De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Customer connection Dertje Meijer Hoofd Commerciële sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Customer connection Dertje Meijer Hoofd Commerciële sector."— Transcript van de presentatie:

1 Customer connection Dertje Meijer Hoofd Commerciële sector

2 Amsterdam N.W. Europa’s enige stad met internationale haven en vliegveld Regio

3 Overzicht…..

4 Amsterdam Westpoort

5 Havens Amsterdam Overslag regio 65,5 miljoen ton Marktaandeel (Hamburg – Le Havre) 7 % Haven terrein regio 4. 500 ha. Haven terrein Amsterdam 2. 600 ha. Beschikbare locaties 519, 8 ha. Maritieme Werkgelegenheid regio 67. 000 FTE’s No 5 in NW Europa Algemene informatie 2003

6 Overslag Total cargo turnover: 906,0 mln.ton Hamburg-Le Havre Range 2003

7 De commerciële strategiekaart van het GHA Commerciële Visie: Groei naar een innovatieve en gediversifieerde haven door de internationale logistieke functie van het gebied te versterken. Commerciële Missie: Het GHA biedt totaaloplossingen aan klanten in commercieel aantrekkelijke ketens en ontwikkelt daardoor de haven van Amsterdam tot een concurrerende vestigingslocatie en een internationaal logistiek knooppunt. Wezenskenmerken haven: praktisch, ondernemend, veelzijdig, zelfbewust Wezenskenmerken GHA: initiatiefrijk, veranderingsbereid, communicatief, vastberaden, besluitvaardig Onderscheidend vermogen: De aantrekkelijkheid van de stad Amsterdam. Goed bereikbaar; dicht bij de luchthaven. Ruimte voor vestiging en groei. Goed industrieel vestigingsklimaat met voedingmiddelen en metaal als sterke clusters. Moderne logistieke faciliteiten. Toegankelijk, wendbaar havenbedrijf. 6.In lijn brengen van de commerciële organisatie met de gekozen ketens en met klantspecifieke service. 7.Inzichtelijk maken van toegevoegde waarde van ketens, commerciële activiteiten en producten; financieel bewust zijn. 2.De overslag sterk laten groeien om onder andere de condities te creëren waardoor de verwerking duurzaam kan blijven groeien. 3.De haven ontwikkelen tot een internationaal logistiek knooppunt en als zodanig positioneren. 4.Commerciële activiteiten richten op groeiende en commercieel aantrekkelijke ketens. 5.Aanbieden van klantspecifieke service aan nieuwe en bestaande klanten. 1.Positieve besluiten over tweede sluis en Westrandweg voor 2004. Commerciële strategische doelstellingen:

8 Ro/Ro telers / producenten Controle- en veembed rijven Lijndi enste n Tram pers Produce nten Halffabri katen cacao Produce nten Eindprod ucten Termijn markt / Handelar en Ov ers lag - be drij ve n toeleveranciers fabrikant en / producen ten Zeev aart / lijndi enste n Dealers DC ’s productieketenslogistieke keten Rederij Stuwad oor nieuwe auto’s Telers MijnenOverslagbedrijven Energiecentr ales woud- producten steen- kool Producenten Intermedi air Term inal Eindgebr uiker olie Producenten cellulose Papierproducten Overslagtermina ls Interm ediair Drukkerijen kruispunt Wat is een keten? Logistieke ketens

9 Schematische weergave

10 Definiëren strategie op hoofdlijnen Het GHA focust voortaan op commercieel aantrekkelijke ketens. De meest commercieel aantrekkelijke ketens zitten in categorie A. De afdeling Marketing & Sales formuleert i.s.m. de andere commerciële afdelingen hoe de commerciële strategie verschilt per categorie van ketens. Deze strategie bevat in elk geval de onderdelen zoals beschreven in de tabel. Onderdeel van de ketenstrategie Van toepassing bij categorie ABCD Actief koesteren van de keten Investeren in kennis over ‘klant achter de klant’ Actief benaderen beslissingsnemers Keten team benoemen (over de afdelingen heen) Uitgebreide ketenanalyse Klantspecifieke service (One-stop-shop) voor klanten Kansen creëren (zoeken naar mogelijke BD) Kansen benutten Benoemen concrete activiteiten Vrijmaken budget voor marketing binnen deze keten Frequentie van rapportage over kosten en opbrengstenmaandkwartaaljaarmaand Afstemmen met logistieke ketens Verzamelen bewijslast voor 'nieuwe productieketens' om tijdelijk A-keten te worden

11 Ketenmanagement GHAKlant Ketenmanager

12 Do´s & Don´ts Do’s: Goede interne en externe communicatie (2 richtingsverkeer) Eénduidige communicatie Klant centraal stellen Dont’s: Slechts deel van boodschap vertellen Naar verschillende afdelingen verschillende boodschappen Stakeholder benadering (politiek teveel centraal) Teveel sturend vanuit één afdeling

13 logistiek ‘ontketenen’ natte haven veelkleurige bedrijvigheid sterke havengemeenschap af en toe snoeien ontwikkeling door voltreffers veel initiatieven liefde voor nat en droog de havenbeheerder ondersteunt Beelden bij de commerciële visie


Download ppt "Customer connection Dertje Meijer Hoofd Commerciële sector."

Verwante presentaties


Ads door Google