De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond welkom

2 Programma Voorstellen Sociaal emotionele ontwikkeling Aantal punten groep 6 Aantal praktische zaken

3 Sociaal emotionele ontwikkeling
Goed gedrag contract The Leader in Me Dag en weektaak Zelf voor je spullen zorgen Agenda en huiswerkmap Huiswerk op tijd inleveren Bij afwezigheid zelf navragen wat je hebt gemist Problemen eerst zelf proberen op te lossen

4 Take it easy wrts.nl

5 Begrijpend lezen

6 De wereld in getallen 4 Kinderen krijgen 4 lessen, daarnaast maken ze een weektaak. ‘Gewone lessen’: rekenen tot 1000 kennen van getallen tot keersommen en deelsommen kommagetallen breuken cijferen Projecttaak: klokkijken (analoog en digitaal) lengtematen rekenen met geld oppervlakte berekenen verhoudingen diagrammen inhoudsmaten

7 De weektaak Zelfstanding werken met de weektaak op drie niveaus:
Rekenzwak Gemiddeld Rekensterk Na de instructie (1e helft van de les) gaan de kinderen zelfstandig oefenen (2e helft van de les). Dit doen ze met de weektaak. Hierbij ligt vast welke opgaven ze deze week moeten maken. De kinderen plannen zelf hun tijd in zodat ze aan het einde van de week de weektaak hebben afgerond. 1 ster: De kinderen die moeite hebben met rekenen, krijgen na de klassikale instructie extra uitleg. Daarna beginnen hun weektaak bij de opgaven die zijn aangeduid met 1 ster. Zijn ze klaar met deze opgaven, dan werken ze door op het volgende niveau. 2 sterren: De meeste kinderen zullen (direct na de instructie) beginnen op het gemiddelde niveau, aangeduid met 2 sterren. Ook voor hen geldt dat als ze hiermee klaar zijn, ze kunnen doorwerken naar het 3 sterren niveau. 3 sterren: De kinderen die heel goed kunnen rekenen, maken de weektaak op 3 sterren niveau (dit is een selectie van de 2 sterren opgaven en alle 3 sterren opgaven). De kinderen die hiermee klaar zijn, kunnen verder werken in het Pluswerkboek (zie sheet 8). Dit biedt extra lastige opgaven die aansluiten bij het onderwerp van de weektaak.

8 spelling Extra oefenen: Bloon.nl

9 Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk

10 Leerlingvolgsysteem Toetsen Cito Handelingsplan RT´er Marianne Boer IB´er Ina Verhorst

11 Adviseringstraject Groep 6 Groep 7 Groep 8 Februari 2016 :
naast het schoolrapport geven we de grafieken LVS én ook het ontwikkelperspectief mee. Februari 2016: naast het schoolrapport geven we de grafieken LVS én ook ontwikkelperspectief mee. Daarbij de criteria van de plaatsingswijzer én VO-prognose tijdens het rapportgesprek November 2015: voorlopig advies wordt gegeven op grond van leerlingkenmerken, rapportgegevens, ontwikkelperspectief en plaatsingswijzer tijdens het voorlopig advies gesprek Juni 2016: Grafieken van LVS gaan samen met het rapport mee (geen ontwikkelperspectief, hierop is op dat moment onvoldoende voortgang zichtbaar) Grafieken van LVS gaan samen met het rapport mee (geen ontwikkelperspectief, hierop is op dat moment onvoldoende voortgang zichtbaar) definitieve schooladvies wordt gegeven op grond van leerlingkenmerken, rapportgegevens, ontwikkelperspectief en plaatsingswijzer tijdens het advies gesprek

12 ONTWIKKELPERSPECTIEF
LWOO : LeerWeg Ondersteund Onderwijs PRO : PRaktijk Onderwijs VMBO BK : Basis Kader VMBO GT : Gemengd Theoretisch HAVO : Hoger Voortgezet Onderwijs VWO : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

13 Ontwikkelperspectief
Onder de grafieken staan de volgende afkortingen:  LR: Het leerrendement uitgedrukt in een percentage. Dit geeft aan in hoeverre uw kind de aangeboden stof beheerst.  Prognose: De prognose gaat uit van 100%. Naar gelang uw kind zich ontwikkelt gedurende zijn/haar schoolloopbaan, zal de prognose bijgesteld worden.  Realisatie: Hierin wordt het behaalde leerrendement in een bepaald schooljaar weergegeven.  DLE: Didactische Leeftijd Equivalent, het persoonlijk leerrendement van uw kind vergeleken met de didactische leeftijd.

14 Overige zaken Klassenouders Doekje door de klas voor de vakanties (maandag of vrijdag onder gymtijd)


Download ppt "Informatieavond welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google