De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Inloop van maandag t/m donderdag 8.15 – 8.30  ‘s Middags mogen de kinderen fruit meebrengen  Gymles: Maandag- en donderdagmiddag (13.00-13.45) sporthal.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Inloop van maandag t/m donderdag 8.15 – 8.30  ‘s Middags mogen de kinderen fruit meebrengen  Gymles: Maandag- en donderdagmiddag (13.00-13.45) sporthal."— Transcript van de presentatie:

1

2

3  Inloop van maandag t/m donderdag 8.15 – 8.30  ‘s Middags mogen de kinderen fruit meebrengen  Gymles: Maandag- en donderdagmiddag (13.00-13.45) sporthal > lopend. - Meeloopouders zijn nog van harte welkom. - Haren van de meisjes graag vast. - Makkelijke kleding op gymdagen.  Handvaardigheid circuit > kleding

4  Leren met en van elkaar. - Ieder groepje heeft nummer (teams) - Ieder kind in groepje ook - Werken met schoudermaatje/oogmaatje - stiltekapitein, materialenbaas - Binnen/buitenkring, tweepraat, zoek de valse, mix en koppel. Kinderen zijn erg betrokken en intensief bezig. Veilig: niet de hele groep hoort me. Ik tel mee. Ik leer van de ene en kan het bij de andere weer gebruiken

5  Groepsplannen, handelingsplannen.  Rekenen 2 sterren ( + extra instructie), 3 sterren (+ verrijkingswerk).  Taal: 1*, 2** en 3*** opdrachten, plusboek.  Weektaak basiswerk en extra werk.  Extra hulp waar nodig en mogelijk.  Verrijking voor kinderen die dit aankunnen.  Inzet computer / tablet (ambrasoft, bloon, WIG)  Tweede helft van het schooljaar ppt (gr.4)

6  Gouden regels  Kanjertraining  Digitale checklist door leerkracht. (Kijken naar betrokkenheid, welbevinden, soc. vaardigheden, impulsbeheersing inlevingsvermogen e.d.)  2x per jaar sociogram  Pleinwacht voor en na schoolti jd  Inzet ondersteuningsteam (schoolmaatschappelijk werk, gedragsspecialist, orthopedagoog, schoolverpleegkundige)

7  Dagschema op het bord.  Vijf dagen weektaak.  Opstelling in teams, ook vaak in tweetallen (frontale opstelling)  Werkrooster.  Kinderen kijken zelf na, maar wij ook.  Letten op verzorging, leesbaarheid werktempo, opruimen materiaal  hulpmiddelen( time-timer, geluidsmeter)

8  Kennismakingsavonden.  Spreekuur ( zie kalender), graag voor het weekend melden i.v.m. met het maken van een rooster  Inloop (niet op de vrijdag)  Website  Mail  Afspraak maken is altijd mogelijk.  Niet wachten, maar komen.

9  Taal  Lezen  Spelling  Rekenen  Schrijven  Begrijpend luisteren  Verkeer (digibord)  Biologie/wereldoriëntatie

10  Eerste communie, buiten school, werkgroep  Kinderboekenweek 7 t/m 16 oktober thema raar maar waar  Techniekochtend (vr. 16 okt., 11 maart, 3 juni) > hulp van ouders is gewenst  Sinterklaas vr. 4 december (continurooster tot 13.30 uur)  Kerst vr. 18 december (continurooster tot 13.30 uur)  Carnaval (vr. 5 febr.)  Koningsspelen (di. 26 april)  Cultuur (drama) > voorstelling 31 maart  Avondvierdaagse (1 t/m 4 juni)  Schoolreisje (do. 9 juni)  Grote rekendag (wo. 23 maart)

11  Vragen??  Kennismakingslijst  Bedankt en wel thuis!!!


Download ppt " Inloop van maandag t/m donderdag 8.15 – 8.30  ‘s Middags mogen de kinderen fruit meebrengen  Gymles: Maandag- en donderdagmiddag (13.00-13.45) sporthal."

Verwante presentaties


Ads door Google