De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DMK – week 4. Onderwerpen week 5 deel 2 Tio In deel 2 Wat is Content in de digitale omgeving? Wat is Usability van een website? Lead nurturing Inbound.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DMK – week 4. Onderwerpen week 5 deel 2 Tio In deel 2 Wat is Content in de digitale omgeving? Wat is Usability van een website? Lead nurturing Inbound."— Transcript van de presentatie:

1 DMK – week 4

2 Onderwerpen week 5 deel 2 Tio In deel 2 Wat is Content in de digitale omgeving? Wat is Usability van een website? Lead nurturing Inbound marketing Microsites Minor Digital Marketing

3 Wat is Content Tio Content is informatief en ‘engaging’ Content is alle inhoud van een site Content vertelt je verhaal beeldmateriaal Ondersteunt het verhaal/de boodschap; Versterkt de boodschap Of beeldmateriaal vertelt het verhaal/de boodschap Tags maakt het begrip, de vindbaarheid en ranking hoger; video/you tube biedt meerwaarde als er meer uitleg, instructie nodig is; Video creëert beleving en engagement; Tabellen, grafieken, infographics, whitepapers en dergelijke verdiepen de informatie en zijn ondersteunend. Minor Digital Marketing

4 Wat is Content Tio Lees voor schrijven voor web en zoekmachines ook goed 8.6 in HOM op pagina 300 en verder Teksten De eerste zin vertelt de boodschap en is een daalder waard! (SEO) Korte teksten (SEO) Wees kort, bondig en direct in de boodschap; Actieve schrijfstijl Teksten zijn scanbaar op keywords; koppen en alinea’s ondersteunen de leesbaarheid (en SEO) Linking intern en extern (SEO) Minor Digital Marketing

5 Wat is Content Tio Ondersteunende content Games Reviews Comments Audio Sociale media linking Live streams Maar denk er om: Landing- of theme pages: maak het niet ingewikkeld. Niet te veel informatie, maar wel relevante informatie; Balans tussen wat je wilt vertellen en wat de bezoeker wil horen. Minor Digital Marketing

6 Content Tio De content is afgestemd op de verwachtingen van de bezoeker; De content is verbonden aan de CT en Call to action die vooraf ging aan het bezoek; De content is gebaseerd op het (verwachte) gedrag van een bezoeker; De content is relevant en direct; De tekst is afgestemd op (scan)gedrag; De boodschap is strategisch; De inhoud is gericht op het einddoel. Minor Digital Marketing

7 Content en trends Tio Minor Digital Marketing Kijk eens naar Trends in 2015 http://www.frankwatching.com/archive/2015/01/30/8- contentmarketing-trends-om-dit-jaar-de-gaten-te-houden-infographic/\ http://www.frankwatching.com/archive/2015/01/30/8- contentmarketing-trends-om-dit-jaar-de-gaten-te-houden-infographic/\ http://thenextweb.com/dd/2015/01/02/10-web-design-trends-can-expect-see-2015/ http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2013/10/08/the-top-7-content-marketing- trends-that-will-dominate-2014/ http://www.business2community.com/infographics/8-content-marketing-trends- watch-2015-infographic-01139640

8 Contentstrategie Tio Minor Digital Marketing Contentstrategie heeft twee benaderingen: Dynamisch gericht op boeien en binden; Gericht op informeren, communiceren, transactie vanuit een inhoudelijk oogpunt. Long Tail strategie hoort bij contentstrategie en heeft belangrijke functie op lange termijn en gaat voorbij boeren en binden van klanten.  Long Tail heeft te maken met het vindbaar maken van het diepere of kleinere assortiment en het archief van een website;  Long tail genereert grote delen van de omzet van webshops

9 Contentstrategie Tio Minor Digital Marketing Contentstrategie is steeds meer verweven met het sociale web en het opbouwen van social business. Content drivers zijn steeds vaker: Recommendation; User (star) ratings; User generated content; User generated reviews; User generated video’s

10 Contentstrategie Tio Minor Digital Marketing People stuurt aan op verandering in de organisatiecultuur; Process stuurt aan op de verandering van (informatie)processen, flow en dagelijkse operationele gang van zaken; Innovatie stuurt aan op de verandering van de organisatiecultuur; Content stuurt aan op modern communiceren en manier van branding, brand awareness, engagement, conversatie op basis van interactiviteit en hoge deelname van buiten het bedrijf.

11 Contentstrategie Tio Minor Digital Marketing Contentmarketing stuurt naar het creëren van social brands binnen het sociale web en aansluitend naar het bouwen van social business; Dat wordt ook wel “humanizing the business” genoemd; Content marketing kan het proces “humanizing the business” versnellen.

12 Content Tio Minor Digital Marketing In het 6C-model draait het continu om: Channels: de kanalen - zoals de social media netwerken - waar de content voor gemaakt is en verspreid wordt; Content: de soort content zoals afbeeldingen, dialogen, tweets en blogartikelen; Curatie: de mate waarin de aangeboden content door anderen gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een eigen artikel of retweet.

