De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderinfo avond 3TL Maandag 7 september 2015 Locatie Vlierstraat VMBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderinfo avond 3TL Maandag 7 september 2015 Locatie Vlierstraat VMBO."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderinfo avond 3TL Maandag 7 september 2015 Locatie Vlierstraat VMBO

2 Programma van vanavond  Welkom!  Uitleg examenreglement  Competenties van 3TL  Kort overzicht jaarplanning  Toelichting Maatschappelijke Stage (MaS)  Afsluiting presentatie

3 Uitleg examenreglement Schematisch overzicht examenjaren Leerjaar 3Leerjaar 4 Periode 1 (11 weken) Afgesloten met toetsweek Periode 5 Afgesloten met toetsweek Periode 2 (9 weken) Afgesloten met toetsweek Periode 6 Afgesloten met toetsweek Periode 3 (10 weken) Afgesloten met toetsweek Periode 7 Afgesloten met toetsweek Periode 4 (10 weken) Afgesloten met toetsweek Periode 8 = EXAMEN

4 Uitleg examenreglement Het examenreglementboekje Eerste pagina’s bevatten selectie uit Carmel Kaderdocument (ter inzage bij administratie/website Vlierstraat VMBO)  Vakdocenten, leerlingen en ouders dienen deze regels te respecteren.  Protocol verslagen inleveren, belangrijk om van op de hoogte te zijn!! (voor 15:00 uur) Per vak overzicht van lesstof leerjaar 3 waarin staat:  welke kerndoelen worden getoetst;  op welke wijze er wordt getoetst;  welke weging er aan welke toets vastzit;  of de toets herkansbaar is. Alleen de toetsen die in het reglement staan tellen mee voor schoolexamencijfer De vakken Maatschappijleer 1 en CKV worden dit jaar al afgesloten!!  Maatschappijleer telt mee in zak/slaagregeling  CKV dient aan het eind van dit schooljaar ‘naar behoren’ te zijn

5 Voorbeeld per vak (uit examenreglement, vak biologie) Module 1Leerstof/praktijkopdrachtExamencodeSoort toetsWegingCijferHerkansingOpmerkingenCode BI1-1CellenK1/K2/K3/K4S1 Nee 101 BI1-2OrdeningK5/K6S1 Nee 102 BI1-3MicroscopieK4/V3Pract.2 Nee 103 Module 2Leerstof/praktijkopdrachtExamencodeSoort toetsWegingCijferHerkansingOpmerkingenCode BI2-1Voortplanting en ontwikkelingK12S1 Nee 201 BI2-2ErfelijkheidK13S1 Nee 202 Module 3Leerstof/praktijkopdrachtExamencodeSoort toetsWegingCijferHerkansingOpmerkingenCode BI3-1EvolutieK13S1 Nee 301 BI3-2RegelingK11S1 Ja 302 BI3-3Zintuiglijke waarnemingK11S1 Nee 303 Module 4Leerstof/praktijkopdrachtExamencodeSoort toetsWegingCijferHerkansingOpmerkingenCode BI4-1Stevigheid en bewegingK 8S1 Nee 401 BI4-2GedragV2S1 Nee 402 BI4-3Toets thema 1 t/m 9K1 t/m K6-11-12-13S1 Ja 403 BI4-4GedragsonderzoekV2/V3/V4Pract.2 Nee 404

6 Vervolg uitleg examenreglement  Cijferlijst mee naar huis aan eind van elke periode  Deze moet de school met handtekening terug hebben van ouders/verzorgers na inzage van de lijst en akkoord.  Cijfers toetsen zijn altijd in te zien door ouders/verzorgers en leerlingen via SOM Today Na ondertekening cijferlijst aan eind v/d periode worden toetsen vernietigd De school hanteert deze werkwijze zodat deze er zeker van is dat ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn van de informatie over hun kind. Kunt u niet op het ouderportaal van SOM, en u heeft ook nog geen aanvraagformulier ingevuld, dan is er de mogelijkheid dit vanavond nog in te vullen. Doe dit ook als uw e-mailadres is veranderd, of als u twijfelt of de school wel uw goede e-mailadres heeft... Belangrijk thuis dit boekje goed door te lezen!!!!

7 Aangescherpte exameneisen  Reken- en taal beleid De rekentoets telt mee in de slaag-zakregeling. Niet naar behoren maken, is géén diploma! Op dit moment is een 4,5 voldoende. Het vak Nederlands mag op de eindlijst niet lager zijn dan een 5.

