De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE MARIASCHOOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE MARIASCHOOL"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE MARIASCHOOL
SCHOOLJAAR

2 VOORSTELLEN VAN DE TEAMLEDEN:
Groep 1-2 A Veronie Wellink en Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht Jonge Kind Specialist

3 Groep 1-2B Maaike Wagenmans Yvette te Boekhorst Leerkracht Leerkracht
Opleiding Intern Begeleider Jonge Kind Specialist Ondersteuningsloket Essentius Contactpersoon OR LIO student: Wilrieke van Mourik

4 Groep 1-2 C Cherita Merk Leerkracht

5 Groep 3A Gusta Niggebrugge Manon van Kleef
Leerkracht en Onderbouwcoördinator Leerkracht en Vertrouwenspersoon Onderwijsassistente Plusklas LIO student: Hilde Kok

6 Groep 3B/4B Monique Liebrand Beeldcoach in opleiding
Leerkracht Beeldcoach in opleiding Cultuurcoördinator

7 Groep 4A/5A Claudia Erinkveld Kim Hakvoort Leerkracht Leerkracht
Beeldcoach in opleiding Voorzitter M.R. Coördinator Kanjertraining

8 Groep 5B Diana Berendsen Anita Kock Leerkracht Leerkracht
GMR lid (Bovenschools) ICT-er

9 Groep 6A Annelies Geessink en Mirjam Mulleman Leerkracht Leerkracht
Specialist Lezen en Dyslexie Intern Begeleider Bovenbouw Ondersteuningsloket Essentius Ondersteuningsloket Essentius Taalspecialist Psychodiagnostisch Medewerker Secretaris MR Lid MR

10 Groep 7A Liselotte Mertens en Jessica Lamers Leerkracht Leerkracht
Specialist Wetenschap en Techniek Opleider in de school Ondersteuningsloket Essentius Plaatsvervangend directeur

11 Groep 7B Silke Haferkamp en Leerkracht (Bovenschools) Rekenspecialist
Jessica Lamers Mirjam Mulleman Leerkracht (Bovenschools) Rekenspecialist Ondersteuningsloket Essentius

12 Groep 8A Marieke Maandag en Anita Kock Leerkracht Bovenbouwcoördinator
Coördinator Kanjertraining Coördinator Leerlingvolgsysteem

13 Interne Begeleiding Kitty Teunissen en Mirjam Mulleman
Onderbouw Bovenbouw Voorzitter Ondersteuningsloket Essentius Netwerkbegeleider en Beeldcoach

14 Directie Michel Ros en Jessica Lamers
Directeur Plaatsvervangend Directeur Specialist Excellente Leerlingen Opleiding Master Educational Leadership

15 STUURGROEP MARIASCHOOL:
Intern Begeleiders Bouwcoördinatoren Directie Specialisten op afroep Stuurgroep is de motor van de onderwijskundige ontwikkeling van de Mariaschool.

16 PLANNEN SCHOOLJAAR Verder met het opbrengst gericht werken, groepsplannen, sociaal-emotioneel volgsysteem “Zien”, onderwijsaanbod voor Excellente Leerlingen Thinking for Learning (schoolontwikkeling) I.C.T gebruik uitbreiden en inzetten Tabletonderwijs Techniektorens, techniek en wetenschap Opleiden in school Opzet andere schooltijden

17 Extra informatie: Talentklas Isala groep 8.
Pittige Plustorens, Talentlijn en Slimme Kleuter Kist, Verrijking map. Hulp aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. (R.T. binnen de groep) Aanbod Duits buiten schooltijd Opknapbeurt school (ouderhulp zeer welkom!)

18 Medezeggenschapsraad

19 Samenstelling MR Afvaardiging ouders Afvaardiging school
Dennis Egberts Claudia Erinkveld (voorzitter) Miranda Grievink Annelies Geessink (secretaris) Martijn Pothof Mirjam Mulleman

20 Het motto is Samen: goede communicatie samenwerking
goede verstandhouding tussen directie, team en ouders. Hiermee willen wij de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen, het welbevinden van de teamleden en de samenwerking met de ouders positief beïnvloeden.

21 Dat willen we bereiken door:
Inzicht in beleidszaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Een kritische houding. Het stellen van prioriteiten die ten goede komen aan de school en de leerlingen. Meedenken over en meewerken aan een stabiele organisatie met een groot draagvlak. Volgen van de GMR en de consequenties van de besluiten van de GMR voor de Mariaschool, mede gezien de fusie waarin Essentius zich bevindt.

22 MR / GMR De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geeft advies en instemming aan de algemeen directeur bij het opstellen en vaststellen van beleid voor de 10 scholen binnen de stichting. De GMR informeert de MR over de beleidszaken die besproken zijn.