13 Content Tio Minor Digital Marketing In het 6C-model draait het continu om: Community: de groep van gebruikers, klanten en algehele crowd die in de community deelneemt waar de content wordt geplaatst en gedeeld. Dit kan Facebook, een discussiegroep op LinkedIn of segment uit de e-maildatabase zijn. De community die je betrekt bij jouw contentstrategie wordt belevingsgroep genoemd; Crossmedia: de mate waarin tv, online, print, radio en andere media door elkaar worden gebruikt. Zo gebruikt The Voice of Holland bewust een mix van mobiele content, een tv- programma en een dialoog via Twitter; Comfort: is het gemak waarmee de gebruiker de content kan inzien, verspreiden, bewerken, lezen of beluisteren. De juiste combinatie van het kanaal en de aangepaste content voor dat kanaal bevorderen comfort. Door comfort wordt het engagement versterkt en zal de gebruiker eerder reageren, delen en zich betrokken voelen.

14 Contentstrategie Tio Minor Digital Marketing Bij een contentstrategie staat de verdiende media-aandacht centraal: earned media; Het betalen voor media-aandacht: paid media ; owned media verwijst naar bij voorbeeld medewerkers van een organisatie. We onderscheiden vijf hoofd contentstrategieën:  brand awareness, het opwekken van een buzz en viral effect en meer bereik door middel van content en earned media;  leadgeneratie, het opwekken van leads zoals met social selling;  thought leadership, het erkend worden als contentmarketing expert of expert in bepaalde branche;  product retentie, het opwekken van reviews van tevreden klanten voor klantbehoud of meer (klant)loyalty;  multichannel, om boodschappen en content over meer kanalen in te zetten en zo als organisatie multichannel bereikbaar te zijn.

15 Content curation Tio Content curation is het vinden, selecteren, categoriseren, eventueel van commentaar voorzien en verspreiden van content. Het draagt bij om een organisatie te ontwikkelen als (thought) leader positionering. Het is een toepassing van contentmarketing; Men wil bewijzen expert te zijn binnen een bepaald vakgebied door relevante informatie te plaatsen; Men wil customer engagement verhogen; Men wil de zichtbaarheid (exposure) vergroten; Echter een tijdrovend proces dat vanwege de hoeveelheid informatie op het web niet altijd even zinvol is. Minor Digital Marketing Meer op http://www.contentcuratie.nl/conten t-curatie/6-methoden-om-content- te-cureren/

16 Usability Tio Minor Digital Marketing ICTmodel Dynamisch Gelijke bollen betekent geen focus en concreetheid; Een dominante bol en de andere ondersteunend; Voorbeeld: web shop is transactie gericht (T) dan zal informatieve (I) en communicatie (C) de T ondersteunen en sturen.

17 Usability Tio Minor Digital Marketing Informatie >  afbeeldingen, brochures, webteksten,…; Communicatie >  forum, poll, contact, video, game, keuzemodel, vragenlijst,…; Transactie >  Downloads, online koop, prijsvraag, lid worden,…

18 Usability Tio Minor Digital Marketing

19 Usability aspecten Tio Minor Digital Marketing  Lay out is de vorm waarin de pagina/site getoond wordt;  Bedieningsmenu zijn alle knoppen, buttons, links die onderdelen van de website weergeven;  navigatie zij alle elementen die de bezoeker ondersteunen op de plaats te bepalen op een site;  Compatibiliteit verwijst naar het kunnen functioneren op soft- en hardwareomgevingen;

20 Usability aspecten Tio Minor Digital Marketing  Informatie ontsluiten betekent dat rekening wordt gehouden dat informatie toegankelijk moet zijn en dus in kaart is wat kan en niet kan in de internetomgeving;  Transacties verwijst naar het veilig, efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van een transactie;  Vindbaarheid verwijst naar de vindbaarheid op het internet, ook zonder zoekmachines. Ook verwijst het naar vindbaarheid van informatie op de site.

21 Accessibility Tio Minor Digital Marketing Toegankelijkheid en gebruik zijn van groot belang. Een bezoeker zal weggaan als basisvoorwaarden niet zijn ingevuld:  Kan de site op ieder apparaat en browser getoond worden?  Is de site responsive?  Kan de tekst vergroot of verkleind worden?  Navigatie in testlinks en niet alleen afbeeldingen?  Kan de site bekeken zonder plug-in updates?  Zijn links ook herkenbaar door gebruik van kleur?

22 Accessibility Tio Minor Digital Marketing Vervolg……  Is de site printvriendelijk?  Worden ALT-teksten gebruikt?  Titel van pagina duidelijk en begrijpelijk?  Zijn de kleuren aansluitend de doelgroep en door de juiste contrasten helder en teksten leesbaar?  Is het duidelijk waar de bezoeker naar toe gaat als die ergens op klikt?  Wordt gebruik gemaakt van standaarden?

23 Interaction design > IxD Tio Minor Digital Marketing  Is de ontmoetingsplaats van mens en machine IxD  Is Look and Feel, het smoel van de content  ID is de discipline waar interactieve beleving van de content tot stand komt. Kenmerken: Communiceert effectief; Gebaseerd op online gedrag; Gaat om met complexe en simpele processen; Geeft doorlopend feedback op het gebruik en de ervaring.

