De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke."— Transcript van de presentatie:

1

2 Rekensprong +

3  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke sprongtoets remediëring of verdieping  Regels samengevat in Neuze-neuzeboekje

4  Getallenkennis (G)  Bewerkingen (B) ◦ Hoofdrekenen (H) ◦ Cijferen (C)  Meten & Metend Rekenen (MMR)  Meetkunde (MK)

5  Getalbegrip: inzicht in getallen  Breuken  Kommagetallen  Percent  Verhoudingen  Patronen  Delers & veelvouden  Afronden & schatten  Tabellen en grafieken

6  De tafels  Hoofdrekenen  Cijferen  Zakrekenmachine

7  Lengte  Inhoud  Gewicht  Oppervlakte  Afstand & tijd / tijd & snelheid  Geld  Temperatuur  hoekgrootte

8  Vormleer  Meetkundige relaties: ◦ Spiegelingen ◦ Gelijkvormigheid ◦ …  Ruimtelijke oriëntatie: ◦ Positiebepaling ◦ Beweging ◦ Richting ◦ Constructies  Kijklijnen & schaduwen

9 Tijd voor Taal

10 TAAL TaalbeschouwingLuisterenSprekenLezenSchrijven Woordenschat & spreekwoorden ZinsontledingSpelling

11  Woordpakketten: ◦ Telkens één of meerdere spellingsregels a.d.h.v. oefeningen ◦ Afkortingen ◦ Werkwoorden: tt, vt en vd ◦ Elke maandag: aanbreng nieuw woordpakket / ww. ◦ Elke donderdag: dictee ◦ Controledictee steeds onaangekondigd!

12  Leesmoment: elke maandag  Boek kiezen in de klas / boek van thuis  Verwerking: ◦ Boekenfiche invullen & indienen over gelezen boek:  1 e voor herfstvakantie  2 e voor paasvakantie ◦ Bij grote toetsen Kerstmis:  Toets Spreken: mondelinge spreekbeurt a.d.h.v. fiche  Toets Expressief Lezen: fragment uit het boek

13 Éventail-junior : En action

14  Spreken  Luisteren  Lezen  Schrijven  Na elk unité een toets  Voor elke toets een oefenblad met woordenlijst ◦ Doel: regelmatig, schriftelijk oefenen  Na 4 unités een révision gevolgd door ‘grote’ toets  Schriftelijk en mondeling

15 1een basistekst 2Je comprends … →woordenschatlijst →grammaticaschema 3J'explore … →tekst met onbekende woorden 4Nous chantons! →lied 5Mon prof dit … →klastaal Frans Uniténummer in de rand

16 Mon portfolio  bij elke révision, dus telkens na vier unités  alles wat geleerd werd, wordt opgefrist  het portfolio toont hoe leerlingen vooruitgaan, wat ze al moeten kunnen → hulp bij het leren  ook af te drukken via www.enaction.be Petite grammaire  overzicht van alle grammaticaschema's die dit schooljaar aan bod komen  achteraan in Livre Dictionnaire  woordenboek F-N en N-F  achteraan in Livre  woordenschatlijsten ook af te drukken via www.enaction.be

17 Zelfstandige naamwoorden steeds met het lidwoord erbij:  mannelijke lidwoorden blauw  vrouwelijke lidwoorden rood  voorzetsels groen Een geheim wapen om sneller en beter Frans te leren? Elke dag thuis minstens een vijftal minuten teksten en oefeningen hardop herlezen alsof je een tv-reporter of een toneelacteur bent!  Luisteren naar de uitspraak  Letten op de schrijfwijze  Afdekken met een kaartje  Woorden leren in een zin (tekst)

18  Stimuleer je kind om regelmatig tussendoor te herhalen.  Volg in de agenda op welke taken moeten gemaakt worden, wanneer er een "gewone" of "grote" toets is …  Ga na of je kind goed weet wat verwacht wordt. Zoniet, stimuleer je kind om uitleg te vragen in de klas.  Toon interesse voor wat je kind geleerd heeft: via Livre, een oefening uit Cahier, een toets … Heb aandacht voor wat het al kan in het Frans.  Moedig je kind aan: Je hebt je best gedaan!

