De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke."— Transcript van de presentatie:

1

2 Rekensprong +

3  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke sprongtoets remediëring of verdieping  Regels samengevat in Neuze-neuzeboekje

4  Getallenkennis (G)  Bewerkingen (B) ◦ Hoofdrekenen (H) ◦ Cijferen (C)  Meten & Metend Rekenen (MMR)  Meetkunde (MK)

5  Getalbegrip: inzicht in getallen  Breuken  Kommagetallen  Percent  Verhoudingen  Patronen  Delers & veelvouden  Afronden & schatten  Tabellen en grafieken

6  De tafels  Hoofdrekenen  Cijferen  Zakrekenmachine

7  Lengte  Inhoud  Gewicht  Oppervlakte  Afstand & tijd / tijd & snelheid  Geld  Temperatuur  hoekgrootte

8  Vormleer  Meetkundige relaties: ◦ Spiegelingen ◦ Gelijkvormigheid ◦ …  Ruimtelijke oriëntatie: ◦ Positiebepaling ◦ Beweging ◦ Richting ◦ Constructies  Kijklijnen & schaduwen

9 Tijd voor Taal

10 TAAL TaalbeschouwingLuisterenSprekenLezenSchrijven Woordenschat & spreekwoorden ZinsontledingSpelling

11  Woordpakketten: ◦ Telkens één of meerdere spellingsregels a.d.h.v. oefeningen ◦ Afkortingen ◦ Werkwoorden: tt, vt en vd ◦ Elke maandag: aanbreng nieuw woordpakket / ww. ◦ Elke donderdag: dictee ◦ Controledictee steeds onaangekondigd!

12  Leesmoment: elke maandag  Boek kiezen in de klas / boek van thuis  Verwerking: ◦ Boekenfiche invullen & indienen over gelezen boek:  1 e voor herfstvakantie  2 e voor paasvakantie ◦ Bij grote toetsen Kerstmis:  Toets Spreken: mondelinge spreekbeurt a.d.h.v. fiche  Toets Expressief Lezen: fragment uit het boek

13 Éventail-junior : En action

14  Spreken  Luisteren  Lezen  Schrijven  Na elk unité een toets  Voor elke toets een oefenblad met woordenlijst ◦ Doel: regelmatig, schriftelijk oefenen  Na 4 unités een révision gevolgd door ‘grote’ toets  Schriftelijk en mondeling

15 1een basistekst 2Je comprends … →woordenschatlijst →grammaticaschema 3J'explore … →tekst met onbekende woorden 4Nous chantons! →lied 5Mon prof dit … →klastaal Frans Uniténummer in de rand

16 Mon portfolio  bij elke révision, dus telkens na vier unités  alles wat geleerd werd, wordt opgefrist  het portfolio toont hoe leerlingen vooruitgaan, wat ze al moeten kunnen → hulp bij het leren  ook af te drukken via Petite grammaire  overzicht van alle grammaticaschema's die dit schooljaar aan bod komen  achteraan in Livre Dictionnaire  woordenboek F-N en N-F  achteraan in Livre  woordenschatlijsten ook af te drukken via

17 Zelfstandige naamwoorden steeds met het lidwoord erbij:  mannelijke lidwoorden blauw  vrouwelijke lidwoorden rood  voorzetsels groen Een geheim wapen om sneller en beter Frans te leren? Elke dag thuis minstens een vijftal minuten teksten en oefeningen hardop herlezen alsof je een tv-reporter of een toneelacteur bent!  Luisteren naar de uitspraak  Letten op de schrijfwijze  Afdekken met een kaartje  Woorden leren in een zin (tekst)

18  Stimuleer je kind om regelmatig tussendoor te herhalen.  Volg in de agenda op welke taken moeten gemaakt worden, wanneer er een "gewone" of "grote" toets is …  Ga na of je kind goed weet wat verwacht wordt. Zoniet, stimuleer je kind om uitleg te vragen in de klas.  Toon interesse voor wat je kind geleerd heeft: via Livre, een oefening uit Cahier, een toets … Heb aandacht voor wat het al kan in het Frans.  Moedig je kind aan: Je hebt je best gedaan!

