De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE MARIASCHOOL SCHOOLJAAR 2015-2016. VOORSTELLEN VAN DE TEAMLEDEN: Groep 1-2 A Veronie Wellink en Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Jonge Kind.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE MARIASCHOOL SCHOOLJAAR 2015-2016. VOORSTELLEN VAN DE TEAMLEDEN: Groep 1-2 A Veronie Wellink en Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Jonge Kind."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE MARIASCHOOL SCHOOLJAAR 2015-2016

2 VOORSTELLEN VAN DE TEAMLEDEN: Groep 1-2 A Veronie Wellink en Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Jonge Kind Specialist

3 GROEP 1-2B Maaike Wagenmans Yvette te Boekhorst Leerkracht Leerkracht Opleiding Intern Begeleider Jonge Kind Specialist Ondersteuningsloket Essentius Contactpersoon OR LIO student: Wilrieke van Mourik

4 GROEP 1-2 C Cherita Merk Leerkracht

5 GROEP 3A Gusta Niggebrugge Manon van Kleef Leerkracht en Onderbouwcoördinator Leerkracht en Vertrouwenspersoon Onderwijsassistente Plusklas LIO student: Hilde Kok

6 GROEP 3B/4B Monique Liebrand Leerkracht Beeldcoach in opleiding Cultuurcoördinator

7 GROEP 4A/5A Claudia Erinkveld Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Beeldcoach in opleiding Voorzitter M.R. Coördinator Kanjertraining

8 GROEP 5B Diana Berendsen Anita Kock Leerkracht GMR lid (Bovenschools) ICT-er

9 GROEP 6A Annelies Geessink en Mirjam Mulleman Leerkracht Leerkracht Specialist Lezen en Dyslexie Intern Begeleider Bovenbouw Ondersteuningsloket Essentius Taalspecialist Psychodiagnostisch Medewerker Secretaris MRLid MR

10 GROEP 7A Liselotte Mertens en Jessica Lamers Leerkracht Leerkracht Specialist Wetenschap en Techniek Opleider in de school Ondersteuningsloket Essentius Plaatsvervangend directeur

11 GROEP 7B Silke Haferkamp en Jessica Lamers Mirjam Mulleman Leerkracht (Bovenschools) Rekenspecialist Ondersteuningsloket Essentius

12 GROEP 8A Marieke Maandag en Anita Kock Leerkracht Bovenbouwcoördinator Coördinator Kanjertraining Coördinator Leerlingvolgsysteem

13 INTERNE BEGELEIDING Kitty Teunissen en Mirjam Mulleman Onderbouw Bovenbouw Voorzitter Ondersteuningsloket Essentius Netwerkbegeleider en Beeldcoach

14 DIRECTIE Michel Ros en Jessica Lamers DirecteurPlaatsvervangend Directeur Specialist Excellente Leerlingen Opleiding Master Educational Leadership

15 STUURGROEP MARIASCHOOL: Intern Begeleiders Bouwcoördinatoren Directie Specialisten op afroep Stuurgroep is de motor van de onderwijskundige ontwikkeling van de Mariaschool.

16 PLANNEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Verder met het opbrengst gericht werken, groepsplannen, sociaal-emotioneel volgsysteem “Zien”, onderwijsaanbod voor Excellente Leerlingen Thinking for Learning (schoolontwikkeling) I.C.T gebruik uitbreiden en inzetten Tabletonderwijs Techniektorens, techniek en wetenschap Opleiden in school Opzet andere schooltijden

17 EXTRA INFORMATIE: Talentklas Isala groep 8. Pittige Plustorens, Talentlijn en Slimme Kleuter Kist, Verrijking map. Hulp aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. (R.T. binnen de groep) Aanbod Duits buiten schooltijd Opknapbeurt school (ouderhulp zeer welkom!)

18 Medezeggenschapsraad

19 Samenstelling MR Afvaardiging oudersAfvaardiging school  Dennis Egberts Claudia Erinkveld (voorzitter)  Miranda Grievink Annelies Geessink (secretaris)  Martijn Pothof Mirjam Mulleman

20 Het motto is Samen:  goede communicatie  samenwerking  goede verstandhouding tussen directie, team en ouders. Hiermee willen wij de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen, het welbevinden van de teamleden en de samenwerking met de ouders positief beïnvloeden.

21 Dat willen we bereiken door:  Inzicht in beleidszaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied.  Een kritische houding.  Het stellen van prioriteiten die ten goede komen aan de school en de leerlingen.  Meedenken over en meewerken aan een stabiele organisatie met een groot draagvlak.  Volgen van de GMR en de consequenties van de besluiten van de GMR voor de Mariaschool, mede gezien de fusie waarin Essentius zich bevindt.

22 MR / GMR  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geeft advies en instemming aan de algemeen directeur bij het opstellen en vaststellen van beleid voor de 10 scholen binnen de stichting.  De GMR informeert de MR over de beleidszaken die besproken zijn.

