De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAS SMIES TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 Voorlichting VWO 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAS SMIES TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 Voorlichting VWO 2."— Transcript van de presentatie:

1 BAS SMIES TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 Voorlichting VWO 2

2 Schoolleiding Maike Lotgerink – Teamleider HAVO 1, 2 & 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Jentina Ardesch – Teamleider HAVO 4 & 5 Joanne Duijvestijn – Teamleider VWO 4, 5 & 6 Mark Kwakman – Vestigingsdirecteur (m.i.v. 1- 10)

3 Bas Smiesteamleider Wilma de Wintermentor Odon Kakesamentor Jolien Bruggemanmentor Lisanne Bottermentor Nancy Lussingleerlingbegeleider / coördinatrice Masterclass Samantha de la Parradyslexie coördinator Chris de Ruyterondersteuningscoördinator Roy Huiskescounselor Tineke de Boer counselor Docententeam VWO 1, 2 & 3 Leerlingbegeleiding VWO 2

4 VWO 2: de volgende stap Gang van zaken op school vertrouwd Meer diepgang in vakken: studievaardigheden belangrijk Nieuwe vakken: Duits en NaSk

5 Nederlands Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde NaSk Biologie Techniek Muziek LO Mentoruur Grieks Latijn Tekenen Handvaardigheid Stromenland Projecturen KuVo en filosofie Lessentabel

6 Stromenland Dit jaar worden aangeboden: Sport: Voeding, kracht, water, sport, techniek en nog veel meer Maatschappij: Australië Crea: Architectuur Exact: Robotica Alle leerlingen volgen de sportstroom Daarnaast twee andere stromen Stromenland moet met een voldoende afgesloten worden voor bevordering

7 Masterclass  Compacten en Verrijken  Dagelijkse projecturen  21 e eeuwse vaardigheden

8 Vinger aan de Pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding op het rapport  Startgesprekken & plan van aanpak

9 Contact met wie?  Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen over organisatie  Mailadressen op schoolsite > docenten

10 Toetsing  Proefwerken en SO’s  Proefwerkrooster op schoolsite  Toetsstof: Studiewijzers op Magister ELO  Doorlopend gemiddelde

11 Steunlessen  Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans  Goede werkhouding in les is voorwaarde  Deelname op aangeven van vakdocent

12 Bevorderingsregels (1) Onvoldoendescompensatiepunten geen0 of meer 1 x 5 (4,5 – 5,4)0 of meer 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 of meer 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )2 of meer Bevorderbaar: Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes * Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn, Projecten Masterclass : maximaal 1 compensatiepunt

13 Bevorderingsregels (2) * Ha, Tn, Str Te, Mu, LO, Projecten Masterclass: maximaal 1 compensatiepunt Onvoldoendescompensatiepunten 1 x 4 (3,5 – 4,4) 2 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 3 (2,5 – 3,4) 1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1 x 5 (4,5 – 5,4) 3 x 5 (4,5 – 5,4) 0 of 1 2 of meer Bespreking: Als er voor één van de kernvakken (Ne, En, Wi) een onvoldoende is behaald

14 Bevorderingsregels (3)  2 Gymnasium naar 3 Atheneum: altijd bespreking  2 VWO naar 3 HAVO: omrekening cijfers (x 0,8 + 2)  Doubleren: alleen mogelijk bij positief advies docenten  Na blok 3: prognose vakdocenten

15 Toets Gemist  Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: afspraak voor inhalen maken  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Afwezig zonder reden? Brief naar huis + (voorlopige) beoordeling 1,0!

16 Ziekte  1e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

17 Bijzonder Verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur

18 Informatie  Mail & Nieuwsbrief  Schoolgids  Magister ELO: infoplein H2 / V2  Schoolsite: Ouders > VWO 2 en 3  Overzicht belangrijke data: infoboekje VWO 2

19 Activiteiten VWO 2  Weihnachtsmarkt Münster (15 euro)  Zeilkamp (250 euro)  Walibi (30 euro)

20 Met de mentoren mee b2D Wilma de Winterlokaal 0.08 b2E Odon Kakesalokaal 1.16 b2F Jolien Bruggemanlokaal 1.21 b2G Lisanne Botterlokaal 1.23


Download ppt "BAS SMIES TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 Voorlichting VWO 2."

Verwante presentaties


Ads door Google