De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt alle dingen nieuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt alle dingen nieuw."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt alle dingen nieuw

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e Zuid Afrika / Roemenië uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 13 september, jeugdzondag, hoopt Ds. Weststrate voor te gaan. Middagdienst begint dan om 16:00 uur

4 Mededelingen Op vrijdag 11 september om 19.30 uur is de huwelijksdienst van A. van Beveren en A. Vermeulen in de Engelse Kerk in Middelburg. Zij die belijdeniscatechisatie willen volgen kunnen zich opgeven bij Ds. Weststrate.

5 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

8 Ps. 149: 3 NB De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

9 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

11 Lied 288: 4, 5 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

12 Lied 288: 4, 5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

13 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

15 Ps. 116: 1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

16 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

19 SB. 37: 4, 5 De Heere zelf zal al hun tranen drogen: dood, rouw en moeite hebben afgedaan; de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Zij zullen zingende het Lam verhogen.

20 SB. 37: 4, 5 En Hij die op de witte troon zit, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn: Het is geschied, uw hart zal zich verblijden..

21 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

23 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a Tekst: Openbaring 21: 5a >>> GKB. 75: 1, 2, 5 God maakt alle dingen nieuw

24 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

25 GKB. 75: 1, 2, 5 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

26 GKB. 75: 1, 2, 5 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

27 GKB. 75: 1, 2, 5 Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

28 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

29 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

30 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

31 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

32 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

33 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

34 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

35 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

36 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

37 SB. 7: 1, 4 De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden.

38 SB. 7: 1, 4 God zal de laatste vijand overwinnen; verslonden is de macht van dood en graf. De HEERE zelf wist alle tranen af, Hij doet de smaad weg van wie Hem beminnen.

39 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

40 Avondmaalsviering >>> Ps. 93: 3

41 Ps. 93: 3 Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan ’t geweld Der waat’ren, dien Uw almacht palen stelt; De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, Hoe fel zij bruis’, hoe fel zij woede, stil.

42 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

43 Avondmaalsviering >>> Ps. 61: 3

44 Ps. 61: 3 ’k Zal in Uwe tent verkeren, HEER der heren, Voor Uw oog, in eeuwigheid; ’k Zal op U mijn vast vertrouwen Altoos bouwen, Door Uw vleug’len overspreid.

45 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

46 Avondmaalsviering >>> Ps. 42: 1

47 Ps. 42: 1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar ’t genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen In Uw huis Uw naam verhogen?

48 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier SB. 7: 1, 4 Ps. 93: 3 Ps. 61: 3 Ps. 42: 1 Afsluiting avondmaal

49 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

50 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

51 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zuid Afrika / Roemenië Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

52 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

53 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

54 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

55 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

56 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

57 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

58 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

59 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

60 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

61 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

62 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

63 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

64 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

65 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

66 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

67 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande

68 Ps. 30: 1, 5 NB Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! Mijn God, om hulp riep ik U aan, en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! Het donker doodsrijk met zijn dreiging werd tot een schaduw die voorbijging.

69 Ps. 30: 1, 5 NB Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei! Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, uw vreugdekleed deed Gij mij aan, dat ik zou zingen tot uw ere in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

70 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Ps. 149: 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Lied 288: 4, 5 Lezing van de wet Ps. 116: 1 Gebed Schriftlezing: Jesaja 65: 17-20a Openbaring 21: 4-6a SB. 37: 4, 5 Tekst: Op. 21: 5a Verkondiging GKB. 75: 1, 2, 5 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *Ps. 30: 1, 5 NB *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate God maakt alle dingen nieuw."

Verwante presentaties


Ads door Google