De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. M. Wielhouwer (Wageningen)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. M. Wielhouwer (Wageningen) 16:30 voorganger: ds. R. Sietsma (Zaltbommel) De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad
Maandag jl. hebben de nieuw benoemde brs. De Groot en Van Harten het bindingsformulier ondertekend en daarmee was de kerkenraad weer voltallig. De wijkverdeling werd vastgesteld, u kunt die lezen in het kruispunt. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 16 september Dabar 27 september 19:30 Best Life Agenda
Ond: Amos, inleiding en schets 1 Inl: Everlien Spakman 27 september 19:30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 13 september: Jesper van Driel 14 september: zr Lian de Graaf-Pruijssen br Marco de Groot br Laurens Wols 15 september: Ivo van Harten br Ale Sytsma Bram de Wit 17 september: br Wouter Bondt zr Mariska Heres-Bril zr Els van Wolfswinkel-van Huizen 19 september: br Doeko Ellen Renée Huizinga zr Henriëtte van der Velden-de Jong

7 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

11 Gezang 133, NG 70: 1 - 4 1 De dag gaat open voor het woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God, onze Vader.

12 Gezang 133, NG 70: 1 - 4 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

13 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Gezang 133, NG 70: 5 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde, naar de voltooiing.

16 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

18 Psalm 25: 2 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

19 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20

21 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

22 Psalm 9: 1, 5 1 Ik zal met heel mijn hart, o HEER, in psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken.

23 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

24 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

25 LvdK 86: 5, 6, 7 5 Ja, Hij is elk van ons nabij, hoe hemelhoog verheven; in Hem bestaan, bewegen wij, in Hem is heel ons leven. Dat heeft Hij aan het licht gebracht: de mensen zijn van zijn geslacht, voorgoed met Hem verweven.

26 LvdK 86: 5, 6, 7 6 Hij die ons ver is en verwant, hoe kan Hij zijn aanbeden in enig beeld, door mensenhand uit steen of hout gesneden? Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, kan Hem bevatten die ons roep om Hem te kennen, heden.

27 LvdK 86: 5, 6, 7 7 Want Hij die zozeer anders is dan al wat wij vereren, verscheen in de geschiedenis, God zelf, de Heer der heren. De eeuwen der onwetendheid zijn om, het is de hoogste tijd tot Hem ons te bekeren.

28 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

29 Op zoek naar zekerheid in een veranderde wereld

30 Een zoektocht naar de basis van vertrouwen Een dwaaltocht van zekerheden

31 De HEER die ons zekerheid geeft: Ik zal redden De HEER die ons vertrouwen geeft: Ik ben rechtvaardig

32 Op handen worden we het leven ingedragen Op handen worden we het leven uitgedragen Op arendsvleugelen worden we het leven door gedragen

33 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn

34 Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

35 Ga met God en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

36 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

37 Ga met God en Hij zal met je zijn

38 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39 Nieuw Liedboek 416: 1 - 4 1 Ga met God, en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn. 2 bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.

40 Nieuw Liedboek 416: 1 - 4 3 Ga met God, en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn. 4 tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.

41 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

42

43

44

45

46 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

47 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

48 LvdK 434: 2, 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

49 LvdK 434: 2, 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

50 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

51 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

52 Psalm 68: 8, 13 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

53 Psalm 68: 8, 13 13 O koninkrijken, zingt Gods lof. Eert Hem, die in het hemelhof de wereld blijft besturen. Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem. Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, Gods rijk zal eeuwig duren. Geducht is God, want Hij regeert, Hij wordt door Israël geëerd, niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht, zijn volk verleent Hij moed en kracht. Laat elk zijn grootheid loven.

54 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

55 Gezang 182E 4-stemmig

56 Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)
Gezang 133: 1, 2, 3, 4 Gezang 133: 5 Psalm 25: 2 Psalm 9: 1, 5 Jesaja 46: LvdK 86: 5, 6, 7 NLvdK 416: Gezang 434: 2, 5 Psalm 68: 8, 13 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

57 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september
Schooldag 2015 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september

58 Thema: geloven met hart & ziel
Programma van tot uur Hoofdspreker: prof. Ad de Bruijne Inspirerende workshops Meer info en reserveren workshops: U komt toch ook?!

59 Sela Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten:
Dorpskerkentour Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten:

60


Download ppt "Liturgie ds. M. Wielhouwer (Wageningen)"

Verwante presentaties


Ads door Google