De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het 5e leerjaar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het 5e leerjaar!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het 5e leerjaar!

2 Wiskunde Rekensprong +

3 Rekensprong + Werkboekjes per sprong (vgl. thema)
Op het einde van elke sprong: herhalingsles Sprongtoets: elk domein wordt getoetst Na elke sprongtoets remediëring of verdieping Regels samengevat in Neuze-neuzeboekje

4 4 domeinen Getallenkennis (G) Bewerkingen (B)
Hoofdrekenen (H) Cijferen (C) Meten & Metend Rekenen (MMR) Meetkunde (MK)

5 Getallenkennis (G) Getalbegrip: inzicht in getallen Breuken
Kommagetallen Percent Verhoudingen Patronen Delers & veelvouden Afronden & schatten Tabellen en grafieken Getallenkennis: Natuurlijke getallen tot 1 miljoen Positieve & negatieve getallen Ggd & kgv Romeinse cijfers Gemiddelde & mediaan Hoofdrekenen: + - x : van gekende nat. Getallen of kommagetallen Rekenvoordelen Volgorde van bewerkingen: eerst haakjes, dan x en :, dan + en – Cijferen: Getallen met 2 cijfers na de komma Deling: restbepaling Proef Breuken & percenten: Percent nemen van een getal Breuk nemen van een getal Kansbepaling Breuken optellen en aftrekken Korting berekenen

6 Bewerkingen (B) De tafels Hoofdrekenen Cijferen Zakrekenmachine
Getallenkennis: Natuurlijke getallen tot 1 miljoen Positieve & negatieve getallen Ggd & kgv Romeinse cijfers Gemiddelde & mediaan Hoofdrekenen: + - x : van gekende nat. Getallen of kommagetallen Rekenvoordelen Volgorde van bewerkingen: eerst haakjes, dan x en :, dan + en – Cijferen: Getallen met 2 cijfers na de komma Deling: restbepaling Proef Breuken & percenten: Percent nemen van een getal Breuk nemen van een getal Kansbepaling Breuken optellen en aftrekken Korting berekenen

7 Meten en Metend Rekenen (MMR)
Lengte Inhoud Gewicht Oppervlakte Afstand & tijd / tijd & snelheid Geld Temperatuur hoekgrootte

8 Meetkunde Vormleer Meetkundige relaties: Ruimtelijke oriëntatie:
Spiegelingen Gelijkvormigheid Ruimtelijke oriëntatie: Positiebepaling Beweging Richting Constructies Kijklijnen & schaduwen

9 Taal Tijd voor Taal

10 Woordenschat & spreekwoorden
Taal - structuur TAAL Taalbeschouwing Luisteren Spreken Lezen Schrijven Woordenschat & spreekwoorden Zinsontleding Spelling

11 Spelling Woordpakketten:
Telkens één of meerdere spellingsregels a.d.h.v. oefeningen Afkortingen Werkwoorden: tt, vt en vd Elke maandag: aanbreng nieuw woordpakket / ww. Elke donderdag: dictee Controledictee steeds onaangekondigd!

12 Leesplezier Leesmoment: elke maandag
Boek kiezen in de klas / boek van thuis Verwerking: Boekenfiche invullen & indienen over gelezen boek: 1e voor herfstvakantie 2e voor paasvakantie Bij grote toetsen Kerstmis: Toets Spreken: mondelinge spreekbeurt a.d.h.v. fiche Toets Expressief Lezen: fragment uit het boek

13 Éventail-junior : En action
De nieuwe taal… Frans Éventail-junior : En action

14 Frans Spreken Luisteren Lezen Schrijven Na elk unité een toets
Voor elke toets een oefenblad met woordenlijst Doel: regelmatig, schriftelijk oefenen Na 4 unités een révision gevolgd door ‘grote’ toets Schriftelijk en mondeling

15 Elke unité (in Livre) bestaat uit vijf delen:
1 een basistekst 2 Je comprends … → woordenschatlijst → grammaticaschema 3 J'explore … → tekst met onbekende woorden 4 Nous chantons! → lied 5 Mon prof dit … → klastaal Frans Uniténummer in de rand Zie Livre (p. 6-9). Ouder individueel laten volgen in het Livre van zijn of haar kind.

16 Mon portfolio bij elke révision, dus telkens na vier unités alles wat geleerd werd, wordt opgefrist het portfolio toont hoe leerlingen vooruitgaan, wat ze al moeten kunnen → hulp bij het leren ook af te drukken via Petite grammaire overzicht van alle grammaticaschema's die dit schooljaar aan bod komen achteraan in Livre Dictionnaire woordenboek F-N en N-F achteraan in Livre woordenschatlijsten ook af te drukken via

17 Woorden leren en taal tot leven brengen!
Luisteren naar de uitspraak Letten op de schrijfwijze Afdekken met een kaartje Woorden leren in een zin (tekst) Zelfstandige naamwoorden steeds met het lidwoord erbij: mannelijke lidwoorden blauw vrouwelijke lidwoorden rood voorzetsels groen Een geheim wapen om sneller en beter Frans te leren? Elke dag thuis minstens een vijftal minuten teksten en oefeningen hardop herlezen alsof je een tv-reporter of een toneelacteur bent!