19 Een deel speciaal voor leerlingen (en hun ouders) Een deel voor ouders www.enaction.be Oefenen kan ook via de interactieve Enaction app op je tablet!

20

21  W.O. ◦ Tijd: Kinderen uit alle tijden ◦ Ruimte: werken met atlas, planeten, … ◦ Techniek: proefjes, knutselwerkjes, stroomkring maken, … ◦ Natuur: leven van dieren en planten aan zee, in het bos, … ◦ Maatschappij: arm >< rijk, hulpverleningsorganisaties, …  Verkeer  Sociale vaardigheden  Actualiteit

22  Afval (MOS)  Gezonde voeding, suiker & diabetes  Actieve voedingsklasse  Bezoek Tiense suikerraffinaderij & suikermuseum  Verkeer  WO I  Bezoek aan Westhoek: in Flanders Fields, …  Stadswandeling in Leuven  Interactieve vertelling op school

23 = verslag van 6 nieuwsitems (3 per leerling) van voorbije week Elke maandag vanaf de 4 e week van september!  Presentatie per 2 leerlingen (max. 15 min)  Elke leerling brengt ◦ 1 binnenlands artikel ◦ 1 buitenlandse artikel ◦ 1 artikel over sport / cultuur/ showbizz/ dieren  Thuis voor te bereiden m.b.v. werkblaadje ◦ Krant, internet, …  Creatieve presentatie: journaal naspelen, rollenspel interviewer >< slachtoffer, …

24

25  Beeld  Drama  Muziek  Beweging  Media

26

27  Online huiswerk -en oefenmodule ◦ Aansluitend met lessen Taal, Spelling, Frans en Rekenen ◦ Flits –en luisterdictee (Tijd voor Taal accent- Spelling)  Leerlingen krijgen login  Oefeningen maken (niveaus), teksten opnieuw beluisteren, … Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

28  Online huistaak aangekondigd in klasagenda ◦ Leerkracht krijgt overzicht met:  Tijdstip aanvatten van taak  Tijdsduur  Fouten  Niveau  …  Huistaak op Bingel = even belangrijk als andere taken! ◦ Tijdig afwerken ◦ Taken op individueel niveau  Doel: onbeheerste leerstof verder inoefenen  Voortaak tegen volgende (remediërings)les Schriftelijk inoefenen blijft belangrijk!

29 zie brief

30  Agenda Zie extra brief  Briefwisseling  Turn –en zwemkledij  Online  Verjaardagen  Huistaken  Sorry-pasjes  Toetsen

31  Verbeteren  Klasafspraken  Voorbereiding middelbaar 3 e graad  Afwezigheden  Excursies  Openluchtklas  Oudercontacten  Milieuzorg Op School (MOS)

32  Klasmateriaal: ◦ Blauwe en groene balpen ◦ 12 kleurpotloden, schrijfpotlood en gom ◦ markeerstift ◦ lat 30 cm ◦ passer (enkel tijdens lessen) ◦ geodriehoek ◦ rekenmachine (enkel tijdens lessen) Verloren of stuk = vergoeden of zelf zorgen voor een nieuw exemplaar!

33  Schoolboeken ◦ Welke boeken kaften?  handboek + werkboek Frans  bronnenboek WO  agenda ◦ bij voorkeur plastificeren  Wat vragen we van jullie? ◦ Pennenzak ◦ Ringmap voor WO (rug max. 4 cm) ◦ Huiswerkmap

34

35

36 Na vandaag nog vragen / opmerkingen? 1)Spreek de meester / juf aan voor/na school 2)Schrijf een briefje of nota in de agenda 3)Mail naar leerlingen5@telenet.beleerlingen5@telenet.be -> 1 mailadres voor beide klassen!


Download ppt "Rekensprong +  Werkboekjes per sprong (vgl. thema)  Op het einde van elke sprong: herhalingsles  Sprongtoets: elk domein wordt getoetst  Na elke."

Verwante presentaties


Ads door Google