De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren op lange termijn in een competent systeem Chris De Kimpe Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren op lange termijn in een competent systeem Chris De Kimpe Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Investeren op lange termijn in een competent systeem Chris De Kimpe Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang Stad Gent

2

3 Een traditie van vernieuwing Stad Gent kent een lange traditie van investeren in kwantiteit en kwaliteit in opvang en onderwijs  met extra aandacht voor jonge kinderen uit gezinnen met migratieachtergrond en lage inkomens. De Pedagogische Begeleidingsdienst ondersteunt de kwaliteit in basisscholen (1970) en voorzieningen voor kinderopvang (1979)  met een coherent beleid rond professionele ontwikkeling, permanent leren en met een open houding voor innovatie  in samenwerking met nationale en Europese partners

4 Economische functie om werk en gezin te combineren : investeren in kwantiteit Pedagogische functie om kinderen kansen tot ruime ontwikkeling te bieden : investeren in kwaliteit Sociale functie om actief burgerschap voor iedereen mogelijk te maken : investeren in toegankelijkheid en systemische kwaliteit Investeren in kinderopvang : evenwichtig investeren in diverse functies

5 Beschikbaar, toegankelijk, betaalbaar Respect voor diversteit Participatie van ouders Ingebed in de buurt Hoge pedagogische kwaliteit Kinderopvang Gent : kernwaarden

6

7 Gent, ongeveer 250.000 inwoners 1150 kinderen van 0 to 3 jaar bezoeken 29 kinderdagverblijven 4500 kinderen van 2,5 to 6 jaar bezoeken 42 Initiatieven Buitenschoolse Opvang 650 medewerkers staan in voor de opvang Kinderopvang Gent

8 Organigram Dienst Kinderopvang Stad Gent

9

10 Voor elk niveau van de organsiatie Met een ruime waaier van initiatieven, gedurende een lange periode Met de ondersteuning van pedagogische begeleiders Een competent systeem van professionele ontwikkeling

11 Voor begeleiders en verantwoordelijken Bijscholingen over kinderen, ouders, teams, buurt Collegagroepen rond specifieke thema’s Introductiecursus voor nieuwe medewerkers over missie, visie, waarden van de Dienst Kinderopvang Individueel niveau

12 Voor alle medewerkers die samen werken voor kinderen en ouders Pedagogische Conferentie + opvolging Coaching bij reflectie op de praktijk Coaching bij ondersteuning veranderingsprocessen Coaching bij introduceren nieuwe pedagogische profielen Bijscholing voor nieuwe teams Team-/ Instellingsniveau

13 Regiobijeenkomsten van verantwoordelijken van voorzieningen evolueerden van informatieve vergaderingen naar supervisiegroepen en lerende netwerken Ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie Uitwisselen van good pratice Balans tussen pedagogische en organisatorische aspecten Introduceren van nieuwe materialen, methodes,mthodieken Nauwe samenwerking tussen regio-coördinator als leider en pedagogische begeleider als facilitator Regio niveau

14 Pedagogische Conferentie voor alle medewerkers 2 daagse voor verantwoordelijken Algemeen verslag vakantiewerking (st)Ibo’s Supervisiegroepen rond specifieke thema’s voor verantwoordelijken en begeleiders Ontwikkeling van materialen, kijkwijzers, brochures Overleg met Diko team, team pedagogisch begeleiders, departement, beleid DiKo niveau

15 Participatie in adviesgroepen en supervisiegroepen, bij Vlaamse overheid, Kind en Gezin Workshops op conferenties Actief in internationale netwerken, projecten en onderzoeken Gast voor vele nationale en internationale bezoekers Nationaal and internationaal niveau

16 Pedagogisch begeleiden

17 Kritische factoren bij pedagogische begeleiding Beschikbaar gedurende een lange periode Sterk geloof en vertrouwen in de capaiteiten van medewerkers Kennis en kunde om medewerkers te betrekken, te stimuleren, te ondersteunen Caoch met een waarderende en participatieve benadering Pedagogische visie van de organisatie ontwikkeld met participatie van alle actoren Breed en open voor reflectie en discussie over gemeenschappelijke waarden Interventies ingebed in een coherent pedagogisch raamwerk Verantwoordelijken worden ondersteund als eerste actor van de veranderingenen Begeleiders worden actief betrokken als eigenaars van de veranderingen Verantwoordelijken en begeleiders blijven actor en eigenaar van het veranderingsproces

18 Valkuil voor pedagogisch begeleiders

19 Hoe begeleiders graag willen leren Delen van praktijkervaring met collega’s Bron van inspiratie voor nieuwe collega’s Voorkeur voor actieve vormen van leren “je leert door te stelen van de ervaringen van je collega’s” Leren vanuit de praktijk In teams met een gemeenschappelijke visie en openheid experimenteren, reflecteren en discussieren medewerkers over elkaars interventies “het gevoel aanvaard te worden versterkt je vertrouwen and dat hielp me om beter met ouders te communiceren wat dan weer mijn zelfvertrouwen versterkte” Reflecteren in een gemeenschappelijke en open cultuur

20 Hoe begeleiders graag willen leren Open communiceren en onderhandelen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen “problemen worden altijd met ouders besproken, we zoeken samen naar een oplossing, want er zijn in de meeste gevallen geen pasklare oplossingen “ De dialoog met ouders als bron van professionaliseren Begeleiders ervaren dat ze een positieve bijdrage leveren in het leven van kinderen en volwassenen “mezelf kunnen zijn, en tegelijkertijd het verschil kunnen maken voor anderen, de andere in een relatie aanvaarden als verschillend” De overtuiging dat elke medewerker het verschil kan maken

21 Draagt het competent systeem in Gent bij tot een hoge pedagogische kwaliteit van medewerkers ?

22 A high quality workforce in ECEC must be able to reflect critically on practice and to construct new pedagogical approaches together with children and parents (Peeters, 2008; CoRe, 2011)

23 Het competent systeem in Gent is op het goede spoor en heeft nog een lange weg te gaan....

24 Bedankt Met dank aan alle kinderen, ouders, professionelen met wie ik mocht samenwerken


Download ppt "Investeren op lange termijn in een competent systeem Chris De Kimpe Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google