De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MovE Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - MovE Invulboek Adeline Beurms

Verwante presentaties


Presentatie over: "MovE Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - MovE Invulboek Adeline Beurms"— Transcript van de presentatie:

1 MovE Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - MovE Invulboek Adeline Beurms
Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

2 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE MovE = Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie Opgestart in 2002 door Cultuur i.s.m. ICT : met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap : volledig gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen Alle musea/collecties in Oost-Vlaanderen welkom Kijk op Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

3 MovE 2010 38 instellingen met 48 musea
AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis (Gent) Archief en Museum Zusters van Liefde (Gent) Begijnhof Sinte-Elisabeth (Sint-Amandsberg) STAM - Stadsmuseum Gent (Gent) De School van Toen (Gent) De wereld van Kina (Gent) ; Het Huis - De Tuin Design museum Gent (Gent) Dienst Monumentenzorg Stad Gent (Gent) :Belfort - Stadhuis - Museum van Gerechtsvoorwerpen - Museum van Stenen Voorwerpen Gemeentelijk Heemkundig Museum (Beveren) Gemeentelijk Heemkundig museum Destelbergen Heemkundige Kring De Kluize (Sint-Gillis-Waas) Museum Oud Gemeentehuis - Museum Oud Vredegerecht Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

4 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE 2010 Heemkundige Kring Het Land van Nevele (Nevele) Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700 (Nieuwkerken-Waas) Het Huis van Alijn (Gent) Kunsthal Sint-Pietersabdij (Gent) MIAT - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (Gent) Mola - Provinciaal Molencentrum (Wachtebeke) Museum Archief OCMW Gent Museum Donkmeer (Berlare) Museum Dhondt-Dhaenens (Deurle) Museum Dr. Guislain (Gent) Museum van Deinze en de Leiestreek (Deinze) Museum voor Schone Kunsten (Gent) Provinciaal Archeologisch Museum (Velzeke / Ename) pam Ename - pam Velzeke Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

5 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE 2010 Slot van Laarne (Laarne) Stedelijk museum Aalst Stedelijk museum Lokeren Stedelijke musea Dendermonde: Begijnhofmuseum - Museum voor Volkskunde - Vleeshuismuseum - Zwijvekemuseum Stedelijke musea Oudenaarde (Amuso) Stedelijke musea Ronse Stedelijke musea Sint-Niklaas: Historisch Museum Land van Waas - Internationaal Exlibriscentrum - Mercatormuseum - SteM Zwijgershoek - Salons voor schone kunsten Roger Raveel Museum (Machelen-Zulte) S.M.A.K. - Stedelijk Museum voor Actuele kunst (Gent) Bezoekerscentrum Boekhoute Museum Morfologie Ugent (Gent) Etnografische collectie Ugent (Gent) Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

6 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE werking Ondersteuning van de Oost-Vlaamse musea bij inventarisatie, digitale collectieregistratie en ontsluiting Inhoudelijke en technische helpdesk: MovE medewerkers Hulp bij het opstarten van registratie Opleidingen:Adlib Museum Plus; workshops Ontwikkelen van hulpmiddelen als MovE Invulboek en Am-MovE thesaurus Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

7 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE technisch Centraal hardware platform Centrale invoer via de MovE server: collectieregistratie en collectiebeheer Software: gratis gebruik van 1 Adlib Museum Plus licentie, gratis onderhoudscontract Connectie over internet (Citrix) Website: Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

8 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Demo Centrale catalogus Oost-Vlaamse museumobjecten Portaalsite Oost-Vlaamse musea Informatie over de musea en hun aanbod In samenwerking met Uitdatabank Musea aan het werk Informatie over MovE, werking, opleidingen, Invulboek, Am-MovE thesaurus, FAQ Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

9 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

10 Belang van de digitale ontsluiting via MovE
Het grote publiek: Wekken van interesse, aanzetten tot museumbezoek Bereiken van doelgroepen die traditioneel niet naar musea gaan Gebruik bij onderzoek /educatie/ taken in scholen Zichtbaarheid collecties in depot Professionelen in de museumsector: Uitwisselen van informatie voor organisatie van tentoonstellingen, bruiklenen, educatieve projecten In het kader van het nieuwe erfgoedbeleid en het depotbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen Netwerken, contacten, samenwerking Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

11 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Move samenwerking AAT( Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus): Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland: Cultuurnet: Erfgoedcellen: Erfgoedpartners in Vlaanderen en Nederland ErfgoedPlus: Europeana: PACKED: Religieus Erfgoed Vlaanderen: Vlaamse provincies Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

12 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Move Enkele reacties Mark Adriaen 14 juli 2009: Dit is een marsepeinvorm Bardelaere museum 26 oktober 2010: Inderdaad een marsepeinvorm voor roze varkentjes, staat in onze collectie. Fai Saisema 21 oktober 2010: Ik volg op school secundair kunstonderwijs en voor de les geschiedenis had ik de opdracht om een tafelschip op te zoeken. Ik dacht eerst dat dit uit hout zou gemaakt zijn. Het is echt een heel prachtig kunstwerk!!! Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