18 Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen?
Stimuleer je kind om regelmatig tussendoor te herhalen. Volg in de agenda op welke taken moeten gemaakt worden, wanneer er een "gewone" of "grote" toets is … Ga na of je kind goed weet wat verwacht wordt. Zoniet, stimuleer je kind om uitleg te vragen in de klas. Toon interesse voor wat je kind geleerd heeft: via Livre, een oefening uit Cahier, een toets … Heb aandacht voor wat het al kan in het Frans. Moedig je kind aan: Je hebt je best gedaan!

19 Meer weten? www.enaction.be
Een deel speciaal voor leerlingen (en hun ouders) Een deel voor ouders Laat indien mogelijk ook de methodesite zien en wijs specifiek op het deel voor de leerlingen en dat voor de ouders. Oefenen kan ook via de interactieve Enaction app op je tablet!

20 W.O.

21 4 luiken W.O. Verkeer Sociale vaardigheden Actualiteit
Tijd: Kinderen uit alle tijden Ruimte: werken met atlas, planeten, … Techniek: proefjes, knutselwerkjes, stroomkring maken, … Natuur: leven van dieren en planten aan zee, in het bos, … Maatschappij: arm >< rijk, hulpverleningsorganisaties, … Verkeer Sociale vaardigheden Actualiteit

22 Projecten ‘14- ‘15 Afval (MOS) Gezonde voeding, suiker & diabetes
Actieve voedingsklasse Bezoek Tiense suikerraffinaderij & suikermuseum Verkeer WO I Bezoek aan Westhoek: in Flanders Fields, … Stadswandeling in Leuven Interactieve vertelling op school

23 Actualiteit = verslag van 6 nieuwsitems (3 per leerling) van voorbije week Elke maandag vanaf de 4e week van september! Presentatie per 2 leerlingen (max. 15 min) Elke leerling brengt 1 binnenlands artikel 1 buitenlandse artikel 1 artikel over sport / cultuur/ showbizz/ dieren Thuis voor te bereiden m.b.v. werkblaadje Krant, internet, … Creatieve presentatie: journaal naspelen, rollenspel interviewer >< slachtoffer, …

24 Muzische vorming

25 5 domeinen Beeld Drama Muziek Beweging Media

26 Online huiswerk: Bingel

27 WWW.BINGEL.BE Online huiswerk -en oefenmodule Leerlingen krijgen login
Aansluitend met lessen Taal, Spelling, Frans en Rekenen Flits –en luisterdictee (Tijd voor Taal accent- Spelling) Leerlingen krijgen login Oefeningen maken (niveaus), teksten opnieuw beluisteren, … Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

28 WWW.BINGEL.BE Huistaak op Bingel = even belangrijk als andere taken!
Online huistaak aangekondigd in klasagenda Leerkracht krijgt overzicht met: Tijdstip aanvatten van taak Tijdsduur Fouten Niveau Huistaak op Bingel = even belangrijk als andere taken! Tijdig afwerken Taken op individueel niveau Doel: onbeheerste leerstof verder inoefenen Voortaak tegen volgende (remediërings)les Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

29 Praktische afspraken zie brief

30 Praktische afspraken (1)
Agenda Zie extra brief Briefwisseling Turn –en zwemkledij Online Verjaardagen Huistaken Sorry-pasjes Toetsen Huiswerk: Toetsen altijd enkel dagen tot een week vooraf aangekondigd Afwezigheden: 4 strookjes (geldig indien max. 3 dagen afwezig) Z1, Z2, … Ziek op vrijdag t.e.m. Maandag = 4 dagen dus doktersattest Klasafspraken (achteraan in de klas): Naar toilet tijdens speeltijd! Bij ziekte / medische problemen -> melden via briefje / agenda

31 Praktische afspraken (2)
Verbeteren Klasafspraken Voorbereiding middelbaar 3e graad Afwezigheden Excursies Openluchtklas Oudercontacten Milieuzorg Op School (MOS) Huiswerk: Toetsen altijd enkel dagen tot een week vooraf aangekondigd Afwezigheden: 4 strookjes (geldig indien max. 3 dagen afwezig) Z1, Z2, … Ziek op vrijdag t.e.m. maandag = 4 dagen dus doktersattest Klasafspraken (achteraan in de klas): Naar toilet tijdens speeltijd! Bij ziekte / medische problemen -> melden via briefje / agenda

32 Klasmateriaal & schoolboeken
Blauwe en groene balpen 12 kleurpotloden, schrijfpotlood en gom markeerstift lat 30 cm passer (enkel tijdens lessen) geodriehoek rekenmachine (enkel tijdens lessen) Verloren of stuk = vergoeden of zelf zorgen voor een nieuw exemplaar!

33 Klasmateriaal & schoolboeken
Welke boeken kaften? handboek + werkboek Frans bronnenboek WO agenda bij voorkeur plastificeren Wat vragen we van jullie? Pennenzak Ringmap voor WO (rug max. 4 cm) Huiswerkmap

34 Actieve voedingsklas Oudenaarde
Schrijf volgende periode alvast in uw agenda: maandag 4 mei t.e.m. vrijdag 8 mei 2015

35 Watersportklas sporta maaseik
Schrijf volgende periode alvast in uw agenda: maandag 9 mei t.e.m. vrijdag 13 mei 2016

36 Bedankt voor uw aandacht!
Extra dingen te melden? Spreek me gerust aan na afloop. Na vandaag nog vragen / opmerkingen? Spreek de meester / juf aan voor/na school Schrijf een briefje of nota in de agenda Mail naar -> 1 mailadres voor beide klassen!


Download ppt "Welkom in het 5e leerjaar!"

Verwante presentaties


Ads door Google