De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND WELKOM. PROGRAMMA Voorstellen Sociaal emotionele ontwikkeling Aantal punten groep 6 Aantal praktische zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND WELKOM. PROGRAMMA Voorstellen Sociaal emotionele ontwikkeling Aantal punten groep 6 Aantal praktische zaken."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND WELKOM

2 PROGRAMMA Voorstellen Sociaal emotionele ontwikkeling Aantal punten groep 6 Aantal praktische zaken

3 SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING Goed gedrag contract The Leader in Me Dag en weektaak Zelf voor je spullen zorgen Agenda en huiswerkmap Huiswerk op tijd inleveren Bij afwezigheid zelf navragen wat je hebt gemist Problemen eerst zelf proberen op te lossen

4 TAKE IT EASY wrts.nl

5 BEGRIJPEND LEZEN

6 DE WERELD IN GETALLEN 4 Kinderen krijgen 4 lessen, daarnaast maken ze een weektaak. ‘Gewone lessen’: rekenen tot 1000 kennen van getallen tot 100 000 keersommen en deelsommen kommagetallen breuken cijferen Projecttaak: klokkijken (analoog en digitaal) lengtematen rekenen met geld oppervlakte berekenen verhoudingen diagrammen inhoudsmaten

7 De weektaak Zelfstanding werken met de weektaak op drie niveaus: Rekenzwak Gemiddeld Rekensterk

8 SPELLING Extra oefenen: Bloon.nl

9 BOEKBESPREKING, SPREEKBEURT EN WERKSTUK 1.Boekbespreking 2.Spreekbeurt 3.Werkstuk

10 LEERLINGVOLGSYSTEEM Toetsen Cito Handelingsplan RT´er Marianne Boer IB´er Ina Verhorst

11 ADVISERINGSTRAJECT Groep 6Groep 7Groep 8 Februari 2016 : naast het schoolrapport geven we de grafieken LVS én ook het ontwikkelperspectief mee. Februari 2016: naast het schoolrapport geven we de grafieken LVS én ook ontwikkelperspectief mee. Daarbij de criteria van de plaatsingswijzer én VO-prognose tijdens het rapportgesprek November 2015: voorlopig advies wordt gegeven op grond van leerlingkenmerken, rapportgegevens, ontwikkelperspectief en plaatsingswijzer tijdens het voorlopig advies gesprek Juni 2016: Grafieken van LVS gaan samen met het rapport mee (geen ontwikkelperspectief, hierop is op dat moment onvoldoende voortgang zichtbaar) Juni 2016: Grafieken van LVS gaan samen met het rapport mee (geen ontwikkelperspectief, hierop is op dat moment onvoldoende voortgang zichtbaar) Februari 2016: definitieve schooladvies wordt gegeven op grond van leerlingkenmerken, rapportgegevens, ontwikkelperspectief en plaatsingswijzer tijdens het advies gesprek

12 ONTWIKKELPERSPECTIEF LWOO : LeerWeg Ondersteund Onderwijs PRO : PRaktijk Onderwijs VMBO BK : Basis Kader VMBO GT : Gemengd Theoretisch HAVO : Hoger Voortgezet Onderwijs VWO : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

13 ONTWIKKELPERSPECTIEF Onder de grafieken staan de volgende afkortingen:  LR: Het leerrendement uitgedrukt in een percentage. Dit geeft aan in hoeverre uw kind de aangeboden stof beheerst.  Prognose: De prognose gaat uit van 100%. Naar gelang uw kind zich ontwikkelt gedurende zijn/haar schoolloopbaan, zal de prognose bijgesteld worden.  Realisatie: Hierin wordt het behaalde leerrendement in een bepaald schooljaar weergegeven.  DLE: Didactische Leeftijd Equivalent, het persoonlijk leerrendement van uw kind vergeleken met de didactische leeftijd.

14 OVERIGE ZAKEN Klassenouders Doekje door de klas voor de vakanties (maandag of vrijdag onder gymtijd) dme@youscope.nl pst@youscope.nl


Download ppt "INFORMATIEAVOND WELKOM. PROGRAMMA Voorstellen Sociaal emotionele ontwikkeling Aantal punten groep 6 Aantal praktische zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google