De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente zijn we samen Viering samen-gaan Elim en Zout & Licht Hilversum – 13 sept. 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente zijn we samen Viering samen-gaan Elim en Zout & Licht Hilversum – 13 sept. 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente zijn we samen Viering samen-gaan Elim en Zout & Licht Hilversum – 13 sept. 2015 1

2 Inderdaad, … 2

3 dat 3

4 gaat 4

5 lekker 5

6 snel 6

7 zo, 7

8 zeg ! 8

9 Gemeente zijn we samen Viering samen-gaan Elim en Zout & Licht Hilversum – 13 sept. 2015 9

10 Hebreeën 2:1-5 1. Daarom [omdat dit het enige juiste en noodzakelijke is] moeten wij ons [zoals een stuurman het schip in de juiste richting laat varen] te meer houden aan… 10

11 Hebreeën 2:1-5 1. … wat door ons gehoord is [toen we luisterden met de bedoeling om daarop onmiddelijk te reageren, respons te geven], … 11

12 Hebreeën 2:1-5 1. …opdat wij niet op enig moment afdrijven 12

13 Hebreeën 2:1-5 1. …opdat wij niet op enig moment afdrijven [zoals een schip door de wind of door de stroming van de rivier langzaam voorbij drijft of vanaf de kade onopgemerkt wegdobbert ]. 13

14 Hebreeën 2:1-5 2. Want als het woord dat door engelen gesproken werd [verwijzing naar ‘t Oude Testament], al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, 14

15 Hebreeën 2:1-5 3. hoe zullen wij dan ontvluchten [kunnen ontsnappen, weglopen van een situatie], … 15

16 Hebreeën 2:1-5 3. …als wij zo’n grote zaligheid [verlossing; redding; veilig thuis zijn; bevrijding van zonde, dood, gevangenis, ellende]… 16

17 Hebreeën 2:1-5 3. …veronachtzamen [omdat we daar onverschillig over zijn, we eigenlijk gewoon niet meer geïnteresseerd zijn, het ons niet langer kan boeien omdat we het onbelangrijk en saai zijn gaan vinden], … 17

18 Hebreeën 2:1-5 3. …die in het begin door de Heer [Jezus, de KURIOS = de Eigenaar, Heer en Meester] is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben? 18

19 Hebreeën 2:1-5 4. God [de Vader] heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 19

20 Hebreeën 2:1-5 5. Want Hij [God] heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan engelen, [maar aan Jezus Zijn Zoon]. 20

21 die 21

22 ed 22

23 ed 23

24 24

25 ed 25

26 ed 26

27 ed 27

28 [NB. Dit bord bestaat echt…!] 28

29 ed 29

30 ed 30

31 ed 31

32 ed 32

33 “Want alle dingen zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal blijven”, Matt.24:35 33

34 Hebr.13:8 “Jezus Christus is Dezelfde: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” 34

35 “Ik bouw Mijn gemeente…” Matt.16:18 35

36 ed 36

37 37

38 ed 38

39 ed 39

40 ed 40

41 ed 41

42 ed 42

43 43

44 ed 44

45 Petrus’ belijdenis: “U bent de Christus [Messias], de Zoon van de levende God!” Matt.16:16 45

46 Petrus’ belijdenis: “U bent de Christus [Messias], de Zoon van de levende God!” Matt.16:16 46

47 ed 47

48 EKKLESIOLOGIE 48

49 EKKLESIA = gemeente / “kerk” een groep mensen die tezamen worden gebracht voor een gemeenschappelijk doel 49

50 ed 50

51 Johannes 3:16 “Alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” 51

52 ed 52

53 Gemeente = 53

54 Gemeente = groep mensen die tezamen worden gebracht voor een gemeenschappelijk doel 54

55 Gemeente = groep mensen die tezamen worden gebracht voor een gemeenschappelijk doel 55 …?!!...

56 “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen (…) en dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis…” 1Petr.2:4-5 56

57 “…U bent de Christus, de Zoon van de Levende God…”, Matt.16:16 57

58 58

59 ed 59

60 60

61 ed 61

62 62

63 63

64 64

65 Bijbelse gemeente/kerk zijn  het gaat om mensen 65

66 Bijbelse gemeente/kerk zijn  het gaat om mensen 66 Niet om een specifieke locatie

67 Bijbelse gemeente/kerk zijn  het gaat om mensen 67 Niet om een specifieke methode/ programma/ liturgie

68 Bijbelse gemeente/kerk zijn  het gaat om mensen 68 Niet om een specifieke organisatie

69 Bijbelse gemeente/kerk zijn  het gaat om mensen 69 Het gaat om mensen [in de positieve zin van het woord]

70 Jerry Cook (1938-2014) 70

71 “Wanneer het om de organisatie gaat, worden mensen misbruikt om als de brandstof voor de organisatie te worden ‘opgebruikt’. Organisatie moet dienend zijn” 71

72 ed 72

73 ed 73

74 ed 74

75 ed 75

76 ed 76

77 ed 77

78 “Ik geef jullie een nieuwe gebod: dat je elkaar lief hebt, zoals Ik jullie heb liefgehad… Dan zal de wereld zien dat jullie mijn leerlingen zijn” Joh.13:34-35 78

79 ed 79

80 ed 80

81 81

82 ed 82

83 ed 83

84 ed 84

85 ed 85

86 ed 86

87 “…Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk…” 87

88 “…Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk…” 88 “…de akker, dat is de wereld!...” Matt.13:38

89 Jullie zijn het zout van de aarde (…) en licht van de wereld” Matt.5:13-14 89

90 “Je gaat niet náár de kerk, nee, de kerk komt tezamen” (Jerry Cook) 90

91 1. Aanbidding 91

92 2. Opbouw 92

93 3. Vermenigvuldiging 93

94 Want we kunnen ons (als gemeente van Jezus) niet veroorloven, dat we ons van de mensen om ons heen afzonderen! 94

95 Want we kunnen ons (als gemeente van Jezus) niet veroorloven, dat we ons van de mensen om ons heen afzonderen! Dat kan je nameliojk nét maken! 95 Dat kan je namelijk níet maken! …Dat kan geen liefde zijn…

96 Jerry Cook: “Veel kerken (gemeenten) zijn een eilandje van irrelevantie … 96

97 Jerry Cook: “Veel kerken (gemeenten) zijn een eilandje van irrelevantie in een oceaan van wanhoop” 97

98 ed 98

99 ed 99

100 ed 100

101 ed 101

102 “Want alle dingen zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal blijven”, Matt.24:35 102

103 Hebr.13:8 “Jezus Christus is Dezelfde: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” 103

104 Joh.1:38-40 – Jezus zag dat zij Hem volgden en vroeg: ‘Wat zoeken jullie?’ Zij zeiden: ‘Waar woont U?’ Jezus zei: ‘Kom en zie!’ 104

105 Joh.1:38-40 – Jezus zag dat zij Hem volgden en vroeg: ‘Wat zoeken jullie?’ Zij zeiden: ‘Waar woont U?’ Jezus zei: ‘Kom en zie!’ 105

106 ed 106

107 ed 107

108 Samen de juiste koers houden! 108

109 Jerry Cook: “Veel kerken (gemeenten) zijn een eilandje van irrelevantie in een oceaan van wanhoop” 109

110 Gemeente zijn we samen 110


Download ppt "Gemeente zijn we samen Viering samen-gaan Elim en Zout & Licht Hilversum – 13 sept. 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google