24 Interaction design > IxD Tio Minor Digital Marketing Vormen: User centered design b.v. www.nu.nl www.nu.nl Usage centered design b.v. MijnAccount User experienced design b.v. www.nikID.Com. www.nikID.Com Lees voor details pagina 237 en verder in HOM

25 Interaction design > IxD Tio Minor Digital Marketing Vormen: User centered design b.v. www.nu.nlwww.nu.nl Usage centered design b.v. MijnAccount bij Telecomprovider; User experienced design b.v. www.nikID.Com. www.nikID.Com Lees voor details pagina 237 en verder in HOM Voor ID vraag je altijd:  Wie gebruikt het systeem?  Wat motiveert de gebruikers het systeem te gebruiken?  Wat is toegevoegde waarde voor de gebruikers?  In welke context wordt het system door de gebruikers gebruikt?

26 Lead nurturing Tio Minor Digital Marketing De uitvoering van lead nurturing kenmerkt zich door:  Het regelmatig (multichannel) contact hebben en de uitbreiding van het klantprofiel op basis van de contactmomenten.  Het toesturen van waardevolle informatie, afgestemd op de behoefte.  De inhoud van de informatie steeds meer richting het koopproces brengen.  Het regelmatig (blind) toesturen van e- mailnieuwsbrieven is geen lead nurturing. In geval van lead nurturing is de content bewust afgestemd op de interesses van de lead. Online lead nurturing ligt dichtbij content en inbound marketing.  ZIE 6.5 pagina 243 HOM

27 Inbound marketing Tio Minor Digital Marketing

28 Microsites Tio Minor Digital Marketing De online (mobiele) bezoeker is steeds vaker de focus kwijt. Sites bieden vaak te veel informatie, te weinig communicatie en zijn onduidelijke in de gewenste transactie. Het noodzakelijke evenwicht tussen Informatie, Communicatie en Transactie is nodig. Information overload is de vijand van scannende internetbezoeker. Daarbij wordt de mobiele consument steeds ongeduldiger. Information overload leidt tot infobesity. 90% van alle data waar we nu beschikking over hebben, is in twee jaar gecreëerd en de toekomst zal een explosie van content gaan bieden. De overdaad aan informatie en - onduidelijke sitestructuur - leiden tot een afwijzing van de content en daarmee de website en het product.

29 Microsites Tio Minor Digital Marketing Microsites worden ook wel deel-, micro-, multi- of subsites genoemd; Landing pages worden onder micro sites geschaard; Doel is om bezoekers om te zetten naar leads Eigenschappen microsites: Dien een concrete doel; Zijn gekoppeld aan een champagne; Zorgen voor relevante spreiding in de zoekresultaten; Biedt variatie in taal en regio; Sociaal aspect invullen met bij voorbeeld een blog; Gaat in op inhoud/details; Past 100% in het corporate beeld.

30 Microsites Tio Minor Digital Marketing Lees pagina 364 en verder.

31 Microsites Tio Minor Digital Marketing Microsites vormen kwaliteitsnetwerk voor SEO: Uitgebreid netwerk van links; Grote linkrelevantie; 5Rmodel en microsite:  Retentie; concreetheid genereert hogere retentieratio;  Relevantie is hoog door de focus op een onderwerp en inhoud;  Reactie en Rendement. Reactie voornamelijk via sociale web door focus hoog. Rendement door focus vertaalt in hoge conversieratio’s;  Rich door de compactheid en focus bieden micro sites een hoge informatiedichtheid en groet informatiewaarde aan de bezoeker.

32 Opdrachten week 5 Tio Minor Digital Marketing PDM eindopdracht lesweek 5 1.Verder uitwerken Content voor website, sociale media en mogelijke andere geschikte digitale platformen ontwikkelen. beschrijf welke verbeteringen jullie hebben uitgevoerd en waarom; 2.Toepassen conventies van Content op het project, inclusief onderbouwing en verantwoording op het werkblog; 3.Toepassen conventies van Content op het project, inclusief onderbouwing en verantwoording op het werkblog; 4.Pas de Internet Scorecard/digitale strategie zo nodig aan of breidt deze uit met nieuwe KPI, targets en acties; 5.Doorlopende opdrachten: content toevoegen, nieuw bereik creëren, analyseren gegevens en relateren aan KPI/targets, acties evalueren en verslaglegging op werkblog.

33 Referentie en studie week 5 Tio Minor Digital Marketing Hoofdstuk 6 Het ICTmodel, usability in Handboek online marketing 4 Hoofdstuk 11 Microsites en short funneling online marketing 4 PowerPoint lesweek 5; Indien beschikbaar en van toepassing: relevante actuele en aanvullende publicaties en voorbeelden (docenten)


Download ppt "DMK – week 4. Onderwerpen week 5 deel 2 Tio In deel 2 Wat is Content in de digitale omgeving? Wat is Usability van een website? Lead nurturing Inbound."

Verwante presentaties


Ads door Google