De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 Infoavond 3B. Agenda en infomap Agenda graag nakijken en handtekenen/paraferen. Belangrijke documenten steeds in infomap. Toetsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 Infoavond 3B. Agenda en infomap Agenda graag nakijken en handtekenen/paraferen. Belangrijke documenten steeds in infomap. Toetsen."— Transcript van de presentatie:

1 DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 Infoavond 3B

2 Agenda en infomap Agenda graag nakijken en handtekenen/paraferen. Belangrijke documenten steeds in infomap. Toetsen terug te vinden in bestekmapje. Huiswerk moet steeds gemaakt worden. Dictee  eerst samen woorden en spellingsregels bekijken. Lln oefenen het dictee in ( kan wel in gedifferentieerd worden) Dictee verbeteren  3x woorden schrijven Tafels  iedere maandag schriftelijke controle 20 maal – of deeltafels 2 minuten tijd

3 Afwezigheden Bij ziekte de school verwittigen voor 9 uur  Annuleren van maaltijd, soep, broodjes ( eerste dag van afwezigheid geen annulatie). * Ziektebriefjes ouders: max. 3 dagen, na z4 enkel doktersattest, langer dan 3 dagen doktersattest. * Ziektebriefjes dokter: als de lln geen briefje meebrengen zijn ze onwettig afwezig (B-code) B10 : gemeld aan CLB * Medicatie: de school dient geen medicatie toe als dit niet gewettigd wordt met een doktersattest. Te laat op school  Eerst naar secretariaat met agenda (L-code) L10 : gemeld aan CLB Indien u luizen vaststelt bij uw kind gelieve dit te melden

4 Maaltijden op school Algemene afspraak: boterhammen steeds in brooddoos (geen zilverpapier), koekjes / fruit in doosje, water / fruitsap in drinkbus. Maandelijks menu en besteldocument mee naar huis. Keuze uit:  voormiddag: melk / water  middag: fruitsap, soep, warme maaltijd of broodje Verjaardagen !

5 Enkele praktische klasafspraken Toiletbezoeken Drinken in de klas Zwemmen: groene/rode badmuts verplicht Turnen: turnuniform (zie schoolreglement) Vast schrijfgerief in witte potjes Takenbord Werkboeken plastificeren Schoolbenodigdheden (zie lijst) Speelgoed verboden op school GSM toegelaten (staat uit tijdens de schooluren, school niet verantwoordelijk bij schade/verlies)

6 Belangrijke data Rapporten: Rapport 1 = 30 oktober 2015 Rapport 2 = 18 december 2015 Rapport 3 = 4 maart 2016 Rapport 4 = 29 april 2016 Rapport 5 = 30 juni 2016 Oudercontacten: Infoavond = 8 september 2015 Oudercontact 1 = 10 november 2015 Oudercontact 2 = 10 maart 2016 Oudercontact 3 = 21 juni 2016

7 Activiteiten Bibliotheek ( om de drie weken) steeds geleende boeken meebrengen. 9 september = workshop muziekacademie 25 september = scholencross 8 oktober = toneel CC De Plomblom 23 oktober = griezelfeest 4 maart = toneel CC De Plomblom 14 – 18 maart = sportweek 19 maart = lente-ontbijt 21 mei = schoolfeest 23 of 24 juni = sport- en speldag + week van techniek + didactische uitstap + schoolreis

8 Basisleerstof WO Er wordt rond thema’s gewerkt, om de 2 à 3 weken een nieuw thema. Ons eerste thema is recreatie, onze gemeente, … Benodigdheden:  Map (rug min 4 cm)  Themabundel (kopie via juf)

9 Muzische vorming Er wordt gewerkt rond thema’s Crea : iedere donderdag: beeld / media / beweging, muziek en drama samen met het 4 de leerjaar Benodigdheden:  Bestekmapje

10 Hoekenwerk / Contractwerk Er wordt gewerkt rond thema’s Er wordt gewerkt rond de verschillende lesgebieden Benodigdheden:  Bestekmapje  Map (min rug 4 cm)

