De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwe Justitia: een jonge vrouw of een oude dame?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwe Justitia: een jonge vrouw of een oude dame?"— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwe Justitia: een jonge vrouw of een oude dame?

2 Ladies-night Rotary Izegem
Structuur uiteenzetting Inleiding: panta rei I.De structuur van het gerecht 1. Het Decor: de rechtbanken 2. De actoren: de Magistraten 2.1. zetel 2.2.Het Openbaar Ministerie 3.Het parket bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ( inwoners) 3.1.Samenstelling 3.2.Structuur 3.3.Taken + Aandacht voor slachtoffers II.De Zaak Dutroux: Het kabbelende meertje wordt een woeste bergstroom 1.Magistratuur 2.De hervorming van de Politie III.De Toekomst 1.Justitiebarometer 2.Beleidsplan O.M. 3.De hervormingsplannen van de Minister van Justitie 4.Het Atomium-overleg IV.Problemen Ladies-night Rotary Izegem

3 Ladies-night Rotary Izegem
I.De structuur van het gerecht 1. Het decor: De rechtbanken: Territoriale indeling (schema) -> zie volgende pp -Kanton (225): vredegerecht: burgerlijke geschillen huurgeschillen, voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, burentwist, geesteszieken, onteigeningen enz... -politierechtbank (32): hoofdzakelijk verkeer -Gerechtelijk arrondissement (27) -Rechtbank van eerste aanleg burgerlijk, correctioneel en jeugd (Pos en Mof) problematiek van het (beschermend) jeugdrecht Raadkamer -Rechtbank van Koophandel oa faillissementen -Arbeidsrechtbank Sociale zekerheid en arbeidsgeschillen -Arrondissementsrechtbank: bevoegdheidsgeschillen -5 hoven van beroep: Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Mons -1 Hof van Cassatie -10 Hoven van assisen: per provincie Ladies-night Rotary Izegem

4 Ladies-night Rotary Izegem
Andere onafhankelijke rechtscolleges Raad van State afdeling wetgeving (advies verstrekken) afdeling administratie (rechtsprekend in verband met bestuurshandelingen van de uitvoerende macht) Grondwettelijk Hof (vroegere arbitragehof genoemd) met 2 taalgroepen een kamer van elke taalgroep bestaat uit 3 juristen en 3 politici geschillen aanhangig gemaakt na klacht van burgers bij prejudiciële vraag bevoegdheid: nazien of de wetten in overeenstemming zijn met de grondwet bij betwisting over de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten naleving gelijkheidsbeginsel non-discriminatie Ladies-night Rotary Izegem

5 Ladies-night Rotary Izegem
1. Het decor: De rechtbanken: Territoriale indeling Ladies-night Rotary Izegem

6 Ladies-night Rotary Izegem
2. De actoren: de Magistraten 1.zetel *Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel , vrede-en politierechtbank Rechters waarvan bepaalde aangewezen worden in een bepaalde specialiteit: Jeugdrechters, beslagrechters, onderzoeksrechters (relatie met parket) olv de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Maken vonnissen *Hoe wordt men rechter -Via examen gerechtelijk stagiair of beroepsbekwaamheid -Voordracht door de Hoge Raad voor de Justitie (zie verder) *Raadsheren: Rechters in Hof van beroep, cassatie , Hof van assisen Maken arresten Ladies-night Rotary Izegem

7 Ladies-night Rotary Izegem
2.Parket: -Openbaar Ministerie: vertegenwoordigers van maatschappij ter bescherming tegen zij die de (straf)wetten overtreedt en een misdrijf pleegt: -overtreding, wanbedrijf, misdaad -de staande magistratuur: omdat zij staande hun vordering formuleren voor de strafrechter  -“parket”: -in Ancien Régime niet naast de rechter maar op bankje voor de rechters -kantoren waar de parketmagistraten werken -Rechtbank van Eerste aanleg: Procureur des Konings, Eerste Substituten en Substituten-procureur des Konings -Hof van Beroep: Procureur-Generaal, advocaten-generaal en substituten- Procureur-Generaal -Hof van Cassatie: Procureur-Generaal en Advocaten-Generaal Ladies-night Rotary Izegem

8 Ladies-night Rotary Izegem
 3.Het parket bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ( inwoners) 3.1.Samenstelling (actueel) 1 procureur des Konings 6 eerste substituten procureur des Konings 12 substituten procureur des Konings 3 gerechtelijke stagiairs 2 criminologen (part-time) 1 parketjuriste + Administratie 50 personen Ladies-night Rotary Izegem

9 Ladies-night Rotary Izegem
 3.2.Structuur: 6 secties Sectie Zware crim, drugs , mensenhandel en mensensmokkel drugsdealing, home-en carjacking, rondtrekkende dadergroepen enz.. drugproblematiek: heroïne als dodelijkste drug Sectie Bijzondere wetgeving: Milieu Protocol Ieper-Veurne Sectie Jeugd, Gezin en Zeden Intra Familiaal Geweld (IFG) Sectie Ecofin: samenwerking met rechtbank van koophandel Sectie politieparket: verkeer Sectie gemeen strafrecht Ladies-night Rotary Izegem

