Steeds vaker meervoudige resultaten uit Google databases als Google +; Onbetaalde SEM heet organic of natural search en SEO is been van de belangrijke factoren voor conversie online.

10 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Optimisation richt zich op het verkrijgen van een hogere ranking bij bepaalde keyword resultaten. Hoofdregels SEO zorg voor relevante content op de website, kopieer geen content; maak een site met een duidelijke snelle hiërarchische structuur; plaats scripts zoals Javascript zo veel mogelijk in externe bestanden; gebruik een sitemap die actueel wordt gehouden, Google biedt hiervoor gratis tools in de Webmasterhulp van Google; zorg ervoor dat de meta-tags, zoals <title> en ALT-attributen (bij afbeeldingen)relevant, beschrijvend en nauwkeurig zijn; De meta-tags keywords en description zijn voor Google niet noodzakelijk.

11 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Hoofdregels SEO zorg voor relevante links naar de site die van hoge waarde zijn; dit zijn de inlinks van sites die ook een goede ranking kennen. wees relevant en slim aanwezig in andere toepassingen van Google zoals het vermelden van jouw locatie op Google Plus en gebruiken van Google Shopping. gebruik zoveel mogelijk kernwoorden op de website waar gebruikers daadwerkelijk naar zoeken in de zoekmachines en update de site regelmatig. Kernwoorden worden ook keywords genoemd. houd het aantal links op een pagina enigszins beperkt (maximaal 100) en koop niet te veel links naar de site.

12 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing SEO en consumentengedrag 98 % Nederlands internetters gebruikt regelmatig een zoekmachine; 85% oriënteert zich via het web voor een aankoop; Beoordelingen op sociale media spelen een steeds grotere rol; 90 % kijkt niet verder dan de top 20 van de zoekresultaten; De top 5 zijn resultaten “boven de vouw” en zijn de belangrijkste bij SEO; Bij mobile (klein scherm) is de top 5 van levensbelang!; Verwachting dat vanaf 2015 mobile search groter is dan desktop serach; Jongeren zien de top 10 resultaten als A-merk en dat maakt SEP belangrijk voor de online merkbeleving; 77% bezoekt een site via het web, waarvan de meesten via een zoekmachine; Men zoekt meestal met 2 a 3 keywords en zelden met 1; Social search groeit > google laat social activity steeds meer een rol spelen bij SEO; Google + linking heeft een streepje voor…….

13 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing

14 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing SEOanalyse door Google Google en andere zoekmachines geven mogelijkheden om de posities (SEP) en de geïndexeerde content te analyseren: Link; Site; Viral site; Info; Filetype; Zie pagina 344 in H 10.

15 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Do in SEO Content die de keywords naar voren brengt; zie pagina 346 in H 10. Structuur van de site maakt indexering gemakkelijk; zie pagina 348 in H 10 Links op de site en voornamelijk naar andere sites geven meer waarde en populariteit;

16 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Don’t in SEO Gebruik geen frames, flash; Koop geen hoeveelheden inlinks want linksfarming geeft Google een penalty voor; Hoog tempo optimalisatie vinden ze ook niet leuk; Rommelig, onoverzichtelijk en veel onderdelen maakt het moeilijk voor een SE om te indexeren; Gebruik geen domeinnamen die niet relevant zijn voor de content; Geen cloacking: dubbele content op websites; Gebruik geen software om je site bij veel sites aan te melden: dat wordt gezien als spam; Gebruik geen CMS dat niet indexeerbaar is.

17 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Advertising SEA Betaalde vorm van SEM Adwords Adsense/display marketing

18 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Advertising SEA Redenen voor SEA kunnen zijn: kortlopende acties of productintroductie; de website is net gelanceerd en is nog niet geïndexeerd voor natural search; er is een duidelijke strategie op het gebied van Cost Per Click; er is met SEO te veel concurrentie binnen de topposities; er zijn goedkope en bij voorkeur unieke termen die direct tot de organisatie of het product leiden.

19 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Advertising SEA

20 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Advertising SEA Kijk voor opzetten SEAcampagne op bijvoorbeeld de volgende pagina’s en in het boek op pagina 10.5 en verder. Pay per click PPC Pay per view PPV Pay per mille PPM Cost per click CPC Cost per view CPV Cost per mille CPM

21 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search Engine Advertising SEA Eigen statistieken dashboard Surf naar https://support.google.com/adwords/answer/ ?hl=nl

22 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Don’t voor optimalisatie van SEA onder andere: Link niet aan totaal andere keywords dan je boodschap; Advertenties en campagnes niet bijstellen of laten verouderen; Geen landing pages gekoppeld aan advertentie; Homepage is geen landing page; Geen scheiding maken tussen mensen die kopen en oriënteren; Te brede focus en doelgroepen; Te veel budget voor SEA en te weinig voor SEO Zie ook pagina 354 HOM Do voor optimalisatie van SEA onder andere: Link advertentie aan relevante keywords Geen spamtermen of merknamen gebruiken; Actieve schrijfstijl; Variatie in de advertentie(teksten) Wees concrete en geef een Call to Action; Zorg voor herkenning; Gebruik Dynamic Keyword insertion; Gebruik keywordplanner onder andere https://adwords.google.com/KeywordPlanner; Time de display op relevante tijden voor je publiek; a/b en/of multivariate testing Zie ook pagina 354 HOM

23 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Tips voor betere landing pages Landing page is de pagina waar men na CT binnenkomt. Gebruik altijd verschillende advertenties en landing pages; Maak visueel het doel duidelijk; Geef logo ter vertrouwen; Keurmerk versterkt vertrouwen; Geef concrete conversiedoelen; Weinig keuze: herkenning, overtuiging, call to action; Thema uit de advertentie is het thema op de landing page en niets anders; Op de landing page gegevens zo eenvoudig mogelijk opvragen; Maak een heldere belofte over afhandeling, prijs levering (en kom die na); Geef veel beleving door middel van beeldmateriaal, reviews en andere social proof met behulp van en linking met sociale media; Zie ook pagina 355 HOM

24 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Search engine Positioning (SEP) Eerste 5 posities van organic results worden bekeken; Eerste drie van SEA; Men selecteert op variatie in informatieaanbod. Google betrekt steeds meer bronnen bij de weergave. Meer en gevarieerd is betrouwbaar; Concrete informatie; Social proof en linking; Zie ook pagina 356 HOM

25 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing 5 R model Retentie: geen directe conversie, zorg voor terugkeer; Relevantie: relevante content bij de keywords, juist getimede display en aansluitende content op de landing page; Reactie en Rendement; sterke en concrete call to action Rich: optimaal afstemmen van resultaten op de zoekopdracht in de zoekmachine. Rijke content op de pagina in de vorm van tekst, beeldmateriaal en support aan de bezoeker. Zie ook pagina 357 HOM

26 Search Engine Marketing
Tio Minor Digital Marketing Search Engine Marketing Tot slot. You are not alone. Bezoek deze pagina’s eens. Google ondersteunt met vele hulpmiddelen en adviezen. Ook ander zoekmachines helpen je verder…… https://support.google.com/webmasters/?hl=nl#topic= https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=nl&pli=1


Download ppt "DMK – week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google