8 Protocol verslagen inleveren  Document met alle regels die betrekking hebben op verslagen inleveren (zit in examenreglementboekje)  Algemeen doel is om uniforme regels te hebben voor leerlingen én leraren Regels voor docenten  m.b.t. opgeven werk  Duidelijke eisen waaraan opdracht moet voldoen

9 Bijvoorbeeld:  Op inleverdag op tijd bij centrale balie in de hal (conciërge) vóór 15.00uur  Bewijs van inlevering voor leerling  Ziek zijn (geweest) is géén algemene vrijstelling om verslagen later te kunnen inleveren Hierbij is een schrijven/of melding van ouders/verzorgers verplicht  Puntenaftrek bij te laat inleveren  Verplicht tot volwaardig product inleveren Zorg dat u zelf het protocol doorleest en weet welke regels er gelden!! Protocol verslagen inleveren

10 Werken aan competenties in 3TL Centraal staan de volgende competenties A.Samenwerken (afspraken nakomen, anderen helpen) B.Werkhouding (nauwkeurig werken, plannen, concentratie) C.Verantwoordelijkheid (initiatief nemen, zelfstandig- heid) D.Communiceren (luisteren, gesprek voeren) E.Reflecteren (terug kijken op wat je gedaan hebt) F.Beroepsvaardigheden (Bezoek opendagen & verslag- legging)

11 Toelichting voor interesse in Havo  Geef dit tijdig aan bij de mentor!!  Toelatingseisen die vaak worden gehanteerd (LET OP: Kan per school/locatie afwijken!!) VMBO-TL diploma Gemiddeld een 6,8 of hoger op VMBO-TL cijferlijst Gekozen vak mag maximaal een jaar niet gevolgd zijn Positieve adviezen van de afleverende school t.a.v. motivatie, werkhouding en zelfstandigheid en leeftijd.

12 Open dagen ROC / AOC etc. Data ROC van Twente:  25 jan Open Dag 2016 in Enschede  26 jan Open Dag 2016 in Hengelo  27 jan Open Dag 2016 in Almelo/Vroomshoop  28 jan Open Dag 2016 in Rijssen Website: www.rocvantwente.nlwww.rocvantwente.nl Data van AOC: Verschillend per vestiging / check website Website: www.aoc-oost.nlwww.aoc-oost.nl Een andere school/onderwijstraject op het oog? Bezoek tijdig de websites om uzelf van juiste informatie te voorzien!

13 Belangrijke data 3TL In het programma dit jaar staan: Mas-markt Cinestar: donderdag 17 sept. 2015 PTA week 1: maandag 2 nov. 2015 t/m vrijdag 6 nov. 2015 Herkansing PTA 1: donderdag 12 nov. 2015 Toetsweek 2: maandag 18 jan. 2016 t/m vrijdag 22 jan. 2016 Herkansing 2: donderdag 28 jan. 2016 Toetsweek 3: maandag 4 apr. 2016 t/m vrijdag 8 apr. 2016 Herkansing 3: donderdag 14 apr. 2016 Toetsweek 4: maandag 27 juni 2016 t/m vrijdag 1 juli 2016 Herkansing 4: dinsdag 5 juli 2016 Kamp: woensdag 6 juli 2016 t/m vrijdag 8 juli 2016 20 min gesprekken: maandag 9 nov 2015, 1 feb 2016 & 18 apr 2016 Cijferlijsten: vrijdag 13 nov 2015, vrijdag 29 jan 2016, vrijdag 15 apr 2016 & vrijdag 15 juli 2016

14 Maatschappelijke Stage (MaS)  Wat is MaS? Een periode je onbetaald inzetten voor de maatschappij (30 uur verplicht) Vrijwillig, maar niet vrijblijvend  Waarom MaS? Ervaren wat het betekent om mensen te helpen zonder dat daar wat tegenover staat Leuk, leerzaam en zinvol

15  Stageplek zoeken Zelf zoeken via eigen netwerk (ouders, familie, kennissen) Via de website: www.vetvrijwillig.nlwww.vetvrijwillig.nl Via de maatschappelijke stage markt (17 sept 2015) School: Ondersteuning in contacten  Dertig uur stage 10 weken lang 3 uur per week of 20 weken lang 1,5 uur per week of 15 uur in de herfstvakantie en 15 uur over……. Maatschappelijke Stage (MaS)

16  Wat regelt school? Informatie en instructie Elke leerling ontvangt een informatie- en logboek Toestemming voor de stageplek Begeleiding tijdens de stage Verzekering op de stageplek middels een contract Bezoek aan MaS-markt in Cinestar donderdag 17 september waar leerlingen kunnen rondsnuffelen welke stages er zijn en eventueel ter plaatse hun stageplek kunnen vastleggen  Niet verplicht, tenzij leerlingen al voor deze datum een stage officieel in overleg met de school en organisatie hebben geregeld Maatschappelijke Stage (MaS)

17 Afsluiting  Zijn er nog vragen? ?  Bedankt voor de aandacht Vergeet niet een hand-out en een examenreglement mee te nemen


Download ppt "Ouderinfo avond 3TL Maandag 7 september 2015 Locatie Vlierstraat VMBO."

Verwante presentaties


Ads door Google