13 Move Reacties: niet gepubliceerd
Ik ken iemand met twee soortgelijke borden. Hebben ze waarde in verkoop? Voor Passap 25 euro. Hallo, voor breimachine Passap 30 euro Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

14 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Move 2009 – 2010 Reacties Wekelijks 10%: Hoeveel kost dit? 10%: Ik heb ook zo een object 25%: Tof om dit object terug te vinden op jullie website 55%: Meer informatie over het object of vragen over het object Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

15 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
MovE Registratie Geregistreerde objecten: 2010: Gepubliceerde objecten: 2010: Grote diversiteit bij de musea en hun collecties De collecties zijn met 1 zoekactie te doorzoeken Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

16 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Am-MovE Thesaurus Am-MovE thesaurus: gecontroleerde termenlijst met boomstructuur In samenwerking met de Antwerpse Musea en de MovE musea 8700 termen → objectnamen, materialen en technieken → hulpmiddel bij de inventarisatie van collecties → kwaliteitseisen AAT( Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus): Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

17 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Am-Move Thesaurus Werkgroepen thesaurus Algemene werkgroep thesaurus Gespecialiseerde werkgroepen rond etnografie, natuurhistorische collecties, materialen en technieken / textiel, … Termvoorstellen Via Via algemene werkgroep thesaurus 2011: Am-MovE thesaurus online Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

18 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek Handleiding bij digitale collectie- en objectregistratie Online op Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

19 Invulboek - bestaansreden
2004: uniforme invulinstructies zijn essentieel voor de registratie en alle andere basisfuncties van het museum Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid, 7 mei 2004: “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, beheert, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

20 Invulboek - bestaansreden
Decreet en basisfuncties van het museum: Verzamelen: inzicht in collectie Beheren: inzicht in collectie: lacunes, aanvullingen, verwerving, afstoting… Behouden: toestand van collectie Wetenschappelijk onderzoeken: inzicht in collectie: studies, publicaties, catalogi… Presenteren: ontsluiting: educatieve werking, tentoonstellingen, centrale catalogi… Informeren: ontsluiting voor publiek → Invulboek beantwoordt aan een nood in de sector! Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

21 Hoe kwam het Invulboek tot stand?
2004: 30-tal MovE-leden en registratoren Musea Stad Antwerpen formuleren invulinstructies voor Adlibvelden Nederlands taakveldoverleg registratie en documentatie Vlaams-Nederlands overleg Invulboek Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten 2005: goedkeuring subsidiëring voor 5 maanden projectmedewerker Invulboek 1 oktober 2005: Sandrine DeWilde als projectmedewerker Half februari 2006: Invulboek online Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

22 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek Gebaseerd op internationale standaarden (Spectrum, CCO,..) Gedragen door het museumveld en gebaseerd op concensus Resultaat van 3 jaar overleg met museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland (co-financiering) Altijd teruggekoppeld naar de gebruikers Wordt voordurend verfijnd Sinds februari 2006 online Richtlijnen voor meer dan 400 velden in ADLiB Bruikbaar voor alle - verschillende - collectiehouders en verschillende softewareprogramma’s omdat het op standaarden is gebaseerd ! Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

23 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek – Voor wie? Iedereen die bezig is met: registratie, behoud en beheer, publiekswerking Wie Professionele registrators Andere museummedewerkers: behoudsmedewerkers, publieksmedewerkers Vrijwilligers Waar Musea: erkende vs. niet-erkende, grote vs. kleine, alle soorten collecties… Bredere erfgoedsector: heemkundige kringen, erfgoedcellen, erfgoedinstellingen… Vlaanderen en Nederland Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

24 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek demo Wat schrijf ik ? George Minne Minne, George Waar vind ik de juiste schrijfwijze van een kunstenaar? Als ik de maker niet ken, is hij dan onbekend of anoniem Zoek op vervaardiger Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

25 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek demo Wat doe ik met een populaire titel? Schrijf ik wel of geen hoofdletters? Zoek op titel Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

26 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek demo Is mijn object goed voor bruikleen of wordt het behandeld? Zoek op toestand Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

27 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Invulboek 2010 Richtlijnen voor het invullen van circa 400 velden in het registratieprogramma ADLIB : nieuwe richtlijnen voor circa 60 velden 2010: Invulboek 2.0 online Nieuwe invulinstructies voor de tabbladen: associaties, verwerving, afstoting, eigendomsgeschiedenis Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

28 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

29 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010
Contact Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Adeline Beurms projectverantwoordelijke MovE Provincie Oost-Vlaanderen IVA eGov MovE MovE - Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010

30 Adlib Gebruikersgroep – 4 november 2010


Download ppt "MovE Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - MovE Invulboek Adeline Beurms"

Verwante presentaties


Ads door Google