23 Wat doen we in de MR ? Schoolplan / schooljaarplan Financieel verslag
Formatieplan zorgplan Evaluatie vso/tso/bso Taakbeleid Beleidsplannen GMR Verkiezing nieuwe MR leden voorbereiden Werkgroep continue rooster formeren

24 Continurooster peiling en vervolg Uitgezet 174 vragenlijsten 128 reacties (73,5 %) reacties positief over invoeren van een nieuw model - 24 reacties negatief over invoeren van een nieuw model ± 2 reacties neutraal over invoeren van een nieuw model Inrichten van werkgroep 2 leerkrachten en 2 ouders uit de MR en directeur

25 www.mariaschoolulft.nl mrmariaschool@essentius.nl
Informatie nalezen

26 De OuderRaad.. .. is een afvaardiging van ouders / verzorgers van kinderen op de Mariaschool .. organiseert (samen met het team) alle evenementen, vanuit meerdere commissies, hiervoor organiseert de OR diverse acties om dit te bekostigen. De school heeft alleen een budget voor de basiselementen. .. komt 6 x per jaar bij elkaar .. beheert de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage

27 OuderRaad Leden OuderRaad Schooljaar 2014 - 2015
Verslag jaarvergadering 2014 Verslag activiteiten Financieel verslag Jaarrekening Begroting Kascommissie Informatie / Vragen

28 Leden Ouder Raad 2014 - 2015 01. Chantal te Pas (Voorzitter)
02. Marja Hansen (Secretaris) 03. Annemarie Pothof (Penningmeester) 04. Joyce te Pas (Vice secretaris) 05. Myra Verhoeven 06. Hester Gussinklo 07. Martine Jansen 08. Monique Egberts 09. Dennis van Kesteren 10. Diana Loos Eugenie Peters Yvette te Boekhorst (teamlid) Melany Offermans (aspirant) (max. 11 leden / daarnaast aspirant leden & teamlid )

29 Samenstelling Ouderraad 2015 - 2016
Aftredend en niet herkiesbaar Martine Jansen Monique Egberts Myra Verhoeven Joyce te Pas Aftredend en herkiesbaar Voordracht voor de vacante plaatsen Sylvie Wissing Laura Hebinck Antoinette Pelgrom Martijn Vaandering deze verkiezingen worden geregeld volgens de statuten. (gekozen voor periode van 3 jaar)

30 Leden Ouder Raad 2015 - 2016 01. Chantal te Pas (Voorzitter)
02. Marja Hansen (Secretaris) 03. Annemarie Pothof (Penningmeester) 04. Eugenie Peters 05. Hester Gussinklo 06. Diana Loos 07. Melany Offermans 08. Dennis van Kesteren 09. Yvette te Boekhorst (teamlid) plek voor aspirant – leden ! (max. 11 leden / daarnaast aspirant leden & teamlid )

31 Verslag Jaarvergadering 2014
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 2014

32 Verslag activiteiten De OuderRaad heeft de volgende commissies
Avondvierdaagse commissie Catering/activiteitencommissie Kleding commissie Lief en leed commissie Luizen commissie Oud papier commissie Schoolreis commissie Sinterklaas commissie Speelplein commissie Verkeers commissie Carnavals commissie

33 Financieel verslag 2014 – 2015 Inkomsten Uitgaven Ouderbijdrage school
3.895,55 Kosten bank 103,42 Kleding 399,12 Avondvierdaagse 20,23 Oud papier 1.197,50 Toernooi 50,74 Projectweek - Schoolreisje 5.231,85 Schoolreis (ouderbijdrage) 4.221,00 Afscheid groep 8* Sponsorgeld* 320,00 Kosten ouderavond 14,50 Opbrengst lentemarkt/kerstmarkt 1.265,86 Sinterklaasfeest 1.604,95 Lief & leed 111,87 Kerstmis 7,50 Carnaval 15,91 Fietscontrole 16,35 Pater Toon 200,00 Speeltoestel 3.340,81 Totaal 11.299,03 10.718,13 Resultaat 580,90

34 Saldo’s 2014-2015 2013-2014 Saldo spaarrekening per 04-09-2015 €
4.824,08 4.799,03 Rente spaarrekening 25,05 35,19 Banksaldo per 1.237,98 Kassaldo per 390,50 Totaalsaldo per 1.628,48

35 Begroting schooljaar 2015 - 2016
Inkomsten Uitgaven Ouderbijdrage 4.050,00 Sinterklaas/kerst 1.600,00 Schoolreis 4.000,00 6.000,00 Oud papier 500,00 Lief & leed 110,00 Projectweek 50,00 Bankkosten 300,00 Kleding 350,00 Avondvierdaagse Jaaractiviteit (tbv inkomsten)* 1000,00 Traktatie toernooi 100,00 Carnaval 30,00 Uitgave sponsorgeld 1.200,00 Afscheid groep 8 Fietscontrole 20,00 Totaal 9.950,00 9.710,00 *kerstmarkt, lentemarkt, sponsorloop

36 Kascommissie Kascommissie 2014 - 2015 Tanja van Tuijl Sylvie Wissing
Benoeming kascommissie

37 Sinterklaas 2014 Voorjaarsmarkt 2015

38 Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage
U ontvangt in oktober een brief waarin u vrien- delijk verzocht wordt om de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage eenmalig over te maken. Ouderbijdrage Schoolreis Totaal Gr 1+2 € 13, € 14,50 = € 28,- Gr 3+4 € 13, € 16,50 = € 30,- Gr 5 € 13, € 17,50 = € 31,- Gr 6+7 € 13, € 19,50 = € 33,- Gr 8 € 13,50 Kamp

39 Informatie nalezen www. Mariaschoolulft.nl


Download ppt "WELKOM OP DE MARIASCHOOL"

Verwante presentaties


Ads door Google