De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap Ondernemen. Wat is het Agentschap Ondernemen? ► Vlaamse overheid ► maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap Ondernemen. Wat is het Agentschap Ondernemen? ► Vlaamse overheid ► maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)"— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap Ondernemen

2 Wat is het Agentschap Ondernemen? ► Vlaamse overheid ► maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)

3 Wat doet het Agentschap Ondernemen?  De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen ► Informeren, adviseren en stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers ► Complementair aan het IWT (innoveren), het FIT (internationaliseren) en PMV (financieren)

4 Stimulerende regisseur Complementaire speler Gids in Europese context De rollen van het Agentschap Ondernemen Geven v subsidies Uitvoerder beleidsopdrachten

5 1. Stimulerende regisseur ► Ondersteunen van actoren zoals bedrijfsorganisaties, steden en gemeenten ► Stimuleren van ondernemerschap door het geven van subsidies Bv de oproep ondernemerschap, oproep brugprojecten, …

6 2. Complementaire speler informeren complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties ► Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en –stimuli, complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties ► Het ontwikkelen van tools om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering (energiescan, milieuchecklist, dynamisch ondernemingsplan,…) ► Accountmanagement : begeleiden van een complex dossier doorheen de Vlaamse administratie

7 2. Complementaire speler (vervolg) Actief op vijf domeinen: ► Strategie en ontwikkeling ► Financiering ► Vestiging ► Bedrijf en proces ► Regelgeving en vergunning

8 3. Subsidies om: ► De competitiviteit van bedrijven te ondersteunen ► via kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische opleidings- en investeringssteun, … ► Bedrijfsorganisaties te ondersteunen ► via peterschapsprojecten, ondernemerschapsbevordering, brugprojecten ► Lokale besturen ea te ondersteunen ► via aanleg en beheer bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, ondersteuning RESOC

9 4. Uitvoeren van beleidsopdrachten Beleidsopdrachten in uitvoering: ► Preventief Bedrijfsbeleid ► Ondersteunen Brownfieldcel ► Uitbouw uniek loket EDRL ► Zelfstandige kinderopvang ► Kmo-it loket

10 Beleidsopdrachten in ontwikkeling: ► Gazellesprong ► Winkelen in Vlaanderen ► Prestarterssteun ► Opvolging en overname ► Eco-efficiëntiescan ► Flanders Care 4. Uitvoeren van beleidsopdrachten (vervolg)

11 5. Gids in Europese context ► Enterprise Europe Network ► EFRO

12 ► Zoeken van partners voor commerciële samenwerking ► Zoeken naar strategische partners voor innovatie ► Wegwijs in Europese regelgeving ► Toegang tot Europese projectfinanciering 5.1 Enterprise Europe Vlaanderen

13 Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stopt Europa geld in uw buurt om haar uit te bouwen tot een omgeving waar het goed wonen, leven en werken is. ► Doelstelling 2 Doelstelling 2 ‘Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’ steunt projecten die aansluiten bij 4 hoofdthema’s : – Kenniseconomie en innovatie – Ondernemerschap – Omgevingsfactoren – Stedelijke ontwikkeling 5.2 EFRO 2007 - 2013

14 Kenniseconomie en innovatie 6 operationele doelstellingen: –OD1: Sensibilisering –OD2: Begeleiden –OD3: Samenwerken –OD4: Internationalisatie –OD5: Kennisvalorisatie –OD6: Plattelandseconomie

15 Kenniseconomie en innovatie: Cleantech- projecten TotaalEFROHERMES Algemene Call 2008: 25 projecten (12 projecten verlengd in 2010) * 21.495.000,008.595.000,004.110.000,00 Specifieke Cleantech Call 2009: 18 projecten * 12.095.000,004.755.000,003.680.000,00 Totaal33.590.000,0013.350.000,007.790.000,00 * 22 verschillende promotoren en 16 copromotoren in call 2008 * 17 verschillende promotoren en 50 copromotoren in call 2009

16 Cleantech- projecten: provinciale verdeling Totale EFRO- steun AntwerpenLimburgOost- Vlaanderen Vlaams-BrabantWest-Vlaanderen OD2: Begeleiding 3.590.000,00620.000,00770.000,00860.000,00540.000,00800.000,00 OD3: Samenwerking 3.620.000,00225.000,001.735.000,00485.000,00225.000,00950.000,00 OD4: Internationalisatie 240.000,00138.000,0014.000,0014.500,0059.000,0014.500,00 OD5: Kennisvalorisatie 5.900.000,001.625.000,001.160.000,00750.000,00990.000,001.375.000,00 Totaal 13.350.000,002.608.000,003.679.000,002.109.500,001.814.000,003.139.500,00

17 Cleantech- projecten volgens thema Cleantech- projecten in de primaire sector: 6 projecten Cleantech in de bouwsector: 12 projecten Cleantech doorheen de productieketen: 15 projecten Cleantech en energie: 22 projecten

18 Cleantech in de primaire sector Project “Mobiele pilootopstellingen voor waterbehandeling” Promotor: Vlaams Kenniscentrum Water Projectduur: 21/04/2010 tot 20/04/2012 Moderne waterbehandelingstechnieken mobiel in te zetten bij KMOs en land- en tuinbouwbedrijven. EFRO- subsidie: 135.000 euro HERMES- cofinanciering: 120.000 euro

19 Cleantech in de bouwsector Project “Het gebouw maakt ons wijzer” Promotor: Interleuven Projectduur: 01/02/2008 tot 31/01/2010 Kantoorgebouw werd uitgerust met een energiezuinig systeem EFRO- subsidie: 300.000 euro

20 Cleantech doorheen de productieketen Project “SUSPRO” Promotor: Fedustria Projectduur: 01/03/2010 tot 28/02/2012 Bedrijven in textiel- hout en meubelsector duurzamer maken op het vlak van processen en producten EFRO- subsidie: 440.000 euro HERMES- cofinanciering: 495.000 euro

21 Cleantech en energie Project “REG in KMO’s” Promotor: Agentschap Ondernemen Projectduur: 01/11/2008 tot 31/10/2010 (wordt verlengd) Impulsactie om kennisdiffusie inzake Rationaal Energie Gebruik een extra stimulans te geven bij KMO’s EFRO- subsidie: 363.000 euro HERMES- cofinanciering: 404.000 euro

22 ► Doelstelling 3 Interreg-projecten (Doelstelling 3 ‘Europese Territoriale Samenwerking’) waarbij vanuit Vlaanderen wordt samengewerkt over de grenzen heen. Ook deze projecten zijn erop gericht om de regio of de buurt beter te maken. Vlaanderen is actief in deze doelstelling via 1 interregionaal, 2 transnationale en 4 grensoverschrijdende INTERREG-programma’s. 5.2 EFRO 2007 - 2013

23 Agentschap Ondernemen Hoofdzetel: Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be Contact

24 Vlakwa Forum Dirk Van der Stede – Vlakwa vzw Peter Goethals – B-IWA Charlotte Boekaert – Vlakwa vzw Veerle Depuydt – Vlakwa vzw Bernard De Potter – Agentschap Ondernemen VLAKWA Forum - 02/12/2010 – Kortrijk Xpo


Download ppt "Agentschap Ondernemen. Wat is het Agentschap Ondernemen? ► Vlaamse overheid ► maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)"

Verwante presentaties


Ads door Google