De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Een gouden toekomst…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Een gouden toekomst…"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Een gouden toekomst…

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e Zuid Afrika / Roemenië uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 13 september, jeugdzondag, hoopt Ds. Weststrate voor te gaan. Middagdienst begint dan om 16:00 uur

4 Mededelingen Op vrijdag 11 september om 19.30 uur is de huwelijksdienst van A. van Beveren en A. Vermeulen in de Engelse Kerk in Middelburg. Zij die belijdeniscatechisatie willen volgen kunnen zich opgeven bij Ds. Weststrate.

5 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

8 Lied 303: 1, 4 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

9 Lied 303: 1, 4 In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt

10 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

12 Ps. 84: 1 Hoe lief`lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegen- heên, Om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft.

13 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

14 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 84: 2 Ps. 72: 9 Afsluiting avondmaal

15 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

16 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

17 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

18 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 84: 2 Ps. 72: 9 Afsluiting avondmaal

19 Ps. 84: 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, De zwaluw legt haar jongskens neer In ’t kunstig nest, bij Uw altaren. Bij U, mijn Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; Geduchte HEER der legerscharen, Welzalig hij, die bij U woont, Gestaâg U prijst en eerbied toont.

20 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 84: 2 Ps. 72: 9 Afsluiting avondmaal

21 Avondmaalsviering >>> Ps. 72: 9

22 Ps. 72: 9 De stedelingen zullen bloeien, Gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien; Ook zal, eeuw in, eeuw uit, Het nageslacht Zijn grootheid zingen, Zolang het zonlicht schijn’. Hun zal een schat van zegeningen, In Hem, ten erfdeel zijn.

23 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 84: 2 Ps. 72: 9 Afsluiting avondmaal

24 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

25 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

26 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

27 ELB. 413: 1, 2 Lichtstad met uw paarlen poorten, Wond're stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men op deez' aarde, Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem.

28 ELB. 413: 1, 2 Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit.. Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem.

29 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Kindernevendienst Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

30 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

32 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Openbaring 21: 9-21 >>> Ps. 87: 1, 3, 4 NB Een gouden toekomst…

33 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

34 Ps. 87: 1, 3, 4 NB Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; door uwe poort zal ieder binnentreden.

35 Ps. 87: 1, 3, 4 NB God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

36 Ps. 87: 1, 3, 4 NB Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

37 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

38 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

39 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zuid Afrika / Roemenië Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

40 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

41 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

42 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

43 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

44 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

45 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

46 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

47 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

48 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

49 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

50 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

51 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

52 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

53 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

54 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

55 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

56 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

57 Ps. 17: 7 NB O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld.

58 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

59 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande

60 Lied 262: 3 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen, een koor van mens' en englenstem! Paarlen zijn der poorten bogen, die nederdalen uit den hogen: het hemelse Jeruzalem. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij de glorie van uw heerschappij!

61 Liturgie zondag 6 september Mededelingen Lied 303: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Openbaring 21: 9-21 ELB. 413: 1, 2 Tekst: Op. 21: 9-21 Verkondiging Ps. 87: 1, 3, 4 NB Collecte Dankgebed Ps. 17: 7 NB *Geloofsbelijdenis *Lied 262: 3 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Een gouden toekomst…"

Verwante presentaties


Ads door Google