19 Een deel speciaal voor leerlingen (en hun ouders) Een deel voor ouders Oefenen kan ook via de interactieve Enaction app op je tablet!

20

21  W.O. ◦ Tijd: Kinderen uit alle tijden ◦ Ruimte: werken met atlas, planeten, … ◦ Techniek: proefjes, knutselwerkjes, stroomkring maken, … ◦ Natuur: leven van dieren en planten aan zee, in het bos, … ◦ Maatschappij: arm >< rijk, hulpverleningsorganisaties, …  Verkeer  Sociale vaardigheden  Actualiteit

22  Afval (MOS)  Gezonde voeding, suiker & diabetes  Actieve voedingsklasse  Bezoek Tiense suikerraffinaderij & suikermuseum  Verkeer  WO I  Bezoek aan Westhoek: in Flanders Fields, …  Stadswandeling in Leuven  Interactieve vertelling op school

23 = verslag van 6 nieuwsitems (3 per leerling) van voorbije week Elke maandag vanaf de 4 e week van september!  Presentatie per 2 leerlingen (max. 15 min)  Elke leerling brengt ◦ 1 binnenlands artikel ◦ 1 buitenlandse artikel ◦ 1 artikel over sport / cultuur/ showbizz/ dieren  Thuis voor te bereiden m.b.v. werkblaadje ◦ Krant, internet, …  Creatieve presentatie: journaal naspelen, rollenspel interviewer >< slachtoffer, …

24

25  Beeld  Drama  Muziek  Beweging  Media

26

27  Online huiswerk -en oefenmodule ◦ Aansluitend met lessen Taal, Spelling, Frans en Rekenen ◦ Flits –en luisterdictee (Tijd voor Taal accent- Spelling)  Leerlingen krijgen login  Oefeningen maken (niveaus), teksten opnieuw beluisteren, … Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

28  Online huistaak aangekondigd in klasagenda ◦ Leerkracht krijgt overzicht met:  Tijdstip aanvatten van taak  Tijdsduur  Fouten  Niveau  …  Huistaak op Bingel = even belangrijk als andere taken! ◦ Tijdig afwerken ◦ Taken op individueel niveau  Doel: onbeheerste leerstof verder inoefenen  Voortaak tegen volgende (remediërings)les Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

29 zie brief

30  Agenda Zie extra brief  Briefwisseling  Turn –en zwemkledij  Online  Verjaardagen  Huistaken  Sorry-pasjes  Toetsen

31  Verbeteren  Klasafspraken  Voorbereiding middelbaar 3 e graad  Afwezigheden  Excursies  Openluchtklas  Oudercontacten  Milieuzorg Op School (MOS)

32  Klasmateriaal: ◦ Blauwe en groene balpen ◦ 12 kleurpotloden, schrijfpotlood en gom ◦ markeerstift ◦ lat 30 cm ◦ passer (enkel tijdens lessen) ◦ geodriehoek ◦ rekenmachine (enkel tijdens lessen) Verloren of stuk = vergoeden of zelf zorgen voor een nieuw exemplaar!

33  Schoolboeken ◦ Welke boeken kaften?  handboek + werkboek Frans  bronnenboek WO  agenda ◦ bij voorkeur plastificeren  Wat vragen we van jullie? ◦ Pennenzak ◦ Ringmap voor WO (rug max. 4 cm) ◦ Huiswerkmap

34

35

36 Na vandaag nog vragen / opmerkingen? 1)Spreek de meester / juf aan voor/na school 2)Schrijf een briefje of nota in de agenda 3)Mail naar -> 1 mailadres voor beide klassen!


Download ppt "Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke."

Verwante presentaties


Ads door Google