De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 0 Structured Query Language SQL. Programma Les 0 – Introductieopdracht Les 1 Les 2 Les 3 Schriftelijke toets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 0 Structured Query Language SQL. Programma Les 0 – Introductieopdracht Les 1 Les 2 Les 3 Schriftelijke toets."— Transcript van de presentatie:

1 Les 0 Structured Query Language SQL

2 Programma Les 0 – Introductieopdracht Les 1 Les 2 Les 3 Schriftelijke toets

3 Wat is een database? Soort kaartenbak

4 Wat is SQL Onderzoek in eigen woorden (Jip en Janneke taal): wat is SQL waarvoor wordt het gebruikt geef aan wat de opbouwstructuur van een SELECT-statement is (Basisopbouw) wat betekenen de volgende begrippen: tabelnaam attribuut record Lever dit vandaag op 1 A4tje voorzien van je naam in

5

6 Les 1 SELECT, *, DISTINCT, AS, WHERE, = “text-criteria”, ORDER BY SQL

7 Termen Tabelnaam: (Entiteit) hetgeen/verzamelnaam waar je gegevens van wilt verzamelen. Attribuut: veldnaam of wel kolomnaam. Geeft aan wat je precies van de entiteit wilt vastleggen. Record: 1 volledig item uit een tabel, welke uit alle attributen van die tabel bestaat.

8 (Ongeschreven) regels van SQL SQL termen en functies in HOOFDLETTERS Een statement wordt altijd afgesloten met ;

9 Help Http://www.w3schools.com/SQL

10 SELECT-statement SELECT … FROM … Er wordt iets uit een tabel geselecteerd Voorbeeld: SELECT naam FROM patient;

11 * gebruik in een statement SELECT * FROM … Alles wordt uit een tabel geselecteerd en getoond Voorbeeld: SELECT * FROM patient;

12 DISTINCT gebruik in een statement SELECT DISTINCT … FROM … Het attribuut wordt uit een tabel geselecteerd en is uniek als resultaat Voorbeeld: SELECT DISTINCT naam FROM patient;

13 AS gebruik in een statement SELECT … AS … FROM … Het attribuut wordt uit een tabel geselecteerd en krijgt bepaald label Voorbeeld: SELECT naam AS patientnaam FROM patient;

14 WHERE en = “…” criteria SELECT … FROM … WHERE … = “…” Het attribuut wordt uit een tabel geselecteerd waarvoor geldt dat het gelijk is aan iets Voorbeeld: SELECT naam FROM patient WHERE plaats = “Enschede”;

15 ORDER BY SELECT … FROM … ORDER BY … (DESC of ASC) Het attribuut wordt gesortereert. Standaard oplopend (ASC) DESC is aflopend Voorbeeld: SELECT naam FROM patient WHERE plaats = “Enschede” ORDER BY naam DESC;

16 Maak de 30 vragen die bij les 1 horen

17 Les 2 Logische vergelijkingen,, =, >=,, NOT, IS NULL, AND, OR, #...#, LIKE, BETWEEN, YEAR(), MONTH(), DAY(), DATE(), -, + SQL

18 Veel voorkomende vergelijkingen >Groter dan =Groter of gelijk aan <=Kleiner of gelijk aan <>Ongelijk aan Voorbeeld: SELECT naam FROM patient WHERE patnr >= 5;

19 IS NULL … IS NULL  IS LEEG Hiermee kan je kijken of een attribuut geen waarde heeft Voorbeeld: SELECT naam, afd FROM verpleeg WHERE afd IS NULL;

20 LIKE … LIKE ‘…’ (jokerteken %) Wordt gebruikt om naar een speciale waarde te kijken. Zoals begint met een S Voorbeeld: SELECT naam FROM verpleeg WHERE naam LIKE ‘S%’;

21 NOT NOT … (bijv. IS NOT NULL of NOT LIKE of NOT BETWEEN) Inventeert de functie die erachter staat (omdraaien) Voorbeeld: SELECT naam FROM verpleeg WHERE naam NOT LIKE ‘S%’;

22 AND, OR AND … EN OR …OF Zijn operators die een conditie opleggen Conditie 1 AND conditie 2 Conditie 1 OR conditie 2 Voorbeeld: SELECT naam FROM medicijn WHERE tarief = 1.5 AND maxd = 5;

23 #...# Een datum zet je tussen #...# LET OP soms is het dd-mm-yyyy en soms mm-dd-yyyy Voorbeeld: SELECT naam, gebdat FROM patient WHERE gebdat = #16-02-1937# OR gebdat = #01-04-1916#;

24 BETWEEN … BETWEEN … AND … Controleert of een attribuut tussen Bijv. 2 getallen zit. Voorbeeld: SELECT naam FROM medicijn WHERE tarief BETWEEN 1.5 AND 5

25 Functies Functies hebben ( ) waartussen parameter kunnen staan. DATE( )Geeft de huidige systeemdatum weer YEAR( )Geeft het jaar van een datum MONTH( )Geeft de maand van een datum DAY( )Geeft de dag van datum INT( )Integer (geheel getal)

26 Functies Gebdat = 1-3-1998 YEAR(gebdat)1998 MONTH(gebdat)3 DAY(gebdat)1 DATE( )datum van vandaag INT(17.8)17

27 + en - Getallen optellen, bijv: YEAR(DATE( )) + 4040 jaar later dan het huidige jaar Getallen van elkaar afhalen, bijv: YEAR(DATE( )) – 8080 jaar eerder dan het huidige jaar

28 Leeftijd uitrekenen Huidige datum – geboortedatum / dagen per jaar

29 Maak de 20 vragen die bij les 2 horen

30 Les 3 INNER JOINS en complexe INNER JOINS SQL

31 Gegevens uit meerdere tabellen SELECT patnr, reden FROM opnames; Wie is patient 27? Hoe kan ik daar achter komen?

32 Gegevens uit meerdere tabellen Voor een attribuut zet je altijd de tabelnaam Dan weet SQL uit welke tabel het attribuut komt Bijv. SELECT patient.naam, special.naam FROM …

33 INNER JOIN … INNER JOIN … ON … Koppeling tussen 2 tabellen Op basis van de overeenkomende sleutels. Zie SQL OverzichtTabellenRelaties.doc

34 INNER JOIN SELECT patient.naam, opnames.reden FROM patient INNER JOIN opnames ON patient.patnr = opnames.patnr;

35 Complexere INNER JOINs

36 Meerdere INNER JOINs gebruiken? Zet het tussen ( ) SELECT patient.naam, opnames.reden, special.naam FROM (patient INNER JOIN opnames ON patient.patnr = opnames.patnr) INNER JOIN special ON opnames.specnr = special.specnr;

37 Complexere INNER JOINs Bijv. met WHERE etc. SELECT patient.naam, opnames.reden, special.naam FROM (patient INNER JOIN opnames ON patient.patnr = opnames.patnr) INNER JOIN special ON opnames.specnr = special.specnr WHERE special.plaats = "Enschede" ORDER BY patient.naam;

38 Maak de 20 vragen die bij les 3 horen


Download ppt "Les 0 Structured Query Language SQL. Programma Les 0 – Introductieopdracht Les 1 Les 2 Les 3 Schriftelijke toets."

Verwante presentaties


Ads door Google