23 Wat doen we in de MR ? Schoolplan / schooljaarplan Financieel verslag Formatieplan zorgplan Evaluatie vso/tso/bso Taakbeleid Beleidsplannen GMR Verkiezing nieuwe MR leden voorbereiden Werkgroep continue rooster formeren

24 Continurooster peiling en vervolg Uitgezet 174 vragenlijsten 128 reacties (73,5 %) + 102 reacties positief over invoeren van een nieuw model - 24 reacties negatief over invoeren van een nieuw model ± 2 reacties neutraal over invoeren van een nieuw model Inrichten van werkgroep 2 leerkrachten en 2 ouders uit de MR en directeur

25 Informatie nalezen www.mariaschoolulft.nl mrmariaschool@essentius.nl

26 De OuderRaad.... is een afvaardiging van ouders / verzorgers van kinderen op de Mariaschool.. organiseert (samen met het team) alle evenementen, vanuit meerdere commissies, hiervoor organiseert de OR diverse acties om dit te bekostigen. De school heeft alleen een budget voor de basiselementen... komt 6 x per jaar bij elkaar.. beheert de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage

27 OuderRaad Leden OuderRaad Schooljaar 2014 - 2015 Schooljaar 2015 - 2016 Verslag jaarvergadering 2014 Verslag activiteiten Financieel verslag Jaarrekening Begroting Kascommissie Informatie / Vragen

28 Leden Ouder Raad 2014 - 2015 01. Chantal te Pas (Voorzitter) 02. Marja Hansen (Secretaris) 03. Annemarie Pothof (Penningmeester) 04. Joyce te Pas (Vice secretaris) 05. Myra Verhoeven 06. Hester Gussinklo 07. Martine Jansen 08. Monique Egberts 09. Dennis van Kesteren 10. Diana Loos 11. Eugenie Peters a. Yvette te Boekhorst (teamlid) b. Melany Offermans (aspirant) (max. 11 leden / daarnaast aspirant leden & teamlid )

29 Samenstelling Ouderraad 2015 - 2016 Aftredend en niet herkiesbaar Martine Jansen Monique Egberts Myra Verhoeven Joyce te Pas Aftredend en herkiesbaar Voordracht voor de vacante plaatsen Sylvie Wissing Laura Hebinck Antoinette Pelgrom Martijn Vaandering deze verkiezingen worden geregeld volgens de statuten. (gekozen voor periode van 3 jaar)

30 Leden Ouder Raad 2015 - 2016 01. Chantal te Pas (Voorzitter) 02. Marja Hansen (Secretaris) 03. Annemarie Pothof (Penningmeester) 04. Eugenie Peters 05. Hester Gussinklo 06. Diana Loos 07. Melany Offermans 08. Dennis van Kesteren 09. 10. 11. Yvette te Boekhorst (teamlid) plek voor aspirant – leden ! (max. 11 leden / daarnaast aspirant leden & teamlid )

31 Verslag Jaarvergadering 2014 Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 2014

32 Verslag activiteiten De OuderRaad heeft de volgende commissies Avondvierdaagse commissie Catering/activiteitencommissie Kleding commissie Lief en leed commissie Luizen commissie Oud papier commissie Schoolreis commissie Sinterklaas commissie Speelplein commissie Verkeers commissie Carnavals commissie

33 InkomstenUitgaven Ouderbijdrage school€3.895,55Kosten bank€103,42 Kleding€399,12Avondvierdaagse€20,23 Oud papier€1.197,50 Toernooi€50,74 Projectweek€- Schoolreisje€5.231,85 Schoolreis (ouderbijdrage)€4.221,00 Afscheid groep 8*€- Sponsorgeld*€320,00 Kosten ouderavond€14,50 Opbrengst lentemarkt/kerstmarkt€1.265,86Sinterklaasfeest€1.604,95 Lief & leed€111,87 Kerstmis€7,50 Carnaval€15,91 Fietscontrole €16,35 Pater Toon€200,00 Speeltoestel€3.340,81 Totaal€11.299,03Totaal€10.718,13 Resultaat€580,90 Financieel verslag 2014 – 2015

34 2014- 2015 2013- 2014 Saldo spaarrekening per 04-09-2015€4.824,08€4.799,03 Rente spaarrekening€25,05€35,19 Banksaldo per 4-9-2015€1.237,98 Kassaldo per 4-9-2015€390,50 Totaalsaldo per 4-9-2015€1.628,48 Saldo’s

35 Begroting schooljaar 2015 - 2016 InkomstenUitgaven Ouderbijdrage€4.050,00Sinterklaas/kerst€1.600,00 Schoolreis€4.000,00Schoolreis€6.000,00 Oud papier€500,00 Lief & leed€110,00 Projectweek€50,00 Bankkosten€300,00 Kleding€350,00 Avondvierdaagse€50,00 Jaaractiviteit (tbv inkomsten)*€1000,00 Traktatie toernooi€100,00 Carnaval€30,00 Uitgave sponsorgeld€1.200,00 Afscheid groep 8€300,00 Fietscontrole€20,00 Totaal€9.950,00Totaal€9.710,00 *kerstmarkt, lentemarkt, sponsorloop

36 Kascommissie Kascommissie 2014 - 2015 Tanja van Tuijl Sylvie Wissing Benoeming kascommissie 2015 - 2016

37 Sinterklaas 2014 Voorjaarsmarkt 2015

38 Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage U ontvangt in oktober een brief waarin u vrien- delijk verzocht wordt om de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage eenmalig over te maken. Ouderbijdrage Schoolreis Totaal Gr 1+2€ 13,50+ € 14,50 = € 28,- Gr 3+4€ 13,50+ € 16,50 = € 30,- Gr 5€ 13,50+ € 17,50 = € 31,- Gr 6+7€ 13,50+ € 19,50 = € 33,- Gr 8€ 13,50 Kamp

39 Informatie nalezen www. Mariaschoolulft.nl or@mariaschoolulft.nl


Download ppt "WELKOM OP DE MARIASCHOOL SCHOOLJAAR 2015-2016. VOORSTELLEN VAN DE TEAMLEDEN: Groep 1-2 A Veronie Wellink en Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Jonge Kind."

Verwante presentaties


Ads door Google