De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool Kronenburgh

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool Kronenburgh"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool Kronenburgh
Welkom bij Basisschool Kronenburgh Informatieavond 9 september 2015

2 Agenda 1. Doel informatieavond 2. Organisatie en voorstellen
3. Tevredenheidsonderzoek 4. AC (OC) / MR 5. Naar de lokalen / presentatie VO

3 Doel Informatieavond Meer informatie over de organisatie van Basisschool Kronenburgh Concreter gevoel krijgen bij wat er op een dag gedaan wordt Geen discussieavond Welkom uw feedback wel met ons te delen

4 Organisatie Stichting Kronenburgh Basisschool Kronenburgh
International Learners (Regulier basisonderwijs) Afdeling: Beter-tot-je-Recht Afdeling: Meer- en hoogbegaafd Geen extra ouderbijdrage Met extra ouderbijdrage Stichting Kronenburgh Oudercom-missie Medezeg-genschapsraad

5 Voorstellen Bestuur Directeur / adjuncten Docententeam
Medezeggenschapsraad Activiteitencommissie Samen maken we de school

6 School in aanbouw I (Leonardoschool) Leerdagen
Start sept >120 leerlingen Geen bestuursapparaat (administratief, financieel, personeel, marketing enz.): niets (weinig) Soms mismatch verwachting Keuze: alle middelen naar de klas

7 School in aanbouw II Gemeente stelt 1 lokaal per 30 leerlingen beschikbaar= nu 4 lokalen Kronenburgh komt standaard 50% te kort: nu zelfs 12 lokalen > 200 leerlingen Huren in Welzijnsgebouw Gemeente is wel met ons bezig!

8 Tevredenheidsonderzoek

9 Tevredenheidsonderzoek

10 Tevredenheidsonderzoek

11 Tevredenheidsonderzoek

12 Tevredenheidsonderzoek
Best blij Herkennen punten Acties binnen de mogelijkheden Informeren middels nieuwsbrief

13 Commissies MR Activiteitencommissie AC (Oudercommissie OC)
Ouderbijdrage: kascommissie

14 Kascommissie I Budget reguliere ouderbijdrage onderdeel boekhouding Basisschool Kronenburgh (controle accountant) Toch ook kascommissie: Gebruikt voor: feesten zoals Sint, Kerst, Pasen Koningsdag Excursies Eéndaagse studiereis (2/3) Zorgvuldig gespecificeerd gedeclareerd Aanbiedingen € 230,- (school zelf nog bijbetaald) Advies:

15 Kascommissie II Advies: € 140 handhaven
Budget van €35,- per leerling groepsbudget excursies / project Rest: centraal: feesten, studiereis Ouders meehelpen kosten laag te houden (o.a. vervoer)

16 Naar de groepen Reeds inspelen op signalen oudertevredenheid:
4 x per jaar terugkoppeling resultaten Afstemming (deel) leerstof op individuele leerling (HB / BtjR) Methodes als hulpmiddel: geen keurslijf Ouders juf Geertje? Presentatie VO (ouders groep 7-8)

17 Dank voor uw komst ! Welkom in de lokalen


Download ppt "Basisschool Kronenburgh"

Verwante presentaties


Ads door Google