11 Leerstof wiskunde Getallen Tot eind oktober: herhaling tweede leerjaar Heel belangrijk!! -getalbegrip tot en met 100 ( voorwaarts en achterwaarts tellen met sprongen ) -hoofdrekenen: optellen en aftrekken zonder brug bv. 30 + 25= 43 – 21 = -hoofdrekenen: optellen en aftrekken met brug bv. 45 + 47 = 56 – 38 = -tafels van vermenigvuldiging en delen -breuken bv. ¼ van 20 of 2/5 van 25)  Benodigdheden:  Map (min rug 4 cm)  Werkschrift

12 Leerstof wiskunde Getallen Nieuwe leerstof!! -+ en - tot en met 1000 - honderdtallen en tientallen ( zonder brug) bv. 500 + 230 =600 – 10 = -+ en - tot en met 1000 – honderdtallen en tientallen en eenheden zonder brug) bv. 548 + 300 = 668 – 50 = -delen met rest bv. 42 : 5 = 8 rest 2 -cijferend optellen tot en met 1000 ( zonder brug) -hoofdrekenen optellen en aftrekken (met brug) bv. 373 + 373 =435 – 60 = -cijferend aftrekken tot en met 1000 (zonder ontlenen) -cijferend optellen tot en met 1000 ( met onthouden) -cijferend aftrekken tot en met 1000 ( met ontlenen ) -cijferend vermenigvuldigen tot en met 1000 ( zonder / met onthouden) -cijferend delen tot en met 1000 door 1 cijfer (zonder / met rest) -toepassingen op geziene leerstof

13 Leerstof wiskunde Meten Nieuwe leerstof: - lengtematen: m, ½ m, dm, cm, km, halve km omzetten van dm naar m, van dm naar cm, van cm naar m puntoefeningen bv. 12 dm + …. dm = 3 m - inhoudsmaten: l, halve l, dubbele l, dl, cl omzettingen puntoefeningen - gewichten: kg, ½ kg,, 100g, 1kg = 10 x 100g omzettingen puntoefeningen - tijd : uur, half uur, kwartier, minuten ( digitaal + volledig uitschrijven bv 14:22 8 minuten voor half 3 ) tijdsverschil berekenen - munten : gepast betalen en teruggeven euro’s en centen

14 Leerstof wiskunde Meetkunde Nieuwe leerstof: -vlakke figuren: trapezium, parallellogram, rechthoek, vierkant, driehoeken ( indelen volgens hoeken en zijden ). -hoeken en hoekpunten ( rechte, scherpe, stompe hoek) herkennen en construeren. -punten – rechten – lijnstukken herkennen, benoemen en construeren. -evenwijdig – loodrecht – snijdend.

15 Leerstof Taal Benodigdheden:  Map (min rug 4 cm) Spreken – luisteren - Volgens thema’s Tijd voor taal Lezen - Technisch, begrijpend en expressief lezen - Wekelijks AVI- lezen Handschriftontwikkeling - Klassikaal oefenen - Nadien ook zelfstandig in hoekenwerk/contractwerk

16 Leerstof Taal Creatief schrijven -maken van stelwerkjes - gedichtje schrijven - brief schrijven - aan de hand van een prent een verhaal schrijven Taalbeschouwing – spelling - Korte en lange klinkers open en gesloten lettergrepen splitsen in lettergrepen verdubbelen van de medeklinker na een korte klinker (vb. tikken) - Verkleinwoorden (tje, je, pje, …) - Meervoudsvormen + en +s + eren  verdubbelen van de eindmedeklinker lat – latten  f – v / s – z

17 Leerstof Taal -Werkwoorden (vervoegen) -Onderwerp zoeken in een zin -Alfabetisch rangschikken -Lidwoorden / Verwijswoorden -Synoniemen en tegenstellingen -Zelfstandig naamwoorden / Bijvoeglijke naamwoorden

18 Vragen?


Download ppt "DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 Infoavond 3B. Agenda en infomap Agenda graag nakijken en handtekenen/paraferen. Belangrijke documenten steeds in infomap. Toetsen."

Verwante presentaties


Ads door Google