De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

= Hulpverlening voor jongeren en hun gezin Een waaier aan voorzieningen Hulpverlening waarvoor iedereen kan aanmelden en hulpverlening die opstart via.

Verwante presentaties


Presentatie over: "= Hulpverlening voor jongeren en hun gezin Een waaier aan voorzieningen Hulpverlening waarvoor iedereen kan aanmelden en hulpverlening die opstart via."— Transcript van de presentatie:

1 = Hulpverlening voor jongeren en hun gezin Een waaier aan voorzieningen Hulpverlening waarvoor iedereen kan aanmelden en hulpverlening die opstart via de ‘Intersectorale Toegangspoort’ Op maat Inspelen op noden en behoeften vanuit de maatschappij

2 Diagnostische centra Thuis begeleiding Autonoom wonen Dagcentrum Time Out Projecten FLITS SLIM

3 Diagnostische centra= Een integraal beeld schetsen van de jongere en zijn omgeving met het oog op een advies op maat voor verdere aanpak Voor wie? Voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie en/of met gedragsproblemen In vastgelopen hulpverleningstrajecten of wanneer er te weinig informatie voorhanden is Traject Zowel ambulant als residentieel Maximaal 2 maanden Combinatie van psychologisch & maatschappelijk onderzoek en observaties Aanmelden Iedereen kan aanmelden (gezin zelf, hulpverleners, toegangspoort…)

4 Thuis begeleiding = Begeleiding aan huis voor kinderen en hun gezin Voor wie? Kinderen (van 0 tot 18 jaar) in gezinnen die moeilijkheden hebben op het vlak van opvoeding Traject Kortdurend & krachtgericht (4 maanden) Regulier (6 maanden) Breedsporig & langdurig Aanmelden Iedereen kan aanmelden (wanneer eerstelijnshulp niet volstaat)

5 Autonoom wonen = Jongeren wonen zelfstandig en worden ondersteund op diverse levensdomeinen Voor wie? Jongeren tussen 17 en 21 jaar voor wie samenwonen met de ouders onmogelijk is Traject Ondersteuning op het vlak van administratie, welzijn, gezondheid, dagbesteding en werk … dewelke geleidelijk wordt afgebouwd Aanmelden Aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort

6 Dag- centrum= Begeleiding van kinderen en jongeren in de uren na school Voor wie? Kinderen en jongeren (van 6 tot 18 jaar) in gezinnen die moeilijkheden hebben met de opvoeding Traject Een combinatie van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, school- & huistaakbegeleiding en contextbegeleiding AanmeldenIedereen kan aanmelden

7 Time Out Projecten = Schoolvervangende trajecten voor jongeren die gedrags- of motivatieproblemen hebben op school, met het oog op het voorkomen van schooluitval Voor wie? Voor jongeren uit het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, zowel voltijds als deeltijds Traject HERGO op school, schoolinterne & schoolexterne Korte Time Out en SWAT. Een combinatie van sociale vorming, psychofysieke training, individuele begeleiding en ervaringsgerichte activiteiten Aanmelden Aanmeldingen gebeuren via het CLB. Voor SWAT en aanmeldingen van scholen uit stad Antwerpen dient het CLB zich te richten tot het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren.

8 FLITS = Een leer- en dienstverleningsproject voor jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen Voor wie? Jongeren tussen 12 en 18 jaar die vrijwillig herstel willen realiseren voor grensoverschrijdend gedrag. Traject FLITS bestaat ofwel uit 10u leerproject of 16u werkproject Bij goede afronding ontvangt de jongere een attest dat hij kan bezorgen aan de aanmelder, betrokkenen… AanmeldenIedereen kan aanmelden

9 SLIM = ‘Samen Leven In de Maatschappij’ biedt positieve ondersteuning voor identiteitsontwikkeling bij jongeren (als vroeginterventie rond radicalisering) Voor wie? Jongeren van 12 tot 18 jaar die ondersteuning nodig hebben in hun identiteitsontwikkeling en alle actoren die met hen in aanraking komen Traject Begeleiding voor jongeren rond identiteit en bindingen met de maatschappij Workshop voor leerkrachten en begeleiders met tools voor gesprekken rond idealen en voorbeeldfiguren Klasbegeleiding over identiteit en beïnvloeding AanmeldenIedereen kan aanmelden

10 Residentieel verblijf = Jongeren wonen in een voorziening die wordt ingericht als ‘echte thuis’ in een warme en veilige sfeer Voor wie? Voor kinderen die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen Traject Intensieve individuele en contextuele begeleiding gericht op een terugkeer naar huis of op het behoud van de relatie met de ouders Aanmelden Aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort

11 HCA = Herstelgerichte en constructieve afhandeling als reactie op jeugdcriminaliteit Voor wie? Jongeren van 12 tot 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit pleegden Traject Leerproject, dienstverlening, herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg (HERGO) Inzicht verhogen, aanreiken van alternatief gedrag en herstelgericht werken Aanmelden Enkel de jeugdrechtbank kan aanmelden. Voor herstelbemiddeling kan ook het jeugdparket aanmelden.

12 Autonome werkstraf = Dienstverleningsproject gericht op symbolisch herstel en re-integratie in de samenleving Voor wie? (Jong)volwassenen tot 35 jaar aan wie een autonome werkstraf werd opgelegd Traject Een opgelegd aantal uren onbetaalde arbeid ten bate van de samenleving AanmeldenAanmelden gebeurt via het Justitiehuis

13 Buurt- werking = Activiteiten voor het stimuleren van het gemeenschapsleven op buurtniveau Laagdrempelig en vrij toegankelijk Voor wie?Bewoners van de Damwijk Traject Mensen zelf betrekken, met speciale aandacht voor personen in moeilijke sociale situaties Spelnamiddag, overleg, cursussen, psychologische en praktische ondersteuning, schoolopvolging, hobbykelder… AanmeldenIedereen kan deelnemen

14 Vakantie- centrum= Vakantie- en vormingscentrum Berkelhoeve, in Vorselaar, voor betaalbare groepsevenementen Voor wie? Groepen die nood hebben aan een betaalbare verblijfsmogelijkheid Traject Gelegen in de groene Kempen op een groot domein van 18 hectare Faciliteiten voor groepen tot 51 personen (vleugel voor 28 en vleugel voor 23 personen) AanmeldenToegankelijk voor alle (jeugd)groepen


Download ppt "= Hulpverlening voor jongeren en hun gezin Een waaier aan voorzieningen Hulpverlening waarvoor iedereen kan aanmelden en hulpverlening die opstart via."

Verwante presentaties


Ads door Google