10 Ladies-night Rotary Izegem
 3.3.Taken Bij misdrijfpleging het onderzoek leiden Uitoefening van de strafvordering Strafuitvoering bewerkstelligen De strafuitvoeringsrechtbanken problematiek van de strafuitvoering Advies in burgerlijke zaken Zittingen Dienst doen Aandacht voor slachtoffers -Slachtofferhulp -Geregistreerde Benadeelde Ladies-night Rotary Izegem

11 Ladies-night Rotary Izegem
II.De zaak Dutroux: Het kabbelende meertje wordt een woeste bergstroom 1. Magistratuur -HRJ Objectivering en depolitisering van de benoemingen Auditfunctie -Korpschef: Profiel + mandaat + Beleidsplan + evaluatie Parketbeleidsplan van Parketbeleidsplan van mei 2008 -gerechtelijke stage -college van PG’s: beleidsbepaling -Raad van pk’s -Federaal parket over de arrondissementele grenzen -Informatisering: Phenix en Cheops: fiasco? -Werklastmeting Ladies-night Rotary Izegem

12 Ladies-night Rotary Izegem
2.De hervorming van de politie: wet 2.1. De Lokale Politie Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is ingedeeld in zes meergemeentelijke politiezones: “VLAS”, omvattende Kortrijk, Kuurne en Lendelede. “RIHO”, omvattende Hooglede, Roeselare en Izegem. “MIDOW”, omvattende Dentergem, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke en Wielsbeke. “GRENSLEIE”, omvattende Menen, Ledegem enWevelgem. “MIRA”, omvattende Waregem, Anzegem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en Avelgem “GAVERS”, omvattende Deerlijk en Harelbeke.  2.2.De federale politie, bestaande uit de vroegere gerechtelijke politie en de B.O.B. -Gespecialiseerde domeinen -Hulp aan lokale zones -DIRJUD, DIRCO -Zonale veiligheidsraad Ladies-night Rotary Izegem

13 Ladies-night Rotary Izegem
III.De toekomst 1.Justitiebarometer ( ) vertrouwen in Justitie in 2007 van 41´% (2002) naar 66% (+60%) Kritiek -Gebrek aan info -Te lange duur der procedures -Onduidelijk taalgebruik Straffen mogen strenger- vooral voor georganiseerde criminaliteit en seksuele misdrijven - behalve voor verkeer 2.Samenwerking parketten West-Vlaanderen -Protocol Ieper-Kortrijk -West-Vlaams samenwerkingsprotocol Ladies-night Rotary Izegem

14 2.Beleidsplan Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie streeft, met het oog op de handhaving van de democratische Rechtstaat, voor elk strafbaar feit een proportionele en maatschappelijk relevante gerechtelijke reactie na, binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn en bovendien rekeninghoudend met het belang van de slachtoffers. Daartoe zal het Openbaar Ministerie objectief en loyaal zijn in zijn opsporing en vervolging, optreden à charge en à décharge, met eerbiediging van de wet en de fundamentele rechten, meer bepaald het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging. Het zal zich inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren. Het Openbaar Ministerie wenst in het kader van deze opdracht bij te dragen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en hierin een motor te zijn. Ladies-night Rotary Izegem

15 Ladies-night Rotary Izegem
3.De Hervormingsplannen van de Minister van justitie Onder meer: -Reorganisatie Rechtbank van eerste aanleg: Principe van de eenheidsrechtbank -Schaalvergroting: van 27 naar 16 gerechtelijke arrondissementen -Familierechtbank -Jeugdsanctierecht -Informatisering moderniseren -Werklastmeting -Modern Management: Administratief manager naast korpschef -Gevangeniscapaciteit -Hervorming Hof van Assisen -Start Atomiumoverleg: L’histoire se répète (octopusoverleg bis) 9 politieke partijen werken aan hervorming van justitie Ladies-night Rotary Izegem

16 Ladies-night Rotary Izegem
IV. Problemen -Hervorming Hof van Assisen en motivering -Taxquet- arrest dd cfr. proces Habran -Controle Bom-technieken door KI -Antigoontoets -De Fortissage -De problemen in Brussel -Aanwezigheid van advocaat bij eerste verhoor door onderzoeksrechter Arrest EHRM dd inzake Salduz/Turkije -Strafvoering: : veroordeelden lopen vrij rond -Strafuitvoeringsrechtbank enkel voor straffen +3jaar -Gevangenisproblematiek vb op in gevangenis van Antwerpen 708 ipv 413 Gevangenissen in Nederland Masterplan -enkelbandtekort (electronisch toezicht) -Jeugdcriminaliteit -23% van overvallen zijn minors -Roma-jongeren -Motivering Huiszoeking -Voorlopige hechtenis -informatisering Ladies-night Rotary Izegem

17 Ladies-night Rotary Izegem
De antigoon-toets Onderzoeksgerechten kunnen enkel tot nietigheid en uitsluiting van het onrechtmatig bewijs besluiten: -hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid (vb. niet naleving van de strikte voorwaarden inzake telefoontap, de anonieme getuigenverklaringen); Hierbij dient opgemerkt dat deze meeste vormvoorschriften in strafzaken niet gesanctioneerd worden of niet voorzien zijn op straffe van nietigheidhetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast; -hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast; -hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces; Ladies-night Rotary Izegem

18 Ladies-night Rotary Izegem
Vraagstelling Ladies-night Rotary Izegem


Download ppt "Vrouwe Justitia: een jonge vrouw of een oude dame?"

Verwante presentaties


Ads door Google