De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Het thema is: Waar is de God van Elia?

2 Informatie voor onze gasten
De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed Na de Votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche t/m 3 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen · De middagdienst begint om uur ·  Aansluitend aan de middagdienst is er een preekbespreking met een broodmaaltijd; allen, jong en oud, hartelijk uitgenodigd ·         Leden die belijdenis catechisatie willen volgen kunnen zich opgeven bij Ds Weststrate ·         Zondagmiddag 20 september gaat ds P.J. Trimp uit Goes voor ·          Wilt u de brief over de uitbreiding van de kerk na de diensten meenemen? ·          Donderdag 24 september is er een gemeente- informatieavond over de uitbreiding van de kerk.

4 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

7 Ps. 48: 3a, 4b NB Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis. Gij die uw naam ons openbaarde, uw lof is tot het eind der aarde. Meldt het aan het nageslacht, wat God heerlijk heeft volbracht; ja, gij zult uw kind'ren leren; deze god is onze Here; nimmer zal Hij van ons scheiden, tot de dood blijft hij ons leiden.

8 Opw. 687 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg  slechts in U richting vindt.  Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

9 Opw. 687 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

10 Opw. 687 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

11 Opw. 687 Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

12 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

13 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

14 Opw. 167: 1, 2 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken Naar het plan van onze heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

15 Opw. 167: 1, 2 Heel de wereld moet het weten Dat God niet veranderd is En zijn liefde als een lichtstraal Doordringt in de duisternis De weg van god is niet te keren Omdat hij er over waakt En de geest verbreekt de grenzen Die door mensen zijn gemaakt

16 Geb. voor mijn kinderen Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift

17 Geb. voor mijn kinderen Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan

18 Geb. voor mijn kinderen Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen Maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang

19 Geb. voor mijn kinderen Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen Maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang

20 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

23 Ps. 68: 9 Gods wagens, boven ’t luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, Verdubbeld in getalen. Bij hen is Zijne Majesteit, Een Sinaï in heiligheid, Omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op, vol eer; De kerker werd Uw buit, o HEER! Gij zaagt Uw strijd bekronen Met gaven, tot der mensen troost, Opdat zelfs ’t wederhorig kroost Altijd bij U zou wonen.

24 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

25 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

26 Verkondiging Waar is de God van Elia? Schriftlezing: 2 Kon. 2: 1 - 15
>>> Opw. 334: 1, 2

27 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

28 Opw. 334: 1, 2 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen Jezus licht van de wereld vernieuw ons levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons schijn in mij, schijn door mij

29 Opw. 334: 1, 2 kom Jezus kom  vul dit land met Uw heerlijkheid kom heilge geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen  spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

30 Opw. 334: 1, 2 Heer ik wil komen in Uw nabijheid  uit de schaduwen in Uw heerlijkheid door het bloed mag ik U toebehoren leer mij toets mij U stem wil ik horen schijn in mij, schijn door mij

31 Opw. 334: 1, 2 kom Jezus kom  vul dit land met Uw heerlijkheid kom heilge geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen  spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

32 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

33 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen Uitgang:
Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

35 Noodhulp Vluchtelingen
Collecte 20 september Noodhulp Vluchtelingen

36 Soms is een enkel beeld genoeg om te beseffen dat er iets moet gebeuren. Een overvol vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Een stroom vluchtelingen op een Europese snelweg. We kunnen niet langer om vluchtelingen heen. Hun wanhoop, uitputting en radeloosheid vragen om actie.

37 Daarom hebben vijf (kerkelijke) organisaties de handen ineen geslagen en een noodhulpfonds opgericht. Het zijn Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Project (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten en Stichting Hulp Oost Europa.

38 Het noodhulpfonds helpt kerkelijke gemeenten die opvang en hulp bieden aan vluchtelingen. Het gaat om opvang en/of hulp: In de eigen regio van de vluchteling. Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon vangen vluchtelingen op die in hun eigen land op de vlucht zijn of in een vluchtelingenkamp verblijven en bieden hen voeding, medicijnen en onderwijs. Onderweg in Europa. Partnerkerken van de betrokken organisaties bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad en brood’. In Nederland. Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden ondergebracht in opvangcentra van de overheid. Via GZB-partner Stichting Gave staan kerkelijke gemeenten voor deze vluchtelingen klaar.

39 Natuurlijk vragen we ook uw gebed voor de vluchtelingen en de gemeenten die in de genoemde regio’s klaar staan om hulp te bieden.

40 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

41 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

42 Ps. 102: 13 NB Gij, dezelfde, gist'ren, heden,
zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

43 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

44 Ik geloof in God. Hij is mijn hemelse Vader. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Here Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij uit de hemel gekomen is om mens te worden om mij te redden. Hij wilde zelfs voor mij lijden en sterven aan het kruis. Na drie dagen is Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft.

45 Hij is nu bij God in de hemel.
Ik geloof dat Jezus weer terug zal komen op aarde. Dat zal voor mij een blijde dag zijn; dan is het voor altijd goed. Maar Hij zal ook terugkomen als Rechter over alle mensen. Ik geloof in de Heilige Geest, die nu al bij mij is. Ik ben nooit alleen. Hij maakt mijn leven nieuw. Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk.

46 Ik geloof dat God wil vergeven,
wat ik verkeerd heb gedaan. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als ik sterf mag ik bij de Here Jezus komen. Als Hij terugkomt naar de aarde krijg ik van hem een nieuw lichaam. Dan zal ik voor altijd bij Hem zijn.

47 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

48 Opw. 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

49 Opw. 710 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

50 Opw. 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

51 Opw. 710 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

52 Liturgie zondag 13 september
Mededelingen Ps. 48: 3a, 4b NB Opw. 687 *Stil gebed *Votum en groet Opw. 167: 1, 2 Geb. voor mijn kinderen Gebed Schriftlezing: 2 Kon. 2: Ps. 68: 9 Kindernevendienst Verkondiging Opw. 334: 1, 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 102: 13 NB *Geloofsbelijdenis *Opw. 710 *Zegen * Staande

53 Volgende week zondag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst en
Ds. P. J. Trimp in de middagdienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google